МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2012

м. Київ

N 440


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2012 р. за N 639/20952

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

Відповідно до пункту 4 Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2006 року N 290,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, що додається.

2. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р. С.):

2.1. Утворити та затвердити склад комісії з конкурсного відбору претендентів на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів.

2.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 19 червня 2006 року N 2072 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 липня 2006 року за N 818/12692.

4. Департаменту управління справами (Ворошиловський О. В.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби молоді та спорту України Сафіулліна Р. С.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
10.04.2012 N 440

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2012 р. за N 639/20952


ПОРЯДОК
проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

1. Стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів (далі - стипендії Президента України) призначаються з метою стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту інвалідів.

2. Конкурсний відбір претендентів на здобуття стипендій Президента України та розгляд пропозицій щодо розмірів зазначених стипендій для тренерів проводить комісія, яка утворюється в установленому порядку Державною службою молоді та спорту України (далі - Держмолодьспорт України).

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України), Держмолодьспорту України, Національного комітету спорту інвалідів України та цим Порядком.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає документи, подані Укрцентром "Інваспорт";

за результатами конкурсу вносить відповідні пропозиції щодо кандидатур на одержання стипендій Президента України та розмірів зазначених стипендій для тренерів до Держмолодьспорту України.

5. Комісія має право:

одержувати від спортивних федерацій інвалідів з нозології, які порушили клопотання про призначення стипендій Президента України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

6. Персональний склад комісії затверджується наказом Держмолодьспорту України. Формою роботи є засідання, які проводять за потреби. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її складу.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують всі присутні члени комісії.

7. Висунення претендентів на призначення стипендій Президента України та подання Національному комітету спорту інвалідів України пропозицій щодо розмірів зазначених стипендій для тренерів залежно від їх особистого внеску у підготовку відповідного спортсмена здійснюється національними спортивними федераціями з нозології разом з Укрцентром "Інваспорт".

8. Спортивні федерації інвалідів з нозології в 7-денний строк після закінчення Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи подають до Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (далі - Укрцентр "Інваспорт"):

лист, підписаний керівником спортивної федерації інвалідів з нозології, про порушення клопотання щодо призначення стипендій Президента України відповідним спортсменам та їх тренерам;

подання спортивної федерації інвалідів з нозології щодо кандидатур на одержання стипендій Президента України та розмірів зазначених стипендій для тренерів, оформлене згідно з додатком до цього Порядку;

витяг з протоколу засідання керівного органу спортивної федерації інвалідів з нозології, завірений підписами;

протокол змагань.

9. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, зазначеним у пункті 9 цього Порядку, Укрцентр "Інваспорт" готує клопотання щодо призначення стипендій Президента України та разом з документами федерації інвалідів з нозології подає його на розгляд комісії.

10. На здобуття стипендій Президента України висуваються спортсмени-інваліди, які зайняли в поточному році перше - третє місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу, перше місце на чемпіонатах Європи в паралімпійських, дефлімпійських номерах програми, та їх тренери.

Якщо за результатами участі в міжнародних змаганнях претендентів на отримання стипендій Президента України буде більше, ніж кількість установлених стипендій, перевага надаватиметься в першу чергу спортсменам-інвалідам, які мають кращі спортивні результати за сукупністю спортивних досягнень протягом відповідного паралімпійського, дефлімпійського циклу (I, II, III місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, на чемпіонатах світу та Європи).

11. Стипендії Президента України виплачуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення:

протягом двох років - чемпіонам Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерам;

протягом одного року - призерам Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонам та призерам чемпіонатів світу, чемпіонам Європи в паралімпійських і дефлімпійських номерах програми та їх тренерам.

12. У разі проведення чемпіонатів світу та Європи з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту раз на два роки розмір стипендії Президента України визначається за найвищим спортивним результатом спортсмена, досягнутим у поточному або попередньому році.

13. Спортсмен-інвалід або тренер може бути позбавлений стипендії Президента України за поданням Держмолодьспорту України за пропозицією Національного комітету спорту інвалідів України та Укрцентру "Інваспорт" відповідно до Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2006 року N 290.

14. Списки претендентів на призначення стипендій Президента України, що подають спортивні федерації інвалідів з нозології разом з Укрцентром "Інваспорт", погоджені з Національним комітетом спорту інвалідів України та розглянуті комісією, затверджує Держмолодьспорт України відповідним наказом. Держмолодьспорт України на підставі пропозицій комісії розробляє та вносить проект відповідного указу Президента України до МОНмолодьспорту України, яке погоджує проект указу Президента України та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України.

За результатами проведення конкурсу затверджується відповідний наказ про виплату стипендій Президента України.

 

Директор Департаменту взаємодії
з центральними органами виконавчої
влади, засобами масової інформації
та громадськими організаціями

Є. В. Баженков


 

Додаток
до Порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів


Подання
спортивної федерації інвалідів з нозології щодо кандидатур на одержання стипендій Президента України та розмірів зазначених стипендій для тренерів

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові спортсмена та його тренера

Регіон

Вид спорту

Вид програми

Спортивне досягнення

Розмір стипендії

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Президент федерації

__
(підпис)

__________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Дата

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали