Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку проставлення відміток про перетинання державного кордону України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2019

м. Київ

N 714

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2019 р. за N 1017/33988

Про затвердження Порядку проставлення відміток про перетинання державного кордону України

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про прикордонний контроль", абзацу восьмого пункту 8 Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1251 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року N 117 (Постанова N 117)), абзацу третього пункту 7 Порядку реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року N 798 (Постанова N 798), з метою визначення порядку проставлення відміток про перетинання державного кордону України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проставлення відміток про перетинання державного кордону України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Рябий С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В. А.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
міграційної служби України

Н. Науменко

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

Голова Державної
прикордонної служби України

С. Дейнеко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
22 серпня 2019 року N 714

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2019 р. за N 1017/33988

ПОРЯДОК
проставлення відміток про перетинання державного кордону України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає комплекс дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України під час проставлення відміток про перетинання державного кордону України в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон (далі - пункти пропуску).

2. У цьому Порядку терміни вжито в значеннях, наведених у Законах України "Про Державну прикордонну службу України", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI), "Про прикордонний контроль", Правилах перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року N 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року N 724).

3. Відмітки про перетинання державного кордону України (далі - відмітка) проставляються уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України, які допущені до несення служби наказом органу охорони державного кордону та виконують свої обов'язки в прикордонних нарядах "Перевірка документів", "Старший зміни прикордонних нарядів", "Помічник старшого зміни прикордонних нарядів" або "Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон" (далі - службові особи):

у пунктах пропуску - в кабінах паспортного контролю, на смугах руху транспортних засобів, на рейдових стоянках суден, у контрольних павільйонах, службових приміщеннях Державної прикордонної служби України;

у транспортних засобах закордонного сполучення - біля трапа або на борту повітряного, морського судна, у вагоні поїзда, кабіні локомотива, салоні автобуса.

II. Процедура проставлення відміток про перетинання державного кордону

1. Відмітки про перетинання державного кордону ("В'їзд", "Виїзд"), зразки яких наведено у додатках 1, 2 до цього Порядку, відповідно до напрямку руху проставляються:

1) у паспортних документах іноземців, осіб без громадянства;

2) в імміграційних картках іноземців, осіб без громадянства, якщо:

в їх паспортних документах не передбачено сторінок для відміток;

іноземці є громадянами держави міграційного ризику або особи без громадянства постійно проживають у державі міграційного ризику;

вони звернулися з проханням про непроставлення в паспортному документі відмітки;

вони регулярно перетинають державний кордон України, але не рідше ніж один раз на тиждень, якщо іншого не встановлено міжнародними договорами України;

3) у суднових ролях та списках пасажирів;

4) у генеральних деклараціях та пасажирських відомостях;

5) у суднових ролях та списках пасажирів круїзних суден у першому порту прибуття та останньому порту відходу круїзного судна з території України та після кожного внесення змін до суднових ролей та списків пасажирів;

6) у документі із зазначенням усіх технічних характеристик судна та прізвищ осіб, що перебувають на судні;

7) у списку групи дітей та осіб, що їх супроводжують;

8) в інших документах у випадках, передбачених законодавством.

2. У разі спрощення прикордонного контролю в документах, визначених пунктом 1 цього розділу, обов'язково проставляється відмітка.

3. У паспортних документах громадян України, іноземців та осіб без громадянства відмітки проставляються на вільних сторінках, призначених для них, починаючи з останньої:

"В'їзд" - з правого боку (під час кожного в'їзду на територію України);

"Виїзд" - з лівого боку (під час кожного виїзду з території України).

4. Відмітки "В'їзд", "Виїзд" відповідно до напрямку руху не проставляються:

у паспортних документах громадян України, за винятком випадків їх особистого звернення з метою проставлення такої відмітки;

у паспортних документах глав держав та вищих посадових осіб іноземних держав, про чиє прибуття офіційно оголошено заздалегідь дипломатичними каналами;

у паспортних документах моряків, які перебувають на території України в складі екіпажу під час стоянки їх судна в порту;

у паспортних документах членів екіпажів та пасажирів круїзних суден, прикордонний контроль щодо яких здійснюється в порядку, передбаченому статтею 19 Закону України "Про прикордонний контроль";

у ліцензіях пілотів або посвідченнях (сертифікатах) членів екіпажів повітряних суден;

у паспортних документах членів екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які в установленому порядку прибули в Україну;

у паспортних документах осіб, які входять до складу екіпажу цивільних повітряних суден міжнародних авіаліній, бригад поїздів міжнародного сполучення, у разі перебування в аеропортах чи на вокзалах (станціях), зазначених у розкладі руху;

в інших документах у випадках, передбачених законодавством.

5. Відмітку "Державний кордон України перетнули", форму якої наведено у додатку 3 до цього Порядку, проставляють в списках груп дітей та осіб, що їх супроводжують, списках пасажирів, суднових ролях, завданнях на політ, генеральних деклараціях, пасажирських відомостях під час перевірки паспортних та інших документів.

6. Відбиток штемпеля для скасування відмітки про перетинання державного кордону України "СКАСОВАНО/CANCELED", форму якого наведено у додатку 4 до цього Порядку, проставляють у документах, визначених пунктом 1 цього розділу, у разі:

відмови громадянина України, іноземця чи особи без громадянства від перетинання державного кордону України;

повернення компетентними органами суміжної держави громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, що підтверджено документально;

скасування рейсу транспортного засобу закордонного сполучення;

помилкового проставлення відмітки про перетинання державного кордону України;

наявності в паспортному документі громадянина України, іноземця чи особи без громадянства підробленої відмітки - на підставі експертного висновку суб'єкта судово-експертної діяльності, визначеного статтею 7 Закону України "Про судову експертизу", чи рішення суду.

7. Відмітки мають бути чіткими, з видимими реквізитами.

8. Кількість та види елементів захисту зовнішньої рамки відмітки, її спеціальне службове поле, кольори фарби та періодичність зміни службової позначки визначає Адміністрація Державної прикордонної служби України.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

С. Рябий

 

Додаток 1
до Порядку проставлення відміток про перетинання державного кордону України
(пункт 1 розділу II)

Зразок відмітки про перетинання державного кордону України "В'їзд"

  

Відмітка про перетинання державного кордону України "В'їзд" має форму прямокутника із заокругленими кутами. Ширина відмітки 41 мм, висота - 24 мм, товщина лінії рамки 1 мм.

З правого боку відмітки вертикально (стовпчиком) розміщується порядковий номер відмітки, який складається з трьох цифр, кожна з яких заввишки 2,5 мм.

З лівого боку відмітки - спеціальне службове поле у формі прямокутника завширшки 10 мм, заввишки 5 мм з лінією рамки завтовшки 1 мм.

У правому верхньому куті відмітки залежно від виду сполучення пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю) всередині прямокутника завдовжки 12 мм, завширшки 4,5 мм розміщується зображення літака - для повітряного сполучення, легкового автомобіля - для автомобільного сполучення, морського судна - для морського, поромного та річкового сполучення, поїзда - для залізничного сполучення, людини - для пішохідного (велосипедного) сполучення.

У лівому верхньому куті відмітки розміщується міжнародне скорочення назви Держави Україна - UA літерами заввишки 2 мм.

У нижній частині відмітки лівіше розміщується назва пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон, яка займає не більше ніж 2/3 нижньої лінії зовнішньої рамки поля відмітки, справа - ідентифікаційний номер пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю), утворений із шести цифр заввишки 2 мм.

У центрі відмітки розміщується покажчик у формі трикутника, спрямованого зліва направо, що вказує напрямок перетинання державного кордону, двоцифрове позначення дня, місяця, року і службової позначки із цифрами від 01 до 12.

Зразки відміток про перетинання державного кордону "В'їзд":

  

 

Додаток 2
до Порядку проставлення відміток про перетинання державного кордону України
(пункт 1 розділу II)

Зразок відмітки про перетинання державного кордону України "Виїзд"

  

Відмітка про перетинання державного кордону України "Виїзд" має форму прямокутника із заокругленими кутами. Ширина відмітки 41 мм, висота - 24 мм, товщина лінії рамки 1 мм.

З правого боку відмітки вертикально (стовпчиком) розміщується порядковий номер відмітки, який складається з трьох цифр, кожна з яких заввишки 2,5 мм.

З лівого боку відмітки - спеціальне службове поле у формі прямокутника завширшки 10 мм, заввишки 5 мм з лінією рамки завтовшки 1 мм.

У правому верхньому куті відмітки залежно від виду сполучення пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю) всередині прямокутника завдовжки 12 мм, завширшки 4,5 мм розміщується зображення літака - для повітряного сполучення, легкового автомобіля - для автомобільного сполучення, морського судна - для морського, поромного та річкового сполучення, поїзда - для залізничного сполучення, людини - для пішохідного (велосипедного) сполучення.

У лівому верхньому куті відмітки розміщується міжнародне скорочення назви Держави Україна - UA літерами заввишки 2 мм.

У нижній частині відмітки лівіше розміщується назва пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон, яка займає не більше ніж 2/3 нижньої лінії зовнішньої рамки поля відмітки, справа - ідентифікаційний номер пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю), утворений із шести цифр заввишки 2 мм.

У центрі відмітки розміщується покажчик у формі трикутника, спрямованого справа наліво, що вказує напрямок перетинання державного кордону, двоцифрове позначення дня, місяця, року і службової позначки із цифрами від 01 до 12.

Зразки відміток про перетинання державного кордону "Виїзд"

  

 

Додаток 3
до Порядку проставлення відміток про перетинання державного кордону України
(пункт 5 розділу II)

Форма відмітки про перетинання державного кордону України "Державний кордон України перетнули"

  

Відмітка про перетинання державного кордону України має форму прямокутника завдовжки 70 мм, завширшки 33 мм з лінією рамки завтовшки 1 мм.

У верхній частині відмітки розміщується рядок "Пункт пропуску __".

Під ним один за одним:

"Державний кордон України перетнули осіб";

"Не перетнули NN __________";

"___ 20__ року";

"Підпис ".

Великі літери в написах та "N" заввишки 3 мм, маленькі літери - 2 мм.

У рядках відмітки зазначаються:

"Пункт пропуску" - назва пункту пропуску через державний кордон або пункту контролю за найменуванням, визначеним відповідно до вимог пункту 13 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року N 751;

"Державний кордон України перетнули _________ осіб" - цифрами та літерами кількість осіб, які перетнули державний кордон за колективним документом;

"Не перетнули NN _________" - порядковий номер у колективному документі особи або осіб, які не перетнули державного кордону України з різних підстав;

"___ 20__ року" - дата перевірки колективного документа;

"Підпис ___________" - підпис службової особи.

Відмітка проставляється штампом із використанням фарби червоного кольору.

 

Додаток 4
до Порядку проставлення відміток про перетинання державного кордону України
(пункт 6 розділу II)

Форма відбитка штемпеля для скасування відмітки про перетинання державного кордону України "СКАСОВАНО/CANCELED"

  

Штемпель для скасування відміток про перетинання державного кордону України має форму безрамкового прямокутника завдовжки 33,5 мм, завширшки 13,2 мм.

У верхній частині штемпеля розміщується напис "СКАСОВАНО/CANCELED" завширшки 32 мм з літерами заввишки 2,5 мм.

Від лівого нижнього кута штемпеля проходить діагональна пряма лінія завдовжки 23,5 мм під кутом 25 градусів та завтовшки 0,5 мм.

З правого боку штемпеля вертикально (стовпчиком) розміщується порядковий номер відмітки, який складається з трьох цифр, кожна з яких заввишки 2,5 мм.

У рядку "___ 20__ р." штемпеля зазначається дата скасування відмітки про перетинання державного кордону України.

Штемпель проставляється штампом із використанням фарби червоного кольору.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали