МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014

м. Київ

N 2624

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2014 р. за N 1025/25802

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту

Відповідно до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 квітня 2012 року N 509 "Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів штатних збірних команд України" (Порядок N 509), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 травня 2012 року за N 738/21051.

3. Департаменту олімпійських видів спорту (Мирський Л. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді
та спорту України

Д. С. Булатов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
11 серпня 2014 року N 2624

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2014 р. за N 1025/25802

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", визначає організаційні та правові засади проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту (далі - тренери).

2. Метою проведення конкурсу є об'єктивна оцінка професійної підготовки та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад тренерів комісією.

II. Умови проведення конкурсу

1. Рішення про проведення конкурсу приймається Міністром молоді та спорту України за наявності вакантних посад тренерів.

2. Особи, які надали документи, передбачені пунктом 1 розділу IV цього Порядку, до комісії для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантних посад тренерів.

3. До участі у конкурсі не допускаються особи, які визнані в установленому порядку недієздатними.

4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення Мінмолодьспорту про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті Мінмолодьспорту;

2) прийом комісією документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до тренерів, затвердженим в установленому порядку;

3) співбесіда з комісією та відбір кандидатів.

III. Оголошення про конкурс

1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації та поширення його через веб-сайт Мінмолодьспорту здійснюються не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу та доводяться до відома працівників апарату Мінмолодьспорту та тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту.

2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування Мінмолодьспорту як органу, що оголошує конкурс, із зазначенням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) повне найменування вакантних посад;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені кваліфікаційною характеристикою до тренера, затвердженою в установленому порядку;

4) строк прийняття документів (30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу);

5) в оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

IV. Прийом та розгляд документів про участь у конкурсі

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) заяву на ім'я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення із кваліфікаційною характеристикою тренера, затвердженою в установленому порядку;

2) заповнену особову картку (форма П-2);

3) копії документів про освіту;

4) 2 фотокартки розміром 4 х 6 см;

5) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

6) додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації за наявності).

2. Секретар комісії перевіряє подані документи на відповідність встановленим цим Порядком вимогам.

3. Особи, документи яких не відповідають встановленим цим Порядком вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їх повідомляє Мінмолодьспорт з відповідним обґрунтуванням.

V. Організація роботи комісії

1. Для конкурсного відбору претендентів на посаду тренера наказом Мінмолодьспорту утворюється комісія у складі голови, заступника голови, секретаря, членів комісії.

2. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

3. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту.

4. Основним завданням комісії є підготовка рішення щодо зарахування на посаду державного або головного тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту. Рішення про укладання трудового договору (контракту) з кандидатом приймає Міністр молоді та спорту України на підставі рішення комісії.

5. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

6. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

7. Рішення комісії приймаються на закритому засіданні простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, що підписується усіма членами комісії, які брали участь у засіданні.

У випадку, коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну і ту саму посаду, отримали рівну кількість голосів, вирішальним є голос голови комісії. Якщо жоден з учасників конкурсу не отримав більшості голосів, оголошується повторний конкурс.

8. Комісія протягом 5 робочих днів письмово повідомляє кандидатів на заміщення вакантних посад тренерів про результати конкурсу.

9. Рішення комісії може бути оскаржено до Міністра молоді та спорту України протягом 5 робочих днів з дня його отримання.

10. Рішення Міністра молоді та спорту України може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

11. До повноважень комісії належать:

1) ознайомлення та аналіз документів, що надійшли від учасників конкурсу на заміщення вакантних посад тренерів;

2) внесення відповідних пропозицій Міністру молоді та спорту України.

12. Комісія має право:

1) одержувати від учасників конкурсу додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

VI. Співбесіда з конкурсною комісією та відбір кандидатів

1. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної та неупередженої оцінки професійної підготовки кандидатів на заміщення вакантних посад тренерів та має відповідати принципам демократичності, публічності та прозорості.

2. Комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів співбесіди з кандидатами на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад тренерів.

3. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантних посад тренерів, оголошується повторний конкурс.

 

Заступник директора департаменту
олімпійського спорту - начальник
відділу аналітичного, науково-методичного
та медичного забезпечення
збірних команд України

Т. А. Федюшина
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали