ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 16.12.2010 р. N 883

Про затвердження Порядку оприлюднення інформації та проведення громадських слухань щодо формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Житомирі

З метою врегулювання відносин, що виникають у сфері надання та споживання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій між виконавцями послуг та споживачами, посилення контролю з боку мешканців будинків за порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", на підставі Цивільного кодексу України, законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок оприлюднення інформації та проведення громадських слухань щодо формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Житомирі, згідно додатку.

2. Управлінню житлового господарства міської ради (Півоварова С. І.) забезпечити виконання комунальними підприємствами та іншими надавачами послуг вказаного Порядку, затвердженого п. 1 даного рішення.

3. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради (Білобровець О. М.) оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
16.12.2010 N 883


ПОРЯДОК
оприлюднення інформації та проведення громадських слухань щодо формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Житомирі

1. Порядок отримання інформації та проведення громадських слухань щодо формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Житомирі розроблено з метою організації та упорядкування проведення громадських слухань (далі - слухання) передбачених п. 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529, з урахуванням норм Закону України "Про житлово-комунальні послуги", для доведення розрахунку тарифу до відома власників житлових будинків (гуртожитків), власників квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) та інших споживачів послуг (далі - власники приміщень).

2. Загальна частина.

2.1. Відповідно до статті 382 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) власникам квартир у багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир.

2.2. Разом з цим, статтею 322 Кодексу передбачено, що власник житла зобов'язаний утримувати майно, що йому належить.

2.3. На виконання зазначених норм Кодексу власник житла укладає відповідний договір із виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, що відповідає нормам Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (далі - Закон).

2.4. Статтею 7 Закону до повноважень органів місцевого самоврядування зокрема віднесено:

інформування населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;

здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг.

2.5. Стаття 11 Закону у частині здійснення громадського контролю у сфері житлово-комунальних послуг передбачає проведення громадських слухань.

2.6. Стаття 20 Закону передбачає право споживача одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни (тарифу), норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо. Статтею 21 визначено обов'язок виконавця послуг надавати споживачеві зазначену інформацію.

2.7. Відповідно до зазначених норм законодавства споживач послуг має не лише обов'язок сплачувати за спожиті послуги, а й право знати які саме послуги та якої якості будуть надані за рахунок сплачених коштів. Скористатися таким правом споживач може ще на етапі розрахунку виконавцем розміру тарифу під час проведення відповідних громадських слухань, що є формою безпосередньої участі співвласників багатоквартирного житлового будинку (або гуртожитків після приватизації житлових приміщень у них) у вирішенні питань його утримання.

2.8. Відповідно до статті 31 Закону постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 затверджено Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - порядок формування тарифів). Передбачена порядком формування тарифів норма, що зобов'язує проводити громадські слухання по кожному будинку окремо із співвласниками будинку спрямована на стимулювання їх до більш свідомої участі в утриманні свого багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової території.

2.9. Після затвердження тарифу органом місцевого самоврядування відповідний виконавець послуг має укласти із споживачами договори на надання послуг із умовою дотримання за планових під час розрахунку розміру тарифів періодичності, строків їх надання та структури тарифу.

Невід'ємною частиною договору має бути копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги та про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт, відповідно до вимог якого виконавець надає відповідні послуги.

3. Порядок організації та проведення громадських слухань.

3.1. Проведення слухань організовує управління житлового господарства міської ради (далі - Організатор). Організатор відповідає за дотриманням порядку проведення слухань та оформлення і зберігання відповідного протоколу. Участь в слуханнях можуть взяти власники житлових будинків (гуртожитків), власники квартир (житлових приміщень в гуртожитках), власники нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) та інші споживачі послуг. Слухання мають відкритий характер. Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Учасниками громадських слухань також можуть бути інші зацікавлені особи за їх згодою.

3.2. Слухання є формою безпосередньої участі власників приміщень у вирішені питання утримання спільного майна (житлового будинку, гуртожитку).

3.3. Виконавець послуг при підготовці до проведення слухань проводить розрахунок тарифу (відповідно до вимог порядку його формування в залежності від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкової території і типового переліку послуг).

3.4. Про дату та місце проведення слухань повідомляються власники приміщень (мешканці) не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення шляхом:

- розміщення оголошень про проведення слухань на інформаційних стендах у під'їздах та біля будинків або письмового повідомлення власників приміщень через поштові скриньки.

3.5. Слухання проводяться по кожному будинку окремо. Разом з оголошеннями на інформаційних стендах розміщуються перелік послуг що пропонується для відповідного будинку та тариф їх вартості.

3.6. На слуханнях до відома власників приміщень доводяться розраховані окремо по кожному будинку тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій разом із переліком послуг, що надаватимуться за рахунок тарифу. Також надаються детальні роз'яснення про перелік послуг з утримання будинків, періодичність та строки їх надання, структуру тарифу, а також обґрунтовується необхідність перегляду тарифів, з урахуванням економічних і технічних факторів утримання житлового фонду.

Роз'яснюється можливість зменшення за рішенням власників приміщень переліку послуг, періодичності та строків їх надання, розрахованих тарифів, зокрема які саме види послуг можуть бути повністю або частково виключені з тарифів, а які не можуть бути виключені за технічних умов належності експлуатації житлового фонду.

3.7. Виключення із запропонованого переліку окремих послуг (із зазначенням в який спосіб буде забезпечуватися їх надання власниками приміщень) оформлюється письмово (рішення, протокол або відповідне звернення) і подається до організатора протягом 30 днів з дати проведення слухань за підписами 100 відсотків власників будинку та представника органу органу місцевого самоврядування (у разі наявності у будинку приміщень, що перебувають у власності територіальної громади).

3.8. За результатами слухань складається протокол, в якому зазначаються:

- питання порядку денного;

- список присутніх на слуханнях власників приміщень із зазначенням номера квартири або приміщення;

- висловлені пропозиції та зауваження (під час виступу або наданні письмово) із зазначенням їх автора;

- прийняті рішення;

Протокол підписується усіма присутніми учасниками слухань.

3.9. Слухання вважаються такими, що відбулися, незалежно від кількості присутніх осіб.

У випадку, якщо по окремо взятому будинку на слухання не прийшло жодного власника приміщення, протокол підписується, відповідальним за проведення слухань. В протокол робиться відмітка про належне повідомлення та про факт неявки власників приміщень на слухання.

3.10. Управління житлового господарства міської ради разом з підприємствами, що надають послуги і формують тарифи, протягом трьох днів з дня проведення слухань оприлюднюють протокол слухань для ознайомлення всіма власниками будинку шляхом розміщення його копії на інформаційних стендах у під'їздах та біля будинків.

4. Інші питання організації проведення слухань.

4.1. Для систематизації та контролю заходів щодо організації та проведення слухань в обслуговуючому підприємстві повинен бути журнал обліку проведення слухань, в якому реєструються:

- дати (окремо по будинках) розміщення у під'їздах на інформаційних стендах відповідних оголошень про проведення слухань;

- дати (окремо по будинках) письмового повідомлення власників приміщень через поштові скриньки.

4.2. Письмові звернення власників будинків щодо зміни переліку послуг, періодичності та строків їх надання, розрахованих тарифів обов'язково реєструються в журналі реєстрація вхідної кореспонденції. При цьому зазначається дата подання такого звернення, а також відповідність його оформлення вимогам рекомендацій.

4.3. Організаційні документи та листування з питань слухань долучаються до окремої справи (номенклатурна справа).

4.4. Копії протоколів слухань зберігаються протягом всього строку дії тарифу, який було затверджено на підставі проведених слухань.

 

Керуючий справами
міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали