МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 липня 2009 року N 356

Про затвердження Порядку погодження внутрішніх короткострокових запозичень

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 11 березня 2010 року N 102 (Наказ N 102)

На виконання статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та з метою погодження з Міністерством палива та енергетики України внутрішніх короткострокових запозичень (до одного року) наказую:

1. Затвердити Порядок погодження з Міністерством палива та енергетики України внутрішніх короткострокових запозичень (до одного року), узятих державними підприємствами, які належать до сфери управління Міністерства, та господарськими товариствами, акціонерними холдинговими компаніями, у статутному фонді яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніми підприємствами, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, що додається.

2. Директору Фінансово-економічного департаменту Грачовій О. М. забезпечити ведення журналу реєстрації погоджень Міністерством палива та енергетики внутрішніх короткострокових запозичень (до одного року), узятих державними підприємствами, які належать до сфери управління Міністерства, та господарськими товариствами, акціонерними холдинговими компаніями, у статутному фонді яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніми підприємствами, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави.

3. Сектору взаємодії із засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Мінпаливенерго.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива та енергетики України
14.07.2009 N 356

ПОРЯДОК
погодження з Міністерством палива та енергетики України внутрішніх короткострокових запозичень (до одного року), узятих державними підприємствами, які належать до сфери управління Міністерства, та господарськими товариствами, акціонерними холдинговими компаніями, у статутному фонді яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніми підприємствами, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави

1. Цей Порядок установлює процедуру погодження з Міністерством палива та енергетики України внутрішніх короткострокових запозичень (до одного року) (далі - запозичення), узятих державними підприємствами, які належать до сфери управління Міністерства, та господарськими товариствами, акціонерними холдинговими компаніями, у статутному фонді яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніми підприємствами, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства).

2. Для надання Міністерством палива та енергетики України (далі - Міністерство) погодження запозичень, підприємства подають до Міністерства із супровідним листом такі документи:

2.1. Звернення стосовно погодження на отримання запозичення із зазначенням:

- банку - надавача запозичення;

- процентної ставки за запозиченням;

- терміну залучення позикових коштів;

- предмета застави за запозиченням.

2.2. Проект кредитного договору.

2.3. Інформацію про обсяги залучення та повернення позикових коштів, заборгованості за кредитами за станом на дату отримання погодження.

2.4. Фінансовий план підприємства на відповідний рік, затверджений в установленому порядку. (Наказ N 102)

У разі відсутності затвердженого фінансового плану підприємством подається проект фінансового плану, підписаний керівником підприємства та завірений печаткою. (Наказ N 102)

(пункт 2 доповнено новим підпунктом 2.4 згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 11.03.2010 р. N 102 (Наказ N 102), у зв'язку із цим підпункти 2.4 - 2.7 вважати відповідно підпунктами 2.5 - 2.8 (Наказ N 102)) (Наказ N 102)

2.5. (Наказ N 102) Фінансову звітність за останній звітний період (форма N 1 "Баланс", форма N 2 "Звіт про фінансові результати").

2.6. (Наказ N 102) Розшифрування дебіторсько-кредиторської заборгованості станом на дату отримання погодження.

2.7. (Наказ N 102). Фінансово-економічне обґрунтування необхідності залучення кредитних коштів.

2.8. (Наказ N 102) Рішення правління підприємства (для відкритих акціонерних товариств та об'єднань).

Підприємства, пакети акцій яких передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України", та дочірні компанії НАК "Нафтогаз України" надають зазначені документи за погодженням з Компаніями.

3. Датою подання документів на отримання погодження запозичень вважається дата реєстрації документів у Департаменті кадрової політики та організаційно-документального забезпечення Мінпаливенерго.

4. Департамент юридичного забезпечення, Департамент майнових відносин та реформування власності, Департамент з питань електроенергетики, Департамент з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Департамент ядерної енергетики та атомної промисловості протягом 3 днів з дня реєстрації документів, поданих підприємством для отримання погодження, розглядають подані документи та надають Фінансово-економічному департаменту пропозиції щодо погодження або відхилення погодження запозичень.

5. Фінансово-економічний департамент на підставі висновків і пропозицій, отриманих від Департаменту юридичного забезпечення, Департаменту майнових відносин та реформування власності, Департаменту з питань електроенергетики, Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості та Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості протягом 3 днів готує остаточний висновок щодо погодження або відхилення погодження запозичень та письмово повідомляє про це підприємство.

6. Інформація про запозичення вноситься Фінансово-економічним департаментом до журналу реєстрації запозичень. Форма журналу реєстрації запозичень наведена в додатку.

7. Підприємства щомісяця надають Мінпаливенерго інформацію щодо виконання зобов'язань за кредитним договором.

 

Додаток
до Порядку погодження внутрішніх короткострокових запозичень

Журнал
реєстрації погодження Міністерством палива та енергетики внутрішніх короткострокових запозичень

N
з/п

Назва суб'єкта

Форма запозичення

Розмір запозичення

Відсоткова ставка

Строки сплати відсоткових платежів

Термін погашення

Порядок погашення

Інформація про стан розрахунків за запозиченням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали