Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку роботи складу митного органу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012

м. Київ

N 627


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2012 р. за N 1097/21409

Про затвердження Порядку роботи складу митного органу

Відповідно до частини третьої статті 239 Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. N 4495-VI ( N 4495-VI) та з метою встановлення механізму організації роботи складів митних органів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи складу митного органу (далі - Порядок), що додається.

2. Голові Державної митної служби України (Калєтнік І. Г.):

2.1. Забезпечити взаємодію підрозділів митних органів при розміщенні та випуску товарів і транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу, ураховуючи особливості функціонування митних органів та вимоги Порядку;

2.2. При формуванні кошторису витрат на рік ураховувати кошти, потрібні для забезпечення роботи складу митного органу та для придбання технічного обладнання.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України згідно з переліком, що додається.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Управлінню фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Державної митної служби України (Околіта М. В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року ( N 4495-VI), але не раніше дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.05.2012 N 627

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 липня 2012 р. за N 1097/21409


Порядок
роботи складу митного органу

I. Загальні положення

1.1. Як склади митних органів можуть використовуватися визначені наказом митниці приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, холодильні чи морозильні камери, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем.

1.2. На складах митних органів створюються в порядку, установленому Міністерством фінансів України, зони митного контролю, у межах яких митні органи здійснюють митні формальності.

1.3. Робота складу митного органу повинна бути організована таким чином, щоб увезення на склад і вивезення зі складу товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснювалися відповідно до вимог митного законодавства, а порядок зберігання товарів гарантував їх постійне перебування під митним контролем та унеможливлював надходження (вилучення) товарів з порушенням законодавства з питань державної митної справи.

1.4. Для забезпечення надійного зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення керівник митниці забезпечує функціонування складів митниці відповідно до вимог цього Порядку.

1.5. Митні органи несуть передбачену законом відповідальність за втрату або пошкодження товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються ними.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 239 Митного кодексу України ( N 4495-VI) (далі - Кодекс), таку відповідальність несе адміністрація підприємств, на складах яких розміщуються товари, передані митними органами цим підприємствам на зберігання.

1.6. Керівник митниці або уповноважена ним особа визначає посадових осіб митниці, на яких покладатимуться функції та обов'язки, обумовлені цим Порядком, із закріпленням їх у посадових інструкціях цих осіб.

1.7. Витрати митних органів на зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення відшкодовуються їх власниками або уповноваженими ними особами відповідно до законодавства.

Відшкодування митним органам витрат, пов'язаних із зберіганням товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, здійснюється правовласником або за його згодою іншою особою.

1.8. У разі ліквідації митного органу такий митний орган зобов'язаний організувати передачу первинних документів оперативного обліку ліквідованого митного органу в інший митний орган, а визначений Державною митною службою України інший митний орган зобов'язаний забезпечити прийняття первинних документів оперативного обліку та товарів і транспортних засобів комерційного призначення для зберігання.

II. Вимоги до складу митного органу

2.1. Приміщення складу митного органу повинні відповідати таким вимогам:

2.1.1. Бути ізольованими від інших службових і допоміжних приміщень.

2.1.2. Мати огороджувальні конструкції, що забезпечують належне зберігання, а також міцні стіни, перегородки, перекриття підлоги й стелі.

Віконні отвори між рамами або з внутрішнього боку приміщення, а також місця проходження теплопроводів, димоходів, вентиляційних каналів та інші місця, доступні для проникнення на склад ззовні, обов'язково повинні мати металеві ґрати.

2.1.3. Замикатися на двоє дверей:

зовнішні, що відчиняються назовні, мають ізсередини оглядове вічко, замикаються на два внутрішні врізні замки;

внутрішні, що відчиняються всередину, виготовлені у вигляді ґрат і замикаються на навісний замок.

Двері складу митного органу повинні бути забезпечені пристроєм для опечатування їх особистою металевою печаткою або пломбіратором завідуючого складом митного органу.

2.2. Приміщення складу митного органу обладнуються охоронною та протипожежною сигналізаціями з урахуванням таких вимог:

2.2.1. Першим рубежем охоронної сигналізації захищаються віконні й дверні отвори, люки, вентиляційні канали, теплові вводи, тонкостінні перегородки та інші елементи приміщень, доступні для проникнення ззовні, у тому числі й обладнані металевими ґратами.

2.2.2. Кожне приміщення складу митного органу обладнується другим рубежем охоронної сигналізації за допомогою ультразвукових, оптико-електронних, радіохвильових та інших приладів, які виявляють будь-які переміщення в контрольованому просторі.

2.2.3. Охоронна та протипожежна сигналізації обов'язково обладнуються звуковим і світловим приладами.

2.2.4. Охоронна й протипожежна сигналізації та освітлення складу монтуються окремо. Проводки усіх видів повинні бути схованими. У виняткових випадках допускається прокладення шлейфів у металевих трубах із середини приміщення по залізобетонних або бетонних будівельних конструкціях.

2.2.5. Склад митного органу може здаватися під охорону територіальним органам Міністерства внутрішніх справ України або іншим суб'єктам охоронної діяльності.

2.3. Територія складу митного органу поза спорудами митного органу повинна бути огороджена.

2.4. Склад митного органу повинен бути укомплектований необхідною кількістю технічного обладнання, а саме:

навантажувально-розвантажувальною технікою й транспортними засобами;

складським устаткуванням (стелажі, піддони, сейфи, металеві шафи тощо);

ваговимірювальним обладнанням;

вогнегасниками;

засобами зв'язку;

оргтехнікою;

меблями;

засобами обліку та контролю - для складів, призначених для зберігання наливних і насипних товарів.

2.5. Вимоги до складу підприємства, на якому розміщено товари за договором зберігання, визначаються адміністрацією підприємства, якому належить цей склад.

2.6. На складах митних органів товари, як правило, зберігаються на піддонах розмірами 800 х 1200 мм, транспортні засоби - на відкритих (критих) майданчиках або в пристосованих приміщеннях. Наливні й насипні товари зберігаються в ємностях, у яких передбачено можливість накладення митного забезпечення.

Товари, що належать різним власникам, так само як і заявлені у різні митні режими, розміщуються окремо з урахуванням їх специфіки, вимог маркування та з дотриманням порядку, установленого законодавством для відповідних митних режимів.

До товарів, транспортних засобів комерційного призначення завідуючий складом прикріплює ярлики з відомостями щодо:

найменування первинного документа, за яким прийнято товари, транспортні засоби комерційного призначення, його номера, дати складання;

назви товару, транспортного засобу комерційного призначення (стисло);

кількості товару та його ваги (розрахунковий об'єм займаної площі складу митниці);

кінцевого строку зберігання, визначеного Кодексом ( N 4495-VI).

2.7. Доступ на склад митного органу осіб, які не забезпечують його роботу, здійснюється за присутності завідуючого складом митного органу або керівника митниці чи особи, яка виконує його обов'язки.

III. Завідуючий складом митного органу

3.1. Керівник митниці, визначаючи посадову особу митниці, на яку покладатимуться обов'язки завідуючого складом митного органу (далі - завідуючий), укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність.

3.2. Завідуючий приступає до роботи на підставі наказу митниці. При цьому завідуючий обов'язково має бути ознайомленим з правилами пожежної безпеки, посадовою інструкцією та цим Порядком.

3.3. У митницях, де обов'язки завідуючого виконуються одною посадовою особою митниці, у разі її тимчасової відсутності обов'язки завідуючого покладаються наказом митниці на іншу посадову особу митниці, з якою укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання нею обов'язків завідуючого.

У цьому разі обов'язково проводиться інвентаризація товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються на складі, з оформленням необхідних документів.

3.4. Ключі від металевих шаф (сейфів) і дверей складу митного органу зберігаються у завідуючого.

Завідуючому забороняється передавати ключі від металевих шаф (сейфів) і дверей складу митного органу стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати.

Ураховані дублікати ключів в опечатаних завідуючим пакетах, скриньках тощо зберігаються у начальника відділу оперативних чергових або його заступника.

Раз на рік, станом на 1 листопада, проводиться комісійна перевірка врахованих дублікатів ключів з розпечатанням місць їх зберігання. При виявленні втрати врахованого дубліката комісія з'ясовує обставини втрати й у разі потреби проводить службову перевірку та вживає заходів для негайної заміни замків.

3.5. Перед відкриттям приміщень складу, а також металевих шаф (сейфів) завідуючий зобов'язаний оглянути цілісність замків, дверей, печаток і переконатися в справності охоронної сигналізації.

У разі пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат завідуючий зобов'язаний негайно доповісти про це начальнику господарсько-експлуатаційного відділу.

У цьому разі обов'язково проводиться інвентаризація.

IV. Товари й транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складі митного органу

4.1. Обов'язковому переданню на склад митного органу (крім валютних цінностей та дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підлягають:

4.1.1. Товари, не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених законодавством заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України у день їх ввезення.

4.1.2. Товари, що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають оподаткуванню митними платежами, якщо вони не сплачені.

4.1.3. Товари, що до закінчення встановлених статтею 204 Кодексу ( N 4495-VI) строків тимчасового зберігання під митним контролем на складах тимчасового зберігання, складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги, митних складах не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму або такі, що декларувалися, але щодо яких після закінчення строків зберігання під митним контролем двічі надавалася відмова у митному оформленні в порядку, установленому Кодексом ( N 4495-VI).

4.1.4. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю, установлений статтею 321 Кодексу ( N 4495-VI), закінчився, а також товари, що переміщуються через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, які зберігаються під митним контролем протягом строків, установлених статтею 233 Кодексу ( N 4495-VI).

4.1.5. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, які перебувають під митним контролем і за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення граничних строків, установлених статтею 199 Кодексу ( N 4495-VI).

4.1.6. Товари, заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до глави 26 Кодексу ( N 4495-VI).

4.1.7. Товари, виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий.

4.1.8. Проби (зразки) товарів і техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 356 Кодексу ( N 4495-VI).

4.1.9. Проби (зразки) товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів про походження товару відповідно до статті 47 Кодексу ( N 4495-VI).

4.1.10. Проби (зразки) товарів, необхідні для проведення експертизи в справах про порушення митних правил, відібрані відповідно до статті 517 Кодексу ( N 4495-VI).

4.1.11. Зразки товарів, одержані митними органами відповідно до статті 401 Кодексу ( N 4495-VI).

4.2. На складах митного органу можуть зберігатися:

4.2.1. Товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до глави 29 Кодексу ( N 4495-VI).

4.2.2. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, якщо їх митне оформлення не може бути завершено у день пред'явлення митному органу, а також в інших випадках на прохання власників таких товарів, транспортних засобів або уповноважених ними осіб.

4.2.3. Товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення, зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення.

4.2.4. Товари, що перебувають у митному режимі транзиту відповідно до статті 90 Кодексу ( N 4495-VI).

4.2.5. Товари, що перебувають у митному режимі митного складу відповідно до статті 121 Кодексу ( N 4495-VI).

4.2.6. Товари, строк зберігання яких у митному режимі митного складу закінчився відповідно до статті 125 Кодексу ( N 4495-VI).

4.2.7. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, тимчасово вилучені відповідно до статті 511 Кодексу ( N 4495-VI).

4.2.8. Товари, доставлені перевізником до митного органу призначення відповідно до пункту 4 частини першої статті 191 Кодексу ( N 4495-VI).

4.2.9. Товари, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399 ( N 4495-VI) та 400 Кодексу ( N 4495-VI).

4.2.10. Предмети контрабанди, вилучені митним органом відповідно до кримінально-процесуального законодавства, за винятком предметів, зазначених в абзацах двадцять другому - двадцять четвертому підпункту 5.1.10 пункту 5.1 розділу V цього Порядку.

4.2.11. Товари, які відповідно до положень статті 263 Кодексу ( N 4495-VI) набули статус таких, що зберігаються на складі митного органу.

4.3. Товари, які через свої властивості не можуть зберігатися на складі митного органу, за рішенням керівника митниці або особи, яка виконує його обов'язки, можуть передаватися митним органом за договорами зберігання підприємствам, на складах яких створено необхідні умови для належного зберігання таких товарів. Для цілей цього Порядку таке зберігання вважається зберіганням на складі митного органу.

Висновок щодо неможливості зберігання товарів на складі митного органу за результатами їх огляду та/або вивчення наявних товаросупровідних та інших документів надається завідуючим начальнику господарсько-експлуатаційного відділу, який невідкладно інформує про це керівника митниці або особу, яка виконує його обов'язки, та надає пропозиції щодо місця розміщення таких товарів.

Обов'язок щодо підготовки договорів зберігання між митницею і відповідним підприємством та підготовки акта приймання-передавання товарів покладається на уповноважену посадову особу господарсько-експлуатаційного відділу митного органу.

Не допускається передача товарів на зберігання іншим підприємствам без відображення їх в оперативному обліку митниці.

4.4. Вилучені та прийняті на зберігання товари, що мають ознаки культурних цінностей, передаються на склад митного органу, у якому створені відповідні умови для їх належного зберігання, або до каси митниці.

4.5. Вилучені та прийняті на зберігання валютні цінності, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння передаються до каси митниці для організації подальшого зберігання в порядку, встановленому законодавством.

Товари, у складових (вузлах та деталях) яких містяться дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, зберігаються на складі митного органу.

Приймання на зберігання валютних цінностей, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, культурних цінностей до каси митниці, а також їх оперативний облік здійснюються відповідальною посадовою особою відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

V. Розміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу

5.1. Розміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу здійснюється на підставі первинних прибуткових документів, а саме:

5.1.1. Уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі - квитанція МД-1), оформленої на ім'я особи, яка має право розпоряджатися товарами, транспортними засобами комерційного призначення, зазначеними в підпунктах 4.1.1 - 4.1.3 пункту 4.1 та підпунктах 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.9 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.

Товари, зазначені в підпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункту 4.1 та підпункті 4.2.9 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, підлягають розміщенню на склад митного органу за зазначеним документом не пізніше наступного дня від дня встановлення підстави, що обумовлює таке розміщення. Контроль за своєчасним розміщенням цих товарів на складі митного органу покладається на посадову особу митниці, яка здійснила оформлення квитанції МД-1.

Посадова особа митниці, яка здійснила оформлення квитанції МД-1, відповідальна за отримані товари до моменту письмового підтвердження завідуючим на зворотному боці першого примірника квитанції МД-1 факту приймання цих товарів на склад митного органу для зберігання.

Якщо товари, зазначені в підпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункту 4.1 та підпункті 4.2.9 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, передаються на склад митного органу за квитанцією МД-1, оформленою з порушеннями законодавства, або в квитанції МД-1 відсутні посилання на відповідний пункт, частину та статтю Кодексу ( N 4495-VI), за якими товари розміщуються на склад митного органу, завідуючий відмовляє в розміщенні цих товарів на склад.

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпункті 4.1.3 пункту 4.1 та підпунктах 4.2.2 - 4.2.4 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, приймаються на склад митного органу за квитанцією МД-1, оформленою завідуючим, за умови надання йому рішення митного органу та доставки цих товарів під контролем посадових осіб митниці.

Завідуючий, приймаючи товари на склад митного органу, в обов'язковому порядку складає довідку про розрахунковий об'єм займаної ними площі в двох примірниках, один із яких передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий - у разі розміщення товарів особами, які мають право розпоряджатися товарами, - цим особам, а у випадках приймання товарів від посадових осіб митниці, які здійснили оформлення квитанції МД-1, - залишається на складі з товарами.

5.1.2. Акта приймання-передавання - у разі розміщення товарів, зазначених у підпункті 4.1.3 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, утримувачем складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги, митного складу та в установлених Кодексом ( N 4495-VI) випадках адміністрацією порту, а також товарів, зазначених у підпункті 4.2.6 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.

Акт приймання-передавання складається завідуючим у двох примірниках, які повинні містити такі обов'язкові відомості:

назва, номер документа, на підставі якого товар було розміщено на складі тимчасового зберігання, складі організації - отримувача гуманітарної допомоги, митному складі чи вивантажено в зону митного контролю на території морського, річкового порту;

найменування товару, його відмінні ознаки, розрахунковий об'єм займаної ним площі;

кількість;

вартість одиниці товару;

загальна вартість товарів;

код згідно з УКТ ЗЕД (не менше рівня товарної позиції).

Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру в книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці. Книга ведеться за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Усі примірники акта приймання-передавання підписуються посадовими особами, які брали участь у прийманні-передаванні, та затверджуються керівником митниці або особою, яка виконує його обов'язки, у строк не пізніше трьох робочих днів після його складення. Затверджений керівником митниці або особою, яка виконує його обов'язки, другий примірник акта приймання-передавання передається особі, яка здавала товари на склад митного органу.

Для організації переміщення на склад митного органу товарів, зазначених у підпункті 4.1.3 пункту 4.1 та в підпункті 4.2.6 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, утримувач складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги, митного складу та в установлених Кодексом ( N 4495-VI) випадках адміністрація порту першого робочого дня після закінчення строків перебування цих товарів на тимчасовому зберіганні або зберігання у митному режимі митного складу подають письмово заяву або повідомлення в електронній формі на ім'я керівника митниці.

Повідомлення (заява) у строк не пізніше трьох робочих днів після його надходження до митного органу розглядається посадовою особою митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу, аналізується та звіряється з наявною в митниці інформацією щодо товарів, які пропонуються для переміщення.

За результатами перевірки переліку товарів посадова особа митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу, узгоджує його з посадовою особою складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги, митного складу або адміністрації порту і разом з оригіналами товаросупровідних та інших документів на зазначені у переліку товари (або їх копіями) у строк не пізніше п'яти робочих днів після надходження повідомлення (заяви) до митного органу передає із службовою запискою до господарсько-експлуатаційного відділу митниці.

Посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу митниці, ураховуючи можливості складу митного органу, визначає дату переміщення товарів на склад митного органу та інформує про неї посадову особу митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу. Визначена дата розміщення товарів на склад митного органу не повинна перевищувати тридцятиденний строк після закінчення строку зберігання цих товарів.

Переміщення товарів на склад митного органу здійснюється під контролем та за участю посадової особи митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу.

У разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги чи митного складу товари, які зберігаються на цих складах на тимчасовому зберіганні під митним контролем, за неможливості розміщення їх на іншому складі тимчасового зберігання та/або відповідно митному складі передаються на склад митного органу відповідно до цього Порядку за рішенням митного органу.

Контроль за додержанням встановлених Кодексом ( N 4495-VI) строків зберігання товарів на складі тимчасового зберігання, складі організації - отримувача гуманітарної допомоги, митному складі чи в зоні митного контролю на території морського, річкового порту здійснюється посадовою особою митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу.

5.1.3. Акта приймання-передавання при розміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпунктах 4.1.4, 4.1.5 пункту 4.1 та підпункті 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.

Акт приймання-передавання складається завідуючим у двох примірниках, які повинні містити такі відомості:

назва, номер документа, на підставі якого товар було розміщено в зоні митного контролю;

відомості про власника товарів;

найменування товару, його відмінні ознаки, розрахунковий об'єм займаної ним площі;

загальна кількість товарів;

вартість одиниці товару;

загальна вартість товарів.

Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру в книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Усі примірники акта приймання-передавання підписуються посадовими особами, які брали участь у прийманні-передаванні, та затверджуються керівником митниці або особою, яка виконує його обов'язки, у строк не пізніше трьох робочих днів після його складення.

Для організації переміщення на склад митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпунктах 4.1.4, 4.1.5 пункту 4.1 та підпункті 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку (крім товарів, що переміщувались через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях), першого робочого дня після закінчення строків їх перебування в зоні митного контролю посадова особа митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю цих строків, службовою запискою інформує господарсько-експлуатаційний відділ митниці про необхідність їх розміщення на склад митного органу.

Разом із службовою запискою до господарсько-експлуатаційного відділу митниці надаються наявні товаросупровідні та інші документи щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, строк перебування яких в зоні митного контролю закінчився (або їх копії).

Посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу на підставі наданих документів, ураховуючи можливості складу митного органу, наявні засоби для транспортування товарів та навантажувально-розвантажувальної техніки, визначає дату їх фактичного переміщення на склад митного органу та інформує про неї посадову особу митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю строків перебування товарів і транспортних засобів комерційного призначення в зоні митного контролю.

Відомості про товари, транспортні засоби комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився і які відповідно до положень Кодексу ( N 4495-VI) набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, після надходження відповідної інформації невідкладно заносяться посадовою особою господарсько-експлуатаційного відділу в журнал обліку.

Посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу в триденний строк від дня внесення відповідної інформації в журнал обліку вживає таких заходів:

забезпечує маркування товарів, які відповідно до положень Кодексу ( N 4495-VI) набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, друкованим написом - "У статусі розміщених на складі митного органу" та за можливості відокремлює ці товари по периметру стрічкою чи іншими огороджувальними засобами;

інформує службовою запискою керівника митного органу або особу, яка виконує його обов'язки, з питання необхідності організації переміщення товарів на склад митного органу чи розміщення цих товарів у зоні митного контролю до моменту фактичного розпорядження ними.

У разі позитивного рішення керівника митного органу або особи, яка виконує його обов'язки, з питання необхідності організації переміщення товарів на склад митного органу посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу вживає заходів з переміщення товарів у порядку, визначеному абзацом тринадцятим цього пункту.

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився, у визначену дату доставляються на склад митного органу посадовою особою митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю цих строків.

За потреби до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився, можуть залучатися інші посадові особи митниці за погодженням із керівником митного органу.

Примірники акта приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився, розподіляються завідуючим таким чином:

перший - передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;

другий - передається посадовій особі митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю строків перебування товарів і транспортних засобів комерційного призначення в зоні митного контролю.

Контроль за додержанням встановлених Кодексом ( N 4495-VI) строків перебування товарів і транспортних засобів комерційного призначення в зоні митного контролю та за своєчасністю інформування відповідних підрозділів митниці про їх закінчення покладається на посадову особу митниці, до обов'язків якої входить здійснення контролю цих строків.

Для організації розміщення на складі митного органу товарів, які переміщувались в міжнародному експрес-відправленні, експрес-перевізник надає митному органу копію письмової відмови одержувача та документально підтверджені відомості щодо неможливості повернення цього експрес-відправлення відправникові.

Рішення щодо можливості розміщення товарів на складі митного органу приймається посадовою особою митниці, до обов'язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення експрес-відправлень, за погодженням із завідуючим.

Товари, що переміщувались через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, передаються на склад митного органу експрес-перевізником під контролем посадової особи митниці, до обов'язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення експрес-відправлень.

Примірники акта приймання-передавання товарів, що переміщувались через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, розподіляються завідуючим таким чином:

перший - передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;

другий - передається представнику експрес-перевізника.

5.1.4. Прибуткової накладної за умови надання копії митної декларації, що засвідчує поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави, - при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.1.6 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.

5.1.5. Акта виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, - при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.1.7 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.

При виявленні в зоні митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, товарів, власник яких невідомий, посадова особа митниці, яка виявила такі товари, негайно повідомляє старшого зміни та вживає усіх необхідних заходів для забезпечення їх збереження та цілісності.

Старший зміни, переконавшись у тому, що знайдена річ не несе об'єктивної небезпеки життю, здоров'ю оточуючих людей і загрози навколишньому середовищу та не потребує залучення інших контролюючих органів, засобами телефонного зв'язку не пізніше наступного робочого дня від дня їх виявлення інформує начальника господарсько-експлуатаційного відділу митниці про виявлені товари для вжиття необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного їх переміщення на склад митного органу (визначення місця розміщення, засобів для цього тощо).

Товари, власник яких невідомий, передаються на склад митного органу посадовою особою митниці, яка їх виявила, або іншою уповноваженою особою митниці за актом виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, що складається за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Акт виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, складається в двох примірниках, один із яких залишається в підрозділі митниці, посадова особа якого виявила товари, а другий передається завідуючим до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Акту виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Інформація про знайдені (виявлені) товари протягом трьох днів з дня складання акта виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, розміщується для загального ознайомлення в місцях розташування митного органу на весь строк зберігання таких товарів, а інформація про знайдені (виявлені) транспортні засоби, крім того, надсилається до територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України (за місцем виявлення транспортного засобу та місцезнаходженням митниці).

5.1.6. Прибуткової накладної за умови надання копії акта про взяття (надання) проб і зразків - при розміщенні проб (зразків) товарів, зазначених у підпунктах 4.1.8, 4.1.9 та 4.1.11 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.

Прибуткова накладна оформлюється завідуючим в двох примірниках при фактичному розміщенні проб (зразків) товарів на склад митного органу. Один примірник прибуткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається посадовій особі митниці, яка розміщує проби (зразки) товарів.

5.1.7. Прибуткової накладної за умови надання копій протоколу про взяття проб та зразків та постанови про взяття проб та зразків - при розміщенні проб (зразків) товарів, зазначених у підпункті 4.1.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.

Прибуткова накладна оформлюється завідуючим в двох примірниках при фактичному розміщенні проб (зразків) товарів на склад митного органу. Один примірник прибуткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається посадовій особі митниці, яка розміщує проби (зразки) товарів.

5.1.8. Прибуткової накладної за умови надання уніфікованого документа та рішення митного органу - при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.2.1 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.

Прибуткова накладна оформлюється завідуючим в двох примірниках. Один примірник прибуткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається власнику товарів або уповноваженій ним особі.

При розміщенні на склад митного органу товарів для тимчасового зберігання під митним контролем завідуючий зобов'язаний в присутності власника цих товарів або уповноваженої ним особи та під контролем посадової особи (посадових осіб) митниці перерахувати їх, звірити фактичну кількість, вагу, особливі та ідентифікаційні ознаки з даними, зазначеними в уніфікованому документі.

За необхідності засвідчення додаткових відомостей про товари, що розміщуються на склад митниці для тимчасового зберігання, які не знайшли свого відображення в уніфікованому документі, допускається складання акта опису та огляду, який підписується власником товарів або уповноваженою ним особою та завідуючим і долучається до прибуткової накладної.

Завідуючий, приймаючи товари на склад митного органу, в обов'язковому порядку складає довідку про розрахунковий об'єм займаної ними площі в двох примірниках, один із яких передається власнику товарів або уповноваженій ним особі, а другий передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

5.1.9. Прибуткової накладної за умови надання копій документів, за якими товари поміщено у митний режим митного складу, та рішення митного органу - при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.2.5 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, їх власниками або уповноваженими ними особами.

Завідуючий, приймаючи на склад митного органу товари, поміщені у митний режим митного складу, від власника або уповноваженої ним особи, в обов'язковому порядку складає довідку про розрахунковий об'єм займаної ними площі в двох примірниках, один із яких передається власнику або уповноваженій ним особі, а другий передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Поміщені у митний режим митного складу товари можуть також передаватися для зберігання на склад митного органу з митних складів, дозвіл на відкриття та експлуатацію яких анульовано.

Приймання товарів, розміщених у митний режим митного складу, від утримувача митного складу оформлюється актом приймання-передавання відповідно до абзаців другого - десятого підпункту 5.1.2 цього пункту.

5.1.10. Опису предметів, складеного на підставі процесуальних документів, - при розміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених в підпунктах 4.2.7 та 4.2.10 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, тимчасово вилучені в справах про порушення митних правил, та предмети контрабанди, вилучені відповідно до кримінально-процесуального законодавства, передаються на склад митного органу протягом поточного робочого дня, впродовж якого вони були вилучені. У виняткових випадках за наявності обґрунтованих підстав організація передачі товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути продовжена начальником підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил за погодженням з начальником господарсько-експлуатаційного відділу на строк не більше 2 діб.

Для забезпечення розміщення тимчасово вилучених товарів і транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу посадова особа митниці, яка здійснила їх вилучення, повідомляє оперативному черговому митниці про вилучені товари і транспортні засоби комерційного призначення. Зазначена інформація оперативним черговим митниці негайно доводиться засобами зв'язку до відома начальника господарсько-експлуатаційного відділу для вжиття необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного приймання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу (визначення місця розміщення, засобів для цього тощо).

На склад митного органу товари, транспортні засоби комерційного призначення передаються посадовою особою митниці, яка здійснила їх тимчасове вилучення, разом з описом предметів, оформленим за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, та копіями процесуальних документів, на підставі яких проводилося і якими оформлювалося їх вилучення.

В описі предметів зазначаються:

найменування товарів і транспортних засобів;

індивідуальні ознаки;

кількість та/або вага;

для транспортних засобів додатково - колір, марка, рік випуску, об'єм двигуна, номер кузова, дані фактичного пробігу на спідометрі, наявність в салоні та багажнику транспортного засобу товарів та інших предметів, які не є предметами порушення митних правил, а також місцезнаходження ключів і технічного паспорта;

для товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання/використання, обов'язково зазначаються кінцевий термін споживання (у разі наявності такої інформації на товарах), упаковка;

вартість (у випадках, коли під час вилучення товарів і транспортних засобів встановити фактичну їх вартість неможливо, у відповідній графі опису учиняється запис: "Оцінка буде проведена додатково").

Опис предметів складається в трьох примірниках, зміст яких має повністю збігатися. Два примірники передаються на склад митного органу разом із зазначеними в них товарами, транспортними засобами комерційного призначення, один із яких залишається на складі з товарами, другий - передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці. Третій примірник із підписом завідуючого долучається до матеріалів справи про порушення митних правил чи кримінальної справи.

При прийнятті на склад митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, тимчасово вилучених у справах про порушення митних правил, або предметів контрабанди, вилучених відповідно до кримінально-процесуального законодавства, завідуючий зобов'язаний перерахувати їх, звірити фактичну кількість, вагу, особливі та ідентифікаційні ознаки з даними, зазначеними в описі предметів.

У разі якщо при прийманні товарів на склад митного органу виявлено кількісні та/або інші розбіжності з даними, зазначеними в описі предметів, за яким такі товари передаються для зберігання на складське приміщення, завідуючим та посадовою особою митниці, яка передає їх на зберігання, накладаються засоби ідентифікації (пломби, відбитки печаток тощо), про що складається акт, у якому зазначаються:

дата складання акта;

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи митниці, яка розміщує товари на склад митного органу;

відомості про товари (ідентифікаційні ознаки), що розміщуються на склад митного органу.

Про факт розбіжності завідуючий доповідає начальнику господарсько-експлуатаційного відділу в день виявлення розбіжності. Начальник господарсько-експлуатаційного відділу службовою запискою інформує керівника митниці з викладенням пропозиції щодо доцільності проведення додаткового огляду товарів, щодо яких виявлено розбіжності.

До моменту приймання завідуючим товарів, транспортних засобів комерційного призначення для зберігання посадова особа митниці, яка здійснила їх вилучення, відповідальна за ці товари, транспортні засоби комерційного призначення, а завідуючий відповідальний за цілісність накладеного ідентифікаційного забезпечення.

У виняткових випадках (значна кількість затриманих товарів) з дозволу керівника митниці або його заступника допускається складання посадовою особою митниці, яка виявила порушення митних правил, документів, на підставі яких вилучаються товари, та опису предметів з одночасним прийманням їх завідуючим.

Вилучені валютні цінності, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння передаються в касу митниці разом з описом предметів та копіями процесуальних документів, на підставі яких проводилося і якими оформлювалося їх вилучення.

Вилучені з незаконного обігу наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори передаються для зберігання та зберігаються відповідно до Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2008 року N 422.

Організація зберігання вилучених з незаконного обігу радіоактивних речовин, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин невідкладно узгоджується з територіальним органом Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Вилучена вогнепальна, холодна зброя, боєприпаси, спеціальні засоби, у тому числі для негласного отримання інформації, та вибухові пристрої передаються посадовою особою митниці, яка здійснила їх вилучення, разом з описом предметів до кімнати зберігання зброї митного органу. Відповідальна особа за зберігання зброї після внесення відповідної інформації до книги обліку майна військового призначення, що перебуває на тимчасовому зберіганні, передає за реєстром один примірник опису предметів до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці для здійснення бухгалтерського обліку.

5.1.11. Акта приймання-передавання за умови надання копій товаросупровідних документів та рішення митного органу - при розміщенні товарів, зазначених в підпункті 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.

Акт приймання-передавання складається завідуючим у трьох примірниках, які повинні містити такі обов'язкові відомості:

назва, номер документа, за яким переміщуються товари;

відомості про власника товарів;

найменування товару, його відмінні ознаки, розрахунковий об'єм займаної ним площі на складі митного органу;

загальна кількість товарів;

вартість одиниці товару;

загальна вартість товарів.

Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Усі примірники акта приймання-передавання підписуються посадовими особами, які брали участь у прийманні-передаванні. Два примірники акта приймання-передавання передаються перевізнику, а третій примірник передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Товари, зазначені в підпункті 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, розміщуються на склад митного органу за участю та під контролем посадової особи митниці, до обов'язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення товарів.

5.2. Рішення митного органу щодо можливості поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу надається особі, яка їх поміщує, у випадках, визначених цим Порядком, на підставі:

заяви на ім'я керівника митного органу з обґрунтуванням такого поміщення;

документів (їх копій), необхідність надання яких передбачено Кодексом ( N 4495-VI), цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

Рішення митного органу щодо можливості поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено", що накладається на заяві керівником митного органу або особою, яка виконує його обов'язки, протягом доби з дня реєстрації цієї заяви у митному органі. Заява з відповідною резолюцією передається на склад митного органу для невідкладного інформування заявника про прийняте рішення за наявними у цій заяві контактними телефонами або шляхом надсилання на його адресу рекомендованого листа з повідомленням про вручення або повідомлення в електронній формі.

У разі прийняття рішення про відмову в поміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу керівник митного органу або особа, яка виконує його обов'язки, накладає на заяві резолюцію "Заборонено", про що заявник інформується невідкладно за наявними у зверненні контактними телефонами. Копія заяви із відповідною резолюцією повертається митним органом заявнику із супровідним листом, у якому зазначаються причини такої відмови.

5.3. Не може бути наданий дозвіл на поміщення на склад митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що потребують спеціальних умов зберігання чи спеціального обладнання, якщо на цьому складі не можуть бути створені належні умови чи відсутнє відповідне обладнання.

5.4. Не можуть бути прийняті на склад митного органу товари, які втратили свої споживчі властивості у зв'язку із закінченням строку їх придатності, та товари, зберігання яких на складі митного органу призведе до псування інших товарів, що вже на ньому розміщені.

5.5. Товари, які відповідно до положень Кодексу ( N 4495-VI) набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, відображаються на позабалансових рахунках митниці після надходження до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці первинних прибуткових документів, які засвідчують факт їх фізичного розміщення на складі митного органу, або за договором зберігання чи документів, що засвідчують факт їх передачі для розпорядження.

VI. Оцінка товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що розміщуються на складі митного органу

6.1. З метою забезпечення оперативного обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що розміщуються на складах митного органу, митним органом вживаються заходи з оцінки цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

6.2. Вартість товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що приймаються на зберігання від їх власників або уповноважених ними осіб, визначається під час складання зазначених у пункті 5.1 розділу V цього Порядку первинних прибуткових документів на підставі відомостей, що надаються цими власниками або уповноваженими ними особами.

Власники або уповноважені ними особи надають посадовим особам митного органу інформацію щодо вартості товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які розміщуються на складі митного органу, а також надають для використання документи або їх копії, які підтверджують заявлену вартість (рахунки-фактури (інвойси), касові або товарні чеки, ярлики тощо).

6.3. Вартість товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпунктах 4.1.3 - 4.1.5, 4.1.7 пункту 4.1 та 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, визначається посадовою особою митниці, яка контролює передачу чи передає їх на склад митного органу, в ході складання первинних прибуткових документів. Для визначення вартості використовуються наявні товарно-транспортні документи, за якими товари переміщувались через митний кордон України, рахунки-фактури (інвойси), рахунки-проформи, інші документи, що визначають вартість цих товарів.

За відсутності документів, які підтверджують вартість товарів, або за наявності сумнівів щодо їх достовірності посадовою особою митниці, яка контролює передачу чи передає ці товари на склад митного органу, до проведення оцінки товарів залучається спеціаліст-експерт спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення чи його відокремленого підрозділу.

6.4. Вартість проб (зразків) товарів, зазначених у підпунктах 4.1.8 - 4.1.11 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, визначається на підставі відомостей, отриманих від посадової особи митниці, яка розміщує такі проби (зразки) на зберігання, та відображається в прибутковій накладній завідуючим.

6.5. Вартість товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпунктах 4.2.7 та 4.2.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, визначається у разі можливості посадовою особою митниці, яка здійснила їх вилучення.

У випадках, коли товари, транспортні засоби комерційного призначення, тимчасово вилучені в справах про порушення митних правил, або предмети контрабанди, вилучені митним органом відповідно до кримінально-процесуального законодавства, передаються на склад митного органу без визначення вартості, а також коли товари тимчасово вилучаються у справах про порушення митних правил за статтями Кодексу ( N 4495-VI), що передбачають стягнення в розмірах, визначених у відсотках від вартості цих товарів, залучення експертів є обов'язковим.

Рішення про необхідність залучення експерта приймається посадовою особою митниці, в провадженні якої знаходиться справа, шляхом винесення відповідної постанови.

Вартість вилучених фальсифікованих лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, зброї та боєприпасів не серійного виробництва встановлюється умовно на рівні 1 гривні. При цьому організація зберігання зазначених категорій товарів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

6.6. У випадках, коли протягом строків зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу до митниці надходять документально підтверджені висновки (звіти, акти оцінки) щодо їх вартості, копія висновку (звіту, акта оцінки) в обов'язковому порядку передається завідуючому для здійснення коригування вартості цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення та подальшої передачі для відображення цієї операції в бухгалтерському обліку.

VII. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів

7.1. Власники товарів або уповноважені ними особи можуть з дозволу та під контролем митного органу здійснювати з товарами, що зберігаються на складах митного органу, операції, передбачені статтями 241 ( N 4495-VI) та 325 Кодексу ( N 4495-VI).

7.2. Операції, зазначені в статтях 241 ( N 4495-VI) та 325 Кодексу ( N 4495-VI), здійснюються на підставі письмової заяви власника товару або уповноваженої ним особи з дозволу керівника митного органу або особи, яка виконує його обов'язки.

7.3. Дозвіл оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено", що накладається на заяві керівником митного органу або особою, яка виконує його обов'язки, протягом доби з дня реєстрації цієї заяви у митному органі. Заява з відповідною резолюцією передається на склад митного органу для невідкладного інформування заявника про прийняте рішення за наявними у цій заяві контактними телефонами або шляхом надсилання на його адресу рекомендованого листа з повідомленням про вручення або повідомлення в електронній формі. У разі виникнення спірних питань щодо можливості здійснення з товарами, транспортними засобами комерційного призначення, які зберігаються на складі митного органу, операцій, зазначених у заяві, розгляд такої заяви здійснюється протягом трьох робочих днів.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на проведення операцій керівник митного органу або особа, яка виконує його обов'язки, накладає на заяві резолюцію "Заборонено" із зазначенням причин і підстав відмови, про що заявник невідкладно інформується рекомендованим листом з повідомленням про вручення або повідомленням в електронній формі.

VIII. Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу

8.1. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпунктах 4.1.1 - 4.1.3, 4.1.5 пункту 4.1 та в підпунктах 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, можуть зберігатися на складі митного органу протягом 90 днів.

8.2. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпунктах 4.1.4, 4.1.6 пункту 4.1 та в підпункті 4.2.6 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, зберігаються на складі митного органу протягом строків, необхідних для організації процедури розпорядження ними, але не більше 90 днів.

8.3. Товари, зазначені в підпункті 4.1.7 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, можуть зберігатися на складі митного органу протягом 180 днів.

8.4. Проби та зразки товарів, зазначені в підпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, можуть зберігатись до моменту їх передачі до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або до іншої експертної установи (організації), але не більше трьох робочих днів.

У разі якщо зазначені проби та зразки товарів в установлені строки не будуть направлені до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або до іншої експертної установи (організації), вони підлягають отриманню посадовою особою митниці, яка їх розмістила на склад митного органу, для організації повернення власнику або уповноваженій ним особі.

8.5. Зразки товарів, зазначені в підпункті 4.1.11 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, зберігаються на складі митного органу один рік.

8.6. Товари, зазначені в підпункті 4.2.5 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, зберігаються на складі митного органу протягом таких строків з дати розміщення їх у режим митного складу:

товари, увезені на митну територію України, - не більше 1095 днів від дня поміщення їх у зазначений митний режим із урахуванням положень частини третьої статті 125 Кодексу ( N 4495-VI);

підакцизні товари, іноземні товари, які були попередньо поміщені у митні режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митній території України, а також продукти переробки - не більше 365 днів від дня поміщення їх у зазначений митний режим із урахуванням положень частини третьої статті 125 Кодексу ( N 4495-VI);

товари, призначені для експорту, - не більше одного року з дати поміщення їх у зазначений митний режим.

8.7. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпункті 4.2.7 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, що підлягають поверненню власнику, можуть зберігатися на складах митних органів протягом 90 днів з моменту набрання законної сили відповідним рішенням, а ті, що конфісковані за рішенням суду, - протягом строків, установлених законодавством для виконання судових рішень.

Копія рішення суду у справі про порушення митних правил, яке надійшло до митниці, набрало законної сили і підлягає виконанню, невідкладно надається завідуючому.

8.8. Товари, зазначені в підпункті 4.2.9 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, можуть зберігатися на складі митного органу протягом таких строків:

90 днів - якщо до митного органу не буде подано ухвали суду чи рішення іншого уповноваженого державного органу про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або з моменту набрання законної сили рішенням суду про повернення цих товарів власнику;

180 днів - з моменту набрання законної сили рішенням суду щодо конфіскації (вилучення з обігу) таких товарів.

Контроль за надходженням на склад митного органу рішень, обумовлених абзацом першим цього пункту, покладається на посадову особу митниці, яка розмістила такі товари на склад митного органу, та керівника підрозділу митниці, у якому працює (працювала) зазначена посадова особа.

8.9. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпункті 4.2.10 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, зберігаються на складі митного органу до моменту надходження постанови слідчого, прокурора чи суду, що визначають подальшу їх долю.

8.10. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпункті 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, зберігаються на складі митного органу до закінчення граничного строку перебування під митним контролем, визначеного частиною четвертою статті 321 Кодексу ( N 4495-VI).

8.11. Товари, що швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - безпосередні предмети порушення митних правил, зберігаються на складі митного органу протягом строку, що починається з моменту їх розміщення на складі й закінчується за 45 днів до закінчення строку їх придатності.

8.12. Строк зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу обчислюється з дати їх фактичного передавання на зберігання, тобто з дати оформлення первинного документа про прийняття (розміщення) товарів на склад митного органу (крім тих, що відповідно до положень Кодексу ( N 4495-VI) набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу).

Строк зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які відповідно до положень Кодексу ( N 4495-VI) набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, обчислюється з дати закінчення граничного строку їх перебування в зоні митного контролю під митним контролем, визначеного Кодексом.

8.13. Дотримання строків перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах митного органу забезпечується завідуючим, а контроль за їх дотриманням - відповідальною посадовою особою відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці в межах наявної інформації.

IX. Видача товарів, транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу

9.1. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, лише після їх митного оформлення, відшкодування витрат митних органів на їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.

9.2. Видача зі складу митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення особам, зазначеним у пункті 9.1 цього розділу, здійснюється за умови подання на ім'я керівника митниці або особи, яка виконує його обов'язки, відповідної заяви (звернення) та документів, що засвідчують особу (повноваження особи).

Заява (звернення) та додані до неї документи розглядаються посадовою особою митниці, до обов'язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, та начальником господарсько-експлуатаційного відділу, а у випадках вирішення питання щодо повернення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, тимчасово вилучених у справі про порушення митних правил, чи предметів контрабанди, вилучених відповідно до кримінально-процесуального законодавства, також начальником підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил та посадовою особою юридичного підрозділу митниці.

Остаточне рішення щодо видачі товарів, транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу та застосування процедур, які цьому передуватимуть, приймається керівником митниці або особою, яка виконує його обов'язки.

Строк розгляду заяви (звернення) та надання відповіді на неї не може перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації цієї заяви (звернення) у митному органі.

За результатами розгляду заяви (звернення) заявнику невідкладно надається засобами поштового, факсимільного чи електронного зв'язку відповідь щодо умов та порядку отримання товарів і транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу.

9.3. Залежно від підстави розміщення та мети видачі товарів і транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу подаються такі документи:

другий примірник квитанції МД-1, якщо товари поміщувалися на склад митного органу зі складанням квитанції МД-1;

документи (митна декларація або інший документ, який її замінює), що підтверджують оформлення товарів у відповідний митний режим або згідно із заявленою метою;

постанова про взяття проб і зразків, винесена посадовою особою митного органу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил;

належним чином завірена копія судового рішення про повернення товарів, транспортних засобів комерційного призначення власнику;

дозвіл митного органу на видачу зі складу митного органу тимчасово (з подальшим поверненням) товарів, що беруться для проведення експертизи в установлених законодавством випадках;

документи, що підтверджують відшкодування витрат митних органів на зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу.

9.4. До документів, за якими видаються товари, транспортні засоби комерційного призначення зі складу митного органу, належать також:

акт приймання-передавання;

акт про взяття проб (зразків) товарів;

акт опису й арешту майна;

акт опису, оцінки та передачі майна;

протокол про одержання проб і зразків товарів для проведення експертизи в справі про порушення митних правил;

видаткова накладна.

X. Особливості видачі товарів зі складу митного органу

10.1. Видача товарів тимчасово (з подальшим поверненням) здійснюється для:

проведення експертизи товарів, вилучених у справах про порушення митних правил, на підставі постанови, винесеної посадовою особою митниці, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил;

проведення експертизи під час вирішення питань щодо розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення, термін зберігання яких на складі митного органу закінчився або які перейшли у власність держави.

Строк, на який товари видаються зі складу митного органу тимчасово, не може перевищувати одного місяця, крім випадків, обумовлених абзацом шостим цього пункту.

У разі якщо під час експертних досліджень відібрані проби (зразки) були повністю або частково використані, на склад митного органу надаються завірені відповідною експертною установою документи, що підтверджують їх використання. Після відображення відповідної операції у складському обліку такі документи передаються завідуючим до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Проби (зразки) товарів, що відбираються для проведення досліджень (аналізів, експертизи) в спеціалізованому митному органі з питань експертного забезпечення, не підлягають обов'язковому поверненню на склад митного органу та знімаються з обліку митниці на підставі акта про їх взяття (крім проб (зразків), відібраних під час провадження в справі про порушення митних правил). Подальше розпорядження пробами (зразками) товарів, що надійшли до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення, здійснюється в порядку, установленому главою 50 Кодексу ( N 4495-VI).

10.2. Видача зазначених у підпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку проб (зразків) товарів здійснюється на підставі службової записки на ім'я начальника господарсько-експлуатаційного відділу від посадової особи митниці, що їх розмістила на складі митного органу, з наданням другого примірника прибуткової накладної.

Видача зазначених у підпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку проб (зразків) товарів оформлюється завідуючим видатковою накладною в двох примірниках. Один примірник видаткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається посадовій особі митниці, що отримує товари.

10.3. Видача товарів, які переміщувалися через митний кордон України в супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадянина, що були розміщені на складі митного органу відповідно до підпунктів 4.1.1, 4.1.2 пункту 4.1 та підпункту 4.2.7 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, щодо яких винесено судове рішення про повернення їх власнику, для подальшого вивезення (повернення) громадянином за межі митної території України здійснюється у такому порядку:

10.3.1. Видача товарів громадянину для вивезення (повернення) їх за межі митної території України здійснюється тільки в тому пункті пропуску, через який вони ввозилися на митну територію України.

10.3.2. Громадянин, прийнявши рішення про вивезення (повернення) товарів за межі митної території України, подає в митний орган, де зберігаються товари, письмове звернення на ім'я керівника митниці або особи, яка виконує його обов'язки.

У зверненні зазначаються пункт пропуску на митному кордоні в зоні діяльності митниці, через який було ввезено товари на митну територію України, дата й орієнтовний час їх вивезення (повернення), а також контактний телефон громадянина (у разі наявності).

До звернення додаються копії: квитка або іншого документа, що підтверджує намір поїздки громадянина за межі митної території України (у разі наявності); документа, що посвідчує особу; квитанції МД-1, за якою товари були передані для зберігання митному органу, або судового рішення, яке набрало законної сили і відповідно до якого товари підлягають поверненню власнику.

Звернення подається митному органу не пізніше ніж за 3 доби до дати вивезення (повернення) товарів, зазначеної у зверненні, що необхідні для розгляду цього звернення та підготовки необхідних документів.

За наявності об'єктивних причин і з урахуванням особливостей функціонування складу митного органу, а також випуску товарів зі складу митного органу строк їх видачі для подальшого вивезення (повернення) за межі митної території може бути зменшений митним органом за зверненням громадянина.

10.3.3. При вивезенні (поверненні) за межі митної території України товарів, щодо яких винесено судове рішення про повернення їх власнику та накладення на нього адміністративного стягнення, яким порушника зобов'язано відшкодувати витрати митниці, до звернення громадянин також додає копію документа (документів), що підтверджує (підтверджують) відшкодування цих витрат у справі про порушення митних правил та сплату штрафу (при застосуванні його як виду стягнення).

10.3.4. Рішення про видачу товарів зі складу митного органу оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено", що накладається на зверненні громадянина керівником митниці або особою, яка виконує його обов'язки, протягом доби з дня реєстрації цього звернення у митному органі.

Водночас, якщо склад митного органу, де зберігаються ці товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує громадянин, то керівник митниці або особа, яка виконує його обов'язки, визначає посадову особу, яка здійснюватиме доставку цих товарів у пункт пропуску, та надає відповідні доручення щодо забезпечення цієї посадової особи транспортним засобом для доставки товарів.

10.3.5. Громадянину відмовляється в поверненні товарів для вивезення (повернення) їх за межі митної території України з таких причин:

громадянин у зверненні зазначив інший пункт пропуску для вивезення (повернення) товарів за межі митної території України, ніж той, через який ці товари було ввезено;

митний орган отримав звернення громадянина про повернення товарів для вивезення (повернення) їх за межі митної території України з порушенням вимог, передбачених підпунктом 10.3.2 цього пункту.

У разі прийняття рішення про відмову в поверненні товарів зі складу митного органу керівник митниці або особа, яка виконує його обов'язки, накладає на зверненні громадянина резолюцію "Заборонено" із зазначенням причини відмови, про що громадянин повідомляється невідкладно за наявними у зверненні контактними телефонами. Копія заяви із відповідною резолюцією повертається заявнику із супровідним листом, у якому зазначаються причини такої відмови.

10.3.6. При позитивному розгляді письмового звернення громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зоні митного контролю пункту пропуску після їх митного оформлення для вивезення за межі митної території України та відшкодування митному органу витрат на зберігання відповідно до законодавства.

10.3.7. Якщо склад митного органу, де зберігаються товари, розташований безпосередньо в пункті пропуску, через який вони вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину завідуючим.

У разі визначення особи, уповноваженої на здійснення доставки до пункту пропуску (іншої, ніж завідуючий), завідуючий передає цій особі за актом приймання-передавання товари, що підлягають поверненню, та за наявності підстав додає розрахунок витрат на зберігання цих товарів на складі митного органу, а при поверненні товарів за судовим рішенням - також видаткову накладну в двох примірниках.

Товари мають бути доставлені в пункт пропуску митного органу, через який буде вивезено (повернуто) їх за межі митної території України, з урахуванням строку, необхідного для здійснення їх митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненні громадянина.

Після доставки зазначених товарів у пункт пропуску допускається їх передавання посадовій особі митного органу, що здійснюватиме митне оформлення цих товарів, для подальшого повернення громадянину, про що в акті приймання-передавання робиться відповідна відмітка.

10.3.8. При оформленні товарів, прийнятих на склад митного органу за квитанцією МД-1, у графі "Для службових позначок" митної декларації посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарів, не пропущених через митний кордон України". Водночас зазначаються реквізити квитанції МД-1, за якою товари приймалися на зберігання, та квитанції МД-1, за якою оформлено відшкодування витрати митниці на зберігання цих товарів.

При оформленні товарів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику, у графі "Для службових позначок" митної декларації посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику".

Також зазначаються реквізити документа, за яким товари вилучалися, та в разі відшкодування витрат у справі про порушення митних правил та/або відшкодування витрат митниці на зберігання цих товарів - реквізити документа, що підтверджує відшкодування витрат в справі про порушення митних правил, та/або квитанції МД-1, якою оформлено відшкодування витрат митниці на зберігання.

Під час одержання товарів громадянин ставить свій підпис на двох примірниках видаткової накладної і зазначає дату їх отримання. Один примірник видаткової накладної залишається у справах митного органу, інший - передається власнику.

10.3.9. Після завершення митного оформлення товарів, які видавалися зі складу митного органу за актом приймання-передавання для здійснення доставки до пункту пропуску з подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за межі митної території України, посадова особа митниці, яка здійснила їх митне оформлення, передає на склад митного органу такі документи:

другий аркуш квитанції МД-1, якщо товари приймалися на склад зі складанням квитанції МД-1;

копію першого аркуша квитанції МД-1, за якою оформлювалося відшкодування витрат митниці на зберігання;

примірник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику;

примірник митної декларації або її копію, засвідчену відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи.

10.4. У разі відмови громадянина добровільно сплатити витрати в справі про порушення митних правил митний орган повинен негайно вжити заходів щодо примусового стягнення з громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження".

10.5. Випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переходять у власність держави, для розпорядження ними здійснюється відповідно до законодавства.

XI. Ведення оперативно-аналітичного, складського та бухгалтерського обліку

11.1. Вилучення та приймання на зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення передбачає їх обов'язковий оперативний облік митним органом протягом усього часу до моменту повернення власникові (уповноваженій ним особі) або передачі іншим органам державної влади чи розпорядження в порядку, установленому законодавством.

11.2. Складський облік як форма оперативного обліку передбачає внесення інформації про товари, транспортні засоби комерційного призначення, розміщені на склад митного органу, до спеціальних книг (книг складського обліку), що ведуться в паперовому або електронному вигляді, на підставі первинних прибуткових документів.

Книга складського обліку містить такі обов'язкові відомості:

дата розміщення на склад;

назва, номер, дата первинного документа, за яким товари розміщуються на склад митного органу;

від кого надходять товари;

найменування товарів, їх відмінні ознаки;

одиниця виміру;

загальна кількість товарів;

вартість одиниці товару;

загальна вартість товарів;

відомості про переоцінку товарів на складі (сума переоцінки, реквізити документа);

займана площа;

відмітка про видачу (кількість, вартість).

Форма книги складського обліку та кількість таких книг визначаються митним органом чи підприємством самостійно.

Усі книги складського обліку в паперовому вигляді повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою митниці та завірені підписами керівника митниці і головного бухгалтера.

Книга складського обліку в паперовому вигляді вважається завершеною, коли по кожному зареєстрованому в книзі факту розміщення на склад митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення буде відображено інформацію щодо їх подальшого руху в повному обсязі.

Завершена книга складського обліку в паперовому вигляді передається до архіву митниці, де зберігається протягом п'яти років.

Ведення книг складського обліку в електронному вигляді передбачає щомісячне подання до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці в електронному або паперовому вигляді інформаційних витягів про рух товарів за кожен місяць для звірки щодо повноти, правильності та достовірності записів у книгах складського обліку із даними обліку у відділі фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.

Наприкінці кожного року книга складського обліку в електронному вигляді роздруковується, пронумеровується, прошнуровується, скріплюється печаткою митниці та після перевірки завідуючим складом митного органу й відповідальною посадовою особою відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності повноти, правильності та достовірності внесених до неї даних завіряється підписами керівника митниці і головного бухгалтера та передається до архіву митниці, де зберігається протягом п'яти років.

При цьому забезпечується зберігання заархівованої копії електронної книги складського обліку протягом п'яти років.

До книги складського обліку в електронному вигляді на наступний рік переносяться позиції щодо товарів, розпорядження якими не завершено.

У разі встановлення невідповідності записів у книгах складського обліку з даними обліку у відділі фінансів, бухгалтерського обліку та звітності в обов'язковому порядку проводиться службова перевірка за цим фактом з інвентаризацією складу митного органу, де розміщений (повинен бути розміщений) відповідний товар, транспортний засіб комерційного призначення.

Відомості про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які відповідно до положень Кодексу ( N 4495-VI) набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, до моменту фактичного їх розміщення на цьому складі або за договором зберігання відображаються в журналах обліку.

Журнал обліку містить такі відомості:

дата набуття товарами статусу таких, що зберігаються на складі митного органу;

дата внесення інформації про товари до журналу;

дата повідомлення про товари, які відповідно до положень Кодексу ( N 4495-VI) набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу;

відомості про посадову особу митниці, яка повідомила про товари, що відповідно до положень Кодексу ( N 4495-VI) набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу (посада та П. І. Б. посадової особи митниці);

місцезнаходження товарів;

реквізити документа, за яким товари розміщено в зоні митного контролю (назва, номер, дата);

прізвище, ім'я та по батькові фізичної або найменування юридичної особи, якій належать товари;

відомості щодо найменування та кількості товару згідно з товаротранспортними документами, за якими ці товари переміщувались через митний кордон України;

відмітка про розміщення товарів на складі митного органу чи за договором зберігання (назва, номер, дата документа).

Передавання завершених журналів обліку до архіву митниці здійснюється в порядку, аналогічному для книг складського обліку.

11.3. У строки, визначені графіком документообігу, завідуючий передає за реєстрами первинні прибуткові та видаткові документи на товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складі митного органу, до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці для відображення операції у регістрах бухгалтерського обліку.

11.4. Бухгалтерський облік як форма оперативного обліку передбачає відображення інформації про вилучені та прийняті на зберігання товари, транспортні засоби комерційного призначення на позабалансових рахунках "Активи на відповідальному зберіганні" митниці на підставі поданих до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності відповідно до графіка документообігу реєстрів з первинними документами, що засвідчують факт відповідної операції.

11.5. Уповноважена посадова особа відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці:

щомісяця спільно із завідуючим проводить звірку повноти, правильності та достовірності записів у книгах складського обліку з даними бухгалтерського обліку;

щомісяця спільно з відповідальною посадовою особою підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил проводить звірку за кількістю та вартістю фактично вилучених товарів, транспортних засобів у справах про порушення митних правил. Результати звірки оформлюються актом довільної форми;

готує інвентаризаційні описи для проведення інвентаризації товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу та на підприємствах, з якими укладені договори зберігання;

на підставі протоколу про порушення митних правил, за яким тимчасово вилучені товари, транспортні засоби комерційного призначення були розміщені на складі митного органу, та опису предметів заводить окрему справу, до якої долучає довідки про понесені митним органом витрати за цим протоколом, копії експертних висновків, рішення в справі, а також документи або їх копії, що підтверджують виконання відповідного рішення.

11.6. Раз на рік станом на 1 листопада поточного року митниця проводить суцільну інвентаризацію вилучених та прийнятих на зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення в місцях їх зберігання.

11.7. Оперативний облік валютних цінностей, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, культурних цінностей в касі митниці ведеться відповідальною посадовою особою відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності на підставі первинних прибуткових документів у книгах обліку.

Усі книги обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою митного органу та завірені підписами керівника митниці і головного бухгалтера.

11.8. Окремі дані щодо вилучених та прийнятих на зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення заносяться уповноваженою посадовою особою (посадовими особами) митниці до єдиної автоматизованої інформаційної системи.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток 1
до Порядку роботи складу митного органу


Книга
реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу

Дата складання акта

Номер акта

Вартість товарів згідно з актом

Від кого прийнято

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до Порядку роботи складу митного органу


АКТ N
виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий

                                                                                                                             /____/ р.

Посадовою особою _______
                                                                                                           (посада та П. І. Б.)
___ _ 20   р. на території ___
                                                                                                          (місце виявлення майна)
виявлено товари, власник яких невідомий, а саме:


N
з/п

Найменування майна
(із детальною характеристикою кожного предмета
)

Одиниця виміру

Кількість

Вартість

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


З метою забезпечення зберігання виявлених товарів вони передаються ___________
___________
                                                                                  (місце розміщення товарів)

Посадова особа ___ передала, а завідуючий складом митного органу
                                                          (П. І. Б.)
_________ прийняв вищеперераховані товари та предмети, власник
                                  (П. І. Б.)
яких невідомий.

Цей акт складений на ______ сторінках.

За цим актом товари перелічені за порядковими номерами: з __ до __.

Товари передав:

/___________/
(підпис)

/__/
           (П. І. Б.)

Товари прийняв:

/___________/
(підпис)

/__/
           (П. І. Б.)

Присутні:

/___________/
(підпис)

/__/
           (П. І. Б.)


 

Додаток 3
до Порядку роботи складу митного органу


ОПИС ПРЕДМЕТІВ

                                                                                                                "___" _ 20__ р.

___________
                                                           (підстава розміщення предметів на склад митного органу)

___________
                                                                                  (особа, у якої вилучено предмети)


N
з/п

Найменування товару, його відмінні ознаки

Од. виміру

Кількість

Вартість за од.

Загальна вартість

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Х

 

Х

 

 


Здав:

/_________/
                            (посада, П. І. Б.)

             /__________/
                                        (підпис)

Прийняв: "___" ________ 20__ р.  /______/      /___/
                                                                                                             (посада, П. І. Б.)                                                (підпис)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.05.2012 N 627


Перелік
наказів Державної митної служби України, що втратили чинність

1. Наказ Державної митної служби України від 28 серпня 2003 р. N 579 "Про встановлення строків зберігання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 р. за N 807/8128.

2. Наказ Державної митної служби України від 05 грудня 2003 р. N 835 "Про затвердження Порядку роботи складу митного органу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 р. за N 1186/8507.

3. Наказ Державної митної служби України від 05 жовтня 2004 р. N 724 "Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 28.08.2003 N 579", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2004 р. за N 1547/10146.

4. Пункт 5 наказу Державної митної служби України від 04 січня 2005 р. N 1 "Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 р. за N 66/10346.

5. Пункт 2 наказу Державної митної служби України від 29 липня 2008 р. N 821 "Про затвердження Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів та внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2008 р. за N 760/15451.

6. Пункт 1 наказу Державної митної служби України від 16 жовтня 2008 р. N 1155 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2008 р. за N 1093/15784.

7. Наказ Державної митної служби України від 27 грудня 2010 р. N 1538 "Про внесення змін до Порядку роботи складу митного органу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 січня 2011 р. за N 57/18795.

8. Наказ Державної митної служби України від 18 березня 2011 р. N 222 "Про внесення змін до Порядку роботи складу митного органу" (Наказ N 222), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2011 р. за N 462/19200.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали