Додаткова копія: Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та форми для подання таких запитів

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2017

м. Київ

N 84

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2017 р. за N 413/30281

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та форми для подання таких запитів

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті;

2) форму запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті.

2. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 26 лютого 2013 року N 114 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті" (Порядок N 114), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за N 416/22948.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з безпеки на транспорті

М. Ноняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
03 березня 2017 року N 84

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2017 р. за N 413/30281

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583).

3. Запит на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпека), подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання на адресу Укртрансбезпеки поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки.

7. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурного підрозділу з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є Укртрансбезпека.

8. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

9. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є Укртрансбезпека (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, поштової адреси, контактного телефону в запиті), та надає копію запиту особі, яка його подала.

10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання

А. В. Щелкунов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
03 березня 2017 року N 84

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2017 р. за N 413/30281

ФОРМА
запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті

Розпорядник інформації

Державна служба України з безпеки на транспорті

Запитувач

__
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
__
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
__
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати
__
                                           (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
__
__

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (зазначити потрібне):

на поштову адресу

_______
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

 

факсом

 

телефоном

 

_________
      (дата)

_
(підпис)

Примітки:

 

 

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: просп. Перемоги, 14, м. Київ, 03135 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: contact@dsbt.gov.ua;

телефаксом: (044) 351-47-62;

телефоном: (044) 351-44-23; (044) 351-47-66; (044) 351-47-98.

2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є Укртрансбезпека, за адресою: просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135, каб. 2308, у робочі дні - з 9.00 до 18.00, напередодні святкових, неробочих і вихідних днів - з 9.00 до 16.45.

3. Форму запиту можна отримати у Державній службі України з безпеки на транспорті за адресою: просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135, каб. 2308, або на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті (www.dsbt.gov.ua).

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється у письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безоплатно.

8. У разі якщо запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Державна служба України з безпеки на транспорті не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання

А. В. Щелкунов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали