Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.03.2012

м. Київ

N 394


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2012 р. за N 635/20948

Про затвердження Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

Відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 1, 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління (додається).

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

Протокол засідання Комісії
від "___" 2012 р. N _____


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
13.03.2012 N 394

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2012 р. за N 635/20948


Порядок погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 1, 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

2. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку (крім банку), вимоги до ділової репутації та фінансового стану таких осіб, порядок подання та вимоги до розкриття інформації щодо структури власності (для юридичної особи).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

власник істотної участі - юридична особа (у тому числі іноземна юридична особа) чи фізична особа (у тому числі іноземець), які отримали відповідне погодження Комісії та набули істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

заявник - юридична особа, фізична особа, група осіб або уповноважений представник цих осіб, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку та подає заяву з відповідними документами для отримання письмового погодження Комісії;

істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

опосередковане володіння участю - володіння в професійному учаснику фондового ринку, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку та/або набуває права голосу 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку за дорученням власника (власників) професійного учасника (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримує на підставі договору про управління цінними паперами значний пакет акцій в управління та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

пряме володіння участю - володіння самостійне або спільне (декількох осіб) 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку на праві власності;

спільне з іншими особами володіння участю - володіння групою осіб, пов'язаних відносинами контролю, істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених законодавством України у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

4. Заявник, який має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку або збільшити її таким чином, що цей заявник самостійно чи спільно з іншими особами буде прямо або опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах професійного учасника фондового ринку (далі - набуття або збільшення істотної участі), повинен не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії.

У разі якщо заявник має намір згідно з вимогами цього Порядку вперше набути істотну участь у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, то він повинен отримати погодження Комісії незалежно від розміру істотної участі, який передбачається набути.

5. Якщо власник істотної участі, що складає 10, 25 або 50 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку, має намір додатково набути акції (частки) цього учасника таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде складати відповідно більше ніж 25, 50, 75 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника, то погодження Комісії на таке збільшення розмірів істотної участі між вказаними значеннями не потрібно.

У разі якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною участю у розмірі 75 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку, то для подальшого збільшення його істотної участі письмове погодження Комісії не потрібне.

6. Розмір істотної участі заявника у професійному учаснику фондового ринку при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному (складеному) капіталі професійного учасника визначається шляхом складання розмірів прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі заявника в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі на розмір прямого володіння цього власника істотної участі в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку та ділення цього добутку на 100.

Розмір істотної участі заявника в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів всіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за договором про управління цінними паперами та/або за дорученням акціонера (учасника) професійного учасника фондового ринку набуває права голосу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку, розраховується з урахуванням його власної прямої участі шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

7. У разі коли в юридичній особі, яка має намір набути або збільшити пряме володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку, є особи, що мають через цю юридичну особу опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку (10 і більше відсотків), то такі особи повинні одночасно подати заяву та відповідний пакет документів для отримання погодження Комісії.

8. Якщо особа набуває істотної участі у професійному учаснику фондового ринку чи збільшує її до рівня, передбаченого пунктом 3 цього розділу, без отримання погодження Комісії (крім випадків, визначених у пункті 4 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами професійного учасника фондового ринку до отримання такого погодження.

9. Власник істотної участі, який зменшив цю участь таким чином, що його частка у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку становить менше ніж 10, або 25, або 50, або 75 відсотків, повинен повідомити Комісію про таке зменшення (із зазначенням цього розміру) протягом п'яти робочих днів з фактичної дати зменшення істотної участі.

10. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись юридичними та фізичними особами протягом усього строку володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

II. Порядок надання та перелік документів, що надаються до Комісії для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та відповідні документи, перелік яких установлений цим Порядком.

Заява та документи, що надаються відповідно до цього Порядку, мають бути викладені українською мовою, підписані уповноваженою особою, завірені печаткою юридичної особи, не містити виправлень та неточностей. У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою та засвідчений печаткою юридичної особи.

Документи, що подаються заявником згідно з додатками до Порядку, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

Крім того, документи, які надаються заявником у письмовій формі згідно з додатками, надаються також на оптичному носії.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені іноземною юридичною особою або фізичною особою - іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

Аудиторський висновок аудитора подається відповідно до вимог, установлених Законом України "Про аудиторську діяльність" та цим Порядком.

Аудиторський висновок аудитора іноземної держави підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором України.

2. Юридична особа, яка зареєстрована за законодавством України для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, подає такі документи:

2.1. Заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1).

2.2. Документи, що надають змогу ідентифікувати заявника (юридичну особу):

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо юридичної особи;

копію установчого документа зі змінами, у тому числі шляхом викладення у новій редакції (за наявності таких змін), засвідчену нотаріально або органом, який видав документ (у разі збільшення істотної участі надається тільки у випадку внесення змін до нього);

копію рішення уповноваженого органу юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку за підписом уповноважених осіб, засвідчену заявником.

2.3. Документи щодо ділової репутації юридичної особи, ділової репутації керівника (членів) її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності):

анкету (додаток 2), заповнену юридичною особою, що має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

анкету керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи - заявника, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (додаток 3), заповнену керівником (членами) виконавчого органу та головою (членами) наглядової ради (у разі її наявності) юридичної особи;

інформацію органу державної податкової служби України про стан виконання обов'язків юридичною (фізичною) особою як платником податків;

довідку органів внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості або наявності непогашеної чи незнятої судимості, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм.

2.4. Відомості про свою структуру власності юридичної особи відповідно до вимог розділу III цього Порядку.

2.5. Документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку:

висновок аудиторської фірми (аудитора), що складений за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичної особи за попередній квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, та за останній звітний рік незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, щодо:

повноти і відповідності законодавству України, що регулює відносини у сфері бухгалтерського обліку, у тому числі вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі відповідно до розрахунку, передбаченого пунктом 2 розділу IV цього Порядку;

економічної оцінки фінансового стану щодо реальних та потенційних фінансових можливостей, у тому числі рівня ліквідності, фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії), покриття зобов'язань власним капіталом (фінансування), рентабельності активів;

оцінки здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану заявника у разі набуття або збільшення істотної участі, його спроможності забезпечити погашення своїх зобов'язань або вести прибуткову діяльність тощо).

До зазначеного висновку додається копія сертифіката аудитора, який підписав висновок;

довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюватиметься оплата для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на її рахунках.

2.6. Копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції.

3. Іноземна юридична особа для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, що передбачені абзацами другим та третім підпункту 2.3, підпунктом 2.4, абзацом восьмим підпункту 2.5, підпунктом 2.6 пункту 2 цього розділу, надає такі документи:

копію рішення уповноваженого органу управління іноземної юридичної особи про участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні;

легалізований витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про те, що надання такого дозволу в законодавстві країни його походження не передбачено;

копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього звітного періоду (року) та за попередній звітний період, установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі;

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність тощо).

4. Фізична особа (громадянин України) для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

4.1. Заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1).

4.2. Документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи.

4.3. Документи щодо ділової репутації фізичної особи:

анкету (додаток 4) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально;

довідку органів внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості або наявності непогашеної чи незнятої судимості, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм;

інформацію органу державної податкової служби України про стан виконання обов'язків фізичною особою як платником податків.

4.4. Документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку:

довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за звітний період (рік);

довідку банку, у якому відкрито рахунок фізичної особи (у разі його наявності), з якого буде здійснюватись оплата для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на рахунку на дату підписання анкети згідно з додатком 4 до цього Порядку.

4.5. Копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції.

5. Фізична особа (іноземець) для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, передбаченими підпунктом 4.2, абзацом другим підпункту 4.3, абзацом третім підпункту 4.4, підпунктом 4.5 пункту 4 цього розділу, надає такі документи:

довідку відповідного податкового органу країни місцезнаходження іноземця про його доходи за останній звітний рік та про стан виконання обов'язків фізичною особою як платником податків та/або письмове запевнення про неможливість її подання, якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено отримання такої довідки з відповідною копією декларації про доходи, та/або у разі наявності доходів, отриманих в Україні, довідку органу державної податкової служби України про отримані доходи за останній звітний рік;

письмовий дозвіл на участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

III. Порядок подання відомостей про структуру власності заявника - юридичної особи

1. Заявник (юридична особа), який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, надає анкету щодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (додаток 5).

Крім того, відомості щодо структури власності повинні надаватись у вигляді схематичного зображення такої структури.

Таке схематичне зображення повинно містити найменування кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у професійному учаснику фондового ринку, із зазначенням зв'язків між ними.

При оформленні відомостей щодо структури власності заявника у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником заявника.

2. У зазначеній анкеті зазначаються всі передбачені реквізити, у тому числі підписи. Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

Для іноземних юридичних осіб зазначаються повне їх найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

3. У зазначеній анкеті вказуються:

інформація про юридичну особу;

інформація про участь у професійному учаснику фондового ринку;

інформація про спільне володіння участю у професійному учаснику фондового ринку;

інформація про опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку;

інформація про набуття права голосу;

інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику;

інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику;

інформація про спільне володіння участю в юридичній особі - заявнику;

інформація про юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі;

інформація про контактну особу.

IV. Умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Фінансовий стан заявника - юридичної особи, що має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, повинен відповідати таким вимогам:

1.1. Заявник - юридична особа згідно з аудиторським висновком, що надається відповідно до розділу II цього Порядку, має сукупність показників, що відображають його фінансовий стан (його реальні та потенційні фінансові можливості), у тому числі рівень ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, забезпеченості власними оборотними коштами (власним капіталом) та їх ефективного використання, на рівні не менше встановленого теоретичного (нормативного) значення, а також оцінку здатності заявника у майбутньому надати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку;

1.2. Заявник за результатами останнього звітного року не має непокритого збитку.

2. Заявник - юридична особа повинен мати власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення прямого володіння істотною участю.

Розрахунок розміру власних коштів заявника - юридичної особи здійснюється за даними Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 396/3689 (із змінами), або Балансу (форма N 1-м) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (із змінами).

Розмір власних коштів заявника - юридичної особи для забезпечення виконання ним зобов'язань набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку розраховується за формулою

К = ВК - (РК + НА),

де: К - розмір власних коштів заявника - юридичної особи для забезпечення виконання ним зобов'язань набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку;

ВК - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

РК - резервний капітал;

НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи).

Розмір власних коштів за цим розрахунком повинен бути не меншим, ніж розмір заявленої істотної участі.

Під час розрахунку розміру власних коштів юридичної особи, що є небанківською фінансовою установою (К) та яка відповідно до законодавства може бути акціонером (учасником) професійного учасника фондового ринку, для забезпечення виконання нею зобов'язань у разі прямого самостійного або спільного набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника із власного капіталу (ВК) такої особи вираховуються суми коштів, які згідно із законодавством, що регулює діяльність небанківської фінансової установи, не можуть бути спрямовані до статутного (складеного) капіталу іншої юридичної особи.

3. Майновий стан заявника - фізичної особи повинен забезпечити можливість набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, зокрема за рахунок власних коштів, розмір яких при прямому самостійному (спільному) набутті або збільшенні істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку є не меншим, ніж розмір заявленої істотної участі.

4. Набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку повинно здійснюватись за рахунок коштів заявника, джерела походження яких підтверджені.

У разі прийняття рішення про пряме самостійне або спільне набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку заявник - юридична особа зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства щодо формування його статутного (складеного) капіталу, зокрема, Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства".

5. Ділова репутація заявника - юридичної особи, керівника (членів) виконавчого органу та голови (членів) наглядової ради повинна відповідати таким вимогам:

5.1. У юридичної особи відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів та несплачені штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

5.2. Наявність інформації, що юридична особа не включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

5.3. Керівник (члени) виконавчого органу та голова (члени) наглядової ради мають ділову репутацію та репутацію за останні два роки, яка відповідає вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

особа не має судимості, незнятої або не погашеної в установленому законодавством порядку, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм;

попередня діяльність особи не мала ознак вчинення незаконних дій в минулому, що призвели до запровадження тимчасової адміністрації, банкрутства або примусової ліквідації юридичної особи, у тому числі професійного учасника фондового ринку; анулювання (відкликання) ліцензії на ринку фінансових послуг, або така діяльність не призвела до анулювання документів, що надають право фізичній особі її здійснювати (анулювання сертифікатів тощо);

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземця);

особа не має прострочених зобов'язань щодо сплати податків і зборів та несплачені штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

наявність інформації, що особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

6. Ділова репутація заявника - фізичної особи повинна відповідати вимогам, зазначеним у пункті 5 цього розділу.

7. Згідно з рішенням Антимонопольного комітету України (у разі необхідності його отримання відповідно до законодавства з питань захисту економічної конкуренції) таке набуття або збільшення істотної участі не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

8. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи), надані відповідно до вимог розділу III цього Порядку, розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник підтвердив, що відомості про структуру власності є правдиві, повні, містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цього Порядку.

V. Порядок розгляду документів, що надаються для отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Комісія має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, наданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.

Комісія має право надсилати запити щодо заявника до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження походження коштів, що використовуються для формування статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку, фінансового стану та ділової репутації власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь).

2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому разі рішення щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

3. Комісія приймає відповідне рішення у строк не пізніше ніж протягом місяця з дня подання заяви та відповідних документів, перелік яких установлений цим Порядком.

4. Рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або відмову у такому погодженні приймається на засіданні Комісії згідно з регламентом її роботи та оформлюється відповідним рішенням Комісії.

У рішенні про відмову такого погодження обов'язково зазначаються підстави відмови з відповідним їх обґрунтуванням.

Рішення Комісії про погодження набуття істотної участі або її збільшення у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку є дійсним протягом шести місяців з дня його видачі.

5. Комісія направляє письмове повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення. Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів.

6. У разі прийняття рішення про відмову у погодженні набуття істотної участі або її збільшення у професійному учаснику фондового ринку подані документи заявнику не повертаються.

7. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову у погодженні набуття істотної участі або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку є:

7.1. Заявником подано неповний пакет документів, визначених цим Порядком, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг";

7.2. Заявник має непогашену або незняту судимість;

7.3. Ділова репутація або фінансовий стан заявника не відповідає вимогам, установленим Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" або цим Порядком;

7.4. У заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного (складеного) капіталу;

7.5. Заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" або цього Порядку;

7.6. Органами Антимонопольного комітету України заборонено концентрацію як таку, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині;

7.7. Набуття чи збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвиткові конкурентного середовища.

8. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

У разі коли не відповідають вимогам ділова репутація заявника (за останні два роки), його фінансовий стан або недостатньо власних коштів для набуття або збільшення істотної участі, заявник може надати документи після визначених цим Порядком строків для виконання вказаних умов.

9. Рішення про відмову у погодженні придбання або збільшення істотної участі у професійному учаснику може бути оскаржено в судовому порядку.

VI. Державний контроль щодо юридичних та фізичних осіб - власників істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Державний нагляд та контроль за власниками істотної участі у професійних учасниках фондового ринку здійснюють Комісія та її територіальні органи відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".

Інші державні органи здійснюють контроль щодо власників істотної участі в межах своїх повноважень, визначених законом.

2. Скарги на дії Комісії та її територіальних органів, пов'язані з реалізацією вимог цього Порядку щодо власників істотної участі, розглядаються Комісією (її колегіальним органом). Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними паперами
та фондових бірж

О. Науменко


 

Додаток 1
до Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління


ЗАЯВА
на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1.
                                     (повне найменування професійного учасника фондового ринку, ідентифікаційний код
                                                                                    юридичної особи, місцезнаходження)
__

2.
                  (повне найменування заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові заявника - фізичної особи)
__

3. Місцезнаходження заявника - юридичної особи
__
__

4. Адреса постійного місця проживання заявника - фізичної особи
__

Прошу надати погодження набуття істотної участі в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку:

Одноосібне або спільне _____,
(зазначити потрібне)

сума прямого володіння в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку
______ гривень, що складатиме частку в статутному (складеному) капіталі такого учасника:

______ відсотків;
(10 і більше)

сума опосередкованого володіння в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку
_____ гривень, що складатиме частку в статутному (складеному) капіталі такого учасника:

______ відсотків;
(10 і більше)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складатиме ______ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через _________
__
    (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)


Дата

 

 

 

М. П.

Підпис керівника юридичної особи

 

 

 

Підпис фізичної особи


ЗАЯВА
на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1.
                                       (повне найменування професійного учасника фондового ринку, ідентифікаційний код
                                                                                  юридичної особи, місцезнаходження)
__

2.
                (повне найменування заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові заявника - фізичної особи)
__

3. Місцезнаходження заявника - юридичної особи
__
__

4. Адреса постійного місця проживання заявника - фізичної особи
__
__

Прошу надати погодження збільшення істотної участі в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку:

одноосібне або спільне ____,
(зазначити потрібне)

сума прямого володіння в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку гривень, що складатиме частку в статутному (складеному) капіталі такого учасника:

______ відсотків;
(10 і більше)

сума опосередкованого володіння в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку ______ гривень, що складатиме частку в статутному (складеному) капіталі такого учасника:

______ відсотків;
(10 і більше)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складатиме ____ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через _________
__
   (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)


Дата

 

 

 

М. П.

Підпис керівника юридичної особи

 

 

 

Підпис фізичної особи


 

Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними паперами
та фондових бірж

О. Науменко


 

Додаток 2
до Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління


АНКЕТА

I. Інформація про юридичну особу

1.
                                                                              (повне найменування юридичної особи)
__

2. Місцезнаходження юридичної особи ____

__

3. Ідентифікаційний код юридичної особи __

4. Основний вид діяльності юридичної особи ___________

__

5. Повні найменування банків, у яких юридична особа має рахунки та які надають інформацію про стан рахунків, з яких здійснюватиметься сплата за акції (частки)
__

__

6. Голова та члени наглядової ради (у разі її наявності) ___
                                                                                                                                                   (прізвища, імена, по батькові)
__

7. Голова та члени виконавчого органу ____
                                                                                                                                 (прізвища, імена, по батькові)
__
__

8. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи __
__
                                                                                            (найменування органу)

9. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземної юридичної особи)
__
                                                                  (найменування органу, країна місцезнаходження)
__


II. Відносини з професійним учасником фондового ринку, акції, частки якого придбаваються:

1. Наявна участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі:

пряме володіння - __ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника
                                                   (цифрами)
фондового ринку в розмірі ____ гривень, що становить __ акцій (часток), загальною номінальною вартістю _________
                                                                                                                              (кількість)
______ гривень;

опосередковане володіння - _________ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі ___________ гривень, що становить ______ акцій (часток), загальною номінальною вартістю __
                                                                                                                                                                                         (кількість)
______ гривень;

через ________;
                                 (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір
                                                                                                його прямого володіння)
кількість голосів, набутих за дорученням, що складає __________ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ____
__
                  (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Наміри набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

пряме володіння - __________ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі ___________ гривень, що становить ____ акцій (часток), загальною номінальною
вартістю __________ гривень;
                                                                                                     (кількість)

опосередковане володіння - ____ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі ________ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                              (кількість)
______ гривень;

через ________;
                         (найменування власника істотної участі у професійному учаснику та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає __________
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через __________
__
                (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

3. Наміри збільшення істотної участі в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку:

пряме володіння - відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі __ гривень, що становить _____ акцій (часток), загальною номінальною вартістю ______ гривень;
                                                                                                    (кількість)

опосередковане володіння - _________ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі ________ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                               (кількість)
______ гривень;

через ________;
                         (найменування власника істотної участі у професійному учаснику та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає __________ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через _________
__
                   (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

4. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (часток), які юридична особа - заявник має намір набути або збільшити, становитиме __ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі __ гривень.

5. Чи є Ви особою, яка пов'язана з професійним учасником фондового ринку __
(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада)


III. Інформація про оплату

1. Кількість акцій (часток), які юридична особа має намір набути ______ одиниць, номінальна вартість однієї акції (частки) ___ гривень, загальна сума ____ гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу _____;
фактична вартість придбаних акцій (часток) _____ гривень.

2. Джерело походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснюється оплата акцій (часток) __.

3. Терміни сплати (одноразово, частинами із зазначенням терміну, протягом якого здійснюватиметься оплата) __
__


IV. Інші питання щодо ділової репутації юридичної особи

1. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи?
__

2. Чи є у юридичної особи прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів? __

3. Чи порушувала юридична особа законодавство про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів?
__
                                                                      (коли, зміст порушення, накладені санкції)

4. Чи була юридична особа протягом останніх двох років власником істотної участі (10 і більше відсотків) у статутному (складеному) капіталі іншої юридичної особи, щодо якої прийнято рішення про банкрутство?
__
                                            (зазначити повне найменування юридичної особи та причини її банкрутства)
__
__
__

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити про ці зміни Комісію.

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, номер телефону та факсу:
__

Підписано: _ число ________ місяць _ рік.

Підпис керівника юридичної особи __________
    (прізвище зазначити друкованими літерами)

М. П.

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.


 

Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними паперами
та фондових бірж

О. Науменко


 

Додаток 3
до Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління


АНКЕТА
керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи - заявника, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку

________
(найменування юридичної особи, яка має намір набути або збільшити
істотну участь)

I. Інформація про особу (керівника (членів) виконавчого органу, голову та членів наглядової ради цієї юридичної особи)

1.
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, посада в юридичній особі - заявнику)
__

2. Паспортні дані ___________
                                                                         (серія, номер, дата видачі, ким виданий)
__

3. Громадянство ___________
                                                                                                 (країна)

4. Адреса постійного місця проживання ___

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________
__
                                                                                                     (у разі наявності)

6. Місце роботи, займана посада за останні 2 роки _______
__
(найменування юридичної особи, посада, період перебування на посаді з _____ до _____; причина звільнення)
__
__
__

7. Номер телефону роботодавця з останнього місця роботи

8. Освіта та кваліфікація _____
__
                                    (освіта, науковий ступінь, відповідна ліцензія, диплом: серія, номер, дата видачі, ким
                                                                              виданий, спеціальність і кваліфікація)
__

9. Розмір участі в юридичній особі - заявнику __________ грн., що складає ________ відсотків.


II. Відносини власності з професійним учасником фондового ринку, у якого юридична особа - заявник набуває або збільшує істотну участь

1. Чи Ви є власником акцій (часток) у професійному учаснику фондового ринку?
__

пряме володіння - ___ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі ________ гривень, що становить _ акцій (часток), загальною номінальною вартістю _______
                         (кількість)
______ гривень;

опосередковане володіння - _ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі гривень, що становить ____ акцій (часток), загальною номінальною вартістю ________ гривень,
              (кількість)
через ________;
     (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що складає ______ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ______
__
                  (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Чи маєте Ви намір збільшити істотну участь в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку?
__

3. Чи виступаєте Ви особою, пов'язаною з професійним учасником фондового ринку?
__
(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада))


III. Інші питання

1. Інформація про відсутність (наявність) непогашеної, незнятої в установленому порядку судимості, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм
__
                                                                                                        (рік, підстава)
__

2. Чи були Ви протягом останніх двох років власником істотної участі (10 і більше відсотків) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, щодо якої прийнято рішення про банкрутство, керівником такої юридичної особи?
__
__
                          (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння
                                            в ній (посада), докладна інформація про причини та підстави банкрутства)
__

Я, ___________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити про ці зміни Комісію.

Номери телефону та факсу, доступні в робочий час
_
_

Підписано: число _______ місяць __ рік.

Підпис фізичної особи,
засвідчений нотаріально ________

Підпис ________
                                                                                (зазначити прізвище друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.


 

Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними паперами
та фондових бірж

О. Науменко


 

Додаток 4
до Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління


АНКЕТА

I. Інформація про фізичну особу

1.
                                 (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь у
                                                                        професійному учаснику фондового ринку)

2. Паспортні дані ___________
                                                                        (серія, номер, дата видачі, ким виданий)
__

3. Громадянство ___________
                                                                                                                (країна)

4. Адреса постійного місця проживання
__
                                                                                            (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця,
__
номер будинку та квартири, поштовий індекс)

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) __

6. Перелік членів сім'ї фізичної особи, які є пов'язаними особами
__
(прізвища, імена, по батькові, серії та номери паспортів (ким та коли видані), реєстраційні номери облікових карток платника податків (у разі наявності))
__
__

7. Перелік банків, у яких відкрито рахунки __
                                                                                                            (повне найменування банку)
__

8. Банк, який надає інформацію про наявні кошти на рахунку (у разі наявності) __

9. Місце роботи, займана посада за останні два роки _____
__
(повне найменування юридичної особи, найменування посади, період перебування на посаді з _____ до _____; причина звільнення)
__

10. Номер телефону роботодавця з останнього місця роботи ___________

11. Іноземний державний контрольний орган, що дає дозвіл на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку України (для іноземців) __
__
                                                                                                (найменування органу)


II. Відносини власності з професійним учасником фондового ринку, у якого Ви набуваєте або збільшуєте істотну участь

1. Наявна участь у професійному учаснику фондового ринку

пряме володіння - ____ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі гривень, що становить _________ акцій (часток), загальною номінальною
                                                                                      (кількість)
вартістю __________ гривень;

опосередковане володіння - ___________ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі ______ гривень, що становить ________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                              (кількість)
______ гривень;

через ________;
 (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає ___________ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через _________
__.
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Наміри набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

пряме володіння - ___________ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                              (кількість)
______ гривень;

опосередковане володіння - __________ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі ___ гривень, що становить ___________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                            (кількість)
______ гривень;

через _________;
                            (найменування власника істотної участі у професійному учаснику та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає ___________ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через _________
__.
                  (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

3. Наміри збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку:

пряме володіння - ________ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі __________ гривень, що становить _________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                 (кількість)
______ гривень;

опосередковане володіння - __ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі _______ гривень, що становить ________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю ______ гривень;
                                                                                                    (кількість)

через _________;
       (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає _______ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через _________
__
                  (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

4. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (часток), які фізична особа має намір придбати, становитиме _____ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі __ гривень.

5. Чи є Ви особою, яка пов'язана з професійним учасником фондового ринку?
__
(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада)).


III. Інформація про оплату

1. Кількість акцій (часток), які Ви маєте намір придбати ___________ одиниць, номінальна вартість однієї акції (частки) ____ гривень, загальна сума _____ гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу ________, фактична вартість придбаних акцій (часток) ________ гривень.

2. Джерело походження коштів, за рахунок яких здійснюється сплата акцій (часток) __
(дохід, що зазначений у податковій декларації та/або за довідкою банку, в якому відкрито рахунок про наявність коштів на рахунку)

3. Терміни сплати __________
                                                   (одноразово, частинами із зазначенням терміну, протягом якого здійснюватиметься сплата)
__


IV. Відносини власності з юридичними особами та іншими професійними учасниками фондового ринку (крім професійного учасника, де Ви набуваєте або збільшуєте істотну участь)

1. Повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи __
__

2. Місцезнаходження _______
__

3. Основний вид діяльності __
__

4. Відсоток власності в ній ___

5. Чи є Ви членом в органах управління цієї юридичної особи? ________

6. Чи є Ви особою, пов'язаною з іншим професійним учасником фондового ринку?
__
(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада))

7. Чи виступаєте Ви довіреною особою, гарантом або поручителем інших юридичних осіб з фінансових, майнових і корпоративних питань? _________
__
                                                                                              (яких саме і з яких питань)


V. Інші питання

1. Чи притягувались Ви до кримінальної відповідальності? Чи маєте Ви судимість, не погашену, незняту в установленому порядку, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм?
__

2. Чи були Ви протягом останніх двох років власником істотної участі (10 і більше відсотків) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, щодо якої прийнято рішення про банкрутство, або керівником такої юридичної особи?
__
__
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), докладна інформація про причини та підстави банкрутства)

Я, ___________,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

Номер телефону та факсу, що доступні в робочий час _____
__

Підписано: _ число ________ місяць ___ рік.

Підпис фізичної особи _______
(засвідчується нотаріально)

Підпис ________
                                                                                  (зазначити прізвище друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.


 

Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними паперами
та фондових бірж

О. Науменко


 

Додаток 5
до Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління


АНКЕТА
щодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у професійному учаснику фондового ринку

стосовно участі у __________
                                (повне найменування професійного учасника фондового ринку)


I. Інформація про юридичну особу

1.
                                                (повне найменування юридичної особи)

2.
                                                            (місцезнаходження юридичної особи)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи __

4. Голова та члени наглядової ради юридичної особи
__
                                     (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер
                                                                   облікової картки платника податків (у разі наявності))
__

5. Керівник та члени виконавчого органу юридичної особи
__
                         (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової
                                                                         картки платника податків (у разі наявності))
__

6. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземної юридичної особи)
__
                                                                    (найменування органу, країна місцезнаходження)


7. Відсоток участі у професійному учаснику фондового ринку становить _ відсотків статутного (складеного) капіталу цього учасника, у тому числі:


Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі

Загальна кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

грн

кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

грн

кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

кількість голосів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Інформація про спільне володіння участю у професійному учаснику фондового
ринку __________
___
___
(у разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю у професійному учаснику фондового ринку кожної особи-співвласника, перелік їх пов'язаних осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у професійному учаснику фондового ринку (у разі наявності). Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи щодо кожної юридичної особи.
Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи).

9. Наявне володіння опосередкованою участю у професійному учаснику фондового ринку через:
____
____
(інформація про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку. Зазначаються частка прямого володіння в юридичній особі, яка має частку в професійному учаснику фондового ринку, та частка опосередкованого володіння через цю юридичну особу у професійному учаснику фондового ринку. Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи щодо кожної юридичної особи).

10. Інформація про набуття права голосу:


N з/п

Особа, яка
передала право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)

Набуте право голосу

Спосіб передавання
права голосу

відсотки статутного
капіталу

кількість голосів

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 


11. Інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику:


N
з/п

Прізвище,
ім'я, по батькові (повністю)

Серія та номер паспорта

Коли та ким виданий

Дата народження

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 


12. Інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику:


N
з/п

Повне найменування

Місцезнаходження

Код за
ЄДРПОУ

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 


13. Інформація про спільне володіння участю в юридичній особі - заявнику
___
___
(у разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, які спільно володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого володіння участю в юридичній особі - заявнику кожної особи-співвласника, перелік їх пов'язаних осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у професійному учаснику фондового ринку (у разі наявності).
Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код кожної юридичної особи. Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) для кожної фізичної особи)

14. Інформація про юридичних осіб, у яких юридична особа - заявник є власником істотної участі:


N
з/п

Повне найменування

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 


Зазначається інформація про всіх юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі, крім професійного учасника фондового ринку, у якому набувається або збільшується істотна участь.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

Номер телефону та факсу, що доступні в робочий час
___

Підписано: _ число місяць _ рік.

Підпис керівника юридичної особи _________
___
                                                                                                                             (зазначити прізвище друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.


 

Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними паперами
та фондових бірж

О. Науменко

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали