ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 квітня 2012 року N 36

Про затвердження Порядку оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) судді, поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою

Наказ втратив чинність(згідно з наказом Державної судової адміністрації України від 28 квітня 2012 року N 48) (Наказ N 48)

Відповідно до пункту 7 частини четвертої статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", керуючись частиною п'ятою статті 147 цього Закону, наказую:

1. Затвердити Порядок оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) судді, поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою (далі - Порядок), що додається.

2. Визначити відділ інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень управління організаційного забезпечення діяльності судів відповідальним структурним підрозділом за оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) судді, поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою, яка подається до Державної судової адміністрації України.

3. Відділу інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень управління організаційного забезпечення діяльності судів:

3.1. Розмістити текст цього наказу та Порядку на офіційному веб-сайті судової влади;

3.2. Створити на веб-сайті судової влади розділ "Податкові декларації суддів";

3.3. Координувати взаємодію між адміністратором веб-сайту судової влади та відповідальними особами територіальних управлінь Державної судової адміністрації України щодо доступу до веб-сайту судової влади для оприлюднення копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) судді, поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.

4. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ та Порядок до Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, державного підприємства "Інформаційні судові системи".

5. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України:

5.1. Надіслати цей наказ та Порядок до місцевих судів.

5.2. Визначити відповідальних осіб за оприлюднення копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) судді поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови В. Півторака.

 

Голова

Р. Кирилюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
09.04.2012 N 36


ПОРЯДОК
оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) судді, поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою

1. Оприлюднення копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) судді, поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою (далі - копія Декларації) здійснюється на виконання вимог пункту 7 частини четвертої статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", Порядку оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) судді, поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою (далі - Порядок).

2. Оприлюднення копії Декларації на офіційному веб-сайті судової влади здійснюється у її електронній формі (далі - електронна копія Декларації).

Електронна копія Декларації - це електронний документ у форматі "PDF" з роздільною здатністю "300 dpi" та чорно-білого режиму сканування та названий прізвищем, іменем і по батькові судді.

Електронна копія Декларації створюється шляхом сканування копії Декларації.

Електронна копія Декларації не може містити відомості щодо реєстраційного номера облікової картки судді, серії та номера паспорта громадянина України, місце проживання судді та членів його сім'ї.

3. Для оприлюднення Декларації суддя може подати копію Декларації особисто, за допомогою електронної пошти або через відповідальну особу суду.

4. Копія Декларації подається до Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України) або її територіального управління не пізніше 1 травня поточного року суддею особисто (при пред'явленні документу, що засвідчує особу), про що робиться відмітка про її отримання у Журналі реєстрації Декларацій відповідальною особою ДСА України або її територіального управління.

5. Електронна копія Декларації може подаватися суддею особисто на електронну адресу declar@court.gov.ua із засвідченням електронним цифровим підписом.

6. Електронна копія Декларації подається відповідальними особами на оптичному носії (компакт-диску CD/R) з супровідним листом суду, який має містити відомості про суддю (суддів) (прізвище, ім'я, по батькові), електронні копії Декларацій якого (яких) містяться на оптичному носії.

7. У випадку, передбаченому пунктом 6 Порядку, відповідальними особами є:

відповідальна особа суду - працівник апарату суду, на якого наказом голови суду покладаються обов'язки щодо опрацювання копій Декларацій, створення електронних копій Декларації та їх запису на оптичний носій з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, а також передачу оптичного носія відповідальній особі ДСА України або її територіального управління у строки, визначені наказом голови суду;

відповідальною особою ДСА України або її територіального управління є працівник ДСА України або її територіального управління, на якого відповідно до наказу Голови ДСА України або начальника територіального управління покладаються обов'язки щодо прийняття копій Декларацій, створення електронних копій Декларацій та їх запису на оптичний носій з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, прийняття електронних копій Декларацій, їх перевірку та оприлюднення відповідно до Порядку.

8. Відповідальні особи місцевих та апеляційних судів подають електронну копію Декларації до територіальних управлінь за місцем розташування територіального управління.

Відповідальні особи Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів подають електронну копію Декларації до ДСА України.

9. У випадку подання електронної копії Декларації згідно з пунктом 5 Порядку відповідальна особа ДСА України або її територіального управління перевіряє можливість її перегляду, відповідність її технічним вимогам щодо створення та зберігання.

10. Підтвердження про отримання та можливість оприлюднення електронної копії Декларації (у випадку подання електронної копії згідно з пунктом 5 Порядку) надсилається судді на електронну адресу, з якої надійшла електронна копія Декларації відповідальною особою ДСА України протягом трьох робочих днів, про що робиться відмітка у Журналі реєстрації Декларацій (Додаток 1).

Текст підтвердження надсилається такого змісту: "Ваша електронна копія Декларації отримана та буде оприлюднена на офіційному веб-сайті судової влади".

У разі встановлення не відповідності електронної копії Декларації вимогам, зазначеним у пункті 9 Порядку, відповідальна особа ДСА України протягом трьох робочих днів з моменту отримання електронної копії Декларації повідомляє суддю (на електронну адресу, з якої надійшла електронна копія Декларації) про необхідність усунення виявлених недоліків.

Після усунення виявлених недоліків (протягом трьох робочих днів) суддя повторно надсилає електронну копію Декларації відповідно до положень пункту 5 Порядку.

11. Відповідальна особа суду особисто передає оптичний носій із записом на ньому електронних копій Декларацій відповідальній особі ДСА України або її територіального управління, про що складається акт приймання-передачі оптичного носія (Додаток 2) у двох примірниках, які підписуються відповідальними особами.

Відповідальна особа ДСА України або її територіального управління у присутності відповідальної особи суду перевіряє можливість перегляду на оптичному носієві запису електронних копій Декларацій та їх відповідність вимогам, зазначеним у пункті 9 Порядку.

У разі встановлення неможливості перегляду оптичного носія не відповідності електронних копій Декларацій (їх частини) на оптичному носієві вимогам, зазначеним у пункті 9 Порядку, робиться відповідна відмітка у акті приймання-передачі оптичного носія та він повертається відповідальній особі суду.

Відповідальною особою суду, після усунення виявлених недоліків (протягом трьох робочих днів), оптичний носій повторно подається до ДСА України або її територіального управління.

12. Журнал реєстрації Декларацій (Додаток 1) ведеться відповідальною особою ДСА України та територіального управління.

13. Електронні копії Декларацій оприлюднюються у строк до 1 вересня поточного року, але не раніше 1 травня на офіційному веб-сайті судової влади.

 

В. о. начальника управління
організаційного забезпечення
діяльності судів

О. Іванченко


 

Додаток 1
до Порядку оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади копій декларацій про майновий стан і доходи (податкової декларації) судді, поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою


Журнал реєстрації Декларацій

N
п/п

Назва суду

Дата та час приймання/
надходження

Прізвище, ім'я, по батькові судді

Підпис судді

Прізвище, ім'я, по батькові відпові-
дальної особи ДСА України/
ТУ ДСА України

Підпис відповідальної особи ДСА України/
ТУ ДСА України

Дата та час відправки електронного листа підтверд-
ження адресату

Вид

Примітка

електронною поштою

в паперовому вигляді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 

В. о. начальника управління
організаційного забезпечення
діяльності судів

О. Іванченко


 

Додаток 2
до Порядку оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади копій декларацій про майновий стан і доходи (податкової декларації) судді, поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою


Акт приймання-передачі оптичного носія

м.

"___" 20__ року


Ми, що нижче підписалися, відповідальна особа суду
_,
з однієї сторони, та відповідальна особа ДСА України/ТУ ДСА України,
_,
з другої сторони, підписали цей акт приймання-передачі оптичного носія (далі - Акт) про наступне:

1. Відповідальна особа суду передає відповідальній особі ДСА України/ТУ ДСА України оптичний носій ____ суду,
зазначених у супровідному листі від "___" 20__ р. N ________.

2. Кількість оптичних носіїв, що передаються відповідальній особі ДСА України/ТУ ДСА України, становить ________ шт.

3. Виявлені недоліки:
_
_

4. Цей Акт складено у двох автентичних примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для відповідальної особи.


Відповідальна особа суду

Відповідальна особа ДСА
України/ТУ ДСА України


(підпис)


(П. І. Б.)


(підпис)


(П. І. Б.)


 

В. о. начальника управління
організаційного забезпечення
діяльності судів

О. Іванченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали