Додаткова копія: Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та державних підприємств, що належать до сфери її управління

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2018

м. Київ

N 2236

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2018 р. за N 1443/32895

Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та державних підприємств, що належать до сфери її управління

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та державних підприємств, що належать до сфери її управління, що додається.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
30 листопада 2018 року N 2236

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2018 р. за N 1443/32895

ПОРЯДОК
погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та державних підприємств, що належать до сфери її управління

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб (юрисконсультів відповідної категорії, які виконують функції юридичної служби) (далі - претендент) територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі - територіальний орган Держлікслужби), державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби (далі - підприємство).

2. Погодження кандидатури претендента здійснює відділ правового забезпечення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі - юридична служба Держлікслужби).

3. Подання щодо погодження кандидатури претендента до юридичної служби Держлікслужби вноситься керівником територіального органу Держлікслужби чи підприємства за результатами конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Для проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади керівника юридичної служби територіального органу Держлікслужби до роботи конкурсної комісії залучається керівник юридичної служби Держлікслужби.

4. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові претендента, дата його народження, громадянство, освіта, місце проживання, попередня займана ним посада, посада, на яку претендент рекомендується, стаж роботи за фахом, інформація про відповідність вимогам щодо кваліфікаційного рівня, рівня професійної підготовки.

До подання додаються біографічна довідка претендента, копії його документів про вищу освіту та підвищення кваліфікації, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я, по батькові претендента, місце і дату видачі, засвідчені в установленому законодавством порядку, письмова згода претендента на обробку його персональних даних.

За бажанням претендента додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення щодо погодження (документи, що підтверджують вчене звання, нагородження тощо).

5. Юридична служба Держлікслужби розглядає документи, що надійшли на погодження, і не пізніше ніж на десятий робочий день з дати їх отримання запрошує претендента на співбесіду до юридичної служби Держлікслужби.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань претендента для організації та виконання завдань, покладених на юридичну службу територіального органу Держлікслужби, підприємства, згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040.

6. Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) кандидатури претендента приймається керівником юридичної служби Держлікслужби та оформлюється висновком юридичної служби в Держлікслужбі щодо погодження (відмови у погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, у двох примірниках.

Перший примірник висновку протягом двадцяти робочих днів з дня отримання подання, зазначеного у пункті 3 цього Порядку, надсилається до відповідного територіального органу Держлікслужби чи підприємства, другий залишається в юридичній службі Держлікслужби.

Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта) може бути оскаржено до суду.

7. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, юридична служба Держлікслужби не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати отримання документів повертає їх без розгляду.

8. Матеріали щодо погодження кандидатури претендента зберігаються в юридичній службі Держлікслужби протягом п'яти років.

 

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. Лясковський

 

Додаток
до Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та державних підприємств, що належать до сфери її управління
(пункт 6)

ВИСНОВОК
юридичної служби Держлікслужби щодо погодження (відмови у погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта)

За поданням
_
                          (найменування територіального органу Держлікслужби, підприємства, установи, організації)
_
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові претендента)

Дата народження __________

Громадянство _

Освіта _______
_

Стаж роботи за фахом ______
_
         (найменування підрозділу територіального органу Держлікслужби, підприємства, установи, організації, щодо
            посади керівника юридичної служби (юрисконсульта) якого (якої) здійснюється погодження кандидатури)
_
_
                                             (місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час (з якого року))
_
_

Висновки: ____
_
_

Керівник юридичної служби
Держлікслужби

 

(підпис)

 
__________
(П. І. Б.)

___ 20__ р.
                    (дата)

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали