Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2019

м. Київ

N 780

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2019 р. за N 1063/34034

Про затвердження Порядку направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу

Відповідно до статті 4 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), підпунктів 32 (Постанова N 877), 33 (Постанова N 877) та 38 пункту 4 Положення про Національну поліцію (Постанова N 877), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року N 495 "Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу" (Постанова N 495), з метою врегулювання порядку направлення працівника Національної поліції України до Глобального комплексу інновацій Інтерполу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

І. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
16 вересня 2019 року N 780

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2019 р. за N 1063/34034

ПОРЯДОК
направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877 (Постанова N 877), постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року N 495 "Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу" (Постанова N 495).

3. Терміни, використані в цьому Порядку, вжито в таких значеннях:

направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Глобального комплексу інновацій Інтерполу (далі - направлення представника Національного бюро) - здійснення представництва в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу (м. Сінгапур, Республіка Сінгапур);

представник Національного центрального бюро Інтерполу в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу (далі - представник Національного бюро) - працівник Національної поліції України, якого направлено для здійснення координації взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав у Глобальному комплексі інновацій Інтерполу;

представництво - перебування представника Національного бюро в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу за принципом ротації у строки, передбачені цим Порядком.

II. Порядок направлення представника Національного бюро

1. Направлення представника Національного бюро оформлюється наказом Національної поліції України. У наказі зазначається строк представництва (дати його початку та закінчення, що визначаються відповідно до пропозиції Генерального секретаріату Інтерполу), а також кількість і статус членів сім'ї представника Національного бюро, що перебуватимуть разом із ним.

2. Строк направлення представника Національного бюро не може перевищувати трьох років.

3. Рішення про дострокове відкликання представника Національного бюро або продовження строку його представництва погоджується Національною поліцією України та Генеральним секретаріатом Інтерполу й оформлюється наказом Національної поліції України.

4. Службові відрядження представника Національного бюро в межах держави перебування, а також в Україну в період представництва за рішенням керівництва Національної поліції України погоджуються Генеральним секретаріатом Інтерполу та оформлюються наказами Національної поліції України.

III. Забезпечення представника Національного бюро

1. На період представництва на представника Національного бюро поширюються соціальні гарантії, передбачені законодавством України.

2. Для забезпечення належних умов проживання та роботи представника Національного бюро на території Республіки Сінгапур під час представництва Національна поліція України:

1) закріплює за представником Національного бюро службовий автомобіль;

2) відшкодовує кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, пов'язані із соціальним страхуванням, у розмірі, що не перевищує 2500 євро на рік на представника Національного бюро та кожного члена сім'ї (дружина/чоловік, неповнолітні діти), що перебуває разом із ним;

3) виплачує представнику Національного бюро кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, у розмірі 5500 євро на місяць. При цьому письмове підтвердження керівника структурного підрозділу центрального органу управління поліції, який координує діяльність представника Національного бюро, про належне виконання ним своїх завдань є підставою для такої виплати.

3. Національна поліція України також відшкодовує представнику Національного бюро в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (далі - Постанова), та відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року N 362 (Наказ N 362)):

1) витрати, пов'язані з переїздом представника Національного бюро до Республіки Сінгапур, а також із поверненням в Україну;

2) витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями представника Національного бюро в Україну або в межах держави перебування.

4. У разі службового відрядження представника Національного бюро у межах держави перебування Національна поліція України відшкодовує йому добові витрати в розмірі 80 відсотків суми добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови.

У разі якщо строк службового відрядження представника Національного бюро в межах держави перебування становить одну добу, Національна поліція України відшкодовує йому добові витрати в розмірі 40 відсотків суми добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови, для відповідної держави.

5. Представник подає до Національної поліції України авансовий звіт та документи, що підтверджують здійснені ним витрати, пов'язані зі службовим відрядженням, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому здійснено таке відрядження, а в разі відрядження представника Національного бюро в місяці завершення представництва - не пізніше робочого дня, наступного за днем повернення в Україну.

6. Представник Національного бюро подає до Національної поліції України документи, що підтверджують здійснені ним витрати, пов'язані з його соціальним страхуванням та соціальним страхуванням кожного члена сім'ї, що перебуває разом із ним, щороку до 05 січня наступного за звітним року.

IV. Організація роботи представника Національного бюро

1. Завданням представника Національного бюро є координація взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав з питань, що належать до компетенції Інтерполу.

2. Функціональні обов'язки представника Національного бюро визначає начальник структурного підрозділу центрального органу управління поліції, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції України як Національного центрального бюро Інтерполу.

3. Координацію діяльності представника Національного бюро здійснює структурний підрозділ центрального органу управління поліції, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції України як Національного центрального бюро Інтерполу.

4. Контроль за діяльністю представника Національного бюро здійснює Голова Національної поліції України.

5. Звіти про результати своєї роботи в Глобальному комплексі інновацій Інтерполу представник Національного бюро подає Голові Національної поліції України до 15 січня наступного за звітним року.

 

Т. в. о. начальника Управління
взаємодії з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх
справ України

К. Кудрик
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали