Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.02.2020

м. Київ

N 126

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2020 р. за N 167/34450

Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році

Відповідно до частини четвертої статті 1032 Бюджетного кодексу України, підпункту 2 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року N 1106-р "Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (Розпорядження N 1106-р), пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 630 (Постанова N 630),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції в 2020 році, що додаються.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.

 

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

Ю. Джигир

Виконавчий директор
Асоціації міст України

О. В. Слобожан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04 лютого 2020 року N 126

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2020 р. за N 167/34450

Порядок та умови
погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році

1. Ці Порядок та умови визначають особливості використання коштів освітньої субвенції (далі - субвенція), розподілених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року N 1106-р "Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (Розпорядження N 1106-р) (далі - Розпорядження), у 2020 році, критерії розподілу субвенції між місцевими бюджетами, механізм погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання субвенції.

2. Субвенція використовуються за такими напрямами:

ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) державних або комунальних закладів загальної середньої освіти (далі - заклади освіти);

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів освіти;

придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами;

придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти.

3. Використання коштів субвенції здійснюється на засадах співфінансування з місцевих бюджетів, відповідно до підпункту 3 пункту 2 Розпорядження (Розпорядження N 1106-р).

Обов'язковою умовою фінансування за рахунок субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням.

Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів.

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам.

4. Обласні, Київська міська державні адміністрації (далі - держадміністрації) здійснюють розподіл коштів субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад відповідно до загальної вартості погоджених МОН пропозицій.

5. Ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) здійснюється для закладів освіти з числа:

1) опорних закладів освіти з кількістю учнів не менше 200 осіб (без урахування учнів у філіях) (далі - опорні заклади освіти);

2) закладів освіти, розташованих в місті Києві, містах обласного значення та об'єднаних територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного значення, з кількістю учнів не менше 400 осіб, а також закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;

3) закладів освіти, розташованих у районах та об'єднаних територіальних громадах, із кількістю учнів не менше 200 осіб (крім закладів освіти, зазначених в підпункті 4 цього пункту);

4) закладів освіти, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, із кількістю учнів не менше 100 осіб.

6. Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів освіти здійснюється для закладів освіти з кількістю учнів 1 - 4 класів не менше 20 осіб, в яких відсутні туалети в приміщеннях будівель (корпусів) закладу освіти, де проводяться навчальні заняття.

7. Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється для закладів освіти у такій черговості:

1) опорні заклади освіти, заклади освіти, які оптимізовані/об'єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/об'єднані/реорганізовані протягом 2020 року;

2) заклади освіти з кількістю учнів 100 та більше, що мають учнів, які відповідно до законодавства потребують підвезення;

3) інші заклади освіти.

8. Використання субвенції на закупівлю обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти, здійснюється відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року N 414 (Перелік N 414), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 року за N 582/32034.

9. Держадміністрації надсилають до МОН листи з пропозиціями, за поданням органів управління у сфері освіти держадміністрації, за формою згідно з додатком до цих Порядку та умов, та гарантійні листи місцевих рад про дотримання ними умов співфінансування з місцевого бюджету в обсязі, не менше ніж визначено підпунктом 3 пункту 2 Розпорядження (Розпорядження N 1106-р).

10. Листи з пропозиціями подаються за кожним напрямом окремо до 01 березня 2020 року. В пропозиції держадміністрації розміщують заклади освіти за пріоритетністю.

11. До листів з пропозиціями щодо придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти, додається перелік обладнання, яке планується закупити.

12. До листів з пропозиціями щодо ремонту обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти та щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів освіти додаються:

фотографії обладнання для їдалень (харчоблоків), яке потребує ремонту/оновлення або надвірних туалетів (в електронному вигляді у форматі .jpg);

орієнтовний перелік обладнання для їдалень (харчоблоків), яке необхідно придбати, та його орієнтовна вартість.

13. Для розгляду пропозицій МОН утворює комісію.

Персональний склад комісії затверджується наказом МОН.

Головою комісії є заступник Міністра освіти і науки.

Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за необхідності.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів її затвердженого складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу, оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. На підставі рішення комісії МОН видає відповідний наказ, який доводиться до відома держадміністрацій листом.

Підготовку матеріалів для розгляду комісією, складення та оформлення протоколів засідань комісії здійснює секретар комісії, який є працівником МОН і бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

 

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. Осмоловський

 

Додаток
до Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році
(пункт 9)

Пропозиції

_
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)
щодо використання коштів розподілу резерву освітньої субвенції та нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у 2020 році за напрямом*

N з/п

Назва закладу освіти**

Адреса

Кількість учнів

ID закладу освіти в ДІСО

Код бюджету, з якого здійснюється фінансування закладу освіти

Потреба

Обґрунтування потреби

обсяг освітньої субвенції, тис. грн

обсяг співфінансування тис. грн***

Номер фото/номер додатку з переліком витрат****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

-


* відповідно до додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року N 1106-р "Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (Розпорядження N 1106-р)

** якщо заклад освіти має статус опорного, в дужках вказати "опорний"

*** не зазначається для придбання обладнання для спеціалізованих та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти

**** заповнюється для напрямів:

ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти;

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали