Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку проведення компенсації та Типового договору про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 20.02.2018 р. N 92/4

Про затвердження Порядку проведення компенсації та Типового договору про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України та на виконання комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки (Програма N 357) в частині забезпечення реалізації заходів щодо пільгового перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, на автобусних маршрутах загального користування у м. Чернівцях, керуючись статтями 30, 34, 52 та 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок проведення компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету (додається).

2. Затвердити коефіцієнт співвідношення кількості окремих категорій громадян, які мають право на пільги, до громадян, що оплачують проїзд, не більше 1,7.

3. Затвердити форму Типового договору про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах (додається).

4. Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради компенсаційні виплати за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги міським автомобільним транспортом загального користування, здійснювати в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на виконання заходів комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки (Програма N 357).

5. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В. Б.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
20 лютого 2018 року N 92/4

Порядок
проведення компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок проведення компенсації за проїзд (надалі - компенсаційні виплати) окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету (надалі - Порядок) розроблено з метою забезпечення пільгового перевезення окремих категорій громадян згідно з додатком 1 до цього Порядку.

1.2. Компенсаційні виплати за перевезення окремих категорій громадян здійснюються в межах обсягів бюджетних призначень, передбачених у міському бюджеті на відповідні цілі.

1.3. Цей Порядок розповсюджує свою дію на автобусні маршрути відповідно до переліку автобусних маршрутів, на яких відшкодовуються втрати понесені перевізниками від перевезень пільгових категорій громадян, затвердженого відповідним рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради (далі - Перелік автобусних маршрутів).

1.4. Підтвердженням відповідного статусу пільговика є посвідчення, видане відповідною установою, або пенсійне посвідчення. Документ повинен бути оформлений відповідно до вимог і завірений печаткою. Посвідчення пред'являється громадянином особисто при посадці в автобус і є єдиним документом, що дозволяє пільговий проїзд.

1.5. Поняття, що використовуються у Порядку, мають такі значення:

1.5.1. Замовник перевезення - виконавчий комітет Чернівецької міської ради, який укладає договори з перевізниками всіх форм власності на перевезення пасажирів.

1.5.2. Перевізник - (транспортне підприємство - перевізник) - суб'єкт господарювання, який працює на ринку транспортних послуг і безпосередньо здійснює перевезення та надає інші транспортні послуги з перевезення пасажирів, в тому числі окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету.

1.5.3. Платник - головний розпорядник коштів міського бюджету - департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, що здійснює компенсаційні виплати за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету м. Чернівців.

1.6. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів, укладених між Перевізниками і Платником.

1.7. Даний Порядок розповсюджує свою дію на правовідносини, які виникли між Перевізниками і Платником з 01.01.2018 року.

2. РОЗРАХУНОК МІСЯЧНОГО РОЗМІРУ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ЗА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД

2.1. Розмір компенсаційних виплат (КВ) розраховується за формулою:

КВ =КПП х КСП х ЗТ х КВР, де:

КПП - кількість перевезених платних пасажирів;

КСП - коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, що оплачують проїзд;

ЗТ - затверджений тариф;

КВР - коефіцієнт виконання рейсів.

2.2. Коефіцієнт співвідношення кількості пільгових пасажирів до пасажирів, що оплачують проїзд (платних пасажирів), застосовується у розмірі затвердженим відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради для кожного автобусного маршруту згідно з переліком автобусних маршрутів, та з врахуванням даних відповідних обстежень пасажиропотоку.

2.2.1. Коефіцієнт виконання рейсів на маршрутах розраховується у розмірі - 1 (один) при виконанні запланованих рейсів з врахуванням регулярності руху, передбаченого пунктом 2.2.12 Договору на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівці, а в разі невиконання кількості рейсів, визначених в розкладі руху автобусів на відповідному маршруті, коефіцієнт зменшується пропорційно кількості невиконаних рейсів згідно з даними Адміністратора системи моніторингу громадського транспорту.

2.3. Підставою для погодження департаментом житлово-комунального господарства міської ради звіту про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок місцевого бюджету є звітні дані Перевізників за формою N 31-авто, підтверджуючі документи щодо реалізації квитків, дорожні листи та інші форми звітності, що застосовуються Перевізниками, в тому числі звітність за даними засобів gps-моніторингу, отримана від Адміністратора системи моніторингу громадського транспорту. При цьому за основу при складанні розрахунків приймається виручка від перевезених платних пасажирів, затверджений тариф, кількість перевезених платних пасажирів, коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, що оплачують проїзд, та коефіцієнт виконання рейсів відповідно до даних засобів gps-моніторингу.

2.4. Для отримання компенсаційних виплат Перевізники щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, надають Платнику звіт про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті за рахунок коштів міського бюджету м. Чернівців, попередньо погоджений департаментом житлово-комунального господарства міської ради та Адміністратором системи моніторингу громадського транспорту згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2.4.1. Перевізники забезпечують Адміністратору системи моніторингу громадського транспорту доступ до даних засобів gps-моніторингу, якими повинні бути обладнані всі транспортні засоби, що перевозять пільгові категорії громадян.

2.5. Керівники транспортних підприємств - перевізників несуть персональну відповідальність за достовірність звітних даних та наданих розрахунків.

3. ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ

3.1. Для укладення договору на виплату компенсації Перевізникам за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах, Перевізники подають Платнику такий перелік документів:

3.1.1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

3.1.2. Копію діючого договору на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівці.

3.1.3. Довідку про встановлення засобів gps-моніторингу на транспортні засоби, що перевозять пільгові категорії громадян, видану департаментом житлово-комунального господарства міської ради.

3.2. У разі збільшення (скорочення) обсягу затверджених в міському бюджеті міста Чернівців асигнувань на компенсаційні виплати за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, Платник вживає заходи щодо приведення договірних зобов'язань з Перевізниками до обсягів бюджетних зобов'язань.

3.3. Здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету, припиняється у разі закінчення терміну дії, розірвання договору на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівці або позбавлення (закінчення терміну дії) Перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

3.4. Компенсаційні виплати Перевізникам не здійснюються, якщо впродовж звітного місяця було отримано міською радою та її виконавчими органами три і більше обґрунтованих скарги щодо відмови у перевезенні громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 1
до Порядку проведення компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
20.02.2018 N 92/4

Перелік окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах

1. Інваліди війни.

2. Учасники бойових дій та особи прирівняні до них.

3. Учасники ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесені до I - II категорій, а також діти-інваліди, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи,

4. Реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій.

5. Інваліди I, II та III групи.

6. Пенсіонери за віком.

7. Багатодітні матері.

8. Діти-інваліди.

9. Діти з багатодітних сімей.

10. Діти-сироти.

11. Діти позбавлені батьківського піклування.

12. Особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи).

13. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, держспецзв'язку України.

14. Члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 2
до Порядку проведення компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
02.02.2018 N 92/4

ЗРАЗОК

ПОГОДЖУЮ
Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради
__ (П. І. Б.)
М. П. (підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор департаменту праці та соціального захисту населення міської ради
__ (П. І. Б.)
М. П. (підпис)

ПОГОДЖУЮ
Адміністратор системи моніторингу громадського транспорту
__ (П. І. Б.)
М. П. (підпис)

 

ЗВІТ
про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті за рахунок коштів міського бюджету м. Чернівців

_____
назва підприємства

__________
місяць, рік

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

місяць, рік

З початку року

1.

Перевезено платних пасажирів

чол.

 

 

 

Маршрут N …

 

 

 

 

Маршрут N …

 

 

 

 

……

 

 

 

2.

Коефіцієнт співвідношення кількості безоплатних і платних пасажирів

Коеф.

 

х

 

Маршрут N …

 

 

 

 

Маршрут N …

 

 

 

 

……

 

 

 

3.

Перевезено безоплатних пасажирів

чол.

 

 

4.

Затверджений тариф перевезення пасажирів

грн.

 

х

5

Планова к-сть рейсів визначених в розкладі руху / Фактична к-сть виконаних рейсів за даними засобів gps-моніторингу

одн./одн.

 

х

 

Маршрут N …

 

 

 

 

Маршрут N …

 

 

 

 

……

 

 

 

6

Коефіцієнт виконаних рейсів

Коеф.

 

х

 

Маршрут N …

 

 

 

 

Маршрут N …

 

 

 

 

……

 

 

 

7.

Проїзд окремих категорій громадян

грн.

 

 

8.

Сума до виплати

грн.

 

 

Керівник


підпис

____
П. І. Б.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
20 лютого 2018 року N 92/4

ЗРАЗОК

Типовий договір
про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах

м. Чернівці

"___" 2018 р.

Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради в особі директора департаменту ___, що діє на підставі Положення, далі - Платник, з однієї сторони, та __________ в особі ____ що діє на підставі _______, далі - Перевізник, з іншої сторони, (разом - Сторони), керуючись законами України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. N 141 "Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирським автотранспортом", Порядком проведення компенсації та за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від _________ 2018 р. N ______, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет та умови Договору

1.1. Предметом цього Договору є проведення компенсації Перевізнику за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства (надалі - пільгові категорії пасажирів) на автобусних маршрутах, а саме: __

1.2. Згідно з умовами Договору Перевізник здійснює перевезення пільгових категорій пасажирів відповідно до вимог чинного законодавства щодо пасажирських перевезень, а Платник здійснює компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства (компенсаційні виплати) на автобусних маршрутах, вказаних у пункті 1.1 цього Договору в межах, затверджених обсягів асигнувань на компенсаційні виплати в міському бюджеті м. Чернівців.

1.3. Сума цього Договору становить _____ (___________).

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Перевізник зобов'язується:

2.1.1. Здійснювати пасажирські перевезення на автобусних маршрутах NN __ відповідно до тарифів, затверджених виконавчим комітетом Чернівецької міської ради та пунктів 2.2.3, 2.2.4, 2.2.8 Договору на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівці від ___ N ______.

2.1.2. Забезпечувати експлуатацію на маршруті технічно справного та обладнаного згідно з нормативними документами і в належному санітарному стані рухомого складу.

2.1.3 Забезпечувати належну експлуатацію та постійну роботу встановлених засобів gps-моніторингу, а також їх ремонт, модернізацію та заміну.

2.1.4. Організовувати належне інформування пасажирів на зупинках та в кінцевих пунктах. Розміщувати на лобовому та боковому склі від дверей транспортних засобів інформаційні таблички з написом "ПІЛЬГОВИЙ", а також в салоні транспортних засобів - перелік окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд.

2.1.5. До 5-го числа місяця наступного за звітним надавати Платнику звіт про компенсаційні виплати з перевезення пільгових категорій громадян, враховуючи обсяги наданих платних послуг, відповідно до пунктів 2.2, 2.3 Порядку проведення компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету.

2.1.6. Згідно з чинним законодавством нести відповідальність за збитки, заподіяні здоров'ю і майну пасажирів.

2.1.7. Перевізнику забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із чинним законодавством.

2.2. Платник зобов'язується:

2.2.1. Приймати звіти про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок міського бюджету з __ року та здійснювати компенсаційні виплати, передбачені пунктом 1.2 цього Договору, в обсягах затверджених асигнувань на ці цілі в міському бюджеті міста Чернівців.

Підставою для виплати компенсаційних коштів є Договори на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівці від _, укладені між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради та Перевізником.

3. Відповідальність Сторін

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4. Порядок вирішення спорів

4.1. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів.

4.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на вирішення суду.

5. Інші умови

5.1. В разі припинення, розірвання Договорів на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівці від ___N ______, укладених між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради та Перевізником, цей Договір вважається припиненим.

5.2. Цей Договір складено в двох автентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

5.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими Договорами до нього, які підписуються Сторонами, скріплюються печатками і є невід'ємною частиною цього Договору.

5.4. В разі прийняття нормативно-правових актів, які стосуються предмету цього Договору, Сторони укладають Додатковий договір з урахуванням змін до чинного законодавства.

5.5. Сторони встановили, що умови Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України.

6. Термін дії Договору

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

ПЛАТНИК:

Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради

ПЕРЕВІЗНИК:

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали