КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 червня 2012 р. N 517

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України та статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 червня 2012 р. N 517


ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. Ці Порядок та умови визначають механізм перерахування і надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - заборгованість).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості (далі - субвенція) надається згідно з розподілом, наведеним у додатку 1.

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Відповідальними виконавцями відповідної бюджетної програми є Мінрегіон і Казначейство.

3. Перерахування субвенції здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася на 1 квітня 2012 р. і не погашена на дату складення довідки про суму заборгованості.

4. Підставою для проведення розрахунків з погашення заборгованості є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається підприємствами, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію населенню або надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - надавачі послуг), та іншими учасниками розрахунків з погашення заборгованості (далі - учасники розрахунків) на підставі довідки, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості на дату підписання такого договору. Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатку 2.

Учасниками розрахунків є територіальні органи Казначейства; фінансові управління районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій чи структурні підрозділи з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад (далі - місцеві фінансові органи); надавачі послуг; Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", її філії, дочірні підприємства і компанії; суб'єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом; підприємства, що здійснюють передачу та постачання електричної енергії (далі - енергопостачальники); державне підприємство "Енергоринок"; енергогенеруючі компанії та їх кредитори - постачальники вугільної продукції; державне підприємство "Вугілля України"; вугледобувні підприємства.

Кількість сторін договору про організацію взаєморозрахунків є необмеженою та визначається такою кількістю учасників розрахунків, виконання договору якими забезпечить погашення заборгованості та надходження до бюджету коштів у сумі, необхідній для її погашення.

Учасниками розрахунків можуть бути підприємства, установи, організації та інші суб'єкти господарювання незалежно від форми власності.

5. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг на підставі таких підтвердних документів:

1) розрахунок фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг, скріпленим печаткою;

2) копія рішення органу державної влади чи місцевого самоврядування про затвердження тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

3) звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств, засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг, скріпленим печаткою, зокрема:

з надання послуг з теплопостачання (за формою N 1С-теплопостачання);

з надання послуг з водопостачання та водовідведення (за формою N 1С-водопостачання, водовідведення);

4) звіт про постачання теплової енергії (за формою N 1-теп), звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії (за формою N 23-енерго), довідка про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки за неї (за формою N 32-енерго) або звіт про роботу водопроводу (за формою N 1-водопровід) та/або звіт про роботу каналізації (за формою N 1-каналізація).

6. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг як різниця між фактичними витратами на теплову енергію, що виробляється, транспортується та постачається населенню, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення і фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, з урахуванням перерахунків за низькоякісні та надані не в повному обсязі послуги та відрахуванням дотації місцевих бюджетів, отриманої надавачами послуг.

7. Розрахунок обсягу заборгованості складається за формою згідно з додатком 3, погоджується відповідним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу місцевого самоврядування та разом з документами, зазначеними у пункті 5 цих Порядку та умов, подається учасниками розрахунків територіальним комісіям з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі - територіальні комісії), утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190 "Про утворення Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 447), для прийняття рішення про узгодження обсягу заборгованості.

Територіальні комісії протягом двох тижнів з дня надходження зазначених документів приймають рішення про узгодження обсягу заборгованості.

Для визначення обсягу зобов'язань енергопостачальники та державне підприємство "Енергоринок" подають територіальним комісіям довідку-розрахунок суми додаткового податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, яке виникає у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, за формою відповідно до додатку 4, а також копії додатків до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, в яких зазначені кореговані суми доходів (витрат), пов'язані з розрахунками за електричну енергію підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які є учасниками розрахунків.

Територіальні комісії узгоджують суми додаткового податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств енергопостачальників та державного підприємства "Енергоринок" відповідно до цих Порядку та умов, а також договору про організацію взаєморозрахунків.

Забороняється проведення розрахунків з кредиторської заборгованості за природний газ та електричну енергію, спожиті надавачами послуг, що утворилася внаслідок заміни боржника за зобов'язанням, укладення договору поруки, іншої зміни сторони за зобов'язанням.

8. Державне підприємство "Енергоринок", Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", її філії, дочірні підприємства і компанії протягом десяти робочих днів укладають з учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків або надають їм письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови в укладанні таких договорів.

9. Учасники розрахунків подають до місцевого фінансового органу:

1) договір про організацію взаєморозрахунків, укладений в установленому порядку;

2) рішення територіальної комісії про узгодження:

обсягу заборгованості;

суми додаткового податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств (виключно енергопостачальники та державне підприємство "Енергоринок");

3) копії додатків до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, в яких зазначені кореговані суми доходів (витрат), пов'язаних з розрахунками за електричну енергію підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які є учасниками розрахунків (виключно енергопостачальники та державне підприємство "Енергоринок");

4) документи, зазначені у пункті 5 цих Порядку та умов;

5) акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості, яка виникла на дату підписання договору про організацію взаєморозрахунків;

6) довідку органу ДПС про розмір (з урахуванням штрафних санкцій та пені) податкового боргу, в тому числі того, що реструктуризований або розстрочений (відстрочений), з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість та податкового боргу, в тому числі того, що реструктуризований або розстрочений (відстрочений), із сплати частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, до державного бюджету, не сплачених на день видачі довідки, що засвідчена підписом керівника органу ДПС, скріпленим печаткою зазначеного органу (за наявності податкового боргу) (виключно енергогенеруючими підприємствами та підприємствами вугільної галузі, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію населенню);

7) довідку органу ДПС про розмір (з урахуванням штрафних санкцій та пені) податкового боргу, в тому числі того, що реструктуризований або розстрочений (відстрочений), з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість та плати за користування надрами для видобування корисних копалин, а також податкового боргу, в тому числі того, що реструктуризований або розстрочений (відстрочений), із сплати частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, до державного бюджету, не сплачених на день видачі довідки, що засвідчена підписом керівника органу ДПС, скріпленим печаткою зазначеного органу (виключно вугледобувні та енергогенеруючі підприємства).

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подає Казначейству довідку про розмір дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності Компанії за 2011 рік.

10. Місцеві фінансові органи узагальнюють подані відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов документи та надсилають щомісяця до 5 і 20 числа Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних і Київської міської та фінансовому управлінню Севастопольської міської держадміністрацій договори про організацію взаєморозрахунків та реєстри договорів для формування та подання щомісяця до 7 і 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру таких договорів разом з їх копіями, а Казначейству і його територіальним органам, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, договори про організацію взаєморозрахунків.

11. Казначейство перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає Мінфіну інформацію про обсяг заборгованості.

Мінрегіон узагальнює подані відповідно до пункту 10 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та подає його щомісяця до 10 і 25 числа Мінфіну.

Мінфін на підставі інформації, поданої Казначейством, та узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків, поданого Мінрегіоном, приймає рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства.

12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399), і Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Мінфіном.

13. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, районів у мм. Києві та Севастополі і міст обласного значення на підставі договорів про організацію взаєморозрахунків, а також можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенції без розподілу її між зазначеними бюджетами за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

14. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості їх учасники (крім енергопостачальників та державного підприємства "Енергоринок") відкривають рахунки в територіальних органах Казначейства.

Енергопостачальники та державне підприємство "Енергоринок" проводять розрахунки за куповану електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

15. Учасники розрахунків у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають "стаття 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI).

16. Алгоритм розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕ.

17. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в територіальних органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

19. Роз'яснення щодо застосування цих Порядку та умов надаються Мінрегіоном.

 

Додаток 1
до Порядку та умов


РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у 2012 році

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію

усього

за рахунок джерел, зазначених у пунктах 34 - 37 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI)

усього

за рахунок джерел, зазначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI)

пункті 38 статті 4 (Закон N 4282-VI)

пунктах 34 - 37 статті 4 (Закон N 4282-VI)

Бюджет Автономної Республіки Крим

124003,2

117123

6880,2

6880,2

 

Обласний бюджет Вінницької області

4197,5

1431,5

2766

2766

 

Обласний бюджет Волинської області

4154,2

1682,6

2471,5

2471,5

 

Обласний бюджет Дніпропетровської області

498033,5

402771

95262,5

18064,8

77197,6

Обласний бюджет Донецької області

885207,2

689894

195313,2

39523,3

155789,8

Обласний бюджет Житомирської області

4268,8

2549,4

1719,4

1719,4

 

Обласний бюджет Закарпатської області

3479,3

3346,4

132.9

132.9

 

Обласний бюджет Запорізької області

10413,3

5667,8

4745,5

4745,5

 

Обласний бюджет Івано-Франківської області

2269,3

333,2

1936,1

1936,1

 

Обласний бюджет Київської області

5718,2

475

5243,2

5243.2

 

Обласний бюджет Кіровоградської області

3973,5

1575,8

2397,7

2397,7

 

Обласний бюджет Луганської області

208076,2

77250.9

130825,2

66057,4

64767,8

Обласний бюджет Львівської області

15514,5

819,6

14695

5837

8858

Обласний бюджет Миколаївської області

1920,2

543

1377,2

1377,2

 

Обласний бюджет Одеської області

8273,9

3019,8

5254,1

5254,1

 

Обласний бюджет Полтавської області

12026,4

5481,1

6545,3

6545,3

 

Обласний бюджет Рівненської області

2488,9

61,9

2427

2427

 

Обласний бюджет Сумської області

3596,7

790,6

2806,1

2806,1

 

Обласний бюджет Тернопільської області

2125

219,3

1905,7

1905,7

 

Обласний бюджет Харківської області

235159

23065,2

212093,8

212093,8

 

Обласний бюджет Херсонської області

2916,7

366,1

2550,6

2550,6

 

Обласний бюджет Хмельницької області

4975,3

1093,3

3882

3882

 

Обласний бюджет Черкаської області

4430,9

733,2

3697,7

3697,7

 

Обласний бюджет Чернівецької області

4500,7

3790,3

710,4

710,4

 

Обласний бюджет Чернігівської області

3488,4

117,2

3371,3

3371,3

 

Міський бюджет м. Києва

2515377

179546

2335831

2335831

 

Міський бюджет м. Севастополя

4503,2

468,4

4034,8

4034,8

 

Усього

4575090,9

1524215,6

3050875,3

2744262

306613,3


 

Додаток 2
до Порядку та умов


ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N ___
про організацію взаєморозрахунків

________
                 (місце укладення договору)

___ 20__ р.

Територіальний орган Казначейства в _________ в особі ____ (далі - сторона перша),
                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______;
місцевий фінансовий орган
                                                                                                                          (повне найменування)
в особі __________ (далі - сторона друга),
                                            (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______;
підприємство, установа, організація ____
                                                                                                                                       (повне найменування)
в особі __________ (далі - сторона третя),
                                             (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______;
підприємство, установа, організація ____
                                                                                                                                     (повне найменування)
в особі _______ (далі - сторона четверта),
                                         (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______;
підприємство, установа, організація ____
                                                                                                                                    (повне найменування)
в особі ___________ (далі - сторона п'ята),
                                                (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______;
підприємство, установа, організація ____
                                                                                                                                      (повне найменування)
в особі __________ (далі - сторона шоста),
                                             (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______;
підприємство, установа, організація ____
                                                                                                                                     (повне найменування)
в особі ________ (далі - сторона остання),
                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____ (далі - сторони),
уклали договір про таке.


Предмет договору

1. Предметом договору є організація проведення сторонами взаєморозрахунків відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) та постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. N 517 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування".

Порядок проведення взаєморозрахунків

2. Сторони погоджують перелік підприємств, установ та організацій, що беруть участь у проведенні взаєморозрахунків, та послідовність виконання сторонами договору.

3. Казначейство перераховує кошти, залучені з єдиного казначейського рахунка, стороні першій у сумі гривень на підставі рішення Мінфіну.

4. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти у сумі гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню.

5. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти у сумі гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню.

6. Сторона третя перераховує:

на рахунок сторони четвертої кошти у сумі гривень, у тому числі податок на додану вартість гривень, для погашення заборгованості за ______ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ 20__ р. N ___;

до спеціального фонду державного бюджету кошти для погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість; частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, у сумі гривень (у разі, коли сторона третя є підприємством електроенергетичної або вугільної галузі, що виробляє, транспортує та постачає теплову енергію для населення та є стороною останньою).

7. Сторона четверта перераховує:

до спеціального фонду державного бюджету кошти від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у сумі гривень (у разі, коли сторона четверта є стороною останньою - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", її філія, дочірнє підприємство чи компанія);

на рахунок сторони п'ятої кошти у сумі гривень, у тому числі податок на додану вартість гривень, для погашення заборгованості за ______ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ 20__ р. N ______ (у разі, коли сторона четверта є підприємством електроенергетичної галузі);

до спеціального фонду державного бюджету кошти для сплати сум податку на прибуток, нарахованого за результатами проведення взаєморозрахунків згідно із статтею 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) та договором, у сумі гривень.

8. Сторона п'ята перераховує на рахунок сторони шостої кошти у сумі гривень, у тому числі податок на додану вартість гривень, для погашення заборгованості за ______ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ 20__ р. N _____.

9. Сторона шоста перераховує:

на рахунок сторони останньої кошти у сумі ________ гривень, у тому числі податок на додану вартість гривень, для погашення заборгованості за ______ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ 20__ р. N _____;

до спеціального фонду державного бюджету кошти для погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі з дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість; частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка.

10. Сторона остання перераховує до спеціального фонду державного бюджету кошти для погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі з дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість; частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, в сумі ________ гривень.

11. Сторони у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають "стаття 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI), дату і номер договору.

Зобов'язання сторін

12. З метою виконання договору сторони зобов'язуються:

1) забезпечити подання до територіальних органів Казначейства належним чином оформлених договорів та платіжних документів згідно з Порядком та умовами надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування;

2) не вчиняти до проведення взаєморозрахунків дій з погашення заборгованості відповідно до договору;

3) перерахувати кошти наступній стороні, а сторона остання - як сплату ___ до спеціального фонду державного бюджету не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунок;

4) обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання договору;

5) забезпечити проведення розрахунків відповідно до договору та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного надання сторонами платіжних документів територіальні органи Казначейства своїм платіжним дорученням можуть самостійно перераховувати кошти за схемою, передбаченою договором.

Відповідальність сторін

13. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за договором відповідно до законодавства.

Інші умови

14. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

15. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

Дата та номер договору встановлюються після його підписання сторонами.

16. Договір є дійсним лише у разі проведення відповідного фінансування.

17. Сторони засвідчують, що після виконання договору вони не мають одна до одної жодної претензії стосовно предмета договору.

18. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових угод. Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.

19. Додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

20. Договір вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

21. Договір укладається у такій кількості примірників, якою є кількість сторін. Додатково складається один примірник для Казначейства. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

22. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються законодавством.

Сума договору _ гривень.
                                            (цифрами)                                                           (словами)


Реквізити сторін

Розрахунковий рахунок _

Код банку

Код згідно з ЄДРПОУ __

Керівник _
                                             (підпис)

Головний бухгалтер ____
                                                             (підпис)

М. П.


 

Додаток 3
до Порядку та умов


РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах на
__,
(найменування послуги)
що надана населенню

_
(найменування підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Рік

Фактичні нарахування згідно із затвердженими тарифами з урахуванням перерахунку за низькоякісні та надані не в повному обсязі послуги

Фактичні витрати з надання послуги для населення (повна собівартість)

Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями

Дотація місцевого бюджету, отримана підприємством, установою, організацією для відшкодування різниці в тарифах

Обсяг заборгованості з різниці в тарифах


______
(найменування посади керівника
підприємства, установи, організації)

______
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

______
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість.

 

Додаток 4
до Порядку та умов


Код згідно з ЄДРПОУ

 

Найменування підприємства, установи, організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
суми додаткового податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, яке виникає у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків

Показники коригування

Сума, гривень

Сума збільшення доходів у результаті врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості на підставі пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України, усього

 

у тому числі за договорами

 

Ставка податку на прибуток підприємств (21 відсоток)

 

Додаткове податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств, яке виникає у результаті проведення розрахунків

 


Коригування здійснюється у зв'язку з виконанням умов договору:

від ___ 20__ р. N ___, укладеного з ____
                                                                                                                                       (найменування та місцезнаходження
___________
підприємства, установи, організації)
від ___ 20__ р. N ___, укладеного з ____
                                                                                                                                      (найменування та місцезнаходження
___________
                                                                                    підприємства, установи, організації)
від ___ 20__ р. N ___, укладеного з ____
                                                                                                                                     (найменування та місцезнаходження
___________
                                                                                  підприємства, установи, організації)


______
(найменування посади
керівника підприємства,
установи, організації)

__
(підпис)

М. П.

____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

___
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

______
(найменування посади
керівника органу ДПС)

___
(підпис)

М. П.

____
(ініціали та прізвище)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали