МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 жовтня 2011 року N 401

Про затвердження Порядку обробки інформації про потребу в технічних та інших засобах реабілітації та забезпечення контролю за виготовленням, поставкою та проведенням післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації

З метою вдосконалення системи забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації та контролю за їх виготовленням, поставкою та проведенням післягарантійного ремонту наказую:

1. Затвердити Порядок обробки інформації про потребу в технічних та інших засобах реабілітації та забезпечення контролю за виготовленням, поставкою та проведенням післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінпраці від 07.03.2007 N 90 "Про забезпечення виконання бюджетної програми за КПКВ 2507090 "Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації" та від 16.02.2009 N 66 "Про внесення змін до Порядку обробки інформації про потребу в технічних та інших засобах реабілітації та забезпечення контролю за виконанням державного замовлення на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Перший заступник Міністра

В. Надрага

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
17.10.2011 N 401

Порядок обробки інформації про потребу в технічних та інших засобах реабілітації та забезпечення контролю за виготовленням, поставкою та проведенням післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації

1. Загальні положення

1.1. Порядок обробки інформації про потребу в технічних та інших засобах реабілітації та забезпечення контролю за виготовленням, поставкою та проведенням післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації (далі - Порядок) розроблений з метою ефективної реалізації державної політики в сфері забезпечення окремих категорій населення (далі - пільгові категорії осіб) технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок загального фонду державного бюджету та розподілу функцій між Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України (далі - Служба), Фондом соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) та Промисловим об'єднанням "Укрпротез" (далі - Об'єднання).

1.2. Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Указів Президента України від 06.04.2011 N 389/2011 "Про Положення про Міністерство соціальної політики України" (Положення N 389/2011) (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 08.07.2011 N 741/2011 (Указ N 741/2011)), від 06.04.2011 "Про Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України" (Указ N 397/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652 "Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій, населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів" (із змінами), наказів Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 N 129 "Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів" (Наказ N 129), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.2011 за N 528/19266, від 09.10.2009 N 382 "Про затвердження Регламенту роботи з Централізованим банком даних з проблем інвалідності", Статуту Промислового об'єднання "Укрпротез", інших нормативно-правових актів з питань соціального захисту інвалідів.

2. Підготовка даних для формування погреби у технічних та інших засобах реабілітації

2.1. Об'єднання на підставі Номенклатури технічних та інших засобів реабілітації розробляє форми потреби та надсилає їх до Служби для формування потреби на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації (далі - ТЗР) у кількісному виразі.

2.2. Органи праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у містах ради (далі - районні органи праці та соціального захисту населення) визначають кількісну потребу у ТЗР та подають до Міністерства соціальної політики Автономної республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та соціального захисту населення Київської і Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональні органи праці та соціального захисту населення).

2.3. Регіональні органи праці та соціального захисту населення надсилають Службі узагальнену інформацію про кількісну потребу у ТЗР, в строки, встановлені Службою.

2.4. Служба направляє Об'єднанню інформацію про кількісну потребу у ТЗР регіональних органів праці та соціального захисту населення для обробки та обрахування у вартісному виразі.

2.5. Після обробки та обрахування зазначених даних Об'єднанням, Служба передає узагальнену потребу у вартісному та кількісному виразі в розрізі регіонів та видів ТЗР Фонду для підготовки останнім документів, що застосовуються в бюджетному процесі, проведення конкурсних торгів.

2.6. Фонд у встановлені терміни направляє документи, що застосовуються в бюджетному процесі, до Міністерства.

3. Формування цін на технічні та інші засоби реабілітації

3.1. Об'єднання надає Службі пропозиції щодо формування цін на ТЗР.

3.2. За результатами аналізу Служба розробляє проект наказу щодо затвердження цін на ТЗР та направляє його до Міністерства.

3.3. Міністерство на засіданні робочої групи розглядає проект наказу щодо затвердження цін на ТЗР та погоджує зазначенні пропозиції, які затверджуються наказом Міністерства.

4. Розподіл видатків бюджету на технічні та інші засоби реабілітації

4.1. Міністерство на засіданні робочої групи:

- формує оптимізований перелік ТЗР, для забезпечення пільгових категорій населення за рахунок державних коштів, який затверджується наказом Міністерства;

- з урахуванням потреб у ТЗР та оптимізованого переліку ТЗР затверджує розподіл коштів за основними напрямами використання у межах видатків, виділених з державного бюджету.

4.2. Затверджений розподіл обсягів коштів за основними напрямами використання Міністерство надсилає Фонду для визначення обсягів договорів у розрізі підприємств із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

4.3. Експертна комісія Міністерства з перевірки підприємств - кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням на відповідність кваліфікаційним вимогам визначає підприємства та надсилає Фонду перелік підприємств для укладання договорів.

4.4. Фонд на засіданні робочої групи визначає обсяги договорів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та надання послуг з їх післягарантійного ремонту у розрізі підприємств, які затверджуються директором Фонду.

5. Контроль за виготовленням та видачею ТЗР через Централізований банк даних з проблем інвалідності (далі - ЦБІ) та фінансування видатків на технічні та інші засоби реабілітації

5.1. У межах повноважень, визначених Регламентом роботи з ЦБІ, Об'єднання здійснює контроль за виготовленням та видачею ТЗР через ЦБІ.

5.2. Фонд укладає з Об'єднанням договір-доручення (далі - Договір) па надання послуг з контролю за виготовленням та видачею ТЗР через ЦБІ, що погоджується зі Службою та Міністерством.

5.3. Договором передбачаються наступні обов'язки Об'єднання:

здійснювати обробку та обрахування потреби у ТЗР, подану регіональним управліннями праці та соціального захисту населення, у тому числі даних ЦБІ;

на підставі типових договорів, затверджених Фондом, укладати договори з підприємствами, які здійснюють забезпечення ТЗР та надають послуги з їх післягарантійного ремонту;

здійснювати перевірку заявок про видані ТЗР та здійснення їх післягарантійного ремонту щодо правильності призначення (відповідність виданих виробів медичному діагнозу, показанням та протипоказанням), відповідності нормам чинного законодавства (правильність видання ТЗР особам пільгових категорій та строків, на які видаються зазначені вироби) та формувати реєстри ЦБІ на видані ТЗР та надані послуги з їх післягарантійного ремонту;

здійснювати контроль за цінами на ТЗР, згідно з цінами, затвердженими наказом Міністерства;

здійснювати у міру надходження від підприємств актів приймання-передачі робіт (надання послуг) ТЗР перевірку правильності оформлення актів приймання-передачі товарів, реєстрів ЦБІ, рахунків, видаткових накладних, тощо та на підставі цих документів підписувати з підприємствами відповідні акти;

за погодженням з Фондом проводити оплату підприємствам відповідно до умов укладених договорів;

здійснювати аналіз пропозицій учасників конкурсних торгів на відповідність вимогам документації конкурсних торгів, затверджених Фондом.

5.4. Відповідно до обсягу коштів, виділених з державного бюджету на відповідний рік, Фонд перераховує кошти:

- на реєстраційний рахунок Об'єднання, відкритий у Головному управлінні державного казначейства у м. Києві, для подальшого фінансування Об'єднанням підприємств відповідно до укладених договорів про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та надання послуг з їх післягарантійного ремонту;

- на рахунки регіональних відділень Фонду для оплати доставки та зберігання ТЗР;

- на поточний рахунок Об'єднання на оплату послуг з контролю за виготовленням та видачею ТЗР через ЦБІ.

6. Звітність щодо виконання бюджетної програми

6.1. Об'єднання щомісячно звітує Фонду, Службі про стан виконання договорів про забезпечення ТЗР та надання послуг з їх післягарантійного ремонту відповідно до умов Договору, зазначеного в п. 5.2 цього Порядку.

6.2. Служба відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.05.2007 N 252 "Про затвердження форми звітності "Про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації" (із змінами) щоквартально надає Міністерству узагальнену інформацію.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали