ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2017

м. Київ

N 380

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2017 р. за N 1324/31192

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в Державній інспекції ядерного регулювання України

Відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді в Державній інспекції ядерного регулювання України (далі - Порядок), що додається.

2. Відділу роботи з персоналом (самостійний) (Корнієвська О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Сектору інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю (самостійний) (Козулько Т. В.) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної інспекції ядерного регулювання України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконуючий обов'язки Голови

Б. Столярчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
17 жовтня 2017 року N 380

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2017 р. за N 1324/31192

Порядок стажування громадян з числа молоді в Державній інспекції ядерного регулювання України

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу".

Відповідно до цього Порядку громадяни з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, проходять стажування з метою ознайомлення з функціонуванням в Державній інспекції ядерного регулювання України державної служби.

2. Строк стажування не може перевищувати шести місяців.

3. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в Держатомрегулюванні (далі - стажист), згоди керівника відповідного структурного підрозділу Держатомрегулювання, погодження Голови Держатомрегулювання або його заступників (відповідно до підпорядкування структурного підрозділу). Допуск до стажування оформлюється наказом Держатомрегулювання.

Стажування молоді в Держатомрегулюванні може здійснюватися з ініціативи Голови Держатомрегулювання, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських організацій та інших осіб.

4. На період стажування в Держатомрегулюванні за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів Держатомрегулювання, в яких проводитиметься стажування.

5. Стажування проводиться згідно з індивідуальним планом стажування (додаток), що затверджується керівником стажування.

6. На період проходження стажування на стажиста поширюються правила внутрішнього службового розпорядку Держатомрегулювання.

7. Стажист:

1) бере участь у роботі структурного підрозділу (бази стажування) Держатомрегулювання, готує проекти документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом), може бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу;

2) за погодженням з керівником стажування має право бути відсутнім у робочі дні на стажуванні з метою підготовки до складання іспитів;

3) зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

4) звітує керівнику стажування про виконання поставлених завдань;

5) зобов'язаний додержуватись етики і культури поведінки.

8. Керівник стажування:

1) складає, затверджує та контролює індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) надає допомогу в удосконаленні професійних умінь та навичок;

4) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу (бази стажування) Держатомрегулювання;

5) залучає стажиста до участі у діяльності структурного підрозділу (бази стажування), підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

9. За три робочі дні до закінчення строку стажування стажист надає керівнику стажування підсумковий стислий звіт про результати стажування та засвідчує його своїм підписом.

10. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає довідку або характеристику, яка містить інформацію про результати стажування, яка засвідчується Відділом роботи з персоналом (самостійний).

11. Документи про проходження стажування передаються до Відділу роботи з персоналом (самостійний).

12. Держатомрегулювання не несе зобов'язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в Держатомрегулюванні, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових витрат на час перебування в дорозі та витрат на найм житла тощо.

За проходження стажування оплата стажисту та керівнику стажування не проводиться.

 

Начальник Відділу роботи з
персоналом (самостійний)

О. Корнієвська

 

Додаток
до Порядку стажування громадян з числа молоді в Державній інспекції ядерного регулювання України
(пункт 5)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник стажування
________ ______
     (підпис)          (ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

____
(прізвище, ім'я та по батькові)
в __________
(назва структурного підрозділу)
з ________ по _______ 20_ року

N з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результати виконання

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка проходить стажування

_________
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали