Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2019

м. Київ

N 1709

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2019 р. за N 961/33932

Про затвердження Порядку розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII), пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення, що додається.

2. Установити, що строки, визначені у пункті 1 розділу II Порядку, затвердженому цим наказом, не застосовуються під час розробки проекту програми державних гарантій медичного обслуговування населення, яка застосовуватиметься у 2020 році.

3. Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

Голова Національної служби
здоров'я України

О. Петренко

Заступник Міністра
фінансів України

Ю. Джигир

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
26 липня 2019 року N 1709

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2019 р. за N 961/33932

ПОРЯДОК
розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - Програма) відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) з метою забезпечення універсального охоплення пацієнтів необхідними медичними послугами належної якості, досягнення збалансованості бюджету Програми та стабільності її фінансування.

2. Терміни у цьому Порядку вжито у таких значеннях:

витрати, що призводять до збідніння, - витрати домогосподарства на охорону здоров'я, у разі понесення яких залишок коштів домогосподарства на одну особу є нижчим за прожитковий мінімум, визначений Законом України про Державний бюджет України на 01 січня поточного року;

катастрофічні витрати на охорону здоров'я - обчислені відповідно до методології Всесвітньої організації охорони здоров'я витрати домогосподарства на охорону здоров'я, що становлять більше 40 % сукупних витрат домогосподарства, за вирахуванням стандартизованих витрат на харчування, оренду житла та комунальні послуги домогосподарств, які знаходяться між 25 та 35 перцентилем розподілу за витратами;

пріоритетні напрями розвитку сфери охорони здоров'я (далі - пріоритетні напрями) - затверджений МОЗ перелік заходів у сфері охорони здоров'я, видів медичних послуг (медичної допомоги), а також хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів, які мають найбільш істотне значення для показників здоров'я населення;

універсальне охоплення - забезпечення можливості отримання необхідних медичних послуг та лікарських засобів належної якості особами, на яких поширюються гарантії, передбачені Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII), без зазнання катастрофічних витрат або витрат, що призводять до збідніння.

Інші терміни вжито у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законах України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII), "Про Всеукраїнський перепис населення", інших нормативно-правових актах України.

II. Розробка Програми

1. Не пізніше 01 лютого поточного року МОЗ доводить до відома НСЗУ пріоритетні напрями розвитку сфери охорони здоров'я. Якщо у визначений термін МОЗ не повідомило пріоритетні напрями, НСЗУ використовує пріоритетні напрями, що використовувались у попередньому році.

2. НСЗУ розробляє проект Програми виходячи із пріоритетних напрямів та враховує:

1) спрямованість на досягнення універсального охоплення, в тому числі:

забезпечення основних потреб населення в медичних послугах, лікарських засобах, медичних виробах;

застосування показників результативності та економічної ефективності методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, зокрема результатів оцінки медичних технологій, а також застосування лікарських засобів та медичних виробів;

забезпечення фінансового захисту пацієнтів шляхом попередження катастрофічних витрат на охорону здоров'я та витрат, що призводять до збідніння;

забезпечення рівного доступу пацієнтів до гарантованих державою медичних послуг, лікарських засобів, медичних виробів;

2) необхідність забезпечення збалансованості бюджету Програми та стабільного фінансування медичного обслуговування населення за Програмою;

3) положення галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

3. Під час розробки проекту Програми НСЗУ використовує відомості з електронної системи охорони здоров'я, дані епідеміологічного спостереження (поширеність хвороб та захворюваності, причини передчасної смертності, тягар хвороб, поширеність факторів ризику), інформацію Національних рахунків охорони здоров'я України та іншу статистичну інформацію, дані соціальних та інших досліджень, в тому числі дані вибіркових обстежень домогосподарств, дані управлінського обліку, інші дані.

4. Для обговорення питань, пов'язаних із розробкою проекту Програми, НСЗУ може скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції, на всіх етапах розробки проекту Програми.

5. НСЗУ готує проект Програми за формою згідно з додатком до цього Порядку. Перелік медичних послуг у Програмі може відображатись як:

загальний опис медичних послуг, що належать до певного виду медичної допомоги;

перелік груп медичних послуг;

перелік окремих медичних послуг;

перелік медичних послуг, які не підлягають оплаті за рахунок коштів Програми та можуть фінансуватися з інших джерел.

6. НСЗУ передає проект Програми до МОЗ разом з пропозиціями щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів. За потреби МОЗ виносить проект Програми на розгляд робочої групи при МОЗ, до складу якої входять представник Мінфіну, МОЗ та НСЗУ.

7. Проект Програми подається до Мінфіну головним розпорядником бюджетних коштів у встановлені бюджетним процесом строки.

 

Генеральний директор
Директорату медичних послуг

О. Сухорукова

 

Додаток
до Порядку розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення
(пункт 5 розділу II)

ФОРМА ПРОЕКТУ

Проект програми державних гарантій медичного обслуговування населення

N
З/п

Медичні послуги

Тип ставки

Тариф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник Міністра

П. Ковтонюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали