МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2017

м. Київ

N 569

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2017 р. за N 820/30688

Про затвердження Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету

Відповідно до підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), та відповідно до пунктів 5 (Постанова N 298), 6 (Постанова N 298) та 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я (Постанова N 298), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року N 298, з метою раціонального та ефективного використання майна, придбаного за кошти державного бюджету,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Медичному департаменту (Гаврилюк А. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
29 травня 2017 року N 569

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 липня 2017 р. за N 820/30688

Порядок
розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету

1. Цей Порядок розподілу медичних виробів для стентування коронарних судин під час надання невідкладної медичної допомоги (далі - вироби), придбаних за кошти, передбачені МОЗ України у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я (далі - бюджетні кошти), встановлює процедуру розрахунку потреби та коригування МОЗ України заявок на закупівлю виробів Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладам охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України (далі - підпорядковані установи), і порядок передачі їм виробів.

2. Коригування МОЗ України заявок на закупівлю виробів Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядкованим установам і подальша передача їм виробів здійснюються шляхом видання наказу МОЗ України про затвердження розподілу виробів.

3. Кількість виробів для здійснення розподілу за цим Порядком МОЗ України серед Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядкованих установ відповідно до скоригованих заявок визначається за такою формулою:

С розп = (С прид ґзоз / С заг)) - С зал,

де С розп - кількість стентів, які підлягають передачі структурному підрозділу з питань охорони здоров'я або підпорядкованій установі, для яких проводиться розрахунок;

С прид - загальна кількість виробів, придбаних за бюджетні кошти у поточному році, які підлягають розподілу;

С зоз - середнє арифметичне від щорічної кількості виробів, придбаних за бюджетні кошти та використаних відповідним структурним підрозділом або підпорядкованою установою, для яких проводиться розрахунок, під час надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST протягом останніх трьох років, що передують року, у якому здійснюється розподіл;

С заг - сума показників С зоз усіх структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядкованих установ, серед яких проводитиметься розподіл виробів;

С зал - залишки виробів у відповідному структурному підрозділі з питань охорони здоров'я або підпорядкованій установі станом на останній день місяця, що передує розподілу.

4. Розподіл Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюється серед закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності незалежно від підпорядкування, які розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та відповідають обов'язковим критеріям, визначеним у абзаці другому підпункту 2 пункту 6 Порядку та умов надання субвенціїї з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року N 185 (Постанова N 185).

При цьому такий розподіл для закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, здійснює виключно МОЗ України.

5. Кількість виробів, що підлягають розподілу МОЗ України, Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій кожному окремому закладу охорони здоров'я визначається за формулою, наведеною у пункті 3 цього Порядку.

6. Вироби, що були розподілені відповідно до цього Порядку, можуть бути використані виключно з метою надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST відповідно до клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації "Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST".

7. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядковані установи, які отримують вироби відповідно до цього Порядку, визначають відповідним наказом штатного працівника, відповідального за належне збереження та цільове використання виробів, відповідно до цього Порядку.

8. Щороку не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, керівник Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядкованих установ, для яких було здійснено розподіл медичних виробів відповідно до цього Порядку, подає інформацію за формою, що наведена у додатку до цього Порядку.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Додаток
до Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету
(пункт 8)

Інформація
про використання медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету

__
(найменування та місцезнаходження структурного підрозділу з питань охорони здоров'я або підпорядкованої установи)

Найменування стентів (виробник, тип стенту)

Кількість стентів, використаних для невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST протягом року, що передує звітному

Залишок стентів, отриманих у році, що передує звітному, станом на початок звітного року (штук)

Отримано стентів у звітному році (штук) відповідно до наказу МОЗ України щодо розподілу медичних виробів для стентування коронарних судин

Використано стентів у звітному році (штук)

Невикористаний залишок стентів на кінець звітного року (штук)

 

 

 

 

 

 

___
(посада)

______
(П. І. Б.)

______
(підпис)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали