ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 406

Про затвердження Порядку складення та подання запитів на інформацію та форми подання запиту на отримання публічної інформації

З метою виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) наказую:

1. Затвердити, що додається:

Порядок складення та подання запитів на інформацію;

Форму для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної, юридичної особи, від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді та електронною поштою.

2. Відділу інформаційного забезпечення забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Державної
авіаційної служби України

А. А. Колісник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної служби України
29.11.2011 N 406

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи до Державної авіаційної служби України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошту або номер засобу зв'язку;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужби).

5. Запит на інформацію може бути подано особисто під час особистого прийому або через поштову скриньку, що знаходиться на першому поверсі будови Державіаслужби, з приміткою "Доступ до публічної інформації" в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку Державіаслужби.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відділу документаційного забезпечення та контролю за виконанням, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Державної авіаційної служби України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Директор Департаменту правового
та адміністративного забезпечення

В. В. Романчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної служби України
29.11.2011 N 406

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді та електронною поштою

Розпорядник інформації Державна авіаційна служба України
пр-т Перемоги, 14
м. Київ, 01135

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Для фізичних осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Для юридичних осіб:

Найменування організації, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону

 

Для об'єднання громадян:

Найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

Загальний опис необхідної інформації

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

Вказати поштову адресу

Факсом

Вказати номер факсу

Електронною поштою

Необхідне підкреслити

Вказати e-mail

Контакти запитувача

 

Дата запиту

 

Підпис (у разі подання запиту в письмовій формі)

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної авіаційної служби України, розміщується на веб-сайті Державіаслужби України www. avia.gov.ua

2. Запит може бути поданий:

На поштову адресу: 01135 м. Київ, пр-т Перемоги, 14, Державна авіаційна служба України (на конверті вказувати "Публічна інформація");

На електронну адресу: vdz@avia.gov.ua

Телефаксом: 486-92-92

3. Форми запитів можна отримати на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України в розділі "Доступ до публічної інформації".

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації, який є зручним для запитувача.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, аварій, катастроф, небезпечних явищ, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

9.1. Державна авіаційна служба України не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

9.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

9.3. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

(найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Директор Департаменту правового
та адміністративного забезпечення

В. В. Романчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали