Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

25.05.2016

м. Київ

N 110

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 червня 2016 р. за N 841/28971

Про затвердження Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

Відповідно до частини п'ятої статті 11, пунктів 2, 14 частини третьої статті 13 та частини сьомої статті 28 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (Постанова N 500),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, що додається.

2. Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби згідно з розподілом функціональних повноважень.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
25 травня 2016 року N 110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 червня 2016 р. за N 841/28971

ПОРЯДОК
оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

1. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення та направлення (вручення) державним органам та їх посадовим особам вимог про:

усунення порушень прав державного службовця, встановлених Законом України "Про державну службу" (далі - Закон), відповідно до частини п'ятої статті 11 Закону;

скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, відповідно до пункту 14 частини третьої статті 13 Закону;

скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В" відповідно до частини сьомої статті 28 Закону.

2. Вимога - це письмова, обов'язкова для виконання у визначений термін вимога Національного агентства України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба) або його територіальних органів, яка надсилається державним органам та їх посадовим особам у встановлених Законом випадках з метою усунення порушень законодавства про державну службу.

Нацдержслужба має право направляти вимогу до будь-якого державного органу, а її територіальні органи - державним органам, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення.

3. Вимога складається у двох примірниках за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку. Перший примірник вимоги залишається у Нацдержслужби (територіального органу), другий - із супровідним листом направляється поштою (вручається) державному органу або його посадовим особам, а у разі скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В" - керівнику державної служби в державному органі, якому направлено вимогу.

У разі відмови керівника державної служби в державному органі або особи, яка виконує його обов'язки, інших посадових осіб державного органу від отримання вимоги посадові особи Нацдержслужби (територіального органу) складають акт про відмову від отримання вимоги у двох примірниках.

4. Вимога підписується Головою Нацдержслужби (керівником територіального органу), а у разі відсутності Голови Нацдержслужби (керівника територіального органу) - його заступником відповідно до розподілу обов'язків.

5. Вимога може містити зобов'язання державному органу та його посадовим особам щодо скасування рішення державного органу, яке суперечить законодавству про державну службу, в частині реалізації громадянами права на державну службу, повністю або частково.

Рішення про направлення вимоги про часткове скасування рішення державного органу приймається у випадку, коли інша частина рішення державного органу не суперечить законодавству про державну службу щодо реалізації громадянами права на державну службу.

6. Вимога підлягає виконанню державними органами, їх посадовими особами в термін, установлений у вимозі.

Керівник державної служби в державному органі, якому направлено вимогу про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В", приймає рішення про скасування результатів конкурсу невідкладно, але не пізніше 30-денного строку від дня оприлюднення інформації про переможця конкурсу.

7. Облік надісланих вимог здійснюється у журналі реєстрації вимог, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

Журнал реєстрації вимог повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу та ведеться відповідно до правил діловодства.

Реєстраційні номери на першому та другому примірниках вимоги мають бути однаковими та відповідати порядковому номеру реєстрації вимоги у журналі реєстрації вимог.

8. Про результати виконання вимоги державний орган чи його посадові особи, яким було направлено вимогу, повідомляють Нацдержслужбу (територіальний орган) протягом трьох робочих днів з дня виконання вимоги.

Контроль за виконанням вимоги здійснює структурний підрозділ Нацдержслужби (територіальний орган), який готував вимогу.

 

Директор Департаменту контролю
та взаємодії з органами влади

С. М. Іголкін

 

Додаток 1
до Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
(пункт 3)

(Державний Герб України)

______
(найменування органу)

ВИМОГА

м. ________

"___" 20__ р.

Реєстраційний N __________

про _________
                                                                                                    (назва вимоги)
_
                                   (найменування державного органу або посадова особа, до якої направлено вимогу)
_

ВСТАНОВЛЕНО:

_
                                              (суть порушення законодавства про державну службу із зазначенням
_
                                                         відповідних статей, їх частин, пунктів (підпунктів, абзаців)
_
                                                  законів та інших нормативно-правових актів, вимоги яких порушено)
_

Враховуючи зазначене та керуючись пунктом 14 частини третьої статті 13, частиною п'ятою статті 11 (або частиною сьомою статті 28 (потрібне підкреслити)) Закону України "Про державну службу", вимагаю:
_
                              (вказати заходи, які необхідно здійснити для припинення порушення законодавства про
_
                                                                        державну службу, усунення його наслідків)

Ця вимога підлягає обов'язковому виконанню.

Вимогу виконати до "___" 20__ року.

Про виконання вимоги повідомити
_
                                                             (найменування органу, який необхідно повідомити,
_
                                                                     його адреса та контактний номер телефону)

________
(посада)


(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
(пункт 7)

ЖУРНАЛ
реєстрації вимог

______
(найменування органу)

Розпочато "___" 20__ р.

Закінчено "___" 20__ р.

Ліва сторінка журналу

Порядковий (реєстраційний) номер вимоги

Дата складання вимоги

Державний орган або посадова особа, до якої направлено вимогу

1

2

3

 

 

 

Права сторінка журналу

Суть порушення та заходи щодо його усунення

Термін виконання вимоги

Відмітка про виконання вимоги

4

5

6

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали