ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 15.08.2011 р. N 1083

Про затвердження Порядку обліку (переобліку) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Чопській митниці

У відповідності до Митного кодексу України, Закону України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність", Закону України від 15.05.2003 N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 N 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" та необхідністю вдосконалення порядку обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності наказую:

1. Затвердити та ввести в дію Порядок обліку (переобліку) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Чопській митниці (додається).

2. Начальнику відділу інформаційної роботи та митної статистики довести даний наказ до відома особового складу, відповідального за проведення обліку (переобліку) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

3. Наказ Чопської митниці від 15.03.2011 N 388 "Про затвердження Порядку реєстрації (перереєстрації) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Чопській митниці" вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника митниці згідно з розподілом обов'язків.

 

Начальник митниці

О. І. Похилько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митниці
15.08.2011 N 1083

ПОРЯДОК
ОБЛІКУ (ПЕРЕОБЛІКУ) СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧОПСЬКІЙ МИТНИЦІ

1. Загальні положення

1.1. Даний порядок розроблений у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 N 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України", Закону України від 15.05.2003 N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність", Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV.

1.2. Обліку у відділі інформаційної роботи та митної статистики (далі - ІРМС) Чопської митниці підлягають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД), незалежно від форми власності, юридичні адреси яких знаходяться в зоні діяльності Чопської митниці.

1.3. Відділ ІРМС Чопської митниці забезпечує ведення обліку суб'єктів ЗЕД, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України, надання Державній митній службі України інформації про цей облік.

1.4. Суб'єкт ЗЕД при необхідності здійснювати митне оформлення будь-яких вантажів до моменту здійснення митного оформлення повинен стати на облік в Чопській митниці.

1.5. Відсутність облікової картки суб'єкта ЗЕД є підставою для відмови у митному оформленні товарів й транспортних засобів.

2. Перелік документів, необхідних для проведення обліку суб'єкта ЗЕД (для юридичних осіб)

2.1. Установчі документи (копії, завірені нотаріально):

 - рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, такими рішеннями є установчий договір;

 - статут підприємства (якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційної форми суб'єкта підприємництва).

2.2. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної державної адміністрації за його місцезнаходженням (місцем проживання); виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; представництва без створення юридичної особи не потребують державної реєстрації (копія, завірена нотаріально).

2.3. Довідка органів статистики про занесення суб'єктів підприємницької діяльності - юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та присвоєння коду території СПАТО (копія, завірена печаткою підприємства).

2.4. Довідка уповноваженого банку про наявність розрахункового (в національній валюті) та (або) валютного рахунків.

2.5. Наказ по підприємству про призначення керівника, відповідальних працівників за роботу з митницею, їх прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, зразки підписів, зразок печатки, яка використовується при оформленні документів в митних органах.

2.6. Копії паспортів: директора, головного бухгалтера та представників підприємства, уповноважених на роботу з митницею.

2.7. Свідоцтво платника ПДВ або свідоцтво платника єдиного податку (завірене нотаріально).

2.8. Довідка про взяття на облік як платника податків (копія, завірена печаткою підприємства).

2.9. Довідка ДПІ про відсутність за межами України валютних цінностей та майна (оригінал).

2.10. При наявності зареєстрованих іноземних інвестицій в Україні - довідку про реєстрацію іноземних інвестицій (реєстраційний номер, дата, ким видана).

2.11. При наявності свідоцтва про визнання підприємства декларантом - копію свідоцтва.

2.12. Заповнена з використанням ПЕОМ або друкарської машинки облікова картка, яка містить відомості про суб'єкта ЗЕД в трьох екземплярах (згідно з додатком 1).

3. Перелік документів, необхідних для проведення обліку суб'єкта ЗЕД (для фізичних осіб - підприємців)

3.1. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної державної адміністрації за його місцезнаходженням (місцем проживання); виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (копія, завірена нотаріально).

3.2. Довідка уповноваженого банку про наявність розрахункового (в національній валюті) та (або) валютного рахунків.

3.3. Свідоцтво платника ПДВ або свідоцтво платника єдиного податку (копія, завірена нотаріально).

3.4. Довідка про взяття на облік як платника податків (копія завірена печаткою підприємця).

3.5. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія завірена печаткою підприємця), у разі відсутності ідентифікаційного коду, копія сторінки з паспорту з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

3.6. Довідка ДПІ про відсутність за межами України валютних цінностей та майна (оригінал).

3.7. Наказ про призначення відповідальних працівників за роботу з митницею, їх прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, зразки підписів, зразок печатки, яка використовується при оформленні документів в митних органах.

3.8. Копії паспортів: керівника, головного бухгалтера та представників, уповноважених на роботу з митницею.

3.9. Заповнена з використанням ПЕОМ або друкарської машинки облікова картка, яка містить відомості про суб'єкта ЗЕД в трьох екземплярах (згідно з додатком 1).

4. Перелік документів, необхідних для проведення обліку представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні

4.1. Установчі документи (копії, завірені нотаріально):

статут представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні (якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційної форми суб'єкта підприємництва).

4.2. Свідоцтво про реєстрацію іноземного суб'єкта в країні нерезидента (переведено на українську мову та завірено в посольстві України).

4.3. Довідка органів статистики про занесення представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та присвоєння коду території СПАТО.

4.4. Довідка з Державної податкової адміністрації про Індивідуальний податковий номер:

 - свідоцтво платника ПДВ в разі його наявності;

 - довідка про взяття на облік як платника податків.

4.5. Довідка уповноваженого банку про наявність розрахункового (в національній валюті) та (або) валютного рахунків.

4.6. Наказ по підприємству про призначення керівника, відповідальних працівників за роботу з митницею, їх прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, зразки підписів, зразок печатки, яка використовується при оформленні документів в митних органах.

4.7. Копії паспортів: директора, головного бухгалтера та представників підприємства, уповноважених на роботу з митницею.

4.8. Заповнена з використанням ПЕОМ або друкарської машинки облікова картка, яка містить відомості про суб'єкта ЗЕД в трьох екземплярах (згідно з додатком 1).

6. Порядок проведення обліку (переобліку) суб'єктів ЗЕД

6.1 Оформлення облікової картки розпочинається з отримання посадовою особою відділу ІРМС Чопської митниці, відповідальною за здійснення обліку, наступних документів:

- заяви у довільній формі;

- трьох примірників облікової картки (згідно з додатком 1);

- оригіналів та завірених в установленому порядку копій документів згідно відповідних додатків.

6.2 Обліковій картці (згідно з додатком 1) присвоюється обліковий номер за схемою 30500/XX/YYYY/00001, де

- 30500 - код митного органу

- XX - код підрозділу митного оформлення:

- 02 - відділ митного оформлення N 2 (Мукачево)

- 06 - відділ митного оформлення N 1 (Ужгород)

- 07 - відділ митного оформлення N 3 (Виноградів)

- 04 - переоблік

- YYYY - рік

- 00001 - порядковий номер облікової картки.

На трьох примірниках облікової картки проставляється відбиток ОНП посадової особи відділу ІРМС, відповідальної за здійснення обліку.

6.3 Заповнюється журнал обліку (згідно з додатком 2).

6.4 Засобами автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006" проводиться перевірка достовірності даних, указаних в обліковій картці, та формується її електронна копія.

6.5 Інформація про нового учасника ЗЕД заноситься до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) Держмитслужби.

6.6 Заповнюється журнал обліку документів, поданих на облік учасників ЗЕД, та в двох екземплярах реєстр передачі документів (згідно з додатком 3).

6.7 Перший примірник облікової картки (як факт взяття на облік в Чопській митниці) повертається власнику.

Другий примірник облікової картки зберігається у відділі ІРМС.

Третій примірник облікової картки та копії представлених документів з відділу ІРМС передаються у підрозділ митного оформлення згідно реєстру.

6.8 У випадку необхідності внесення змін до облікової картки суб'єктом ЗЕД подаються три примірники заповненої облікової картки, попередньо зареєстрована облікова картка і документи, які підтверджують необхідність внесення цих змін.

При внесенні змін до облікової картки суб'єкта ЗЕД ці зміни вносяться з використанням автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006" та в ЄАІС ДМСУ. При цьому існуючий номер облікової картки залишається незмінним.

В разі ліквідації або припинення діяльності підприємства відділом інформаційної роботи та митної статистики за зверненням суб'єкта ЗЕД або за поданням начальника підрозділу митного оформлення у формі службової записки проводиться анулювання його облікової картки та її електронної копії.

У випадку втрати облікової картки учасником ЗЕД ним подається письмова заява з проханням видачі копії облікової картки.

 

Т. в. о. начальника відділу ІРМС

В. В. Шилов

 

Додаток 1
до п. п. 2, 3, 4, 6.1, 6.2 Порядку обліку (переобліку) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Чопській митниці

ОБЛІКОВА КАРТКА N
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік у відділі інформаційної роботи та митної статистики Чопської митниці

Повна назва підприємства:

Код ЄДРПОУ/ДРФО

Код СПАТО

Код ЗКФВ


Код ПП

Свідоцтво платника ПДВ від


Свідоцтво про сплату єдиного податку від

Ідентифікаційний номер суб'єкта ЗЕД ____

Юридична адреса _________

Фактична (поштова) адреса _

Свідоцтво про державну реєстрацію N від

видане: ______

Свідоцтво митного брокера:

Реєстраційний номер інвестиції: ________

П. І. Б. керівника підприємства _________

Паспорт серія N від виданий ___________

Тел./факс підпис __________

Наказ N від __

П. І. Б. головного бухгалтера ___________

Паспорт серія N від виданий ___________

Тел./факс підпис __________

Наказ N від __

Податкова інспекція (назва, адреса, тел.) __

Гривневий розрахунковий рахунок ______

назва банку __

юридична адреса _________

код ЄДРПОУ МФО _______

Валютний рахунок ________

назва банку __

юридична адреса _________

код ЄДРПОУ МФО _______

Прізвище, ім'я, по батькові осіб, уповноважених на роботу з митницею, тел. ________
_

Паспорт серія N від виданий

Тел./факс підпис __________

Наказ N від __

При зміні даних, зазначених в цій картці, зобов'язуюсь в тижневий термін повідомити про це Чопську митницю _ підпис.

М. П. __ підпис керівника підприємства, дата

М. П. __ підпис інспектора, дата

 

Т. в. о. начальника відділу ІРМС

В. В. Шилов

 

Додаток 3
до п. 6.6 Порядку обліку (переобліку) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Чопській митниці

Журнал
обліку документів, поданих на облік (переоблік) учасників ЗЕД Чопської митниці

N
реєстра

N облікової картки

Дата обліку

Назва підприємства

Структурний підрозділ митного оформлення

Папку здав

Папку прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. в. о. начальника відділу ІРМС

В. В. Шилов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали