Додаткова копія: Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.03.2018

м. Київ

N 7-рп

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 418/31870

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу" Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України, що додається.

2. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Антимонопольного комітету України
16 березня 2018 року N 7-рп

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 418/31870

Порядок стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу".

2. Термін "молодь", що використовується в цьому Порядку, означає громадян України віком до 35 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби (далі - стажист).

3. Стажування молоді в апараті Комітету здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням у Комітеті державної служби.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників апарату Комітету.

4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі письмової заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Комітету, та оформлюються наказом керівника апарату Комітету. До заяви стажист може додати мотиваційний лист у довільній формі.

База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату Комітету) визначається наказом керівника апарату Комітету з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу. При цьому враховується організаційна можливість прийняття особи на стажування.

Стажування молоді в апараті Комітету може здійснюватися з ініціативи Голови Комітету, державних уповноважених Комітету, керівника апарату Комітету, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань.

5. На період стажування в апараті Комітету за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату Комітету, в яких проводитиметься стажування.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування згідно з додатком до цього Порядку, що затверджується керівником стажування.

7. Керівник стажування:

1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу - бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

5) ініціює дострокове припинення стажування у разі порушення стажистом вимог цього Порядку.

8. Стажист:

1) зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) зобов'язаний додержуватись етики та культури поведінки;

3) може брати участь у роботі структурного підрозділу - бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів.

9. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

10. Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт про стажування, засвідчує його своїм підписом та подає керівнику стажування.

11. Документи про проходження стажування (у повному обсязі) передаються керівником стажування на зберігання до Управління персоналу Комітету.

12. Комітет не несе зобов'язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Комітету, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

 

Начальник Управління персоналом

О. Гладський

 

Додаток
до Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України
(пункт 6)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник стажування

___ 20__ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

____
(прізвище, ім'я, по батькові)
в __________
(назва структурного підрозділу)
з ___ по ___ 20__ року

N з/п

Завдання

Строк виконання

Результати виконання

1

2

3

4

Особа, яка проходить
стажування

 
_________
(підпис)

 
___
(ініціали, прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали