МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2011

м. Київ

N 3660/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 січня 2012 р. за N 2/20315

Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

Відповідно до статті 16 Закону України "Про судову експертизу", постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 N 314 "Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз" (Постанова N 314)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 09.07.2008 N 1163/5 "Про кваліфікаційні класи судових експертів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за N 627/15318.

3. Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Головченко Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
агентства України
з питань державної служби

В. Толкованов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.12.2011 N 3660/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 січня 2012 р. за N 2/20315

Порядок
присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

1. Цей Порядок визначає процедуру присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - установа).

2. Кваліфікаційні класи судових експертів присвоюються працівникам установ залежно від посади, стажу, досвіду роботи, наукового ступеня та рівня професійних знань за наявності кваліфікації судового експерта.

3. Присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта є підставою для встановлення та виплати працівнику установи надбавки у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 N 314 "Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз" (Постанова N 314).

4. Працівникам, які вперше прийняті на роботу або переведені на вищу посаду, присвоюється найнижчий кваліфікаційний клас судового експерта, передбачений для відповідних посад працівників установ згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. Черговий кваліфікаційний клас судового експерта в межах займаної посади може бути присвоєний працівникові, який успішно відпрацював у раніше присвоєному кваліфікаційному класі не менше ніж 2 роки.

Питання про присвоєння працівникові чергового кваліфікаційного класу судового експерта розглядається за поданням його безпосереднього керівника.

Строки перебування працівників установ у присвоєних кваліфікаційних класах судових експертів не обмежуються.

6. Якщо працівник перейшов на посаду, якій відповідає нижчий кваліфікаційний клас судового експерта, або залишив роботу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний кваліфікаційний клас.

7. Кваліфікаційні класи судових експертів директору та заступникам директора установи присвоюються відповідно до наказу Міністерства юстиції України за поданням керівника відповідного структурного підрозділу Мін'юсту.

8. Іншим працівникам установ кваліфікаційний клас судового експерта присвоюється відповідно до наказу директора установи за результатами атестації.

9. Атестацію з метою присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів проводять експертно-кваліфікаційні комісії відповідних установ (далі - комісія), які діють відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 N 86/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за N 882/11162 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2007 N 1054/5).

10. На кожного працівника, який підлягає атестації, складаються характеристика і подання, підписані його безпосереднім керівником, які подаються до комісії до початку проведення її засідання.

Працівник має бути попередньо ознайомлений із складеною на нього характеристикою. У разі коли він не згоден з відомостями, що відображені в характеристиці, керівник виносить її на обговорення колективу відповідного підрозділу, пропозиції якого разом з характеристикою подаються до комісії.

11. Характеристика працівника має містити розгорнуту оцінку професійних знань, компетентності, виконання посадових обов'язків та інформацію про результати діяльності за період після останнього присвоєння кваліфікаційного класу судовому експерту.

Під час атестації комісія розглядає подані матеріали та заслуховує працівника.

12. На підставі всебічної оцінки професійного рівня працівників, які атестуються, комісія приймає одне з таких рішень:

присвоїти працівнику відповідний кваліфікаційний клас судового експерта;

залишити раніше присвоєний кваліфікаційний клас судового експерта без змін.

13. Якщо комісією прийнято рішення залишити раніше присвоєний кваліфікаційний клас судового експерта без змін, повторно питання про присвоєння чергового кваліфікаційного класу може бути розглянуто не раніше ніж через шість місяців.

14. Результати атестації заносяться до протоколу засідання комісії та атестаційного листа, складеного за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Результати атестації повідомляються працівнику, який атестувався, протягом 10 днів.

15. Питання щодо пониження та позбавлення кваліфікаційних класів судових експертів розглядаються в порядку, встановленому Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 N 86/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за N 882/11162 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2007 N 1054/5).

 

Начальник
Управління експертного
забезпечення правосуддя

Л. М. Головченко

 

Додаток 1
до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

Посади працівників НДУСЕ,
що мають кваліфікацію судового експерта

Кваліфікаційний клас судового експерта

Директор

вищий, перший

Заступник директора, завідувач структурного підрозділу (завідувач відділення), учений секретар

вищий, перший, другий

Головний судовий експерт

вищий, перший, другий

Провідний судовий експерт

вищий, перший, другий

Старший судовий експерт

перший, другий, третій, четвертий

Судовий експерт

третій, четвертий, п'ятий

Головний науковий співробітник

вищий, перший, другий

Провідний науковий співробітник

вищий, перший, другий

Старший науковий співробітник

вищий, перший, другий, третій

Науковий співробітник

третій, четвертий, п'ятий

Молодший науковий співробітник

четвертий, п'ятий

 

Додаток 2
до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ N ___

1. Загальні дані

Прізвище, ім'я, по батькові
_

Рік народження
_

Посада, яку займає працівник, і стаж роботи за нею (на момент атестації)
_
_

Освіта _______

Спеціальність за освітою
_

Науковий ступінь, учене звання
_

Загальний трудовий стаж, у тому числі в установі судової експертизи
_
_

2. Результати атестації

За підсумками голосування експертно-кваліфікаційної комісії:

Присвоїти __________ клас судового експерта (за ___ проти ___)

Залишити __________ клас судового експерта без змін (за ___ проти ___)

Голова експертно-кваліфікаційної комісії _________         __
                                                                                                 (підпис)                            (П. І. Б.)

Секретар комісії                                          _________          __
                                                                                                  (підпис)                             (П. І. Б.)

Дата атестації _______

З результатами атестації ознайомлений ___
                                                                                                                        (підпис працівника, який атестувався)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали