НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.05.2012

м. Київ

N 173


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 837/21149

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Департаменту організаційного та кадрового забезпечення разом з юридичним департаментом подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за Головою Комісії.

 

Голова Комісії

А. Стасевський


 

Протокол засідання Комісії
від 8 травня 2012 р. N 18


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
08.05.2012 N 173

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 837/21149


Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян Головою та членами Нацкомфінпослуг.

1.2. Основними завданнями при здійсненні особистого прийому громадян Головою та членами Нацкомфінпослуг є:

1.2.1. Реалізація положень Закону України "Про звернення громадян" та інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення.

1.2.2. Сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Нацкомфінпослуг, відповідно до чинного законодавства.

1.3. Особистий прийом громадян Головою та членами Нацкомфінпослуг здійснюється відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян.

1.4. У разі відсутності Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

1.5. У разі відмови громадянина від особистого прийому йому пропонується залишити письмове звернення, про яке доповідається Голові Нацкомфінпослуг або члену Нацкомфінпослуг.

1.6. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інвалідів Великої Вітчизняної війни;

Героїв Соціалістичної Праці;

Героїв Радянського Союзу;

Героїв України.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

1.7. У прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.

Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

1.8. Голова та члени Нацкомфінпослуг, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070 (Положення N 1070/2011), та цим Порядком.

II. Організація особистого прийому громадян

2.1. Попередній запис на прийом до Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг здійснюється помічниками Голови або членів Комісії відповідно до розподілу обов'язків за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3. Попередній запис може здійснюватись за телефоном 235-70-71.

2.2. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, що подаються громадянином для обґрунтування свого звернення.

2.3. Облік особистого прийому громадян ведеться помічниками Голови та членів Нацкомфінпослуг у журналі реєстрації особистого прийому громадян. Інформація щодо проведення особистого прийому після його завершення передається не пізніше наступного дня до відділу контролю виконавської дисципліни та звернень громадян для узагальнення.

2.4. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому Головою або членом Нацкомфінпослуг, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності останньої - особою, яка її заміщає.

2.5. Відділ контролю виконавської дисципліни та звернень громадян департаменту організаційного та кадрового забезпечення здійснює:

2.5.1. Контроль за дотриманням визначених чинним законодавством порядку і строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому.

2.5.2. Систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, готує інформацію про це на щотижневі апаратні наради, які проводить Голова Нацкомфінпослуг.

2.5.3. Підготовку аналітичних інформацій про розгляд звернень з особистого прийому громадян, узагальнення висновків та пропозицій для подання Голові Нацкомфінпослуг та розміщення на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

III. Здійснення особистого прийому громадян

3.1. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що засвідчує його особу. У разі необхідності - документи, які підтверджують їх повноваження щодо представництва інших осіб.

Відсутність таких документів є підставою для відмови в особистому прийомі.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

3.2. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг або одержувати від них необхідну інформацію.

3.3. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Нацкомфінпослуг, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і за можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

3.4. Члени Нацкомфінпослуг зобов'язані забезпечити прийом усіх громадян, які прибули на особистий прийом, з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Нацкомфінпослуг та визначеного графіком особистого прийому громадян часу.

 

Голова Нацкомфінпослуг

А. Стасевський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали