Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2019

м. Київ

N 3398/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2019 р. за N 1147/34118

Про затвердження Порядку подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру

Відповідно до абзацу двадцять другого частини другої статті 7 Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII), пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228), з метою забезпечення проведення центральним засвідчувальним органом оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру, що додається.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України

О. В. Риженко

В. о. генерального директора
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

В. Легкий

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

В. Петров

Голова Національного
банку України

Я. Смолій

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
04 листопада 2019 року N 3398/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2019 р. за N 1147/34118

ПОРЯДОК
подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру

1. Цей Порядок визначає механізм подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру, за результатами аналізу якої забезпечується проведення оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг.

2. Цей Порядок є обов'язковим для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру.

3. Дія цього Порядку не поширюється на:

надавачів електронних довірчих послуг, що не надають кваліфікованих електронних довірчих послуг та відомості про яких не внесено до Довірчого списку;

надавачів електронних довірчих послуг, що надають кваліфіковані електронні довірчі послуги у банківській системі та під час здійснення переказу коштів.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII), Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 749 (Постанова N 749).

5. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг та засвідчувальний центр зобов'язані щороку до 15 січня подавати до центрального засвідчувального органу в електронній формі інформацію щодо наданих електронних довірчих послуг за попередній рік за формою, встановленою у додатку до цього Порядку.

6. У разі отримання офіційного запиту центрального засвідчувального органу кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг та засвідчувальний центр зобов'язані протягом 5 робочих днів подати до центрального засвідчувального органу в електронній формі інформацію щодо наданих електронних довірчих послуг за період, визначений у запиті.

7. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює центральний засвідчувальний орган.

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс

 

Додаток
до Порядку подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру
(пункт 5)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо наданих електронних довірчих послуг

______
(найменування кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, засвідчувального центру)

за __________
(звітний період)

1. Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування)

Усього за звітний період

Чинних на кінець звітного періоду

1.1. Усього:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

1.2. У тому числі фізичним особам, враховуючи фізичних осіб - підприємців:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

1.3. У тому числі фізичним особам - представникам юридичних осіб:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

2. Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронного підпису (за відповідний період, без урахування сертифікатів шифрування) із генерацією ключової пари на захищених носіях особистих ключів

 

 

2.1. Усього:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

2.2. У тому числі фізичним особам, враховуючи фізичних осіб - підприємців:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

2.3. У тому числі фізичним особам - представникам юридичних осіб:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

3. Кількість унікальних підписувачів1, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів

 

 

3.1. Усього:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

3.2. У тому числі фізичних осіб, враховуючи фізичних осіб - підприємців:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

3.3. У тому числі фізичних осіб - представників юридичних осіб:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

4. Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування)

 

 

4.1. Усього:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

5. Кількість унікальних створювачів електронних печаток2, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних печаток

 

 

5.1. Усього:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

6. Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів автентифікації вебсайтів

 

 

6.1. Усього:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

7. Кількість унікальних користувачів1, яким було видано кваліфіковані сертифікати автентифікації вебсайтів

 

 

7.1. Усього:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

8. Кількість сформованих кваліфікованих електронних позначок часу

 

 

8.1. Усього:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

Не застосовується

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

Не застосовується

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

Не застосовується

9. Кількість унікальних користувачів1, яким було надано кваліфіковану електронну довірчу послугу реєстрованої електронної доставки

 

 

9.1. Усього:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

9.2. У тому числі фізичних осіб, враховуючи фізичних осіб - підприємців:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

9.3. У тому числі фізичних осіб - представників юридичних осіб:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

10. Кількість унікальних користувачів1, яким було надано кваліфіковану електронну довірчу послугу із зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та відповідних сертифікатів

 

 

10.1. Усього:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

10.2. У тому числі фізичних осіб, враховуючи фізичних осіб - підприємців:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 

10.3. У тому числі фізичних осіб - представників юридичних осіб:

 

 

з використанням національного алгоритму електронного підпису ДСТУ

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису RSA

 

 

з використанням міжнародного алгоритму електронного підпису ECDSA

 

 


1 Кількість фізичних осіб, ідентифікованих за їх унікальним набором ідентифікаційних даних (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі), незалежно від кількості сформованих для таких осіб кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (автентифікації вебсайту) чи отриманих ними послуг, а також незалежно від кількості юридичних осіб, яких вони можуть представляти.

2 Кількість юридичних осіб, ідентифікованих згідно з їх кодами за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, незалежно від кількості сформованих для таких осіб кваліфікованих сертифікатів електронних печаток та незалежно від кількості у таких юридичних осіб представників.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали