КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 20 червня 2017 року N 438/2660

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року N 827 "Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності" (Постанова N 827), з метою забезпечення процедури призначення керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва шляхом проведення конкурсного відбору Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що додається.

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
20.06.2017 N 438/2660

Порядок
проведення конкурсного відбору керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсного відбору керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - навчальні заклади).

2. Керівником загальноосвітнього навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у встановленому порядку, має високі моральні якості та стан здоров'я, що дає можливість виконувати професійні обов'язки.

Керівником дошкільного навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш ніж три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

3. Призначення керівників навчальних закладів здійснює Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладення контракту.

4. Організаційне забезпечення проведення конкурсного відбору керівників навчальних закладів здійснює Департамент.

5. Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ директора Департаменту (далі - наказ). Підставами для видання відповідного наказу є:

- утворення нового навчального закладу;

- наявність вакантної посади керівника навчального закладу;

- прийняття рішення щодо розірвання контракту з керівником навчального закладу.

6. Наказ та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

- найменування і місцезнаходження навчального закладу;

- найменування посади та умови праці;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу (далі - претенденти);

- перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі, та строк їх подання;

- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

- прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству України.

Строк подання документів для участі у конкурсному відборі не може становити менше двадцяти та більше тридцяти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

7. Для проведення конкурсного відбору у Департаменті створюється конкурсна комісія, до складу якої включаються:

- представник Київської міської ради, обраний на підставі рішення профільної постійної комісії Київської міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання діяльності закладів освіти і науки;

- представники педагогічного колективу навчального закладу;

- представники громадського об'єднання батьків учнів (вихованців) навчального закладу;

- представники громадських об'єднань керівників навчальних закладів міста Києва;

- представники районних в місті Києві державних адміністрацій.

До участі у роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені працівники Департаменту, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів, представники громадських об'єднань, що проводять свою діяльність у сфері освіти, експерти у сфері дошкільної освіти та загальної середньої освіти, психологи.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом директора Департаменту та складається не менше ніж із 11 осіб.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 усіх членів конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. На засіданні конкурсної комісії ведеться протокол.

8. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

- подання претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

- подання претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу та проведення ним відкритої публічної презентації;

- вивчення конкурсною комісією поданих претендентами документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу;

- тестування на визначення конкурсною комісією психологічної готовності претендента до роботи на посаді керівника навчального закладу;

- публічний захист перспективного плану розвитку навчального закладу;

- визначення конкурсною комісією переможця конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсного відбору.

9. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа, перспективного плану розвитку навчального закладу та проведення його публічного захисту не може здійснюватися більш як десять робочих днів.

10. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів після завершення вивчення поданих претендентами документів, результатів тестування та публічного захисту перспективного плану розвитку навчального закладу надає результати конкурсного відбору претендентам на заміщення вакантної посади керівника навчального закладу та Департаменту, надсилає їх до відповідної районної в місті Києві державної адміністрації та Київської міської ради для надання зауважень або пропозицій.

11. Голова відповідної районної в місті Києві державної адміністрації протягом п'яти днів надає зауваження або пропозиції щодо кандидатури на заміщення вакантної посади за результатами конкурсу.

Київська міська рада протягом 15 календарних днів з дня одержання результатів конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника навчального закладу надає свої зауваження або пропозиції щодо обраної конкурсною комісією кандидатури на заміщення вакантної посади шляхом прийняття висновку профільною постійною комісією Київської міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання діяльності закладів освіти і науки.

За результатами розгляду рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсного відбору, письмових заперечень претендентів, письмових зауважень і пропозицій голови відповідної районної в місті Києві державної адміністрації та висновку Київської міської ради із зауваженнями та пропозиціями щодо обраної конкурсною комісією кандидатури директор Департаменту протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання рішення щодо результатів конкурсного відбору:

1) призначає визначеного конкурсною комісією претендента на посаду керівника навчального закладу шляхом укладання з ним контракту із дотриманням вимог законодавства України про працю;

2) повертає рішення щодо результатів конкурсного відбору на повторний розгляд конкурсної комісії з одночасним наданням обґрунтування такого рішення.

12. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання повернутого Департаментом рішення щодо результатів конкурсного відбору на повторний розгляд (в разі такого повернення) конкурсна комісія:

1) підтверджує раніше прийняте рішення щодо результатів конкурсного відбору;

2) переглядає раніше прийняте рішення щодо результатів конкурсного відбору та надає кандидатуру іншого претендента.

Якщо за результатами повторного розгляду конкурсна комісія приймає рішення про підтвердження раніше прийнятого рішення, директор Департаменту невідкладно призначає визначеного конкурсною комісією претендента на посаду керівника навчального закладу шляхом укладання з ним контракту із дотриманням вимог законодавства України про працю.

Якщо за результатами повторного розгляду конкурсна комісія надає кандидатуру іншого претендента, призначення цього претендента на посаду керівника навчального закладу відбувається в порядку, визначеному пунктом 11, 12 цього Порядку.

13. Конкурсний відбір визнається Департаментом таким, що не відбувся, в разі якщо:

- немає заяв про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є наказ директора Департаменту.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, Департамент проводить повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

14. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали