КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2018 р. N 110

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України та статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. N 110

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - субвенція).

Субвенція надається з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - різниця між фактичною вартістю та тарифом), за рахунок джерел, зазначених у статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII), згідно з розподілом, наведеним у додатку 1.

Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

2. Перерахування субвенції здійснюється на суму різниці між фактичною вартістю та тарифом, що утворилася до 1 січня 2016 р. і не погашена на дату укладення договору про організацію взаєморозрахунків.

3. Підставою для проведення розрахунків з погашення різниці між фактичною вартістю та тарифом є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається підприємствами, що виробляли, транспортували та постачали теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги (далі - надавачі послуг), та іншими учасниками розрахунків з погашення заборгованості згідно з довідкою, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості (без урахування пені, штрафних і фінансових санкцій) на дату укладення такого договору. Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатку 2.

Кількість сторін зазначеного договору є необмеженою та визначається такою кількістю надавачів послуг та інших учасників розрахунків з погашення заборгованості, виконання договору якими забезпечить погашення різниці між фактичною вартістю та тарифом і надходження до державного бюджету коштів у повному обсязі.

Учасниками розрахунків є:

територіальні органи Казначейства;

структурні підрозділи з питань фінансів обласних, районних, Київської міської, районних у м. Києві держадміністрацій або структурні підрозділи з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, сільських, селищних, міських рад, об'єднаних територіальних громад, що утворилися згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (далі - місцеві фінансові органи);

надавачі послуг та їх правонаступники;

суб'єкти господарювання, що здійснюють відведення та очищення стічних вод;

газодобувні підприємства, ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", її філії, дочірні підприємства;

суб'єкти господарювання, що здійснюють транспортування, постачання та розподіл природного газу;

підприємства, що здійснюють передачу та постачання електричної енергії (далі - енергопостачальники);

державне підприємство "Енергоринок";

державне підприємство "НЕК "Укренерго";

енергогенеруючі компанії;

суб'єкти господарювання, що здійснюють постачання та/або споживання вугільної продукції;

державне підприємство "Вугілля України";

державне підприємство "Держвуглепостач";

вугледобувні підприємства.

Учасниками розрахунків можуть бути суб'єкти господарювання незалежно від форми власності.

Взаєморозрахунки можуть бути проведені між надавачами послуг.

Із суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, та енергопостачальниками, газодобувними або вугледобувними підприємствами проводяться розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії.

4. Обсяг різниці між фактичною вартістю та тарифом визначається відповідно до Типового положення про територіальні комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, затвердженого наказом Мінрегіону від 15 березня 2017 р. N 53 (Положення N 53) (далі - Типове положення).

5. Учасники розрахунків підписують договори про організацію взаєморозрахунків або повертають їх надавачеві послуг разом із вмотивованою письмовою відмовою в їх підписанні у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту їх отримання від надавача послуг.

6. Надавачі послуг подають до місцевого фінансового органу:

1) договір про організацію взаєморозрахунків;

2) копію протоколу засідання територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, що діють відповідно до Типового положення (Положення N 53);

3) розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах, оформлений суб'єктом господарювання згідно з додатком 1 до Типового положення (Положення N 53);

4) розрахунок фактичної вартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, організаціям і установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, які надають населенню, організаціям і установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (далі - розрахунок фактичної вартості виробництва), засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи суб'єкта господарювання, скріплений печаткою (у разі наявності);

5) копії рішень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення (затвердження) тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, водопостачання і водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги;

6) звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності надавачів послуг, підписаний керівником або іншою уповноваженою особою суб'єкта господарювання та скріплений печаткою (у разі наявності), зокрема:

за формою N 1С-теплопостачання - щодо надання послуг з теплопостачання;

за формою N 1С-водопостачання, водовідведення - щодо надання послуг з водопостачання та водовідведення;

за формами галузевої звітності, затвердженими НКРЕКП;

7) акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості за енергоносії, яка виникла на початок місяця, в якому підписується договір про організацію взаєморозрахунків;

8) довідку територіального органу ДФС про розмір податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу) та частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу);

9) довідку про розмір грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, не сплачених на день видачі довідки, засвідчену підписами уповноваженої особи господарського товариства та керівника суб'єкта управління корпоративними правами держави, за формою згідно з додатком 3;

10) підписану керівником або іншою уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку) суб'єкта господарювання податкову декларацію з податку на прибуток підприємства разом з підтвердженням її прийняття територіальним органом ДФС;

11) розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, підписаний керівником або іншою уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку) суб'єкта господарювання, разом з підтвердженням її прийняття територіальним органом ДФС.

7. Місцеві фінансові органи на підставі отриманих відповідно до пункту 6 цих Порядку та умов документів формують узагальнені реєстри договорів про організацію взаєморозрахунків, які надсилаються разом з копіями договорів про організацію взаєморозрахунків структурним підрозділам з питань фінансів обласних, Київської міської держадміністрацій для їх узагальнення та подання щомісяця до 13 і 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру таких договорів разом з їх копіями, а Казначейству і його територіальним органам, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, - договори про організацію взаєморозрахунків.

8. Казначейство перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає щомісяця до 14 і 24 числа Мінфіну та Мінрегіону інформацію про зобов'язання, що підлягають відшкодуванню за рахунок субвенції, в розрізі надавачів послуг.

Мінрегіон узагальнює подані відповідно до пункту 7 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та подає його щомісяця до 15 і 25 числа Мінфіну.

Мінфін на підставі поданої Казначейством інформації та поданого Мінрегіоном узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків приймає рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства.

9. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (Порядок N 1407), затвердженого Мінфіном.

Розрахунки з погашення заборгованості за рахунок джерел, визначених пунктами 8 (Закон N 2246-VIII) і 9 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII), проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.

10. Обласні, Київська міська держадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, районів у м. Києві, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад на підставі проектів договорів про організацію взаєморозрахунків, а також можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенції без розподілу її між зазначеними бюджетами за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

11. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості їх учасники (крім державного підприємства "Енергоринок" та енергопостачальників, які розраховуються за електричну енергію) відкривають рахунки в територіальних органах Казначейства.

12. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в територіальних органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Казначейство щомісяця до 5 числа подає Мінрегіону інформацію щодо договорів про організацію взаєморозрахунків, видатки за якими здійснено у місяці, що передував звітному.

15. Роз'яснення щодо застосування цих Порядку та умов надаються Мінрегіоном.

 

Додаток 1
до Порядку та умов

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Субвенція із спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам

Обласний бюджет:

 

Вінницької області

19821

Волинської області

6195

Дніпропетровської області

41542

Донецької області

107855

Житомирської області

18786

Закарпатської області

1956

Запорізької області

2796

Івано-Франківської області

24899

Київської області

27600

Кіровоградської області

17989

Луганської області

21261

Львівської області

47492

Миколаївської області

26085

Одеської області

123758

Полтавської області

74358

Рівненської області

32722

Сумської області

23292

Тернопільської області

3171

Харківської області

109450

Херсонської області

23294

Хмельницької області

17403

Черкаської області

28014

Чернівецької області

2416

Чернігівської області

8501

Міський бюджет м. Києва

189344

Усього

1000000

 

Додаток 2
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
N ___ про організацію взаєморозрахунків

__
(місце укладення договору)

___ 20__ р.

Територіальний орган Казначейства в ____
особі ________
                                                                       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона перша), що діє на підставі __;

місцевий фінансовий орган _
                                                                                                                        (повне найменування)
в особі _______
                                                                        (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона друга), що діє на підставі ___;

підприємство, установа, організація _______
                                                                                                                                (повне найменування)
в особі _______
                                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона третя), що діє на підставі ___;

підприємство, установа, організація _______
                                                                                                                                 (повне найменування)
в особі _______
                                                                      (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона четверта), що діє на підставі ;

підприємство, установа, організація ______
                                                                                                                           (повне найменування)
в особі _______
                                                                        (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - сторона п'ята), що діє на підставі ___;

підприємство, установа, організація ______
                                                                                                                                (повне найменування)
в особі _______
                                                                              (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона шоста), що діє на підставі __;

підприємство, установа, організація ______
                                                                                                                                   (повне найменування)
в особі _______
                                                                        (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона сьома), що діє на підставі __;

підприємство, установа, організація ______
                                                                                                                               (повне найменування)
в особі _______
                                                                       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона остання), що діє на підставі _ (далі - сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Предметом договору є організація проведення сторонами взаєморозрахунків за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - субвенція), визначена статтею 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) (далі - Закон), відповідно до Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. N 110.

Порядок проведення взаєморозрахунків

2. Сторони погоджують перелік підприємств, установ та організацій, що беруть участь у проведенні взаєморозрахунків, та послідовність виконання сторонами договору.

3. Казначейство перераховує кошти, залучені з єдиного казначейського рахунка, стороні першій у сумі гривень на підставі доведеного Мінфіном рішення.

4. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти у сумі гривень для погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

5. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти у сумі гривень для погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

6. Сторона третя перераховує:

1) на рахунок сторони четвертої кошти у сумі гривень, у тому числі податок на додану вартість гривень, для погашення заборгованості за _ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ 20__ р. N ________;

2) до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу);

сплати грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств;

сплати грошових зобов'язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

7. Сторона четверта перераховує на рахунок сторони п'ятої кошти у сумі _ гривень, у тому числі податок на додану вартість ___ гривень, для погашення заборгованості за ___ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ __________ 20__ р. N _____.

8. Сторона п'ята перераховує на рахунок сторони шостої кошти
у сумі ___________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ___ гривень, для погашення заборгованості за ___ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ 20__ р. N ____.

9. Сторона шоста перераховує:

1) на рахунок сторони сьомої кошти у сумі ___________ гривень, у тому числі податок на додану вартість гривень, для погашення заборгованості за ___ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ 20__ р. N _____;

2) до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу);

сплати грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств;

сплати грошових зобов'язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

10. Сторона сьома перераховує:

1) на рахунок сторони останньої кошти у сумі ________ гривень, у тому числі податок на додану вартість _ гривень, для погашення заборгованості за ___ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ 20__ р. N _____;

2) до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу);

сплати грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств;

сплати грошових зобов'язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

11. Сторона остання перераховує:

до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу);

сплати грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств;

сплати грошових зобов'язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

12. Сторони у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають "статті ____ Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) або "субвенція, що надається із спеціального фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. N 110", а також дату укладення і номер договору.

Зобов'язання сторін

13. З метою виконання договору сторони зобов'язуються:

1) забезпечити подання до територіальних органів Казначейства належним чином оформлених договорів та платіжних документів згідно з Порядком та умовами надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування;

2) не вчиняти до проведення взаєморозрахунків дій з погашення заборгованості відповідно до договору;

3) перерахувати кошти наступній стороні, а сторона остання - як сплату ___________ до державного бюджету не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунки;

4) обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання договору;

5) забезпечити проведення розрахунків відповідно до договору та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного надання сторонами платіжних документів територіальні органи Казначейства своїм платіжним дорученням можуть самостійно перераховувати кошти в порядку, передбаченому договором.

Відповідальність сторін

14. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за договором відповідно до закону.

Інші умови

15. Спірні питання, пов'язані з виконанням договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

16. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

Дата укладення і номер договору встановлюються після його підписання сторонами.

17. Договір є дійсним лише у разі здійснення відповідного фінансування.

18. Сторони засвідчують, що після виконання договору вони не мають одна до одної претензій стосовно предмета договору.

19. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів. Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.

20. Додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

21. Договір вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

22. Договір укладається у такій кількості примірників, якою є кількість сторін. Додатково складається примірник договору для Казначейства. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

23. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються законодавством.

Сума договору

___
(цифрами)

____
(словами)

гривень.

Реквізити сторін

Розрахунковий рахунок __

Код банку _

Код згідно з ЄДРПОУ __

Керівник _
                                                                             (підпис)

Головний бухгалтер __
                                                                                   (підпис)

 

Додаток 3
до Порядку та умов

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування
господарського товариства

 

 

 

 

 

 

 

 


 


ДОВІДКА
про розмір дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарського товариства
_____,
(найменування господарського товариства)
у статутному капіталі якого є державна власність, до державного бюджету

Сума дивідендів (доходу), нарахована на акції (частки), що сплачується до державного бюджету, становить ________ гривень.

___________
         (найменування посади уповноваженої
           особи господарського товариства)

______
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

___________
      (найменування посади керівника суб'єкта
  управління корпоративними правами держави)

______
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали