Додаткова копія: Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2018

м. Київ

N 527

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2018 р. за N 1061/32513

Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 336 "Деякі питання оплати праці окремих категорій працівників" (Постанова N 336) та з метою врегулювання питань виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, що додаються.

2. Департаменту формування та реалізації державної політики у сфері кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби
генерал-лейтенант

Л. О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

А. І. Широков

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
30 серпня 2018 року N 527

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2018 р. за N 1061/32513

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм виплати та розмір надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку (далі - підрозділи Держспецзв'язку), які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту (далі - надбавка за особливий характер роботи).

2. Надбавка за особливий характер роботи виплачується працівникам Держспецзв'язку щомісяця у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

3. Граничний розмір надбавки за особливий характер роботи встановлюється наказом Адміністрації Держспецзв'язку в межах асигнувань на заробітну плату, передбачених Адміністрації Держспецзв'язку на відповідний рік.

4. Надбавка за особливий характер роботи встановлюється працівникам Держспецзв'язку, які безпосередньо виконують такі завдання:

розробка нормативних документів та нормативно-правових актів, виконання організаційних заходів з метою формування та реалізації державної політики щодо захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури;

забезпечення розвитку систем та реалізації заходів криптографічного та технічного захисту інформації для запобігання кіберінцидентам та захисту від кібератак об'єктів критичної інформаційної інфраструктури;

здійснення державного контролю за станом захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури;

координація діяльності суб'єктів забезпечення кібербезпеки щодо кіберзахисту;

забезпечення створення та функціонування Національної телекомунікаційної мережі;

забезпечення впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту;

здійснення організаційно-технічних заходів із запобігання, виявлення та реагування на кіберінциденти і кібератаки та усунення їх наслідків;

інформування про кіберзагрози та відповідні методи захисту від них;

забезпечення впровадження системи аудиту інформаційної безпеки на об'єктах критичної інфраструктури;

проведення аудиту захищеності комунікаційних і технологічних систем об'єктів критичної інфраструктури на вразливість;

впровадження єдиної (універсальної) системи індикаторів кіберзагроз;

забезпечення створення та функціонування системи захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет;

забезпечення створення та функціонування системи антивірусного захисту національних інформаційних ресурсів;

забезпечення створення та функціонування системи взаємодії команд реагування на комп'ютерні надзвичайні події;

розробка сценаріїв реагування на кіберзагрози, заходів щодо протидії таким загрозам, програм та методик проведення кібернавчань;

забезпечення виконання завдань урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

5. Надбавка за особливий характер роботи встановлюється працівникам Держспецзв'язку відповідно до затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку номенклатури посад, пов'язаних з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту (далі - Номенклатура), та за умови, що виконання одного із завдань, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, передбачено їхніми посадовими інструкціями.

6. Надбавка за особливий характер роботи виплачується працівнику Держспецзв'язку згідно з посадою, яку він обіймає, з дня призначення на посаду, внесену до Номенклатури.

Надбавка за особливий характер роботи встановлюється наказом по особовому складу на підставі рапортів (службових записок), погоджених з фінансовим підрозділом Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділу Держспецзв'язку:

заступників начальників підрозділів Держспецзв'язку на ім'я начальників підрозділів Держспецзв'язку - відносно працівників підрозділів Держспецзв'язку;

заступників Голови Держспецзв'язку на ім'я Голови Держспецзв'язку - відносно начальників підрозділів Держспецзв'язку, начальників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку;

начальників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку на ім'я Голови Держспецзв'язку - відносно працівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку.

У рапорті (службовій записці) зазначаються реквізити та номер пункту Номенклатури, розмір надбавки за особливий характер роботи та дата її встановлення.

7. Конкретний розмір надбавки за особливий характер роботи працівникам Держспецзв'язку визначається індивідуально залежно від обсягу та складності виконуваних завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

8. Виплата надбавки за особливий характер роботи припиняється з дня призначення працівника Держспецзв'язку на іншу посаду, за якою надбавку за особливий характер роботи не встановлено.

Поновлення виплати надбавки за особливий характер роботи, а також підвищення або зменшення її розміру (у разі змін обсягу та складності виконуваних завдань) здійснюються у порядку, визначеному для її встановлення.

 

Т. в. о. директора Департаменту
формування та реалізації державної
політики у сфері кіберзахисту
Адміністрації Держспецзв'язку

Ю. І. Циплинський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали