МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2012

м. Київ

N 545


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2012 р. за N 888/21200

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної казначейської служби України

З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення та відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указів Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", від 09 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446 (Указ N 446/2011), та Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 460 (Указ N 460/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної казначейської служби України, що додається.

2. Управлінню комунікацій Міністерства фінансів України (Прес-служба) (Косарчук В. П.) та Управлінню діловодства Державної казначейської служби України (Сорока О. О.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
16.05.2012 N 545

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2012 р. за N 888/21200


ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної казначейської служби України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює питання проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної казначейської служби України.

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є реалізація положень Закону України "Про звернення громадян" та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Державної казначейської служби України, відповідно до чинного законодавства.

1.3. Особистий прийом громадян проводиться посадовими особами Державної казначейської служби України на своїх робочих місцях у присутності відповідального працівника Відділу забезпечення діяльності Голови Державної казначейської служби України або в присутності відповідального працівника Управління діловодства Державної казначейської служби України.

II. Організація та проведення особистого прийому громадян

2.1. Прийом громадян посадовими особами Державної казначейської служби України здійснюється у визначені дні та години за попереднім записом згідно із графіком, який затверджує Голова Державної казначейської служби України.

2.2. Прийом громадян, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

2.3. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

2.4. Інформація про графік особистого прийому громадян розміщується на офіційному веб-сайті Державної казначейської служби України та на інформаційному стенді у вестибюлі при вході до Державної казначейської служби України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6).

2.5. Попередній запис на особистий прийом до Голови Державної казначейської служби України проводиться працівниками Відділу забезпечення діяльності Голови Державної казначейської служби України; до заступників Голови - працівниками Управління діловодства Державної казначейської служби України за телефонами, які зазначені у графіку особистого прийому громадян, не пізніше ніж за 7 днів до дати прийому. Під час попереднього запису з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження). Відповідальні працівники, які здійснюють попередній запис на прийом, не пізніше ніж за два дні до встановленого графіком дня прийому повідомляють про це відповідну посадову особу, яка буде здійснювати прийом, та керівника структурного підрозділу, до компетенції якого належить порушене питання, який готує за день до дати прийому громадян інформацію щодо порушеного питання.

У разі відсутності Голови Державної казначейської служби України або одного із заступників Голови особистий прийом громадян проводять уповноважені ним посадові особи.

2.6. Вхід громадян на особистий прийом відповідно до попереднього запису здійснюється з дозволу Голови Державної казначейської служби України або його заступників при пред'явленні документа, що посвідчує особу громадянина.

2.7. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян відповідальними працівниками, зазначеними у пункті 2.5 цього розділу, які присутні на особистому прийомі.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, які не стосуються його звернення.

Журнал реєстрації особистого прийому громадян зберігається у відповідального працівника Управління діловодства Державної казначейської служби України і включається до номенклатури справ.

2.8. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень нормативно-правових актів (за їх наявності) структурними підрозділами Державної казначейської служби України та її територіальними органами.

2.9. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що і письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь, проект якої готується відповідним структурним підрозділом Державної казначейської служби України, до компетенції якого належить вирішення порушеного питання.

У разі надання письмової відповіді в журналі реєстрації особистого прийому громадян відповідальним працівником Управління діловодства Державної казначейської служби України вчиняється запис про результати розгляду звернення і проставляється дата та номер відповідного листа, яким було надано відповідь.

2.10. Письмові звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, оформлені відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян", передаються до Управління діловодства Державної казначейської служби України на реєстрацію та опрацювання.

2.11. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Державної казначейської служби України, посадова особа, яка здійснює особистий прийом, пояснює за можливості громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи потрібно звернутися.

2.12. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз'яснення.

2.13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

2.14. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

2.15. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

2.16. У разі потреби посадова особа, яка здійснює особистий прийом, може попросити громадянина показати документ, що посвідчує його особу, або повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа згідно з вимогами статті 5 Закону України "Про звернення громадян" може бути підставою для відмови в особистому прийомі.

2.17. Посадові особи Державної казначейської служби України, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), Указами Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та від 09 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", Регламентом роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, затвердженим наказом Державної казначейської служби України від 13 жовтня 2011 року N 55, іншими нормативно-правовими актами і цим Порядком.

 

Заступник начальника Управління
комунікацій (Прес-служба) -
начальник відділу роботи зі ЗМІ

М. А. Капко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали