Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної служби здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2019

м. Київ

N 1716

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2019 р. за N 958/33929

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної служби здоров'я України

Відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної служби здоров'я України, що додається.

2. Департаменту управління персоналом та кадрової політики (Азябіна О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Національної служби здоров'я України забезпечити стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної служби здоров'я України, затвердженого цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П. А.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти
і науки України

Л. Гриневич

В. о. Голови Національного
агентства України з питань
державної служби

А. Заболотний

Голова Національної
служби здоров'я України

О. Петренко

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник
Голови СПО
об'єднань профспілок

О. О. Шубін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
30 липня 2019 року N 1716

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2019 р. за N 958/33929

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної служби здоров'я України

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті НСЗУ.

2. У цьому Порядку термін "молодь" означає громадян України віком до 35 років, які є студентами закладів вищої освіти або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

3. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності НСЗУ та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті НСЗУ (далі - стажист), і згоди керівника відповідного структурного підрозділу апарату НСЗУ, що оформлюється наказом НСЗУ. До заяви стажист додає резюме у довільній формі.

5. Стажування молоді в апараті НСЗУ може здійснюватися з ініціативи Голови НСЗУ або його заступників, керівників закладів вищої освіти, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.

6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату НСЗУ, а саме:

повний робочий день - понеділок - четвер з 9:00 до 18:00 год, п'ятниця з 9:00 до 16:45 год, обідня перерва з 13:00 до 13:45 год;

неповний робочий день, що передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.

7. На період стажування в апараті НСЗУ за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів апарату НСЗУ.

8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 1), який затверджує керівник стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

9. Керівник стажування:

складає та затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

10. Стажист:

зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

зобов'язаний додержувати правил внутрішнього службового розпорядку НСЗУ, етики та культури поведінки;

може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;

має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.

11. Стажист після закінчення стажування повинен підготувати письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування (додаток 2) з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом.

12. Керівник стажування після закінчення стажування готує висновок про результати проходження стажування в апараті НСЗУ (додаток 3) та довідку за результатами проходження стажування в апараті НСЗУ (додаток 4), які містять інформацію про результати стажування та одержані стажистом знання і навички, професійні, ділові та особисті його якості. Висновок та довідка складаються у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а інший передається для зберігання до служби управління персоналом разом з усіма документами про проходження стажування.

13. Стажування проходить на безоплатній основі. НСЗУ не несе зобов'язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті НСЗУ, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

 

Заступник Міністра

П. Ковтонюк

 

Додаток 1
до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної служби здоров'я України
(пункт 8)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник стажування
______             ___
 (підпис)                     (ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

__
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
у _
                                                                                      (назва структурного підрозділу)
з "___" до "___" 20__ року.

N з/п

Назва завдання

Строки виконання

Результати виконання

1

2

3

4

Особа, яка проходить
стажування

_________
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 2
до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної служби здоров'я України
(пункт 11)

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ СТАЖУВАННЯ

__
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
у
                                                                                      (назва структурного підрозділу)
з "___" до "___" 20__ року.

Відповідно до наказу НСЗУ від "___" 20__ року N я проходив(ла) стажування з "___" до "___" 20__ року.

Під час стажування відповідно до індивідуального плану стажування ознайомився(лась) із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і практикою їх застосування в діяльності НСЗУ, а саме:
_
_
_

Під час стажування були відпрацьовані практичні питання і завдання:
_
_
_

Під час стажування брав(ла) участь у:
_
_
_

Особа, яка проходить
стажування

_________
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 3
до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної служби здоров'я України
(пункт 12)

ВИСНОВОК
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ В АПАРАТІ НСЗУ

_
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
у
                                                                                  (назва структурного підрозділу)
з "___" до "___" 20__ року.

Відповідно до статті 48 Закону України "Про державну службу", з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби, на підставі наказу НСЗУ
від "___" 20__ року N ____ _
                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
проходив(ла) стажування.

За час стажування працював(ла) відповідно до індивідуального плану стажування.

Обсяг завдань, передбачених індивідуальним планом стажування, виконано у повному обсязі / не виконано / частково виконано.

Висновок керівника стажування ____

Керівник стажування

_________
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 4
до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національної служби здоров'я України
(пункт 12)

ДОВІДКА
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ В АПАРАТІ НСЗУ

Видана ______
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка проходила стажування)
у тому, що він (вона) пройшов(ла) / не пройшов(ла) стажування у ______
_
                                                                                          (назва структурного підрозділу)
з "___" до "___" 20__ року.

За результатами стажування продемонстрував(ла) високий / достатній / низький рівень підготовки.

Керівник стажування

_________
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали