ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.09.2011 р. N 407

Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (зі змінами та доповненнями), Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 N 164 (Порядок N 164), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за N 930/19668:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті, що додається.

2. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації розробити та затвердити порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у відповідному місцевому органі виконавчої влади.

3. Головам конкурсних комісій обласної державної адміністрації та її апарату, головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити комплектування вакантних посад державних службовців шляхом проведення іспитів кандидатів у відповідності із затвердженими Порядками як одного із етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169, зі змінами та доповненнями.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Лимарчука С. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
27.09.2011 N 407


ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців (далі - іспит) у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169, зі змінами та доповненнями (далі - Порядок проведення конкурсу), та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 N 164 (Порядок N 164), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за N 930/19668 (далі - Загальний порядок).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.3. Іспити проводяться конкурсною комісією обласної державної адміністрації та конкурсною комісією апарату обласної державної адміністрації (далі - конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної державної адміністрації та відповідно структурного підрозділу облдержадміністрації чи структурного підрозділу її апарату.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) (далі - Перелік питань) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.7. Відповідно до Порядку проведення конкурсу та Загального порядку (Порядок N 164) Порядок проведення іспиту в обласній державній адміністрації та її апараті, переліки питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та структурних підрозділів її апарату затверджуються головою обласної державної адміністрації.

Питання у вищезазначених переліках мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть розміщуватися на веб-сайті обласної державної адміністрації та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за відповідними зразками форм, наведеними у додатках 2 і 3 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідно обласної державної адміністрації, її апарату чи структурних підрозділів.

1.10. Питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліків питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної державної адміністрації та відповідно структурного підрозділу облдержадміністрації чи структурного підрозділу її апарату.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації чи структурних підрозділів її апарату можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. В апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації за умови наявності комп'ютерних засобів контролю знань, можливе проведення іспитів шляхом комп'ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Порядку та умов проведення конкурсу в окремому місцевому органі виконавчої влади, що визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

1.14. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.15. Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації за погодженням з головою відповідної конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених підпунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання екзаменаційного білета кандидат здійснює записи на екзаменаційному листі відповідної форми, наведеної у додатках 4 і 5 до цього Порядку.

Перед відповіддю кандидат обов'язково вказує в екзаменаційному листі свої прізвище, ім'я та по батькові, номер екзаменаційного білета та питання, зазначені у ньому.

Після підготовки відповідей на екзаменаційному листі проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної державної адміністрації, відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації чи структурного підрозділу її апарату.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної державної адміністрації, відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації чи структурного підрозділу її апарату.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на екзаменаційному листі кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційний лист кандидата та екзаменаційну відомість, відповідна форма якої наведена в додатках 6 і 7 до цього Порядку.

З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному листі.

4.4. Екзаменаційні листи з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

О. О. Литвин


 

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

1. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1 (Декларація N 3206-VI)).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4 (Декларація N 3206-VI)).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5 (Декларація N 3206-VI)).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6 (Декларація N 3206-VI), 7 (Декларація N 3206-VI)).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8 (Декларація N 3206-VI), 9 (Декларація N 3206-VI)).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10 (Декларація N 3206-VI)).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11 (Декларація N 3206-VI)).

8. Фінансовий контроль (стаття 12 (Декларація N 3206-VI)).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13 (Декларація N 3206-VI), 14 (Декларація N 3206-VI)).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15 (Декларація N 3206-VI)).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18 (Декларація N 3206-VI)).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20 (Декларація N 3206-VI)).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21 (Декларація N 3206-VI)).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22 (Декларація N 3206-VI)).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25 (Декларація N 3206-VI)).

 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті


Зразок форми екзаменаційного білета


ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОНКУРСНА КОМІСІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
___
        (підпис)        (ініціали, прізвище)
"__" 20 __ р.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N ___
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади державного службовця -

_______
(назва посади)

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації.

 

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті


Зразок форми екзаменаційного білета


ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОНКУРСНА КОМІСІЯ АПАРАТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
____
       (підпис)          (ініціали, прізвище)
"___" 20 __ р.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N ___
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади державного службовця -

____
(назва посади)

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату обласної державної адміністрації.

 

Додаток 4
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті


Зразок форми екзаменаційного листа


ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОНКУРСНА КОМІСІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ
учасника конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця

Прізвище, ім'я та по батькові
учасника конкурсу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N ____

Питання 1.

Оцінка відповіді на запитання

 

балів


Зміст запитання:

Відповідь на питання:

Питання 2.

Оцінка відповіді на запитання

 

балів


Зміст запитання:

Відповідь на питання:

Питання 3.

Оцінка відповіді на запитання

 

балів


Зміст запитання:

Відповідь на питання:

Питання 4.

Оцінка відповіді на запитання

 

балів


Зміст запитання:

Відповідь на питання:

Питання 5.

Оцінка відповіді на запитання

 

балів


Зміст запитання:

Відповідь на питання:

Підпис учасника конкурсу:

Дата складення іспиту:

"___" 200 _ р. 


Загальна сума балів іспиту

 


З результатами іспиту ознайомлено:

Підпис учасника конкурсу:

Дата

"___" 200 _ р.


 

Додаток 5
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті


Зразок форми екзаменаційного листа


ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОНКУРСНА КОМІСІЯ АПАРАТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ
учасника конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця

Прізвище, ім'я та по батькові
учасника конкурсу

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N ___

Питання 1.

Оцінка відповіді на запитання

 

балів


Зміст запитання:

Відповідь на питання:

Питання 2.

Оцінка відповіді на запитання

 

балів


Зміст запитання:

Відповідь на питання:

Питання 3.

Оцінка відповіді на запитання

 

балів


Зміст запитання:

Відповідь на питання:

Питання 4.

Оцінка відповіді на запитання

 

балів


Зміст запитання:

Відповідь на питання:

Питання 5.

Оцінка відповіді на запитання

 

балів


Зміст запитання:

Відповідь на питання:

Підпис учасника конкурсу:

Дата складення іспиту:

"___" 200 _ р. 


Загальна сума балів іспиту

 


З результатами іспиту ознайомлено:

Підпис учасника конкурсу:

Дата

"___" 200 _ р.


 

Додаток 6
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті


Зразок форми екзаменаційної відомості


ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОНКУРСНА КОМІСІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення конкурсною комісією іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців

від "__" 20__ р.

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білету

Загальна сума балів

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова комісії


(підпис)


(П. І. Б.)

Заступник голови комісії


(підпис)


(П. І. Б.)

Члени комісії:


(підпис)


(П. І. Б.)

 


(підпис)


(П. І. Б.)

 


(підпис)


(П. І. Б.)

 


(підпис)


(П. І. Б.)

 


(підпис)


(П. І. Б.)

Секретар комісії


(підпис)


(П. І. Б.)


 

Додаток 7
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Запорізькій обласній державній адміністрації та її апараті


Зразок форми екзаменаційної відомості


ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОНКУРСНА КОМІСІЯ АПАРАТУ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення конкурсною комісією іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

від "___" 200__ р.

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білету

Загальна сума балів

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова комісії


(підпис)


(П. І. Б.)

Заступник голови комісії


(підпис)


(П. І. Б.)

Члени комісії:


(підпис)


(П. І. Б.)

 


(підпис)


(П. І. Б.)

 


(підпис)


(П. І. Б.)

 


(підпис)


(П. І. Б.)

 


(підпис)


(П. І. Б.)

Секретар комісії


(підпис)


(П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали