Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в центральному апараті Міністерства охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 листопада 2010 року N 935

Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в центральному апараті Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до Указу Президента України від 26.07.2005 N 1132/2005 "Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України" та постанови Кабінету Міністрів від 15.09.2010 N 844 "Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади" наказую:

1. Затвердити Порядок проведення перевірки стану виконавської дисципліни в центральному апараті Міністерства охорони здоров'я (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ забезпечити виконання Порядку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Лисака В. П.

 

Міністр 

З. М. Митник 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
01.11.2010 N 935 


ПОРЯДОК
проведення перевірки стану виконавської дисципліни в центральному апараті МОЗ

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за організацією роботи з виконання працівниками центрального апарату МОЗ завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ (далі - акти законодавства та доручення).

2. Перевірка стану виконавської дисципліни (далі - перевірка) в центральному апараті проводиться з метою забезпечення високої ефективності та дотримання строків виконання завдань, визначених актами законодавства та дорученнями, а також надання необхідної допомоги керівникам структурних підрозділів і підготовки рекомендацій для поліпшення стану виконавської дисципліни.

3. Перевірка проводиться за рішенням Міністра, першого заступника Міністра.

4. Для проведення перевірки утворюється робоча група або комісія (далі - робоча група) та призначається її керівник. Склад робочої групи та її керівник затверджуються наказом МОЗ.

5. До початку перевірки керівник робочої групи затверджує план її проведення, у якому визначається послідовність і конкретні строки вивчення, узагальнення та підготовки матеріалів за результатами перевірки.

6. План проведення перевірки разом з відомостями про склад робочої групи надається структурному підрозділу, в якому буде проводитися перевірка.

У разі потреби члени робочої групи складають особисті плани проведення перевірки, в яких визначається перелік питань для вивчення. Особисті плани проведення перевірки затверджуються керівником робочої групи.

7. Члени робочої групи проводять перевірку згідно із затвердженим планом.

8. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної інформації, що стала відома під час її проведення.

9. Для виконання покладених завдань робоча група має право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби знімати з них копії та додавати їх до матеріалів перевірки;

отримувати від посадових осіб та працівників центрального апарату МОЗ, в якому проводиться перевірка, усні та письмові пояснення;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

10. Строк проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів. Продовження цього строку допускається за пропозицією керівника робочої групи, погодженою з Міністром, Першим заступником Міністра відповідно до їх повноважень, але не більше ніж на 5 днів.

11. Про результати перевірки протягом п'яти робочих днів після її завершення складається звіт, який підписується керівником та членами робочої групи.

Член робочої групи, який не згодний з висновками робочої групи, може викласти свою окрему думку в письмовій формі, що додається до звіту.

12. Керівник структурного підрозділу, в якому проводилася перевірка, має право ознайомитись із звітом та подати письмові пояснення стосовно наведених у ньому фактів і висновків, що додаються до звіту.

13. Про результати проведеної перевірки керівник робочої групи звітує Міністру, першому заступнику Міністра не пізніше семи робочих днів після її завершення.

Необхідність здійснення додаткових заходів визначається посадовою особою, за дорученням якої проводилася перевірка.

14. Керівник структурного підрозділу, в якому проводилася перевірка, протягом трьох робочих днів після ознайомлення із звітом готує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки.

Структурний підрозділ, в якому проводилася перевірка, протягом місяця після її закінчення інформує керівництво МОЗ про проведену роботу з усунення виявлених недоліків та вжиті заходи для притягнення до відповідальності працівників, винних у допущених порушеннях.

 

Начальник Юридичного управління 

В. М. Бронова 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали