Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 листопада 2010 року N 308

Про затвердження Порядку проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 р. N 809 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" наказую:

1. Затвердити Порядок проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади (додається).

2. Департаменту інформаційної політики (Червак Б. О.) забезпечити проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади згідно з цим Порядком та про його результати інформувати Кабінет Міністрів України щороку до 30 червня і 31 грудня.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Горобцова В. О.

 

Голова Комітету 

Ю. Плаксюк 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України
18.11.2010 N 308 


ПОРЯДОК
проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні засади та встановлює механізм проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади.

Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 року N 809 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України".

Метою цього Порядку є розробка за результатами моніторингу рекомендацій щодо вдосконалення структури та функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади для забезпечення їх змістовного інформаційного наповнення, надання громадянам послуг через ці веб-сайти, а також для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

1.2. Моніторинг інформаційного наповнення веб-сайту - це комплекс операцій з пошуку, аналізу та класифікації інформації веб-сайту з метою оцінки її змісту щодо забезпечення повноти та актуальності, відповідності нормативно-правовим актам, а також забезпечення зручності доступу до цієї інформації.

1.3. Об'єктами моніторингу є веб-сайти центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій (далі - веб-сайти).

1.4. Суб'єктом моніторингу є відділ нових інформаційних та комунікаційних технологій департаменту інформаційної політики Державного комітету телебачення та радіомовлення (далі - Відділ).

1.5. Про результати моніторингу Держкомтелерадіо інформує Кабінет Міністрів України щороку до 30 червня і 31 грудня.

II. Визначення показників моніторингу

2.1. Пошук, аналіз та класифікація інформації на веб-сайті здійснюється за переліком параметрів (далі - Параметри), кожний з яких відображає окремий вид інформації та обов'язковість розміщення якої на веб-сайті встановлюється нормативно-правовими актами.

2.2. Розміщення органами виконавчої влади інформації на власних веб-сайтах визначається такими нормативно-правовими актами:

постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади";

постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 208 "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд";

постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 року N 594 "Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки";

постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1336 "Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції";

постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 року N 10 "Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики";

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1087-р "Деякі питання організації електронного документообігу та звітності";

спільним наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіо України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року N 327/225 "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади".

2.3. Для центральних органів виконавчої влади перелік Параметрів наведено у графі 2 Додатка 1, для обласних державних адміністрацій - у графі 2 Додатка 2.

2.4. Для визначення рівня відповідності інформаційного наповнення веб-сайту вимогам нормативно-правових актів вводяться для кожного Параметра такі коефіцієнти: 

1) Коефіцієнт розміщення (Кр) - визначає обов'язковість розміщення інформації, яка визначається Параметром, та може приймати такі значення:

0 - орган виконавчої влади в межах своєї компетенції не повинен розміщувати даний вид інформації на веб-сайті;

1 - орган виконавчої влади повинен обов'язково розміщувати даний вид інформації на веб-сайті.

2) Коефіцієнт наявності (Кн) - визначає наявність на веб-сайті інформації, яка визначається Параметром, та може приймати такі значення:

0 - інформація відсутня;

1 - інформація наявна.

2.5. Для визначення якості інформаційного наповнення веб-сайту, зокрема, забезпечення повноти та актуальності інформації, а також зручності доступу до цієї інформації, вводяться для кожного Параметра такі коефіцієнти:

1) Коефіцієнт повноти (Кп) - визначає рівень висвітлення своєї діяльності органом виконавчої влади за визначеним Параметром та означає, що інформація, розміщена на веб-сайті з цього питання, є вичерпна та достатня для розуміння. Коефіцієнт може приймати такі значення:

1 - наведено весь перелік даних та інформація представлена в повному обсязі;

0,7 - наведено весь перелік даних, але інформація представлена не в повному обсязі, або ж перелік даних не повний, а інформація представлена в повному обсязі;

0,3 - представлена часткова, уривчаста інформація.

Коефіцієнт повноти визначається тільки для тих Параметрів щодо яких Відділ спроможний оцінити або перевірити обсяг інформації, який має бути розміщений. Для решти Параметрів значення коефіцієнта встановлюється "1", що наведено у графі 5 Додатків 1, 2.

2) Коефіцієнт актуальності (Ка) - визначає рівень відповідності інформації сучасній дійсності та може приймати такі значення:

1 - високий рівень актуальності (офіційна хроніка та новини оприлюднюються щодня; анонси зустрічей і візитів оприлюднені не пізніше ніж за 2 дні; тексти офіційних виступів та заяв оприлюднені не пізніше 3 днів; дані про показники діяльності, плани робіт, програми, звіти про виконання плану робіт та програм, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднені за звітний період);

0,7 - середній рівень актуальності (офіційна хроніка та новини оприлюднюються пізніше 1 дня; анонси зустрічей і візитів оприлюднені в день їх проведення; тексти офіційних виступів та заяв оприлюднені протягом 3 - 7 днів; дані про показники діяльності, плани робіт, програми, звіти про виконання плану робіт та програм, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднені за попередній від звітного періоду);

0,3 - низький рівень актуальності (офіційна хроніка та новини оприлюднюються не регулярно; анонси зустрічей і візитів оприлюднені пізніше дня їх проведення; тексти офіційних виступів та заяв оприлюднені пізніше 7 днів; дані про показники діяльності, плани робіт, програми, звіти про виконання плану робіт та програм, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднені пізніше попереднього від звітного періоду; відсутня дата розміщення інформації на веб-сайті).

3) Коефіцієнт доступу (Кд) - визначає рівень простоти та зручності пошуку інформації на веб-сайті. Він залежить від прозорості інформаційної структури веб-сайту та може приймати такі значення:

1 - високий рівень доступу, при якому інформація розміщена в логічному розділі веб-сайту та її можна легко знайти. Для пошуку інформації потрібно не більше 3-х "кліків";

0,9 - середній рівень доступу, при якому інформація розміщена в логічному розділі веб-сайту, але не структурована, або ж інформація розподілена по всьому веб-сайту, а не об'єднана в одному розділі. Для пошуку інформації потрібно від 4 до 6 "кліків";

0,7 - низький рівень доступу, при якому пошук інформації ускладнений, інформація розміщена не в логічному розділі веб-сайту. Для пошуку інформації потрібно більше 6 "кліків", або ж її можна отримати як частину іншого документа, чи тільки з використанням функції пошуку або карти веб-сайту.

4) Коефіцієнт якості (Кя) - визначає рівень якості розміщеної інформації, яка відповідає Параметру, та розраховується за формулою:

Кя = (Кп + Ка + Кд) / 3

2.6. Рівень доступу до інформації веб-сайту визначається не тільки місцем її розміщення, а також наявністю на цьому веб-сайті сервісів пошуку та навігації, зокрема, пошук, мапа, опитування, форуми тощо. Інформація щодо наявності таких сервісів розміщується в відповідних рядках Додатків 1, 2.

2.7. Після встановлення значень коефіцієнтів для всіх Параметрів та внесення інформації щодо сервісів визначаються:

показник наявності інформації на веб-сайті (Пн), який визначає рівень наявності інформації на веб-сайті відповідно вимог нормативно-правових актів. Показник розраховується за формулою:

Пн = е Кн / е Кр;

показник якості інформаційного наповнення веб-сайту (Пя), який характеризує повноту, актуальність та доступ до інформації на веб-сайті та розраховується за формулою:

Пя = (е Кя / е Кн) * Кс,

де Кс - коефіцієнт наявності сервісів, який може приймати значення:

1,1 - на веб-сайті наявні сервіси;

1,0 - на веб-сайті відсутні сервіси.

III. Проведення моніторингу

3.1. Моніторинг проводиться Відділом двічі на рік - у квітні - червні та у жовтні - грудні місяцях.

3.2. Враховуючи результати попередніх моніторингів та при наявності змін у переліку нормативно-правових актів, які визначають обов'язковість розміщення інформації на веб-сайті, Відділ уточнює перелік Параметрів моніторингу.

3.3. За переліком Параметрів для кожного органу виконавчої влади формується таблиця моніторингу інформаційного наповнення веб-сайту (далі - Таблиця), структура якої відповідає для центральних органів виконавчої влади Додатка 1, а для обласних державних адміністрацій - Додатка 2.

3.4. Для кожного Параметра Таблиці:

здійснюється аналіз повноважень органу виконавчої влади та встановлюється значення коефіцієнта Кр, яке заноситься в графу 3 Таблиці;

проводиться пошук і аналіз інформації за Параметром та відповідно до п. 2 Порядку розраховується значення коефіцієнтів для нього, які заносяться у відповідні графи Таблиці;

розраховується коефіцієнт якості (Кя) та заноситься у графу 8.

3.5. Аналізується наявність на веб-сайті сервісів та інформація про них заноситься у відповідні рядки Таблиці.

3.6. За даними Таблиці розраховуються:

показник наявності інформації на веб-сайті

Пн = е Кн / е Кр;

показник якості інформаційного наповнення веб-сайту

Пя = (е Кя / е Кн) * Кс.

Значення Пн та Пя заносяться в Таблицю.

3.7. Відділ за результатами пошуку та аналізу інформації може розміщувати для кожного Параметра у графі "Зауваження" Таблиці виявлені недоліки, які суттєво впливають на значення коефіцієнтів.

3.8. Моніторинг інформаційного наповнення веб-сайту кожного органу виконавчої влади Відділ проводить згідно з пунктами 3.2 - 3.6 Порядку. 

IV. Кінцеві результати

4.1. За результатами моніторингу формуються Таблиці для кожного органу виконавчої влади.

На основі даних цих Таблиць узагальнюються дані щодо рівня:

- інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади (Додатки 3, 4);

- представлення видів інформації на веб-сайтах органів виконавчої влади (Додатки 5, 6).

4.2. Готується аналітична довідка щодо стану інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади, яка подається на розгляд керівництву Комітету.

Довідка містить дані щодо відповідності інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади вимогам нормативно-правових актів, забезпечення повноти та актуальності інформації, зручності доступу до неї, а також рекомендацій щодо вдосконалення структури та функціонування цих веб-сайтів.

4.3. Аналітична довідка та узагальнені дані надаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

Таблиці, узагальнені дані та аналітична довідка розміщуються у розділі "Інформаційне суспільство" веб-сайту Комітету (www.comin.gov.ua).

 

Директор департаменту
інформаційної політики
 

 
Б. Червак
 


 

Додаток 1 


Таблиця
моніторингу інформаційного наповнення веб-сайту (міністерства, інші центральні органи виконавчої влади)

Параметри 

Значення коефіцієнтів 

Зауваження 

КР 

Кн 

Кп 

Ка 

Кд 

Кя 

1. 

Найменування органу 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

3. 

Структура та керівництво органу 

  

  

  

  

  

  

  

4. 

Прізвища, імена та по батькові керівників 

  

  

  

  

  

  

  

5. 

Місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти) 

  

  

  

  

  

  

  

6. 

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників 

  

  

  

  

  

  

  

7. 

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу 

  

  

  

  

  

  

8. 

Інформування громадськості про результати роботи в сфері протидії корупції 

  

  

  

  

  

  

9. 

Інформування громадськості з питань європейської інтеграції 

  

  

  

  

  

  

10. 

Регуляторна діяльність:
- плани підготовки регуляторних актів;
- повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
- звіти про відстеження результативності;
- реєстр регуляторних актів 

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання 

  

  

  

  

  

  

12. 

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення 

  

  

  

  

  

  

13. 

Відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

14. 

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності 

  

  

  

  

  

  

15. 

Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу 

  

  

  

  

  

  

  

16. 

Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва 

  

  

  

  

  

  

  

17. 

Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу 

  

  

  

  

  

  

18. 

Цільові програми у відповідній сфері 

  

  

  

  

  

  

19. 

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти 

  

  

  

  

  

  

  

20. 

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу 

  

  

  

  

  

  

21. 

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері 

  

  

  

  

  

  

22. 

Відомості про наявні вакансії 

  

  

  

  

  

  

23. 

Електронні форми звітних документів, що подаються суб'єктами господарювання 

  

  

  

  

  

 

24. 

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції 

  

  

  

  

  

  

  

25. 

Наявність сервісів веб-сайту, які суттєво покращують зручність користування веб-сайтом: пошук, мапа, підписка, статистика відвідувань, форуми, опитування, останні оновлення тощо 

так (Кс = 1,1) /
ні (Кс = 1,0) 

перелік сервісів 

  

26. 

Мовні версії веб-сайту 

  

  

Показник наявності інформації
Пн = е Кн / е Кр 

  

  

Показник якості інформаційного наповнення
Пя = (е Кя / е Кн) * Кс 

  

  


 

Додаток 2  


Таблиця
моніторингу інформаційного наповнення веб-сайту
(Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації)

Параметри 

Значення коефіцієнтів 

Зауваження 

КР 

Кн 

Кп 

Ка 

Кд 

Кя 

9

1. 

Найменування органу 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

3. 

Структура та керівництво органу 

  

  

  

  

  

  

  

4. 

Прізвища, імена та по батькові керівників 

  

  

  

  

  

  

  

5. 

Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів) 

  

  

  

  

  

  

  

6. 

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників 

  

  

  

  

  

  

  

7. 

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу 

  

  

  

  

  

  

8. 

Інформування громадськості про результати роботи в сфері протидії корупції 

  

  

  

  

  

  

9. 

Інформування громадськості з питань європейської інтеграції 

  

  

  

  

  

  

10. 

Регуляторна діяльність:
- плани підготовки регуляторних актів;
- повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
- звіти про відстеження результативності;
- реєстр регуляторних актів 

  

  

  

  

  

  

  

11.

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання 

  

  

  

  

  

  

  

12. 

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення 

  

  

  

  

  

  

13. 

Відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

  

  

  

  

  

  

  

14. 

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

15. 

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності 

  

  

  

  

  

  

16. 

Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу 

  

  

  

  

  

  

  

17. 

Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва 

  

  

  

  

  

  

  

18. 

Виконання бюджету відповідного рівня 

  

  

  

  

  

  

19. 

Показники розрахунків за енергоносії 

  

  

  

  

  

  

20. 

Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня 

  

  

  

  

  

  

21. 

Установи і заклади соціальної сфери 

  

  

  

  

  

  

22. 

Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу 

  

  

  

  

  

  

23. 

Цільові програми у відповідній сфері 

  

  

  

  

  

  

24. 

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти 

  

  

  

  

  

  

  

25. 

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері 

  

  

  

  

  

  

26. 

Відомості про наявні вакансії 

  

  

  

  

  

  

27. 

Перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи 

  

  

  

  

  

  

28. 

Порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня 

  

  

  

  

  

  

  

29. 

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу 

  

  

  

  

  

  

30. 

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції 

  

  

  

  

  

  

  

31. 

Наявність сервісів веб-сайту, які суттєво покращують зручність 

так (Кс = 1,1) /
ні (Кс = 1,0) 

перелік сервісів 

  

32. 

Мовні версії веб-сайту 

  

  

Показник наявності інформації
Пн = е Кн / е Кр 

  

  

Показник якості інформаційного наповнення
Пя = (е Кя / е Кн) * Кс 

  

  


 

Додаток 3 


Узагальнені дані
щодо рівня інформаційного наповнення веб-сайтів міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади

Найменування органу виконавчої влади 

адреса веб-сайту 

показник наявності інформації (Пн) 

показник якості інформаційного наповнення (Пя) 

1. 

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  


 

Додаток 4 


Узагальнені дані
щодо рівня інформаційного наповнення веб-сайтів Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями

Найменування органу виконавчої влади 

адреса веб-сайту 

показник наявності інформації
(Пн) 

показник якості інформаційного наповнення
(Пя) 

1. 

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  


 

Додаток 5 


Узагальнені дані
щодо рівня представлення видів інформації на веб-сайтах міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади

Вид інформації 

показник наявності інформації
(Пн) 

показник якості інформаційного наповнення
(Пя) 

1. 

Найменування органу 

  

  

2. 

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності 

  

  

3. 

Структура та керівництво органу 

  

  

4. 

Прізвища, імена та по батькові керівників 

  

  

5. 

Місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти) 

  

  

6. 

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників 

  

  

7.

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу 

  

  

8. 

Інформування громадськості про результати роботи в сфері протидії корупції 

  

  

9. 

Інформування громадськості з питань європейської інтеграції 

  

  

10. 

Регуляторна діяльність:
- плани підготовки регуляторних актів;
- повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
- звіти про відстеження результативності;
- реєстр регуляторних актів 

  

  

11. 

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання 

  

  

12. 

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення 

  

  

13. 

Відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

  

  

14. 

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади 

  

  

15. 

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності 

  

  

16. 

Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу 

  

  

17. 

Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва 

  

  

18. 

Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу 

  

  

19. 

Цільові програми у відповідній сфері 

  

  

20. 

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти 

  

  

21. 

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу 

  

  

22. 

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері 

  

  

23. 

Відомості про наявні вакансії 

  

  

24. 

Електронні форми звітних документів, що подаються суб'єктами господарювання 

  

  

25. 

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції 

  

  


 

Додаток 6 


Узагальнені дані
щодо рівня представлення видів інформації на веб-сайтах Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями

Вид інформації 

показник наявності інформації
(Пн) 

показник якості інформаційного наповнення
(Пя) 

1. 

Найменування органу 

  

  

2. 

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності 

  

  

 3. 

Структура та керівництво органу 

  

  

4. 

Прізвища, імена та по батькові керівників 

  

  

5. 

Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів) 

  

  

6. 

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників 

  

  

7. 

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу 

  

  

8. 

Інформування громадськості про результати роботи в сфері протидії корупції 

  

  

9. 

Інформування громадськості з питань європейської інтеграції 

  

  

10. 

Регуляторна діяльність:
- плани підготовки регуляторних актів;
- повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
- звіти про відстеження результативності;
- реєстр регуляторних актів 

  

  

11. 

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання 

  

  

12. 

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення 

  

  

13. 

Відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

  

  

14. 

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади 

  

  

15. 

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності 

  

  

16. 

Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу 

  

  

17. 

Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва 

  

  

18. 

Виконання бюджету відповідного рівня 

  

  

19. 

Показники розрахунків за енергоносії 

  

  

20. 

Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня 

  

  

21. 

Установи і заклади соціальної сфери 

  

  

22. 

Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу 

  

  

23. 

Цільові програми у відповідній сфері 

  

  

24. 

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти 

  

  

25. 

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері 

  

  

26. 

Відомості про наявні вакансії 

  

  

27. 

Перелік комунальних підприємств правоохоронних органів, лікувальних оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи 

  

  

28. 

Порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня 

  

  

29. 

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу 

  

  

30. 

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції 

  

  


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали