Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.06.2018 р. N 695/5-18

Про затвердження Порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 липня 2017 року N 286 (Рішення N 286):

1. Затвердити Порядок організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами (додається).

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Ремського В. В.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
01 червня 2018 року N 695/5-18

ПОРЯДОК
організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

I. Загальні положення

Цей порядок підготовлений з метою організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (далі - Закон) та передбачає механізм, яким користуватиметься особа, що має намір повідомити інформацію про факти корупції, засади та принципи роботи з повідомленнями, алгоритм їх розгляду, інструменти захисту викривачів.

Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про інформацію".

Донецька обласна державна адміністрація (далі - облдержадміністрація) забезпечує умови для повідомлень працівниками апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів (далі - працівники облдержадміністрації), іншими особами про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII), зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт облдержадміністрації, засоби електронного зв'язку.

Повідомлення про порушення вимог Закон (Закон N 1700-VII)у згідно із частиною п'ятою статті 53 Закону (Закон N 1700-VII) може бути подане будь-якою особою без зазначення авторства (анонімно). Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, голова облдержадміністрації або його заступник за напрямком діяльності (відповідно до розподілу обов'язків), продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Закон (Закон N 1700-VII) не містить спеціальних строків перевірки повідомлень, поданих викривачем із зазначенням авторства. У зв'язку з цим, для врегулювання зазначеного питання, облдержадміністрація керується положеннями частини п'ятої статті 53 Закону (Закон N 1700-VII).

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) працівниками апарату облдержадміністрації, керівниками та заступниками керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голова облдержадміністрації вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації інформує про це керівника відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації. У випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення працівниками апарату облдержадміністрації, керівниками та заступниками керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голова облдержадміністрації забезпечує інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Посадові і службові особи облдержадміністрації у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів або працівниками державних та комунальних підприємств, які належать до сфери управління облдержадміністрації, зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Перелік вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов'язаним із корупцією, визначається Законом (Закон N 1700-VII).

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну та, відповідно, адміністративну відповідальність, підслідність кримінальних правопорушень, посадові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, яких необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, визначені Кримінальним процесуальним кодексом України ( N 4651-VI) та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) здійснюється управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (далі - Управління), відповідно до Положення про управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (Розпорядження N 1047).

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) в облдержадміністрації здійснюється на таких засадах:

знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження щодо його розгляду;

доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;

довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

відповідальність: забезпечення головою облдержадміністрації, його заступниками за напрямками діяльності (відповідно до розподілу обов'язків) облдержадміністрації, Управлінням роботи з повідомленнями;

ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII);

прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;

аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.

Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII):

доброчесність: поведінка посадової особи облдержадміністрації має відповідати вимогам чинного законодавства та загальновизнаним етичним нормам;

захист прав викривачів: посадові особи облдержадміністрації, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов'язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII);

конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи облдержадміністрації повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;

зворотній зв'язок: підтримання зв'язку з викривачем, навіть якщо повідомлення подано анонімно;

неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з облдержадміністрацією;

об'єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації дається повна та об'єктивна оцінка;

рівність: забезпечується однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

III. Організація роботи з повідомленнями

1. Оприлюднення інформації

Відповідно до засад організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII), з метою забезпечення довіри викривачів до облдержадміністрації, Управління спільно з департаментом інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації забезпечують оприлюднення на облдержадміністрації www.dn.gov.ua в доступній формі з посиланням на положення актів законодавства таку інформацію:

хто може надати повідомлення;

коли та яким чином може бути подано повідомлення;

щодо чого може бути подано повідомлення;

правові підстави подання повідомлення;

результати, яких можна очікувати від розгляду повідомлення;

уповноважений підрозділ облдержадміністрації, відповідальний за розгляд повідомлення;

інформація про терміни розгляду повідомлення;

інформація щодо гарантованих прав викривача на захист, включаючи конфіденційність та анонімність;

спосіб отримання інформації стосовно прийнятого рішення щодо розгляду повідомлення, процедура його оскарження;

статистика подання повідомлень та вирішення питань, пов'язаних з повідомленнями: кількість одержаних, розглянутих або відхилених повідомлень;

питання, які найчастіше є предметом повідомлень;

спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, до яких може звернутися громадянин;

контактна інформація облдержадміністрації, Управління.

2. Канали для надання повідомлень

Повідомлення про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:

1) поштою на адресу облдержадміністрації: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6 (далі - поштова адреса облдержадміністрації);

2) через офіційний веб-сайт облдержадміністрації: www.dn.gov.ua;

3) засобами електронного зв'язку, шляхом направлення повідомлення електронною поштою на адресу: stopcorruption@dn.gov.ua;

4) особисто від викривача до громадської приймальні облдержадміністрації, що знаходиться за поштовою адресою облдержадміністрації;

5) у скриньку для анонімних повідомлень, розташовану на будівлі облдержадміністрації за поштовою адресою облдержадміністрації;

6) під час проведення особистого прийому голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації або його заступників, уповноваженої особи Управління у дні прийому згідно із затвердженим графіком.

Усне повідомлення може бути викладене викривачем:

1) на особистому прийомі голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, його заступників, уповноваженої особи Управління;

2) на "Телефон довіри" за номером телефону облдержадміністрації (06264) 6-02-80, який працює у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

Особистий прийом громадян проводиться відповідно до Порядку організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв'язку з населенням "Гаряча лінія" з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації (Розпорядження N 1627/5-17). Якщо для розгляду питань, що надійшли від громадян "телефоном довіри" або порушені громадянами під час проведення особистого прийому відповідальними працівниками облдержадміністрації, залучаються працівники управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, останніми використовується опитувальний лист згідно із зразком, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті повідомлення.

3. Процедури роботи із повідомленнями

Реєстрація повідомлень про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) є початком офіційного процесу роботи з повідомленнями.

Повідомлення, які надійшли поштою, засобами електронного зв'язку, через офіційний веб-сайт облдержадміністрації, через скриньку для анонімних повідомлень, на "Телефон довіри" або безпосередньо від викривача, у т. ч. під час особистого прийому, реєструються працівником управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації з урахуванням положень статті 12 Закону України "Про звернення громадян". Особа, яка здійснює реєстрацію, попереджається про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях. Після реєстрації таких повідомлень вони невідкладно передаються для опрацювання до Управління.

Якщо повідомлення містить інформацію про корупційне правопорушення з боку голови облдержадміністрації, його заступників, зазначене повідомлення Управлінням надсилається для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

У разі надходження повідомлення про порушення Закону (Закон N 1700-VII) начальник Управління не пізніше наступного робочого дня повідомляє про такий факт голову облдержадміністрації та керівника державної служби облдержадміністрації, які вирішують питання щодо проведення перевірки інформації, викладеної у повідомленні. До розгляду повідомлень, крім уповноважених осіб Управління, можуть залучатися інші працівники облдержадміністрації, до компетенції яких належить вирішення питання, порушеного у повідомленні.

Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення уповноважена особа використовує Схему стандартної процедури розгляду таких повідомлень (додаток 2), яка складається з наступних етапів:

1) з'ясування, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону (Закон N 1700-VII);

2) якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням Управління інформує про це голову облдержадміністрації або його заступника за напрямком діяльності (відповідно до розподілу обов'язків), а за не анонімним повідомленням повідомляє викривачу;

3) якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону (Закон N 1700-VII), необхідно:

з'ясувати, чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) предметом розгляду облдержадміністрації. Якщо це виходить за межі повноважень облдержадміністрації, таке повідомлення надсилається для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції. За неанонімним повідомленням про це також повідомляється викривач;

встановити, хто є суб'єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII). У разі якщо суб'єктом є працівник апарату облдержадміністрації або структурного підрозділу облдержадміністрації, таке повідомлення підлягає перевірці, про результати якої інформується голова облдержадміністрації та керівник відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації. За неанонімним повідомленням про це також необхідно повідомити викривачу.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII), головою облдержадміністрації вживаються заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також повідомляється спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.

У зв'язку зі здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) викривач може повідомляти про переслідування його або його близьких осіб.

4. Повноваження посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями

Посадові особи облдержадміністрації, залучені до роботи із повідомленнями, мають відповідати професійним стандартам державного службовця та дотримуватися правил етичної поведінки.

На всіх етапах роботи з повідомленнями від його отримання до прийняття рішення за результатами його перевірки, обов'язковим є дотримання основних правил етичної поведінки державного службовця, наведених у розділі VI "Правила етичної поведінки" Закону (Закон N 1700-VII), зокрема: пріоритет державних інтересів, політична нейтральність, неупередженість, компетентність і ефективність, нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

Посадові особи Управління забезпечують швидке реагування на повідомлення викривачів. Для прийняття рішень з метою оперативного розгляду повідомлень та для належного реагування на прояви порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) вже на ранніх етапах роботи з відповідним повідомленням, посадові особи Управління мають право:

1) отримувати від інших працівників облдержадміністрації:

інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення перевірки повідомлень;

2) ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати до справи;

3) ініціювати перед головою облдержадміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для проведення перевірки фактів, викладених у повідомленні;

4) посадові особи Управління повинні проходити відповідні навчання з усіх питань, які стосуються розгляду повідомлень. Посадові особи Управління можуть проводити наради для забезпечення постійного аналізу та подальшого вдосконалення розгляду повідомлень.

5. Контроль за додержанням встановлених вимог. Оскарження рішень, дій, бездіяльності

Контроль за додержанням визначених у цьому Порядку вимог щодо організації роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) є важливим для визначення відповідності механізму розгляду повідомлень встановленим принципам, а також оцінки рівня його ефективності та дієвості. Це постійний процес, який дає можливість своєчасно виявляти недоліки та, відповідно, виправляти їх. Елементами цього контролю є:

постійний моніторинг виконання в облдержадміністрації вимог щодо організації роботи із повідомленнями;

подання щоквартальної звітності про кількість і види повідомлень, результати їх розгляду;

щоквартальне розміщення інформації щодо результатів розгляду повідомлень про порушення Закону (Закон N 1700-VII) на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі "запобігання проявам корупції".

Рішення, які прийняті за результатами розгляду повідомлень, можуть бути оскаржені у встановленому чинним законодавством порядку.

IV. Проведення аналітичної та роз'яснювально-профілактичної роботи щодо розширення практики повідомлень

З метою проведення постійного моніторингу виконання завдань у сфері запобігання корупції, передбачених Законом (Закон N 1700-VII), Управлінням здійснюється постійний аналіз роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону.

Управління систематично аналізує матеріали розгляду повідомлень, узагальнює їх результати, з'ясовує причини, що породжують повторні звернення викривачів. Контроль за забезпеченням цього аналізу здійснює начальник Управління. Про результати проведеного аналізу Управління інформує голову облдержадміністрації та керівника державної служби облдержадміністрації.

Аналітичні матеріали, що не містять інформації з обмеженим доступом та загальні результати роботи із повідомленнями розміщуються на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі "запобігання проявам корупції".

З метою розширення практики повідомлень та стимулювання потенційних викривачів, в чіткій та доступній формі Управління спільно з департаментом інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації і громадськістю забезпечує інформування громадян про законодавчі гарантії захисту та наявність каналів надсилання повідомлень.

Управління забезпечує інформування працівників облдержадміністрації про те, що вони або члени їх сімей не можуть бути звільнені чи примушені до звільнення, притягнуті до дисциплінарної відповідальності чи піддані з боку відповідного керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ними про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) іншою особою.

Відповідна інформація розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі "запобігання проявам корупції".

Управління забезпечує розміщення на інформаційних стендах у приміщеннях, в яких розміщується апарат облдержадміністрації та її структурні підрозділи, відомостей для працівників про їх права та обов'язки у разі підозри або виявлення порушень вимог Закону (Закон N 1700-VII), а також попередження про адміністративну відповідальність за невжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного правопорушення, передбачену статтею 1729 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інформація повинна включати методи і канали для повідомлень, а також гарантії для працівників.

У разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, працівники облдержадміністрації невідкладно повідомляють про це Управління, яке, у свою чергу, повідомляє про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

Керівник апарату облдержадміністрації

О. І. Свинаренко

 

Порядок організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, підготовлено управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації

 

Начальник управління взаємодії
з правоохоронними органами,
запобігання та виявлення
корупції облдержадміністрації

О. М. Ставицький

 

Додаток 1
до Порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Зразок опитувального листа

1) Ім'я та контактна інформація: Ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також можете залишитися анонімним; однак зауважте, що розслідування справи часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність зв'язатися з Вами, а це можливо тільки якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію. Ім'я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса), рід занять, стать, вік;

2) у чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку;

3) чи стосується випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?

4) де і в якому районі чи місті стався випадок (область, місце, структурний підрозділ, державне підприємство)?

5) коли стався випадок (час)?

6) коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

7) чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?

8) чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?

9) чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв'язку із ними?

10) чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/організаціям обіцялася або надавалася перевага?

11) чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?

12) чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

13) чи бажаєте Ви щось додати?

 

Начальник управління взаємодії
з правоохоронними органами,
запобігання та виявлення
корупції облдержадміністрації

О. М. Ставицький

 

Додаток 2
до Порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Схема стандартної процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII)

  

 

Начальник управління взаємодії
з правоохоронними органами,
запобігання та виявлення
корупції облдержадміністрації

О. М. Ставицький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали