Додаткова копія: Про затвердження Порядку проведення компенсації та Типового договору про виплату компенсації за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 20.02.2018 р. N 91/4

Про затвердження Порядку проведення компенсації та Типового договору про виплату компенсації за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України та на виконання комплексної Програми "Захист" м. Чернівці на 2016 - 2018 роки (Програма N 357) в частині забезпечення реалізації заходів щодо пільгового перевезення міським електротранспортом пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, керуючись статтями 30, 34, 52 та 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок проведення компенсації за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету (додається).

2. Затвердити форму Типового договору про виплату компенсації за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства (додається).

3. Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради компенсаційні виплати за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги, здійснювати в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на виконання заходів комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки (Програма N 357).

4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В. Б.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
20 лютого 2018 року N 91/4

Порядок
проведення компенсації за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок проведення компенсації за проїзд міським електротранспортом (надалі - компенсаційні виплати) окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету (надалі - Порядок) розроблено з метою забезпечення пільгового перевезення окремих категорій громадян згідно з додатком 1 до цього Порядку.

1.2. Компенсаційні виплати за перевезення окремих категорій громадян здійснюються в межах обсягів бюджетних призначень, передбачених у міському бюджеті на відповідні цілі.

1.3. Цей Порядок розповсюджує свою дію на всі тролейбусні маршрути міста Чернівців та застосовується на правовідносини, які виникли між Перевізниками і Платником з 01.01.2018 року.

1.4. Коефіцієнт співвідношення кількості окремих категорій громадян, які мають право на пільги, до громадян, що оплачують проїзд, встановлюється згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

1.5. Підтвердженням відповідного статусу пільговика є посвідчення, видане відповідною установою, або пенсійне посвідчення. Документ повинен бути оформлений відповідно до вимог і завірений печаткою. Посвідчення пред'являється громадянином особисто при посадці в тролейбус і є єдиним документом, що дозволяє пільговий проїзд.

1.6. Поняття, що використовуються у Порядку, мають такі значення:

1.6.1. Замовник перевезення - виконавчий комітет Чернівецької міської ради, який укладає договори з перевізниками всіх форм власності на перевезення пасажирів.

1.6.2. Перевізник - комунальне підприємство "Чернівецьке тролейбусне управління", яке надає транспортні послуги з перевезення електротранспортом пасажирів, в тому числі окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету.

1.6.3. Платник - головний розпорядник коштів міського бюджету - департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, що здійснює компенсаційні виплати за проїзд міським електротранспортом на всіх тролейбусних маршрутах міста Чернівці окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету.

1.7. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів, укладених між Перевізником і Платником.

2. РОЗРАХУНОК МІСЯЧНОГО РОЗМІРУ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ЗА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД

2.1. Коефіцієнт співвідношення кількості пільгових пасажирів до пасажирів, що оплачують проїзд (платних пасажирів), застосовується у розмірі згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

2.2. Підставою для погодження департаментом житлово-комунального господарства міської ради звіту про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок місцевого бюджету є звітні дані Перевізника, а саме: контрольно-облікові листи та інші форми звітності, що застосовуються Перевізником. При цьому за основу при складанні розрахунків приймається виручка від перевезених платних пасажирів, затверджений тариф, кількість перевезених платних пасажирів та коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, що оплачують проїзд.

2.3. Для отримання компенсаційних виплат Перевізники до 15-го числа звітного місяця надають Замовнику звіт про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електротранспорті за рахунок коштів міського бюджету м. Чернівці відповідно до фактично наданих платних послуг за першу половину місяця.

До 5-го числа місяця наступного за звітним місяцем надають Замовнику звіт про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електротранспорті за рахунок коштів міського бюджету м. Чернівці, відповідно до фактично наданих платних послуг за другу половину місяця.

Зазначені вище звіти повинні бути попередньо погоджені департаментом житлово-комунального господарства міської ради згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2.4. Керівник підприємства - Перевізника несе персональну відповідальність за достовірність звітних даних та наданих розрахунків.

3. ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ

3.1. Для укладення договору на виплату компенсації Перевізнику за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, Перевізник подає Платнику такий перелік документів:

3.1.1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

3.1.2. Копію діючого договору про організацію надання транспортних послуг міським електричним транспортом.

3.2. У разі збільшення (скорочення) обсягу, затверджених в міському бюджеті міста Чернівців асигнувань на компенсаційні виплати за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, Платник вживає заходи щодо приведення договірних зобов'язань з Перевізником до обсягів бюджетних зобов'язань.

3.3. Здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства міським електротранспортом за рахунок коштів міського бюджету, припиняється у разі закінчення терміну дії договору про організацію надання транспортних послуг міським електричним транспортом, закінчення терміну дії або позбавлення Перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

3.4. Компенсаційні виплати Перевізнику не здійснюються, якщо впродовж звітного місяця було отримано міською радою та її виконавчими органами три і більше обґрунтованих скарги щодо відмови у перевезенні міським електротранспортом громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 1
до Порядку проведення компенсації за проїзд окремих категорій громадян міським електро-транспортом, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
20.02.2018 N 91/4

Перелік окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд міським електротранспортом на всіх тролейбусних маршрутах міста Чернівці

1. Інваліди війни.

2. Учасники бойових дій та особи прирівняні до них.

3. Учасники ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесені до I - II категорій, а також діти-інваліди, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

4. Реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій.

5. Інваліди I, II та III групи.

6. Пенсіонери за віком.

7. Багатодітні матері.

8. Діти-інваліди.

9. Діти з багатодітних сімей.

10. Діти-сироти.

11. Діти позбавлені батьківського піклування.

12. Особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи).

13. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, держспецзв'язку України.

14. Члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 2
до Порядку проведення компенсації за проїзд окремих категорій громадян міським електро-транспортом, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
20.02.2018 N 91/4

ЗРАЗОК

ПОГОДЖУЮ
Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради
__ (П. І. Б.)
М. П. (підпис) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор департаменту праці та соціального захисту населення міської ради
__ (П. І. Б.)
М. П. (підпис)

ЗВІТ
про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електротранспорті за рахунок коштів міського бюджету м. Чернівців

_
назва підприємства

_
місяць, рік

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

місяць, рік

З початку року

1.

Перевезено платних пасажирів

чол.

 

 

 

Маршрут N …

 

 

 

 

Маршрут N …

 

 

 

 

……

 

 

 

2.

Затверджений коефіцієнт співвідношення кількості безоплатних і платних пасажирів

Коеф.

 

 

3.

Перевезено безоплатних пасажирів

чол.

 

 

4.

Затверджений тариф перевезення пасажирів

грн.

 

 

5.

Проїзд окремих категорій громадян

грн.

 

 

6.

Сума до виплати

грн.

 

 

Керівник

___________
підпис

____
П. І. Б.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
20 лютого 2018 року N 91/4

ЗРАЗОК

Типовий договір
про виплату компенсації за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства,

м. Чернівці

"___" 2018 р.

Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради в особі директора департаменту ___, що діє на підставі Положення, далі - Платник, з однієї сторони, та __________ в особі ____ що діє на підставі _______, далі - Перевізник, з іншої сторони, (разом - Сторони), керуючись Законами України "Про міський електричний транспорт", "Про дорожній рух", постановами Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. N 141 "Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирським автотранспортом", Порядком проведення компенсації та за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від ___________ 2018 р. N ___________, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет та умови Договору

1.1. Предметом цього Договору є проведення компенсації Перевізнику за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства (надалі - пільгові категорії пасажирів), міським електротранспортом на всіх тролейбусних маршрутах у звичайному режимі руху.

1.2. Згідно з умовами Договору Перевізник здійснює перевезення пільгових категорій пасажирів відповідно до вимог чинного законодавства щодо пасажирських перевезень, а Платник здійснює компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства (компенсаційні виплати) на тролейбусних маршрутах, вказаних у пункті 1.1 цього Договору в межах, затверджених обсягів асигнувань на компенсаційні виплати в міському бюджеті м. Чернівців.

1.3. Сума цього Договору складає _ (____).

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Перевізник зобов'язується:

2.1.1. Здійснювати пасажирські перевезення на всіх тролейбусних маршрутах відповідно до розкладів та тарифів, затверджених виконавчим комітетом Чернівецької міської ради.

2.1.2. Забезпечувати експлуатацію на маршруті технічно справного та обладнаного згідно з нормативними документами і в належному санітарному стані рухомого складу.

2.1.3. Організовувати належне інформування пасажирів на зупинках та в кінцевих пунктах. Розміщувати в салоні транспортних засобів, перелік окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд.

2.1.4. До 15-го числа звітного місяця надавати Платнику звіт про компенсаційні виплати з перевезення пільгових категорій громадян відповідно до фактично наданих платних послуг за першу половину місяця.

До 5-го числа місяця наступного за звітним місяцем надавати Платнику звіт про компенсаційні виплати з перевезення пільгових категорій громадян, відповідно до фактично наданих платних послуг за другу половину місяця.

Звітність надається з врахуванням вимог пунктів 2.2, 2.3 Порядку проведення компенсації та за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету.

2.1.5. Згідно з чинним законодавством нести відповідальність за збитки, заподіяні здоров'ю і майну пасажирів.

2.2. Платник зобов'язується:

2.2.1. Приймати звіти про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок міського бюджету з __ року та здійснювати компенсаційні виплати, передбачені пунктом 1.2 цього Договору, в обсягах затверджених асигнувань на ці цілі в міському бюджеті міста Чернівців.

3. Відповідальність Сторін

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4. Порядок вирішення спорів

4.1. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів.

4.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на вирішення суду.

5. Інші умови

5.1. В разі припинення, розірвання Договорів про організацію надання транспортних послуг міським електричним транспортом, укладених між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради та Перевізником, цей Договір вважається припиненим.

5.2. Цей Договір складено в двох автентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

5.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими Договорами до нього, які підписуються Сторонами, скріплюються печатками і є невід'ємною частиною цього Договору.

5.4. В разі прийняття нормативно-правових актів, які стосуються предмету цього Договору, Сторони укладають Додатковий договір з урахуванням змін до чинного законодавства.

5.5. Сторони встановили, що умови Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України.

6. Термін дії Договору

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до розірвання Договору про організацію надання транспортних послуг міським електричним транспортом, укладеного між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради та Перевізником, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

ПЛАТНИК:

Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради

ПЕРЕВІЗНИК:

______

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали