Додаткова копія: Про затвердження Порядку роботи "гарячої лінії" Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2017

м. Київ

N 260

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2017 р. за N 761/30629

Про затвердження Порядку роботи "гарячої лінії" Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до частини п'ятої статті 5 Закону України "Про звернення громадян", статті 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119) (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи "гарячої лінії" Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Т. Кутовий

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань геодезії,
картографії та кадастру

Л. М. Шемелинець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 травня 2017 року N 260

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2017 р. за N 761/30629

ПОРЯДОК
роботи "гарячої лінії" Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації роботи "гарячої лінії" Держгеокадастру.

2. Посадові особи Держгеокадастру, які забезпечують роботу "гарячої лінії" (далі - відповідальні особи), у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 15 (Постанова N 15) (із змінами), та цим Порядком.

3. Відповідальні особи:

1) приймають звернення громадян, які надходять у режимі реального часу, за допомогою багатоканальної телефонної лінії у приміщенні Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, щодня, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до 20.00, за номером телефону 0-800-300-808;

2) розглядають звернення громадян по суті та надають усні обґрунтовані роз'яснення норм законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

3) для надання детального роз'яснення щодо порушених громадянами питань можуть надсилати звернення на розгляд структурним підрозділам Держгеокадастру та його територіальним органам, державним підприємствам, що належать до сфери його управління, відповідно до компетенції;

4) проводять аналіз змісту звернень громадян;

5) здійснюють моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян;

6) організовують інформування громадськості про роботу "гарячої лінії" через офіційний веб-сайт Держгеокадастру.

4. Відповідальні особи під час виконання покладених на них завдань взаємодіють із структурними підрозділами Держгеокадастру та його територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери його управління.

5. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання, які викладені громадянином за допомогою засобів телефонного зв'язку через "гарячу лінію" Держгеокадастру, неможливо, звернення розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

6. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на "гарячу лінію" Держгеокадастру, ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348 (із змінами).

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

7. Робота відповідальних осіб за зверненнями громадян, які надходять на "гарячу лінію" Держгеокадастру, передбачає такий порядок дій:

1) звернення реєструється у системі електронного документообігу Держгеокадастру шляхом заповнення електронної реєстраційно-контрольної картки згідно з додатком до цього Порядку у картотеці "Гаряча лінія", де йому присвоюється реєстраційний індекс такого виду: 474/0/15-17-ГЛ (474 - номер за порядком, 0 - номер у листуванні між документами, 15 - картотека, 17 - рік, ГЛ - гаряча лінія);

2) резолюція щодо звернення створюється окремо від електронного документа та може оформлюватися з використанням електронного цифрового підпису;

3) звернення надсилається структурному підрозділу Держгеокадастру, до компетенції якого належить питання, порушене у зверненні громадянина, через систему електронного документообігу;

4) посадова особа структурного підрозділу Держгеокадастру у межах компетенції опрацьовує звернення та готує письмову відповідь заявнику за підписом керівництва Держгеокадастру згідно з розподілом обов'язків;

5) інформація про результати розгляду звернень громадян вноситься до системи електронного документообігу разом з електронними копіями листів, якими поінформовано заявників;

6) після надання остаточної відповіді громадянину звернення знімається з контролю.

8. Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Держгеокадастру, відповідальна особа пояснює громадянину, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися і за можливості надає інформацію щодо місцезнаходження та контактного номера телефону.

9. Контроль за роботою "гарячої лінії" Держгеокадастру здійснює структурний підрозділ Держгеокадастру, який аналізує й узагальнює питання, що викладені у зверненнях громадянами за допомогою засобів телефонного зв'язку через "гарячу лінію" Держгеокадастру, та доповідає керівнику Держгеокадастру про результати її роботи.

 

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПК

В. Топчій

 

Додаток
до Порядку роботи "гарячої лінії" Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
(пункт 7)

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА

Реєстраційно-контрольна картка

Дата проведення

 

Кореспондент

 

Місцезнаходження, телефон

 

Контроль

 

Вид звернення

 

Індекс питання

 

Категорія заявника

 

Колективне

 

Термін виконання

 

Термін продовження

 

Дата виконання

 

Справа

 

Порушення термінів виконання

 

Попереднє звернення

 

Короткий зміст

 

Відмітка про виконання

 

Резолюції

N
з/п

Дата отримання

Автор

Дата резолюції

Зміст резолюції

Термін виконання

 

 

 

 

 

 

Стан виконання

N
з/п

Виконавець

Дата відповіді

Стан

Дата інформування

Пропозиції

 

 

 

 

 

 


(посада)

__
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали