Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2014

м. Київ

N 1162

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 грудня 2014 р. за N 1553/26330

Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників

Відповідно до статей 5, 16, 19 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Закону України від 13 травня 2014 року N 1258-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом" (Закон N 1258-VII) і Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (Закон N 1636-VII), підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Затвердити Положення про реєстр страхувальників (Положення N 1162), що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року N 458 "Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників" (Порядок N 458), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за N 1646/24178.

4. Державній фіскальній службі України (Білоус І. О.) протягом місяця з дня набрання чинності цим наказом забезпечити:

1) переведення на обслуговування таких платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - платники єдиного внеску):

до Генічеської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Херсонській області - платників, які є юридичними особами або фізичними особами і на дату набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України;

до Генічеської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Херсонській області - платників, які є філіями, відділеннями, відокремленими підрозділами юридичних осіб, зазначеними в абзаці другому цього підпункту, та які на дату набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території України;

до територіальних органів державної фіскальної служби за місцем обліку юридичних осіб, що розташовані на іншій території України, - платників, які є філіями, відділеннями, відокремленими підрозділами таких юридичних осіб і на дату набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території України;

2) направлення в установленому порядку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування даних про зміну фіскального органу, зазначених у підпункті 1 цього пункту.

5. Установити, що платники єдиного внеску (юридичні та фізичні особи), які мають місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України, обліковуються з ознакою "суб'єкт вільної економічної зони "Крим".

Якщо такими платниками є відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України, то такі відокремлені підрозділи перебувають на обліку в територіальних органах Державної фіскальної служби України за місцем обліку відповідних юридичних осіб.

6. У разі отримання відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням або припинення незалежної професійної діяльності фізичних осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 541 "Про порядок припинення підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності особами, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням" (Постанова N 541) територіальні органи Державної фіскальної служби України за місцем перебування осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства, здійснюють обробку таких відомостей та проводять заходи щодо зняття таких осіб з обліку відповідно до розділів IV та V Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

7. Державній фіскальній службі України (Білоус І. О.):

1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом провести інвентаризацію реєстру страхувальників, у ході якої встановити:

платників єдиного внеску, які втратили статус страхувальника;

платників єдиного внеску, стосовно яких у реєстрі наявні два або більше записів під одним податковим номером;

платників єдиного внеску, які обліковуються не за номерами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

2) за результатами проведеної інвентаризації забезпечити однозначну ідентифікацію та єдиний облік страхувальників або виключити осіб, які втратили статус страхувальників чи не ідентифіковані, за умови відсутності заборгованості.

8. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

 

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу репрезентативних об'єднань
профспілок на національному рівні

С. М. Кондрюк

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Мущинін

В. о. Голови правління
Пенсійного фонду України

М. І. Шамбір

В. о. директора Виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Т. А. Нагорна

В. о. директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань України

С. Лапчик

Перший заступник голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування
України на випадок безробіття

С. Кондрюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24 листопада 2014 року N 1162

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 грудня 2014 р. за N 1553/26330

Порядок
обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) та інших нормативно-правових актів.

2. Цим Порядком визначаються питання взяття на облік, внесення змін до облікових даних та зняття з обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - платники єдиного внеску) у територіальних органах Державної фіскальної служби України (далі - фіскальні органи), надання фіскальним органам відомостей про клас професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків), надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування даних про взяття/зняття з обліку платників єдиного внеску.

3. Порядок поширюється на платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 1, 4 та 5 частини першої статті 4 Закону N 2464.

4. Взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється фіскальним органом шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.

5. Облік платників єдиного внеску в фіскальних органах ведеться за:

кодами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для платників, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи);

реєстраційними номерами облікових карток платників податків або серією та номером паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснення платежів за серією та номером паспорта;

реєстраційними (обліковими) номерами платників податків, які присвоюються інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав.

6. Інформаційний обмін щодо надання фіскальним органам відомостей про клас професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування від нещасних випадків, а також структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та внесення змін до них, особи, відповідальні за організацію, визначаються спільними рішеннями цих органів, які оформлюються окремими протоколами обміну інформацією.

7. Дані з реєстру страхувальників про взяття/зняття з обліку платників єдиного внеску, відомості про клас професійного ризику виробництва, відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), а також зміни в облікових даних платників єдиного внеску, внесені до реєстру страхувальників на підставі цього Порядку, не пізніше наступного робочого дня передаються Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування в порядку взаємного обміну інформацією.

8. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом N 2464 та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон N 755).

II. Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб - підприємців, на яких поширюється дія Закону N 755

1. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону N 755, здійснюється фіскальним органом за їх місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом N 755, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей фіскальним органом.

2. У день отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом N 755, фіскальний орган направляє відомості про юридичних осіб (їх відокремлені підрозділи) та фізичних осіб - підприємців до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків за інформацією, отриманою від фіскального органу, відносить до класу професійного ризику виробництва юридичну особу (її відокремлений підрозділ) або фізичну особу - підприємця та не пізніше наступного робочого дня направляє фіскальному органу повідомлення про віднесення її до класу професійного ризику виробництва.

3. Відомості з реєстраційної картки, надані державним реєстратором, та інформація робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків про віднесення юридичної особи (відокремленого підрозділу) або фізичної особи - підприємця до класу професійного ризику виробництва фіскальним органом вносяться до реєстру страхувальників.

Датою взяття на облік як платника єдиного внеску є дата внесення фіскальним органом запису щодо такого платника до реєстру страхувальників.

4. Дані про взяття на облік платників єдиного внеску в порядку взаємного обміну інформацією передаються державному реєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із зазначенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ фіскального органу, в якому такого платника взято на облік, класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності, реєстраційного номера платника єдиного внеску.

5. Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб - підприємців, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників єдиного внеску підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим юридичним особам (відокремленим підрозділам) та фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому Законом N 755.

6. У разі незгоди зі встановленим класом професійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів після отримання виписки з Єдиного державного реєстру узгоджує клас професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків за заявою, отриманою від платника єдиного внеску, у разі необхідності приймає рішення про віднесення його до нового класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня направляє фіскальному органу повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.

На підставі такого повідомлення фіскальний орган вносить до реєстру страхувальників запис про зміну класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва фіскальним органом передаються державному реєстратору.

7. Бюджетні установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, а також підприємства та організації громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, подають до фіскального органу документи про підтвердження зазначеного статусу.

Після отримання від платника єдиного внеску документів, що підтверджують статус бюджетної установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, фіскальний орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників. Документи, отримані від платника, долучаються до облікової справи такого платника.

8. У разі отримання фіскальним органом від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, на проведення державної реєстрації змін до установчих документів про юридичну особу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме змін щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснення платежів за серією та номером паспорта), фіскальний орган вносить відповідні зміни до реєстру страхувальників.

Після надходження з Єдиного державного реєстру відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника, пов'язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до реєстру страхувальників фіскальним органом вноситься запис про переведення на облік такого платника до фіскального органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

9. У разі отримання відомостей з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що стосуються зміни основного виду економічної діяльності, фіскальний орган у день отримання зазначених відомостей від державного реєстратора направляє ці відомості про юридичну особу (відокремлений підрозділ) або про фізичну особу - підприємця до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків за інформацією, отриманою від фіскального органу, у разі необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва юридичної особи (відокремленого підрозділу) або фізичної особи - підприємця та не пізніше наступного робочого дня направляє фіскальному органу повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.

Якщо від Фонду соціального страхування від нещасних випадків надійшло повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва, фіскальний орган направляє такі дані державному реєстратору.

10. Відокремлені підрозділи обліковуються як страхувальники з урахуванням таких особливостей:

у разі отримання повідомлення від державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи такий новостворений підрозділ обліковується з приміткою "Неплатник";

у разі прийняття юридичною особою рішення про виділення відокремленого підрозділу на окремий баланс та перехід до самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юридична особа повідомляє про це в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення фіскальний орган за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. У зазначеному випадку на підставі такого повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується як платник єдиного внеску;

якщо юридичною особою прийнято рішення про реорганізацію відокремленого підрозділу - страхувальника в такий підрозділ, який не має обов'язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу та самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами, юридична особа повідомляє про це в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення фіскальний орган за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У цьому випадку за умови відсутності заборгованості на підставі такого повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується з приміткою "Неплатник";

наявність у відокремленого підрозділу окремого балансу, самостійного ведення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами може бути встановлена фіскальним органом під час проведення перевірки платника єдиного внеску, при опрацюванні його звітності.

III. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755

1. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, фіскальним органом здійснюється за місцезнаходженням чи місцем проживання не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою N 1-ЄСВ згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 5 частини першої статті 4 Закону N 2464, подають заяву за формою N 1-ЄСВ (додаток 1) протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.

3. У день отримання заяви та інших відомостей від осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу, фіскальний орган направляє такі відомості до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків за інформацією, отриманою від фіскального органу, відносить до класу професійного ризику виробництва осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу, та не пізніше наступного робочого дня направляє фіскальному органу повідомлення про віднесення їх до класу професійного ризику виробництва.

4. Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, фіскальним органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою N 2-ЄСВ згідно з додатком 2 до цього Порядку, в якому зазначається клас професійного ризику виробництва.

5. У разі зміни найменування, прізвища, імені чи по батькові платника єдиного внеску, організаційно-правової форми, форми власності, місцезнаходження, місця проживання, основного виду діяльності платник єдиного внеску зобов'язаний у десятиденний строк з дня виникнення відповідних змін подати до фіскального органу заяву за формою N 1-ЄСВ з приміткою "Зміни". До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін.

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника, пов'язаної зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до реєстру страхувальників вноситься запис про переведення на облік такого платника до фіскального органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

У разі якщо зміни про платника єдиного внеску стосуються зміни основного виду його діяльності, то у день отримання зазначених відомостей фіскальний орган направляє ці відомості про платника єдиного внеску до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків за інформацією, отриманою від фіскального органу, у разі необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску та не пізніше наступного робочого дня направляє фіскальному органу повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.

6. Фіскальний орган вносить відповідні зміни до реєстру страхувальників та не пізніше наступного робочого дня безоплатно надсилає (вручає) платнику єдиного внеску нове повідомлення за формою N 2-ЄСВ (додаток 2) з приміткою "Зміни".

7. У разі незгоди платника єдиного внеску з віднесенням до відповідного класу професійного ризику виробництва платник здійснює його узгодження з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

IV. Зняття з обліку платників єдиного внеску - юридичних осіб (відокремлених підрозділів) та фізичних осіб - підприємців

1. Процедури щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску у зв'язку з припиненням платника єдиного внеску фіскальним органом розпочинаються та проводяться в разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення про закриття відокремленого підрозділу;

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника єдиного внеску, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів такого платника, зміну мети установи, реорганізацію платника єдиного внеску.

При отриманні одного із зазначених документів (відомостей) фіскальний орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.

2. Після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей згідно з пунктом 1 цього розділу фіскальний орган проводить позапланову документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

3. На основі акта перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску платник здійснює остаточні розрахунки.

Після проведення позапланової документальної перевірки платника єдиного внеску, здійснення ним розрахунків фіскальний орган складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою N 3-ЄСВ згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Така довідка видається відповідальній особі платника безпосередньо у фіскальному органі, але не пізніше третього робочого дня, що настає за днем реєстрації довідки у фіскальному органі. Після закінчення триденного строку довідка направляється поштою за місцезнаходженням платника.

4. У разі якщо платник не здійснив протягом десяти робочих днів після проведення позапланової документальної перевірки остаточних розрахунків щодо єдиного внеску, фіскальний орган наступного робочого дня видає (надсилає) голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквідатору рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою N 4-ЄСВ згідно з додатком 4 до цього Порядку.

5. За наявності заборгованості в платника єдиного внеску, державна реєстрація якого припиняється, фіскальний орган до закінчення строку заявлення вимог кредиторами повинен надіслати державному реєстратору повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою N 5-ЄСВ згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням причин заперечення фіскального органу щодо здійснення такої процедури.

6. Причинами заперечень фіскального органу проти здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації можуть бути:

наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

неможливість проведення перевірки із зазначенням обставин, які підтверджують неможливість її проведення (неможливо здійснити перевірку платника у зв'язку з відсутністю його за місцезнаходженням, ненаданням бухгалтерських документів);

наявність судових спорів між платником єдиного внеску та фіскальним органом чи кримінального провадження за фактами умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

наявність незакритих філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів такого платника.

Якщо причиною заперечення фіскального органу проти здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації є неможливість проведення перевірки, то повідомлення за формою N 5-ЄСВ має бути направлено не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

7. Фіскальний орган не пізніше десяти робочих днів з дати, коли він дізнався про усунення обставин, які були підставою заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, відкликає повідомлення за формою N 5-ЄСВ (додаток 5), про що направляє державному реєстратору повідомлення про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою N 6-ЄСВ згідно з додатком 6 до цього Порядку.

8. Після надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або повідомлення про закриття відокремленого підрозділу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, якщо на дату отримання такого повідомлення відсутній борг та закриті інтегровані картки такого платника, фіскальний орган знімає платника єдиного внеску з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску фіскальним органом передаються до державного реєстратора.

9. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації фіскальний орган у місячний строк з дати надходження такого повідомлення повинен надіслати державному реєстратору довідку за формою N 3-ЄСВ (додаток 3) або повідомлення за формою N 5-ЄСВ (додаток 5).

Довідка за формою N 3-ЄСВ (додаток 3) формується, якщо після проведення позапланової документальної перевірки платника (у разі її проведення) та закінчення законодавчо визначених строків сплати встановлено відсутність заборгованості.

Фіскальний орган не пізніше десяти робочих днів з дати, коли він дізнався про усунення обставин, які були підставою для заперечень проти проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення платника єдиного внеску, відкликає повідомлення за формою N 5-ЄСВ (додаток 5), про що направляє державному реєстратору повідомлення за формою N 6-ЄСВ (додаток 6).

Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску фіскальний орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску передаються до державного реєстратора.

10. Зняття з обліку платників єдиного внеску фізичних осіб - підприємців здійснюється з урахуванням таких особливостей:

процедури зняття з обліку платника єдиного внеску у фіскальному органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;

після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей керівник фіскального органу приймає рішення про проведення чи непроведення позапланової документальної перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску;

рішення про непроведення перевірки може бути прийняте керівником фіскального органу у разі відсутності заборгованості зі сплати єдиного внеску та подання платником звіту за останній звітний період;

платник єдиного внеску (фізична особа - підприємець) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення), здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску (фізичної особи - підприємця) передаються до державного реєстратора.

V. Зняття з обліку платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755

1. У разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, платник єдиного внеску зобов'язаний у десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення подати до фіскального органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою N 7-ЄСВ згідно з додатком 7 до цього Порядку та копії таких документів:

розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;

розпорядчого документа про припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи.

Фізична особа знімається з обліку також за наявності довідки про смерть фізичної особи - платника або про визнання її померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною згідно із законодавством за умови відсутності в такої особи боргу.

2. У разі отримання заяви від платника єдиного внеску про зняття з обліку фіскальний орган повідомляє Пенсійний фонд України та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку.

Відповідні органи Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом десяти календарних днів з дня отримання інформації про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку надають відповідному фіскальному органу довідку про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів за формою N 8-СК згідно з додатком 8 до цього Порядку.

3. Отримавши заяву за формою N 7-ЄСВ (додаток 7), фіскальний орган у строк, зазначений у пункті 1 цього розділу, проводить позапланову документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску або звірення розрахунків з фізичними особами, які забезпечують себе роботою самостійно. На основі акта перевірки або акта звірки платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки з фіскальним органом.

4. У разі ненадання органами Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування довідок за формою N 8-СК (додаток 8) у зазначений строк або у разі встановлення заборгованості платника єдиного внеску, який знімається з обліку, фіскальний орган складає довідку про стан розрахунків за платежами до фіскального органу, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування за формою N 9-ЄСВ згідно з додатком 9 до цього Порядку, яку надсилає (видає) платнику єдиного внеску чи уповноваженій особі платника.

5. Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску фіскальний орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку.

6. Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, видається (надсилається) повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою N 10-ЄСВ згідно з додатком 10 до цього Порядку.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу III)

Форма N 1-ЄСВ

Номер реєстрації      
у фіскальному органі

 

  

РЕЄСТРАЦІЯ

Дата взяття на          
облік у фіскальному органі

 
ЗАЯВА
про взяття на облік платника єдиного внеску

  

ЗМІНИ

Прошу взяти на облік платником єдиного внеску
__
                                 (найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи)
__

Скорочене найменування (за наявності) ___
                                                                                                                                            (для юридичної особи)

  


* Зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 2
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 4 розділу III)

Форма N 2-ЄСВ

від "___" 20__ року N _______

Зміни*

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік платника єдиного внеску

Повідомляємо, що платник єдиного внеску
_
               (податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (необхідне підкреслити))
_
                                 (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_
                                                                        (місцезнаходження, місце проживання)
взятий на облік як платник єдиного внеску у фіскальному органі ______
_
                                                                            (найменування фіскального органу)
"___" 20__ року.
           (дата взяття на облік)

Ваш реєстраційний номер - ______, який слід зазначати на всіх документах, що стосуються розрахунків зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Клас професійного ризику виробництва __ відповідно до основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД (Наказ N 457) |  |  | . |  |  |
_
                                                                   (назва основного виду економічної діяльності)

Розмір єдиного внеску відповідно до класу професійного ризику виробництва** ___ %.


* Примітка зазначається у випадках, передбачених пунктом 6 розділу III Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

** Розмір єдиного внеску не використовується фізичними особами - підприємцями та самозайнятими особами, які не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Керівник фіскального органу


                      (у районі, місті, районі в місті)

____
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

М. П.

"___" 20__ року.
            (дата взяття на облік)

 

Додаток 3
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 3 розділу IV)

Форма N 3-ЄСВ

від "___" 20__ року N _______

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску

_
                                                    (найменування фіскального органу, в якому платник перебуває на обліку)
повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення про ______
_,
                                                     (ліквідацію, реорганізацію юридичної особи (потрібне вказати))
про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис "___" 20__ року,

платником єдиного внеску

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        (податковий номер) 

__
                                                                                      (найменування юридичної особи)
__
                                                                                  (місцезнаходження юридичної особи)
проведені остаточні розрахунки щодо платежів, стосовно яких контролюючими органами є фіскальні органи.

Станом на дату реєстрації цієї довідки в платника єдиного внеску відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника єдиного внеску та дійсна протягом двох місяців від дати її реєстрації.

___
                            (посада)


(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

Додаток 4
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 4 розділу IV)

Форма N 4-ЄСВ

від "___" 20__ року N _______

_________
(найменування органу, до якого подається
повідомлення)

 

_________
(місцезнаходження)

Рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску

У зв'язку з ____
                                                                                              (причина)

платника єдиного внеску

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          (податковий номер)

_,
                                                                               (найменування юридичної особи)
_,
                                                                            (місцезнаходження юридичної особи)
_
                                                                               (найменування фіскального органу)

повідомляє, що платник єдиного внеску має такі суми заборгованості зі сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють фіскальні органи:

N
з/п

Вид платежу

Сума усього,
грн

У тому числі

заборгованість за платежами

штрафні санкції

пеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Суми, щодо яких проводиться адміністративне оскарження або оскарження в судовому порядку:

N
з/п

ЄСВ

Сума усього,
грн

У тому числі

заборгованість за платежами

штрафні санкції

пеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

_
                       (посада)


(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

Додаток 5
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 5 розділу IV)

Форма N 5-ЄСВ

від "___" 20__ року N _________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення державної реєстрації припинення юридичної особи

  

__,
                                                                             (повне найменування юридичної особи)
__,
                                                                                            (місцезнаходження)
щодо якого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис про прийняття рішення про припинення "___" 20__ року,

з таких причин:

 

1) наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

2) неможливість проведення перевірки у зв'язку із: ____
___________,
що підтверджується ______

 

3) наявність судових спорів між платником єдиного внеску та фіскальним органом чи кримінального провадження за фактами умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування

 

4) наявність незакритих філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів такого платника.
___________

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+".

Керівник (заступник керівника)
фіскального органу

 
_
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Додаток 6
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 7 розділу IV)

Форма N 6-ЄСВ

від "___" 20__ року N _________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи

 

(найменування фіскального органу, в якому платник перебуває на обліку)

стосовно платника єдиного внеску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                           (податковий номер)
___,
                                                                                 (повне найменування юридичної особи)
___,
                                                                                                   (місцезнаходження)
щодо якого "___" 20__ року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис про прийняття рішення про припинення, повідомлення про що опубліковано "___" 20__ року, повідомляє про відкликання повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою N 5-ЄСВ від "___" 20__ року N ____

 

Платнику єдиного внеску видана (надіслана) довідка про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою N 3-ЄСВ від "___" 20__ року N ____

 

Наявні нові причини та обставини, що є підставами для заперечень фіскального органу проти проведення державної реєстрації припинення платника єдиного внеску (нове повідомлення за формою N 5-ЄСВ від "___" 20__ року N ____)

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+".

Керівник (заступник керівника)
фіскального органу

 
_
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Додаток 7
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу V)

Форма N 7-ЄСВ

від "___" 20__ року N _________

ЗАЯВА
про зняття з обліку платника єдиного внеску

  

___
                                                     (найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
___
                                                                     (місцезнаходження або місце проживання)
розпочаті/проведені процедури припинення (ліквідації/реорганізації).
           (непотрібне закреслити)                              (непотрібне закреслити)

Причина (підстава) для припинення діяльності:

 

 

 

Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)

 

Назва документа (постанова, ухвала, рішення, наказ тощо), його номер та дата

 
від "___" 20__ року N

У зв'язку з цим прошу провести заходи, визначені Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатор, платник єдиного внеску (фізична особа), інша особа, яку призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника єдиного внеску:

________
(посада)

____
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

_
(поштова адреса, телефон)

 


* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 8
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу V)

Форма N 8-СК

від "___" 20__ року N _______

_________
(найменування фіскального органу)

ДОВІДКА
про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів

_
                  (найменування органу Пенсійного фонду України чи робочого органу Фонду соціального страхування)
_
повідомляє, що
                                                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
_,
_,
              (податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право
                                                                    здійснювати платежі за серією та номером паспорта)
_
                                          (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))

  

станом на дату реєстрації цієї довідки проведено остаточні розрахунки зі сплати страхових
коштів, заборгованість відсутня, звіти подано;

  

станом на дату реєстрації цієї довідки
має заборгованість із сплати страхових коштів

_,
                                                                                                 (сума заборгованості, грн)
у тому числі: __
                                                                                                         (вид платежу, сума боргу)
та/або не подано звіти за період __________

__________
                      (посада)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

Додаток 9
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 4 розділу V)

Форма N 9-ЄСВ

від "___" 20__ року N _______

_________
(найменування фіскального органу)

ДОВІДКА
про стан розрахунків за платежами до фіскального органу, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

У зв'язку з проведенням заходів щодо зняття з обліку платника єдиного внеску __________
____,
                                            (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
____,
(податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право
здійснювати платежі за серією та номером паспорта)
_____
                                                     (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))

  

станом на дату реєстрації цієї довідки заборгованість із сплати єдиного внеску відсутня;

  

станом на дату реєстрації цієї довідки
має заборгованість із сплати єдиного внеску

____,
                                                                                              (сума заборгованості, грн)
у тому числі: _____;
                                                                                                 (вид платежу, сума боргу)

  

згідно з цією довідкою (довідками) за формою N 8-СК заборгованість зі сплати страхових коштів відсутня

_____
_____
_____
 (найменування органу Пенсійного фонду України, робочих органів Фонду соціального страхування) (потрібне вказати)

  

згідно з даними довідки (довідок) за формою N 8-СК має заборгованість із сплати страхових коштів

_____
(найменування органу Пенсійного фонду України, робочого органу Фонду соціального страхування) (потрібне вказати)
____,
                                                                                                (сума заборгованості, грн)
у тому числі: _____;
                                                                                                   (вид платежу, сума боргу)

  

довідки (довідок) за формою N 8-СК не надано

______
(найменування органу Пенсійного фонду України, робочого органу Фонду соціального страхування) (потрібне вказати)

Керівник (заступник керівника)
фіскального органу

 

(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Додаток 10
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 6 розділу V)

Форма N 10-ЄСВ

від "___" 20__ року N _______

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зняття з обліку платника єдиного внеску

 

Повідомляємо, що платник єдиного внеску _
__
                 (податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (необхідне підкреслити))
_
                               (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_
                                                                                 (місцезнаходження, місце проживання)
знятий з обліку у фіскальному органі ______
_
                                                                                           (найменування фіскального органу)
"___" 20__ року.
            (дата зняття з обліку)

Керівник фіскального органу

_________
(у районі, місті, районі в місті)

____
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

М. П.

"___" 20__ року.
            (дата взяття на облік)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали