Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
від 7 жовтня 2011 року N 1100

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Київській області
1 листопада 2011 р. за N 36/754

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 N 164 "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" (Порядок N 164), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 N 930/19668, з метою визначення механізму проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації.

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації (далі - Порядок), що додається.

2. Апарату, головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

3. Райдержадміністраціям до 31 жовтня 2011 року розробити та затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців відповідних структурних підрозділів та забезпечити організацію цієї роботи.

4. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Спаського А. С.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
07.10.2011 N 1100

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Київській області
1 листопада 2011 р. за N 36/754

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації (далі - Порядок) розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169.

Порядок визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи облдержадміністрації).

1.2. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.3. Конкурс на заміщення вакантних посад керівників і заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації з нечисленним апаратом (до 5 осіб) проводиться конкурсною комісією апарату Київської обласної державної адміністрації, утвореною головою облдержадміністрації.

1.4. Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в структурних підрозділах облдержадміністрації повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

1.5. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації наказом (розпорядженням) керівника структурного підрозділу облдержадміністрації, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється в структурному підрозділі облдержадміністрації конкурсна комісія у складі голови конкурсної комісії, заступника голови конкурсної комісії, секретаря і членів комісії (далі - конкурсна комісія).

1.5.1. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України, законами України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 N 164 "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" (Порядок N 164), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 N 930/19668, розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.09.2011 N 981 "Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації", зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області від 04.10.2011 за N 34/752, та цим Порядком.

1.5.2. Очолює конкурсну комісію заступник керівника структурного підрозділу облдержадміністрації. До складу конкурсної комісії входять представники кадрових та юридичних служб, а також окремих структурних підрозділів облдержадміністрації. Для проведення конкурсу, за рішенням голови конкурсної комісії, додатково до складу конкурсної комісії залучається (без видання відповідного розпорядження голови облдержадміністрації) заступник голови облдержадміністрації, який згідно з розподілом обов'язків координує та контролює діяльність відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації, а також керівників цього структурного підрозділу облдержадміністрації.

Конкурс на заміщення посади головного архітектора проводиться за участю місцевих організацій Національної спілки архітекторів України.

1.5.3. На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливості ним виконувати свої обов'язки, обов'язки голови конкурсної комісії виконує заступник голови конкурсної комісії.

1.5.4. На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує один із членів конкурсної комісії.

1.6. Конкурсна комісія розпочинає діяльність з моменту підписання наказу (розпорядження) про утворення конкурсної комісії структурного підрозділу облдержадміністрації де проводиться конкурс.

1.6.1. Зміни щодо складу конкурсної комісії вносяться відповідним наказом (розпорядженням) керівника структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.

1.6.2. Відповідальність за діяльність та організацію роботи конкурсної комісії несе голова конкурсної комісії структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.

1.6.3. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.6.4. Голова конкурсної комісії в межах покладених повноважень:

скликає засідання конкурсної комісії;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

дає членам конкурсної комісії доручення, обов'язкові для виконання;

затверджує екзаменаційні білети до оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.

1.7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

розгляд заяв від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

проведення іспиту та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

прийняття відповідних рішень за результатами складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

визначення переможців конкурсу;

проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит;

складання протоколів конкурсної комісії;

подання керівнику державного органу, в якому проводиться конкурс, рішення конкурсної комісії із зазначенням пропозицій щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду або зарахування до кадрового резерву для прийняття ним відповідного рішення.

1.8. Секретар конкурсної комісії:

забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;

готує матеріали голові конкурсної комісії про кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців;

оформляє протоколи конкурсної комісії;

підписує разом з іншими членами конкурсної комісії структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс "Відомість про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації та видачу їм аркушів з кутовим штампом для підготовки відповідей";

підписує разом з іншими членами конкурсної комісії структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс, "Екзаменаційну відомість проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації конкурсною комісією";

підписує разом з іншими членами конкурсної комісії структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс, протоколи засідань конкурсної комісії;

1.9. Секретар конкурсної комісії та керівник структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс, надає кандидатам інформацію щодо відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем, особливостей умов праці за відповідною посадою та за напрямками роботи.

1.10. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

1.11. Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися державні службовці на посади:

керівників, які згідно із законодавством обираються або затверджуються колегіальним органом;

керівників, які призначаються міністрами, керівниками інших центральних органів державної виконавчої влади за погодженням з керівниками місцевих органів державної виконавчої влади;

спеціалістів, при переміщенні їх в межах одного державного органу на рівнозначну або нижчу посаду, з дотриманням вимог законодавства про працю;

державні службовці, які перебували на відповідних посадах у державних органах та виконавчих органах Рад, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування;

на державну службу - випускники вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань "Державне управління", особи, які закінчили аспірантуру та докторантуру за денною формою навчання, у державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням;

на державну службу в особливий період.

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником структурного підрозділу облдержадміністрації за наявності вакантної посади державного службовця.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії структурного підрозділу облдержадміністрації для участі у конкурсі, є - кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення структурного підрозділу облдержадміністрації про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідно рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

3. Оголошення про конкурс

3.1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких проводиться конкурс, зобов'язані опублікувати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в газеті "Київська правда", розмістити на сайті Київської обласної державної адміністрації, або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

3.2. В оголошенні структурних підрозділів облдержадміністрації про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

найменування структурного підрозділу облдержадміністрації із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття рішення про призначення осіб згідно з пунктами 1.10, 1.11 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії структурного підрозділу облдержадміністрації такі документи:

заяву про участь у конкурсі (додаток до Порядку), в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;

копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

довідку про стан здоров'я;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

4.2. Особи, які працюють у структурних підрозділах облдержадміністрації, де оголошено конкурс, і бажають взяти в ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

4.3. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, тощо).

4.4. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.5. Кадрова служба перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам чинного законодавства щодо прийняття на державну службу, передбаченими для кандидатів на посаду державного службовця і передає їх голові конкурсної комісії для розгляду.

5. Розгляд документів, поданих претендентами на посаду, на засіданні конкурсної комісії

5.1. Конкурсна комісія на засіданні розглядає заяви від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі, на заміщення вакантних посад державних службовців на відповідність встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу і умовам конкурсу. Результати розгляду документів оформляються протоколом.

5.2. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

5.3. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

5.4. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

6. Проведення іспиту та відбір кандидатів

6.1. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців проводиться конкурсною комісією структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посади державних службовців.

6.2. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

6.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання та протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

6.4. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців проводиться відповідно до "Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації", затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.09.2011 N 981 зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області від 04.10.2011 за N 34/752.

6.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть буди рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

6.6. З кандидатами, які успішно склали іспит, проводиться співбесіда, в ході якої вони відповідають на запитання членів конкурсної комісії.

6.7. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

6.8. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в структурному підрозділі облдержадміністрації, де проводиться конкурс, і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду в структурному підрозділі облдержадміністрації без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.

6.9. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

6.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Результати голосування заносяться до протоколу.

У рішенні комісії, що подається керівникові структурного підрозділу облдержадміністрації, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

6.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії і подається керівникові структурного підрозділу облдержадміністрації не пізніше ніж за два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

6.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

6.13. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводився конкурс, на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

6.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом керівнику структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводився конкурс протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

6.15. Рішення керівника структурного підрозділу облдержадміністрації може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

6.16. Члени конкурсної комісії беруть участь у її засіданнях без права заміни.

6.17. Секретар конкурсної комісії структурного підрозділу облдержадміністрації не приймає участі в голосуванні, перевірці та оцінюванні відповідей кожного питання екзаменаційного білета письмової роботи кандидата, що бере участь в конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.

6.18. Обмеження п. 6.17 не поширюються на члена комісії, який виконує обов'язки секретаря конкурсної комісії на час його відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо).

6.19. Підготовка матеріалів для розгляду, а також організаційно-технічне обслуговування конкурсної комісії покладається на кадрову службу структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 

Додаток

Голові конкурсної комісії
_________
                              (повна назва)
_________
  (прізвище, ініціали голови конкурсної комісії)
_________
        (прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
_________
теперішня посада або який(а) мешкає за адресою:
_________
телефони: дом. ________
роб. _____

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади
_
                                                                                                (повна назва посади)

До заяви додаю такі документи:

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

- відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;

- копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

- довідку про стан здоров'я;

- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

До заяви додаю додатково такі документи:

- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копію сторінок військового квитка (для військовозобов'язаних).

Ознайомлений (на):

- з умовами конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

- із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- з переліками питань для перевірки знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), та знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень;

- з посадовою інструкцією державного службовця.

__
                               (дата)

___
(підпис)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали