СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.03.2012 р. N 162-р

Про затвердження Порядку ведення обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Севастополь

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Податковим кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів", від 30.07.96 N 854 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", від 16.05.94 N 313 "Про затвердження правил побутового обслуговування населення", з метою всебічної інформованості споживачів міста про провадження підприємницької діяльності на об'єктах торгівлі та сфери послуг, підтримки та виявлення резервів подальшого розвитку підприємництва, проведення обліку зазначених об'єктів

1. Управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (Кужман О. М.):

1.1. Створити інформаційний реєстр обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг у м. Севастополь.

1.2. До 01.06.2012 провести інвентаризацію об'єктів торгівлі та сфери послуг у м. Севастополь та внести дані, отримані за результатами інвентаризації, до інформаційного реєстру обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг у м. Севастополь.

1.3. Постійно вести облік об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Севастополь згідно з порядком, затвердженим цим розпорядженням.

1.4. Спільно з Управлінням архітектури та містобудування Севастопольської міської державної адміністрації (Скляренко Ю. В.) вносити пропозиції голові Севастопольської міської державної адміністрації щодо оптимізації структури мережі торгівлі та сфери послуг, раціональної дислокації об'єктів торгівлі та сфери послуг з дотриманням вимог Генерального плану м. Севастополя.

1.5. Провести перевірку у районах м. Севастополя щодо забезпечення дотримання законодавства при організації та здійсненні ярмаркової діяльності та розміщенні тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

1.6. Провести інвентаризацію комунальних підприємств, установ, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі та послуг.

1.7. Підготувати проект розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації про внесення зміни до розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації від 15.10.2010 N 2036-р "Про впорядкування системи управління комунальними підприємствами, що передані до сфери управління міської державної адміністрації" в частині підпорядкування комунальних підприємств Управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації.

1.8. До 01.06.2012 за результатами роботи з інвентаризації комунальних підприємств, установ, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі та послуг, надати голові Севастопольської міської державної адміністрації пропозиції та рекомендації щодо усунення виявлених порушень.

2. Затвердити Порядок ведення обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Севастополь (додається).

3. Управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (Кужман О. М.), районним державним адміністраціям у м. Севастополі (Сальніков В. М., Сердюк О. М., Сисуєв П. М., Рубанов Ф. Ф.):

3.1. Провести обстеження ринків усіх форм власності, особливо комунальної, з продажу продовольчих і непродовольчих товарів щодо дотримання законодавства України та інвентаризацію торговельних місць.

3.2. Провести інвентаризацію (облік) об'єктів побутового обслуговування, що знаходяться у комунальній власності, та визначити можливість їх цільового використання для розвитку побутового обслуговування населення.

3.3. Спільно з Інспекцією із захисту прав споживачів у м. Севастополі (Пушко-Цибуляк Є. М.), Севастопольською міською санітарно-епідеміологічною станцією (Проскурнін Р. В.), Головним управлінням ветеринарної медицини у м. Севастополі (Бамбуляк М. Ф.), Управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій України у м. Севастополі (Сухорученков Г. М.), Управлінням Міністерства внутрішніх справ України у м. Севастополі (Гончаров О. М.), Державною екологічною інспекцією у м. Севастополі (Коломійцев Ю. І.), Державною податковою службою України у м. Севастополі (Карпов Ю. С.), державним підприємством "Севастопольстандартметрологія" (Коннік О. В.) проводити перевірки.

3.4. До 01.06.2012 за результатами роботи підготувати пропозиції і рекомендації щодо усунення виявлених порушень.

4. Рекомендувати Державній податковій службі України у м. Севастополі (Карпов Ю. С.) щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати Управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (Кужман О. М.) інформацію про видачу або анулювання торгових патентів суб'єктів господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання послуг на території м. Севастополь, із зазначенням: виду, номера торгового патенту, найменування власника торгового патенту, місцезнаходження суб'єкта господарювання та місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу такого суб'єкта, місця проведення його державної реєстрації, терміну дії торгового патенту, найменування державного органу, що видав торговий патент.

5. Організацію координації між структурними підрозділами Севастопольської міської державної адміністрації, районними державними адміністраціями м. Севастополя, територіальними органами міністерств та центральних органів виконавчої влади України щодо виконання цього розпорядження покласти на Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (Кужман О. М.).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Арабаджи В. І.

 

Голова

В. Г. Яцуба


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
20.03.2012 N 162-р


ПОРЯДОК
ведення обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Севастополь

1. Цей Порядок розроблено відповідно до п. 8 ст. 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, який затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 21.10.2011 N 244 (Порядок N 244), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за N 1330/20068 (далі - Наказ).

2. Цей Порядок установлює процедуру організації ведення обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Севастополь за допомогою інформаційного реєстру.

3. Облік об'єктів торгівлі та сфери послуг, за допомогою ведення інформаційного реєстру обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг у м. Севастополь здійснюється Управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (далі - Управління).

4. Управління реалізовує наступні заходи для обліку всіх об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Севастополь:

- отримує інформацію, надану суб'єктами згідно з п. 8 цього Порядку;

- проводить інвентаризацію об'єктів торгівлі та сфери послуг у м. Севастополь;

- направляє листи до керівників (власників) об'єктів торгівлі та сфери послуг з проханням надання інформації, необхідної для здійснення обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг;

- здійснює інші, не заборонені законодавством України, заходи.

Якщо на запит Управління в десятиденний термін від керівників об'єктів торгівлі та сфери послуг не надано інформації, необхідної для ведення обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг, Управління направляє листи до територіальних органів центральних органів виконавчої влади з вимогою проведення спільних перевірок зазначених суб'єктів господарювання та надання інформації, необхідної для здійснення обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг. З зазначених питань Управління здійснює координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

5. У випадках, передбачених цим Порядком, інформація з інформаційного реєстру обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг у м. Севастополь надається Управлінням у вигляді:

Картки обліку об'єкта торгівлі та сфери послуг на території м. Севастополь (далі Картка обліку);

інформації з інформаційного реєстру обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг у м. Севастополь про суб'єкта господарювання (його продукції та контактної інформації про нього).

6. Картка обліку об'єкта торгівлі та сфери послуг на території м. Севастополь не є документом дозвільного характеру.

Картка обліку об'єкта торгівлі та сфери послуг на території м. Севастополь складається Управлінням за встановленим зразком (додаток 1 до Порядку). Видача Картки обліку підлягає реєстрації в інформаційному реєстрі обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг у м. Севастополь. Один примірник Картки обліку знаходиться в Управлінні, другий надається суб'єкту господарювання безкоштовно у випадку, передбаченому п. 8 цього Порядку.

7. Примірник Картки обліку використовується суб'єктом господарювання протягом усього періоду здійснення відповідного виду діяльності за визначеною адресою.

Якщо інформація про об'єкт торгівлі та сфери послуг змінюється, що документально підтверджено, то Управління надає нову Картку обліку з оновленою інформацією.

Картка обліку може бути анульована у разі припинення діяльності суб'єкта господарської діяльності або за заявою суб'єкта господарювання.

8. Управління для обліку та надання суб'єкту господарювання примірника Картки обліку приймає від суб'єкта господарювання наступні документи:

- довідку (додаток 2 до Порядку);

- витяг з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

- засвідчені копії правовстановлюючих документів про право власності або оренди (користування) на об'єкт, в якому здійснюється торгівля або надаються послуги, а для тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - засвідчену копію паспорта прив'язки ТС (Порядок N 244);

- засвідчену копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

- фотографії об'єкта з назвою та режимом роботи;

- засвідчені копії документів на земельну ділянку (державного акта або договору оренди), за винятком ТС;

- засвідчену копію свідоцтва про сплату єдиного податку (Наказ N 1675) або довідку про сплату податків за загальною системою;

- засвідчену копію ліцензії на відповідний вид діяльності;

- засвідчену копію патенту на здійснення певного виду діяльності;

- погодження на використання інформації відносно себе.

9. Управління надає інформацію з інформаційного реєстру обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг у м. Севастополь для сприяння укладенню прямих договорів між суб'єктами господарювання сфери торгівлі і виробниками товарів народного споживання з метою їх здешевлення в роздрібній торгівлі і насичення внутрішнього ринку.

10. Управління вносить до інформаційного реєстру обліку об'єктів торгівлі та сфери послуг у м. Севастополь інформацію про ТС, яку повинен надавати орган, що видає паспорт прив'язки (Порядок N 244).

11. Якщо при проведенні інвентаризації або при іншій перевірці ТС- об'єкта торгівлі чи сфери послуг у м. Севастополь виявиться, що:

порушено вимоги паспорта прив'язки (Порядок N 244) при її встановленні;

невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки (Порядок N 244);

надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 2.6 Наказу (Порядок N 244), під час підготовки паспорта прив'язки ТС (Порядок N 244), Управління направляє цю інформацію до органу, який видає паспорт прив'язки, для вжиття заходів з анулювання дії паспорта прив'язки ТС.

 

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу

О. М. Кужман

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали