Про затвердження Порядку стажування в апараті Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації,
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 20 липня 2017 року N 828

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
26 липня 2017 р. за N 131/2338

Відповідно до частини 9 статті 48 Закону України "Про державну службу", керуючись статтями 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою ознайомлення молоді з функціонуванням державної служби:

1. Затвердити Порядок стажування в апараті Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби (далі - Порядок), що додається.

2. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій затвердити відповідні порядки стажування та забезпечити стажування у цих органах громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби.

3. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації (Огданська), контроль за виконанням залишаю за собою.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
20 липня 2017 року N 828

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
26 липня 2017 р. за N 131/2338

ПОРЯДОК
стажування в апараті Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби

1. Порядок стажування в апараті Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби (далі - Порядок), визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування в апараті Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу".

2. У цьому Порядку термін "молодь" вживається у такому значенні: громадяни України віком до 35 років, які отримали освіту або які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань "Соціальні та поведінкові науки", "Управління та адміністрування", "Право", "Інформаційні технології", "Публічне управління та адміністрування".

3. Стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, здійснюється з метою ознайомлення з державною службою строком до шести місяців.

4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті облдержадміністрації (далі - стажист), за згодою керівника відповідного структурного підрозділу апарату облдержадміністрації, в якому планується проходження стажування, оформлюється наказом заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, а у разі його відсутності - розпорядженням голови облдержадміністрації. До заяви стажист додає мотиваційний лист у довільній формі.

5. На період стажування в апараті облдержадміністрації за стажистом закріплюється керівник стажування (відповідальний за стажування) з числа керівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, в яких буде проводитись стажування.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 1), який підписується керівником стажування (відповідальним за стажування) і стажистом, та затверджується заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації (у разі його відсутності - заступником керівника апарату облдержадміністрації).

7. Керівник стажування (відповідальний за стажування):

1) складає та підписує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу апарату облдержадміністрації, в якому стажист проходить стажування;

4) корегує, перевіряє хід заповнення документації стосовно стажування;

5) контролює виконання індивідуального плану.

8. Права і обов'язки стажиста:

має право отримувати інформацію щодо діяльності облдержадміністрації відповідно до індивідуального плану стажування;

зобов'язується у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування;

зобов'язується виконувати вказівки та доручення керівника стажування (відповідального за стажування), додержуватись правил етичної поведінки;

зобов'язується додержуватись правил внутрішнього службового розпорядку апарату Донецької обласної державної адміністрації.

9. Після закінчення стажування стажист подає керівнику стажування звіт про проходження стажування (додаток 2).

10. Керівник стажування після подання стажистом звіту про проходження стажування оформляє висновок про проходження стажування (додаток 3), що має містити інформацію про рівень виконання стажистом плану стажування.

11. Після проходження стажування в апараті облдержадміністрації стажисту видається довідка за результатами стажування (додаток 4).

12. Облдержадміністрація не несе зобов'язань щодо оплати стажування, а також відшкодування стажисту витрат на проїзд до місця стажування і у зворотному напрямку, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна

 

Додаток 1
до Порядку стажування в апараті Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби
(пункт 6)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
                   (ініціали, прізвище)

__ 2___ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

стажування __
                           (прізвище, ім'я, по батькові)

з _ по _

в __________
(назва структурного підрозділу)

N
з/п

Назва заходу

Проходження стажування

Кількість днів

Дата виконання

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Відповідальний за стажування

 

 

___
(посада)


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Особа, яка проходить стажування


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку стажування в апараті Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби
(пункт 9)

ЗВІТ
про проходження стажування

_____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

в ______
(назва структурного підрозділу)

Відповідно до наказу заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації від 2___ року N ________ я проходив (ла) стажування з __ по ___ _________ 2___ року.

Під час стажування, відповідно до плану стажування ознайомився (лась) із законодавчими та нормативно-правовими актами:

1) _;

2) _;

3) _;

4) _.

Під час стажування були відпрацьовані практичні питання і завдання:

1) ознайомлення з ___;

2) опрацьована система __________.

При проходженні стажування підготовлено:

Особа, яка проходить стажування


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку стажування в апараті Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби
(пункт 10)

ВИСНОВОК
про проходження стажування

______
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відповідно до статті 48 Закону України "Про державну службу" з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби, відповідно до наказу заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації від _ 2__ року N _______, ________ проходив (ла)
                                                                                                                                                   (прізвище, ініціали)

стажування в _.
                                                                                                               (прізвище, ініціали)

За час стажування ________ згідно з індивідуальним планом стажування
                                                               (прізвище, ініціали)

виконав(ла) __.

У ході проходження стажування ознайомився(лась), опрацював(ла), підготував(ла) _.

Стажування ________ пройшло на належному/неналежному професійному рівні, план
                                    (прізвище, ініціали)

стажування виконано / не виконано у повному / не повному обсязі.

Відповідальний за стажування

 

 

_____
(посада)


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 4
до Порядку стажування в апараті Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби
(пункт 11)

ДОВІДКА
за результатами стажування в апараті Донецької обласної державної адміністрації

Видана _______
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка проходила стажування)

у тому, що дійсно не пройшов(ла) / пройшов(ла) стажування в

__
(назва структурного підрозділу)

з по 2___ року.

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

2___ року

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали