Додаткова копія: Про затвердження Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2018 р. N 990

Київ

Про затвердження Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання

Відповідно до статті 2654 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2018 р. N 990

ПОРЯДОК
тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання

1. Цей Порядок визначає процедуру тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів, зберігання таких транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, а також їх повернення.

2. Тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку здійснюється інспектором з паркування в разі вчинення водієм порушення, передбаченого частиною третьою статті 122 (порушення правил зупинки, стоянки в межах відповідного населеного пункту), частиною першою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у випадках, коли розміщення транспортного засобу є таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, а також у разі вчинення порушення, передбаченого частиною другою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Випадки розміщення транспортного засобу, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, визначені частиною третьою статті 2654 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів-евакуаторів (далі - евакуатор), у тому числі тих, що належать підприємствам, установам та організаціям, які провадять діяльність, пов'язану із транспортуванням транспортних засобів, і з якими органами місцевого самоврядування укладено в установленому законодавством порядку договори.

Зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів здійснюється на спеціальних майданчиках чи стоянках Національної поліції, її територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів, а також підприємств, установ та організацій, з якими територіальними (у тому числі міжрегіональними) органами Національної поліції укладено договори про надання послуг із зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

4. Для доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку інспектор з паркування викликає евакуатор.

5. Після прибуття евакуатора інспектор з паркування у присутності двох понятих і особи, яка виконує роботи з доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу згідно з додатком.

Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу підписують інспектор з паркування, особа, що виконує роботи з доставлення такого засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, та два понятих.

Один примірник акта надається відповідальній особі, зазначеній у частині першій статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, або особі, яка керувала транспортним засобом на момент учинення правопорушення.

Другий примірник акта зберігається в матеріалах справи про адміністративне правопорушення.

6. У разі тимчасового затримання транспортного засобу місце розташування такого транспортного засобу повинне бути обов'язково зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).

Режим фотозйомки (відеозапису) передбачає здійснення інспектором з паркування за допомогою технічних засобів, що функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, фото/відеофіксації обставин порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів, а саме: дати, часу (моменту), місця розташування транспортного засобу щодо нерухомих об'єктів та/або географічних координат, інших ознак наявності складу адміністративного правопорушення. У разі здійснення фотозйомки обов'язковою є наявність не менше двох зображень транспортного засобу, отриманих з різних або протилежних ракурсів, а в разі фіксації порушення, що полягає в несплаті вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування в межах населеного пункту, в якому не впроваджена автоматизована система контролю оплати паркування, обов'язковою є наявність додаткового зображення (зображень), що фіксує відсутність під лобовим склом транспортного засобу документа про оплату послуг з користування майданчиком для платного паркування.

Зазначені зображення чи відеозапис разом з іншою інформацією про адміністративне правопорушення за наявної технічної можливості негайно, але не пізніше наступного робочого дня з дати встановлення відповідальної особи, зазначеної в частині першій статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вносяться до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

7. У разі коли водій, що вчинив правопорушення, присутній під час тимчасового затримання транспортного засобу і порушення неможливо усунути на місці в максимально короткий строк, інспектор з паркування складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу і виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення, а якщо правопорушення може бути усунуте водієм у максимально короткий строк, інспектор з паркування не складає зазначений акт і не здійснює тимчасове затримання транспортного засобу, але виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення.

8. У разі коли в режимі фотозйомки (відеозапису) зафіксоване адміністративне правопорушення, передбачене частиною третьою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки), частиною першою або другою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення, інспектор з паркування зобов'язаний розмістити на лобовому склі транспортного засобу:

копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, - якщо технічні можливості дають можливість установити відповідальну особу, зазначену в частині першій статті 142 Кодексу України про адміністративне правопорушення; або

повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності - якщо технічні можливості не дають можливості установити відповідальну особу, зазначену в частині першій статті 142 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

9. Інспектори з паркування зобов'язані невідкладно інформувати про тимчасове затримання транспортного засобу відповідні підрозділи Національної поліції із зазначенням номерного знака затриманого транспортного засобу, точного часу його затримання та місця зберігання (адреси та номери телефонів спеціального майданчика чи стоянки), розміщувати таку інформацію на офіційному веб-сайті виконавчого органу відповідної місцевої ради, а також передавати повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу на абонентський номер рухомого (мобільного) зв'язку та адресу електронної пошти, зазначену належним користувачем або особою (від імені особи), за якою зареєстровані транспортні засоби, відповідно до статті 2794 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10. Строк затримання транспортного засобу обчислюється з моменту складення акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, а строк зберігання - з моменту доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.

11. Особа, яка керувала транспортним засобом на момент учинення правопорушення, або відповідальна особа, зазначена в частині першій статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або особа, яка ввезла затриманий транспортний засіб на територію України, мають право доступу до транспортного засобу, що перебуває на спеціальному майданчику чи стоянці, у присутності особи, відповідальної за зберігання такого транспортного засобу.

12. Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу, який зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, відбувається невідкладно за зверненням відповідальної особи, зазначеної в частині першій статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, або особи, яка керувала транспортним засобом на момент учинення правопорушення.

Умовами повернення зазначеним особам транспортного засобу є оплата вартості послуг з доставлення та/або зберігання транспортного засобу та сплата штрафу за вчинене правопорушення.

13. У разі заподіяння транспортному засобу шкоди під час його транспортування та/або зберігання на спеціальному майданчику чи стоянці завдані збитки відшкодовуються за рахунок суб'єкта господарювання, що надає послуги з транспортування та/або зберігання транспортних засобів у разі їх тимчасового затримання, та/або відповідного страхового відшкодування, що здійснюється за правовідносинами обов'язкового страхування цивільної відповідальності зазначеного суб'єкта господарювання.

14. Спори, пов'язані із шкодою, що заподіяна тимчасово затриманому транспортному засобу під час його транспортування або зберігання на спеціальному майданчику чи стоянці, розв'язуються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток
до Порядку

АКТ
огляду та тимчасового затримання транспортного засобу

___ __________ 20__ року о ___ год. __хв.

___
(місце складення акта)

Я, ___________
(прізвище, ім'я, по батькові інспектора з паркування, який приймає рішення про тимчасове затримання і

_,
доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку)

відповідно до ___________ та

у присутності понятих:

1. ___________;
(прізвище, ім'я, по батькові понятого, місце проживання (перебування), контактний номер телефону)

2. ___________,
(прізвище, ім'я, по батькові понятого, місце проживання (перебування), контактний номер телефону)

здійснив огляд та тимчасове затримання транспортного засобу ________
__
                                                                      (тип, марка, номерний знак транспортного засобу)

___ шляхом його доставлення

для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку ____
                                                                                                                    (місцезнаходження зберігання

__
транспортного засобу)

Огляд та тимчасове затримання транспортного засобу здійснено у зв'язку з

__
(зазначити підстави для тимчасового затримання транспортного засобу,

__.
визначені статтею 2654 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Особа, яка керувала транспортним засобом на момент учинення порушення, відповідальна особа, зазначена в частині першій статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України (у разі їх установлення),

__.
(прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (перебування)

Зовнішній вигляд транспортного засобу __
                                                                                                    (зазначаються візуальні недоліки та пошкодження

__
транспортного засобу (перелік деталей та агрегатів, яких не вистачає, стан лакофарбового

__
покриття, наявність механічних пошкоджень), наявність вантажу, інших речей та їх стан)
__.

Транспортний засіб для його доставлення на спеціальний майданчик чи стоянку прийняв

__
(найменування, місцезнаходження та номер телефону підприємства, установи або організації,
__
які доставляють на спеціальний майданчик чи стоянку транспортний засіб, номерний знак евакуатора,
__.
посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка здійснюватиме доставлення транспортного засобу)


* Відстань переміщення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку становить ______ кілометрів.

Транспортний засіб на тимчасове зберігання прийняв ____
__
                                                           (адреса місцезнаходження місця зберігання транспортного

__.
засобу, посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, номер телефону)

До акта додаються __________

__
(підпис понятого)

__
(підпис понятого)

Підпис інспектора з паркування, який склав цей акт ________


* Зазначається особою, яка здійснила доставлення транспортного засобу.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали