Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві аграрної політики та продовольства України

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2018 р.

м. Київ

N 9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2018 р. за N 122/31574

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Відділу публічної інформації та розгляду звернень громадян забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
09 січня 2018 року N 9

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2018 р. за N 122/31574

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Мінагрополітики з питань, що належать до його компетенції.

2. Посадові особи Мінагрополітики, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян Міністром аграрної політики та продовольства України, його першим заступником, заступниками та державним секретарем (далі - керівництво Мінагрополітики) проводиться у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Мінагрополітики, який розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

4. Особистий прийом Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", осіб з інвалідністю з числа учасників антитерористичної операції проводиться першочергово.

5. У разі відсутності Міністра аграрної політики та продовольства України, або його першого заступника, або заступників, або державного секретаря у день проведення особистого прийому громадян згідно із затвердженим графіком прийом здійснюють уповноважені ними посадові особи апарату Мінагрополітики.

II. Організація особистого прийому громадян

1. Попередній запис (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) на особистий прийом до керівництва Мінагрополітики здійснює структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, що спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, щодня (крім вихідних та неробочих днів) з 9:00 до 18:00 (у п'ятницю з 9:00 до 16:45), обідня перерва - з 13:00 до 13:45, або за телефоном (044) 279-76-14.

2. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв'язку, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, до компетенції якого належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Під час попереднього запису на особистий прийом заявника має бути попереджено про обробку його персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

3. У записі на особистий прийом до керівництва Мінагрополітики може бути відмовлено з таких підстав:

1) звернення з приводу оскарження рішення подане з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

2) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому законодавством);

3) повторне звернення одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

4) звернення з питань, що не належать до компетенції Мінагрополітики.

4. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

У разі відмови в записі структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян, надає відповідні усні або письмові роз'яснення щодо причин відмови.

5. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, та з питань, що не потребують прийняття рішень керівництвом Мінагрополітики (надання громадянам усних роз'яснень, консультацій тощо), здійснюють керівник/працівники структурного підрозділу апарату Мінагрополітики, спеціально уповноваженого забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян.

6. Запис громадян на особистий прийом до керівництва Мінагрополітики проводиться у разі, якщо порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після попереднього розгляду письмового звернення.

7. Структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян, подає документи та інші матеріали, що додаються громадянами для обґрунтування своєї заяви (клопотання), пропозиції (зауваження) або скарги, для вивчення та опрацювання до структурного підрозділу Мінагрополітики, до компетенції якого належить вирішення питання.

Структурні підрозділи Мінагрополітики за кожним зверненням відповідно до компетенції в п'ятиденний строк готують пропозиції щодо вирішення порушених громадянами питань та разом з обґрунтуванням повертають звернення до структурного підрозділу апарату Мінагрополітики, що спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян.

Структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян, подає опрацьовані матеріали керівництву Мінагрополітики для ознайомлення та проведення особистого прийому громадян згідно із затвердженим графіком.

8. Посадова особа під час проведення особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до вимог чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

9. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова інформація.

10. Для забезпечення кваліфікованого вирішення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Мінагрополітики, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики.

11. Письмові та усні звернення (заяви, клопотання, пропозиції, зауваження або скарги), подані під час особистого прийому, після реєстрації передаються до структурного підрозділу Мінагрополітики, до компетенції якого належить вирішення питання.

12. Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань), поданих під час особистого прийому керівництву Мінагрополітики, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала прийом, або особи, яка виконує її обов'язки.

13. Облік громадян і контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються структурним підрозділом апарату Мінагрополітики, що спеціально уповноважений забезпечувати діяльність Мінагрополітики з розгляду звернень громадян.

 

Начальник Відділу публічної інформації
та розгляду звернень громадян

О. Захарченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали