МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2012

м. Київ

N 582


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 червня 2012 р. за N 899/21211

Про затвердження Порядку планування митними органами документальних виїзних перевірок та Порядку проведення митними органами зустрічних звірок

Відповідно до частини третьої статті 346 ( N 4495-VI), частини п'ятої статті 348 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI ( N 4495-VI) та з метою забезпечення єдиного підходу до планування документальних виїзних перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та впровадження єдиного порядку направлення запитів на проведення зустрічних звірок, оформлення, накопичення та реалізації їх матеріалів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок планування митними органами документальних виїзних перевірок, що додається.

2. Затвердити Порядок проведення митними органами зустрічних звірок (Порядок N 582), що додається.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України (Попівняк О. І.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня  його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С. Д.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22.05.2012 N 582

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 червня 2012 р. за N 899/21211


Порядок
планування митними органами документальних виїзних перевірок

I. Формування квартального плану

1.1. Формування квартального плану проведення митницями планових документальних виїзних перевірок підприємств (далі - план) митницями здійснюється відповідно до пріоритетних напрямів контрольно-перевірочної роботи, які доводяться до відома митниць уповноваженим митним органом, який координує діяльність митних органів при плануванні, проведенні перевірок та реалізації їх матеріалів (далі - Уповноважений митний орган).

1.2. Сформований проект плану за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, у строк до 1 числа другого місяця кварталу, що передує кварталу, на який здійснюється формування плану, направляється до Уповноваженого митного органу.

1.3. Проект плану супроводжується пояснювальною запискою, яка в обов'язковому порядку містить такі відомості за попередніх три роки зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яке пропонується включити до плану:

інформацію про попередні перевірки (документальні планові виїзні, документальні позапланові виїзні, документальні невиїзні);

відомості стосовно кількості та характеру зовнішньоекономічних операцій за період, який підлягає перевірці (кількість митних декларацій із зазначенням загальної фактурної та митної вартості, умов поставки, характеру угоди (у розрізі митних режимів), податкових пільг, типових товарів, стосовно яких здійснювались зовнішньоекономічні операції);

обґрунтування необхідності проведення перевірки підприємства в цьому кварталі, включення підприємства до плану тощо.

1.4. За результатами опрацювання проекту плану Уповноваженим митним органом приймається рішення про погодження проекту плану, направленого митницями, або з урахуванням змін, внесених Уповноваженим митним органом. Про погодження проекту плану митниці повідомляються Уповноваженим митним органом у строк до 1 числа місяця, який передує кварталу, на який здійснюється формування плану.

1.5. З метою узгодження плану на предмет одночасного проведення перевірок погоджений Уповноваженим митним органом проект плану у строк до 5 числа місяця, що передує кварталу, на який здійснюється формування плану, направляється митницями до органів державної податкової служби для узгодження.

1.6. Органи державної податкової служби інформують митниці про необхідність проведення одночасних планових перевірок щодо підприємств, включених до проекту плану, до 20 числа останнього місяця поточного кварталу.

1.7. Погоджені органами державної податкової служби проекти планів, складених за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, у строк до 25 числа місяця, що передує кварталу, на який здійснюється формування плану, направляються митницями до Уповноваженого митного органу для затвердження загального плану проведення митницями документальних планових виїзних перевірок (далі - Загальний план).

II. Формування Загального плану

2.1. Загальний план затверджується наказом керівника Уповноваженого митного органу за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

2.2. Витяг із затвердженого Загального плану направляється до відповідної митниці Уповноваженим митним органом у строк до 30 числа місяця, що передує кварталу, на який здійснюється формування плану.

2.3. Керівник митниці зобов'язаний забезпечити участь необхідної кількості посадових осіб у проведенні такою митницею документальної планової виїзної перевірки підприємства.

2.4. Не підлягають включенню до Загального плану перевірки підприємства, дати актів останніх документальних планових виїзних перевірок яких припадають на попередні 12 місяців, а підприємства, які отримали статус уповноважених економічних операторів, - на попередні 30 місяців.

2.5. Проведення митницями документальних планових виїзних перевірок здійснюється за період діяльності підприємства з урахуванням строків давності, встановлених Податковим кодексом України. Проведення перевірок з питань, які були предметом попередніх перевірок, не допускається.

2.6. Документальні планові виїзні перевірки, які проводяться митницями, мають комплексний характер. Проведення митницями документальних планових виїзних перевірок за окремими напрямами здійснення зовнішньоекономічних операцій не допускається.

III. Внесення змін до планів

3.1. Заміна підприємств у планах або включення до планів інших підприємств та внесення змін до термінів проведення перевірок допускаються виключно у разі наявності об'єктивних обставин (ліквідація, банкрутство підприємства, припинення його діяльності на тривалий час, обставини непереборної сили).

3.2. За наявності підстав, визначених пунктом 3.1 цього розділу, митниця звертається до Уповноваженого митного органу із пропозиціями щодо внесення змін до плану, в яких наводить детальне обґрунтування необхідності таких змін. Уповноважений митний орган розглядає пропозиції та надає відповідь митниці протягом двох робочих днів.

3.3. У разі погодження Уповноваженим митним органом змін до плану такі зміни надсилаються митницею до органів державної податкової служби.

3.4. Органи державної податкової служби погоджують зміни до плану у разі, якщо:

підприємство, яке пропонується включити до плану, не включене до нього органами державної податкової служби;

на підприємстві, яке пропонується включити до плану, на момент отримання листа митниці не розпочато перевірку органами державної податкової служби, якщо така перевірка запланована у відповідному кварталі.

3.5. Органи державної податкової служби інформують митний орган про погодження змін до плану протягом двох робочих днів з дня отримання пропозицій від митниці. У свою чергу митниця зобов'язана поінформувати Уповноважений митний орган про погодження органами державної податкової служби запропонованих змін.

3.6. Зміни до плану підлягають затвердженню наказом Уповноваженого митного органу.

3.7. Інформації щодо формування плану присвоюється гриф "Для службового користування".

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток 1
до Порядку планування митними органами документальних виїзних перевірок


 

Форма


Проект плану
проведення митницею у ____ кварталі 20__ року документальних планових виїзних перевірок підприємств

N
з/п

Повне найменування підприємства, податкова адреса

Код за ЄДРПОУ

Місяць початку проведення перевірки

Період, за який проводиться перевірка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Начальник митниці
  (підпис)

 


(П. І. Б.)

Керівник підрозділу
митного аудиту ___
     (підпис)

 


(П. І. Б.)


 

Додаток 2
до Порядку планування митними органами документальних виїзних перевірок


 

Форма


План
проведення митницею у ____ кварталі 20__ року документальних планових виїзних перевірок підприємств

N
з/п

Повне найменування підприємства, податкова адреса

Код за ЄДРПОУ

Місяць початку проведення перевірки

Період, за який проводиться перевірка

Тривалість проведення перевірки

Одночасно/
неодночасно із органом державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Начальник митниці
  (підпис)

 


(П. І. Б.)

Керівник підрозділу
митного аудиту ___
     (підпис)

 


(П. І. Б.)


 

Додаток 3
до Порядку планування митними органами документальних виїзних перевірок


 

Форма


Загальний план
проведення митницями у ____ кварталі 20__ року документальних планових виїзних перевірок підприємств

N
з/п

Митниця

Повне найменування підприємства, податкова адреса

Код за ЄДРПОУ

Місяць початку проведення перевірки

Період, за який проводиться перевірка

Тривалість проведення перевірки

Одночасно/
неодночасно із органом державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Начальник Уповноваженого
митного органу
  (підпис)

 


(П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали