Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 березня 2018 року N 152-од

Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

З метою визначення послідовності дій посадових осіб виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі - Фонду) при отриманні, попередньому розгляді, реєстрації повідомлень про корупцію та керуючись пунктом 5.2.11 Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування України (Постанова N 5), наказую:

1. Затвердити Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, що додається.

2. Департаменту організаційного та документального забезпечення виконавчої дирекції Фонду (Сокиран В. А.) розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті Фонду.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду ознайомити всіх працівників відповідних структурних підрозділів з цим наказом під особистий підпис.

4. Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві та начальникам відділень виконавчої дирекції Фонду ознайомити всіх працівників відповідних структурних підрозділів з цим наказом під особистий підпис.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор

Є. Баженков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
20 березня 2018 року N 152-од

Порядок
обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі - Фонд) та її робочих органів при отриманні, реєстрації, розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), що надходять через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт Фонду, електронну пошту уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчої дирекції Фонду (далі - уповноважений підрозділ), іншими засобами поштового зв'язку та на особистому прийомі громадян.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

анонімне повідомлення - повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (далі - Закон), здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону (Закон N 1700-VII);

повідомлення про корупцію - повідомлення про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII), що містить інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону особами, визначеними у підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII).

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про інформацію", "Про звернення громадян".

3. Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має містити факти про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) особами, визначеними у підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII), зокрема:

порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону (Закон N 1700-VII);

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

порушення вимог організації роботи із запобігання і виявлення корупції.

4. Реквізитами повідомлення є:

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону (Закон N 1700-VII), яка може бути перевірена;

прізвище, ім'я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт Фонду, електронну пошту уповноваженого підрозділу (далі - електронна пошта), направляються викривачем з підписом у сканованому вигляді.

5. Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п'ятою статті 53 Закону (Закон N 1700-VII).

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

6. Повідомлення про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:

- поштою (на адресу виконавчої дирекції Фонду із позначкою "Про корупцію");

- на особистому прийомі громадян уповноваженим підрозділом;

- через офіційний веб-сайт Фонду;

- електронною поштою.

Усне повідомлення може надійти через спеціальну телефонну лінію.

7. Підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Фонду:

- поштова адреса;

- номер телефону, за яким працює спеціальна телефонна лінія;

- графік роботи спеціальної телефонної лінії;

- адреса електронної пошти уповноваженого підрозділу;

- графік прийому громадян уповноваженим підрозділом.

8. Повідомлення, що надійшли через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт Фонду, електронну пошту, приймаються уповноваженим підрозділом.

II. Порядок отримання повідомлень, які надходять через спеціальну телефонну лінію та на особистому прийомі громадян

1. З метою прийому телефонних дзвінків від осіб, які бажають повідомити про можливі факти порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII), у виконавчій дирекції Фонду створюється спеціальна телефонна лінія, із можливістю запису телефонних дзвінків.

2. Спеціальна телефонна лінія працює у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 та у п'ятницю з 9:00 до 16:45 (з перервою з 13:00 до 13:45).

3. Повідомлення, що надійшло на спеціальну телефонну лінію виконавчої дирекції Фонду, вноситься відповідальною особою уповноваженого підрозділу до Форми повідомлення про корупцію (додаток 1).

Якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, відповідальна особа уповноваженого підрозділу пропонує заявнику звернутися до виконавчої дирекції Фонду письмово або направити повідомлення через офіційний веб-сайт або електронну пошту.

При прийнятті повідомлення через спеціальну телефонну лінію відповідальна особа уповноваженого підрозділу повідомляє заявника, що телефонна розмова може бути записана та про необхідність направлення ним повідомлення за його особистим підписом засобами поштового зв'язку або у сканованому вигляді через офіційний веб-сайт, або електронну пошту для отримання письмової відповіді від виконавчої дирекції Фонду.

4. Під час проведення особистого прийому громадян відповідальною особою уповноваженого підрозділу заповнюється Форма повідомлення про корупцію (додаток 1) та пропонується звернутися до виконавчої дирекції Фонду письмово.

5. Повідомлення, отримані через спеціальну телефонну лінію та на особистому прийомі громадян, повинні містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 4, 5 розділу I цього Порядку.

6. Інформація про повідомлення, отримані через спеціальну телефонну лінію та на особистому прийомі громадян, вноситься уповноваженим підрозділом до Реєстру обліку повідомлень про корупцію (додаток 2).

III. Порядок отримання повідомлень, які надходять через офіційний веб-сайт Фонду та на електронну пошту уповноваженого підрозділу

1. Для отримання повідомлень через офіційний веб-сайт Фонду створюється розділ "Запобігання корупції", в якому передбачена можливість направлення повідомлення від осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів), до уповноваженого підрозділу у сканованому вигляді.

2. Для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів), уповноваженим підрозділом створюється електронна поштова скринька, через яку здійснюється передача повідомлення від осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів), до уповноваженої особи.

3. З метою забезпечення конфіденційності повідомлень, електронна поштова скринька не входить до офіційного домену Фонду та доступ до неї здійснюється з окремого комп'ютера уповноваженого підрозділу, що не підключений до мережевого середовища Фонду та має незалежний доступ до мережі Інтернет.

Доступ до електронної пошти мають лише працівники уповноваженого підрозділу.

4. Інформація про повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт Фонду в розділ "Запобігання корупції" та на електронну пошту, вноситься уповноваженим підрозділом до Реєстру обліку повідомлень про корупцію (додаток 2).

5. Повідомлення, які надходять на офіційний веб-сайт Фонду в розділ "Запобігання корупції" та електронну пошту, іншими засобами поштового зв'язку, повинні містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 4, 5 розділу I цього Порядку.

IV. Попередній розгляд повідомлень та їх реєстрація

1. Розгляд повідомлень, які надійшли до виконавчої дирекції Фонду через спеціальну телефонну лінію, на особистому прийомі громадян, електронну пошту та офіційний веб-сайт Фонду здійснюється відповідно до Схеми розгляду повідомлень (додаток 3).

2. Повідомлення, які надійшли до виконавчої дирекції Фонду через спеціальну телефонну лінію, на особистому прийомі громадян, електронну пошту та офіційний веб-сайт Фонду підлягають попередньому розгляду в уповноваженому підрозділі.

Попередній розгляд повідомлень проводиться керівником уповноваженого підрозділу або визначеною ним особою.

3. Метою попереднього розгляду повідомлень є класифікація інформації за такими критеріями:

1) за формою передачі (одержання):

- візуальна/аудіовізуальна;

2) за джерелом одержання:

- зовнішня/внутрішня;

3) за характером змісту:

- анонімне / не анонімне;

- відноситься до повідомлень, пов'язаних з корупцією / не відноситься до повідомлень, пов'язаних з корупцією;

- відноситься до компетенції виконавчої дирекції Фонду / до компетенції спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції;

- відповідають вимогам Закону (Закон N 1700-VII), зазначеним у пунктах 4, 5 розділу I цього Порядку / не відповідають вимогам Закону, зазначеним у пунктах 4, 5 розділу I цього Порядку.

4. Попередній розгляд повідомлень здійснюється у день їх надходження.

5. На стадії попереднього розгляду здійснюється відбір повідомлень, що не відповідають вимогам Закону (Закон N 1700-VII).

Якщо повідомлення не відповідає вимогам Закону (Закон N 1700-VII), уповноваженим підрозділом:

за анонімним повідомленням - інформується директор виконавчої дирекції Фонду;

за неанонімним повідомленням - інформується викривач.

6. Повідомлення, що відповідають вимогам Закону (Закон N 1700-VII), не пізніше наступного робочого дня, після попереднього розгляду, передаються структурному підрозділу діловодства виконавчої дирекції Фонду (далі - структурний підрозділ діловодства) для реєстрації.

7. Реєстрація повідомлень проводиться структурним підрозділом діловодства відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України, її робочих органах та їх відділеннях, затвердженої наказом виконавчої дирекції Фонду від 16.11.2017 N 244-ос.

8. Після реєстрації повідомлення передаються структурним підрозділом діловодства до уповноваженого підрозділу для інформування директора виконавчої дирекції Фонду.

9. Анонімні повідомлення про корупцію або інші повідомлення про корупцію стосовно працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів не пізніше наступного робочого дня за днем надходження передаються уповноваженим підрозділом директору виконавчої дирекції Фонду або особі, що виконує його обов'язки. Директор виконавчої дирекції Фонду приймає рішення щодо перевірки інформації, зазначеної у повідомленні, шляхом накладення відповідної резолюції. Після накладення резолюції повідомлення передається уповноваженому підрозділу.

10. Інформація про результати розгляду повідомлень вноситься до Реєстру обліку повідомлень про корупцію (додаток 2).

V. Строки розгляду повідомлень

1. Повідомлення, що містять обов'язкові реквізити, зазначені у пункті 4 розділу I цього Порядку, підлягають обов'язковому розгляду відповідним(ми) самостійним(ми) структурним(ми) підрозділом(ами), відповідальним(ми) за розгляд повідомлення (далі - підрозділ з розгляду)

2. Підрозділ з розгляду, який визначено основним виконавцем, у строк протягом 15 робочих днів з дати реєстрації повідомлення, забезпечує надсилання інформаційного листа виконавчої дирекції Фонду автору повідомлення про прийняття повідомлення до розгляду.

3. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дати його отримання, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, директор виконавчої дирекції Фонду або особа, що виконує його обов'язки, продовжує строк розгляду повідомлення до 30 днів з дати його отримання.

4. Контроль за дотриманням строків, визначених у пунктах 2, 3 цього розділу, покладається на керівника підрозділу з розгляду.

VI. Зберігання та доступ до повідомлення

1. Повідомлення, отримані через спеціальну телефонну лінію, електронну пошту та офіційний веб-сайт Фонду, зберігаються на електронних носіях інформації в уповноваженому підрозділі протягом року з дати їх отримання або протягом строку зберігання матеріалів перевірки, проведеної на підставі такого повідомлення.

Повідомлення, які стали підставою для проведення перевірки, підлягають зберіганню протягом строку зберігання матеріалів цієї перевірки, встановленого законодавством.

2. Контроль за технічним забезпеченням роботи здійснюється:

спеціальної телефонної лінії - управлінням справами виконавчої дирекції Фонду;

розділу "Запобігання корупції" офіційного веб-сайту Фонду - департаментом організаційного та документального забезпечення;

доступу до мережі Інтернет та запису телефонних повідомлень департаментом інформаційних систем та електронних реєстрів;

електронної пошти - уповноваженим підрозділом.

3. Контроль за організаційним забезпеченням та зберіганням електронних носіїв інформації із записами повідомлень, отриманих через спеціальну телефонну лінію, електронну пошту та офіційний веб-сайт Фонду здійснюється уповноваженим підрозділом.

4. Доступ до зареєстрованих повідомлень у виконавчій дирекції Фонду мають:

працівники структурного підрозділу діловодства;

заступники директора виконавчої дирекції Фонду за напрямами роботи, згідно з розподілом функціональних обов'язків;

керівники самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду, особи, які виконують їх обов'язки (в частині повідомлень, розгляд яких належить до компетенції очолюваного ними самостійного структурного підрозділу виконавчої дирекції Фонду);

працівники виконавчої дирекції Фонду (в частині повідомлень, розгляд яких їм доручено керівником самостійного структурного підрозділу виконавчої дирекції Фонду);

керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду, особи, які виконують їх обов'язки (в частині повідомлень, розгляд яких належить до компетенції очолюваного ними робочого органу виконавчої дирекції Фонду);

працівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду (в частині повідомлень, розгляд яких їм доручено керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду).

Працівникам виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів забороняється розголошувати інформацію, що міститься у повідомленні, а також інформацію про уповноважених осіб, які розглядають конкретне повідомлення, особам, які не мають безпосереднього відношення до розгляду повідомлень.

5. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється директором виконавчої дирекції Фонду.

 

Завідувач сектору з питань
запобігання корупції

В. Зеленьов

 

Додаток 1
до Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
(пункт 3 та 4 розділу II)

Форма повідомлення про корупцію

П. І. Б. заявника ___________
_
_

Відомості для листування:

Поштова адреса

Контактний телефон

Електронна адреса

 

 

 


_

Інформація про порушення Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

Прізвище, ім'я, по батькові _
_
                                          (особа, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (група осіб))

Місце роботи, посада ______
_
_

Обставини вчинення правопорушення ____
_
_
_
           (зазначається інформація щодо фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших
          порушень    вимог
Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) за наявності обґрунтованого переконання заявника)

З яких джерел надійшла інформація ______
_
_
_
_
      (зазначаються відомості щодо джерел одержання інформації заявником (наприклад, заявник є однією із сторін
                                 відповідного правопорушення, є свідком правопорушення або дізнався від третіх осіб тощо)

Хто ще може знати про факт вчинення правопорушення __

Прізвище, ім'я, по батькові ___

Адреса та контактний номер телефону ______
___

Яким чином інформація може бути підтверджена ________

  Можливість надати докази/документи ___

Які дії вже були виконані _____
__
                            (звернення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, суду, інших органів)

    Повідомлення надається повторно

Визначення інших учасників правопорушення та їх контактна інформація (за наявності):

Прізвище, ім'я, по батькові ____

Місце роботи ___

Адреса та контактний номер телефону ______
___

___
(час повідомлення)

20__ рік
(дата повідомлення)


(підпис)

_______
(прізвище, ініціали та посада відповідальної особи)


 

Додаток 2
до Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
(пункт 6 розділу II, пункт 4 розділу III, пункт 10 розділу IV)

Реєстр обліку повідомлень про корупцію

N
з/п

Дата отримання повідомлення

Прізвище та ініціали особи, яка надала повідомлення, найменування юридичної особи / громадського об'єднання (організації)

Короткий зміст повідомлення

Канали отримання повідомлення

Реєстраційний номер повідомлення

Дата реєстрації повідомлення

Відповідальний структурний підрозділ з розгляду повідомлення

Термін виконання

Результати розгляду повідомлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
(пункт 1 розділу IV)

Схема розгляду повідомлень про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII)

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали