Додаткова копія: Про затвердження Порядку ведення обліку рішень суду у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.09.2018

м. Київ

N 20-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2018 р. за N 1189/32641

Про затвердження Порядку ведення обліку рішень суду у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою

Відповідно до пунктів 9 (Постанова N 280), 10 Положення про Пенсійний фонд України (Постанова N 280), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення обліку рішень суду у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою, що додається.

2. Юридичному департаменту (Нікулова І. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

 

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
26 вересня 2018 року N 20-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2018 р. за N 1189/32641

Порядок
ведення обліку рішень суду у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою

1. Цей Порядок відповідно до пункту 3 Порядку погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 649 (Постанова N 649) (далі - Порядок N 649), визначає процедуру функціонування реєстру рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою (далі - реєстр), та внесення інформації до нього.

2. У цьому Порядку терміни використовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (Закон N 4901-VI) та Порядку N 649 (Постанова N 649).

3. У реєстрі обліковуються рішення, що набрали законної сили та видані або ухвалені після набрання чинності Законом України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (Закон N 4901-VI):

на виконання яких стягувачу нараховано пенсію, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету та залишається невиплаченою;

про стягнення коштів.

4. Інформація в реєстрі обробляється з додержанням вимог, встановлених Законами України "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

5. Реєстр ведеться в електронному вигляді державною мовою.

Ведення реєстру здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують:

автоматичне присвоєння рішенню суду реєстраційного номера, який формується за принципом календарної черговості дати надходження судового рішення до боржника, а в межах однієї дати - за прізвищами стягувачів в алфавітному порядку;

формування інформації та витягів із реєстру;

захист відомостей, що містяться у реєстрі, від несанкціонованих дій;

оновлення, архівування та відновлення відомостей, внесених до реєстру, їх пошук.

Номери, що автоматично присвоюються за допомогою програмних засобів ведення реєстру, складаються з цифр, що утворюють числа натурального ряду та не повторюються у межах реєстру. Реєстраційний номер рішення суду є його ідентифікатором у реєстрі.

6. Наказом керівника органу Пенсійного фонду України визначаються відповідальні особи, які здійснюють облік рішень у реєстрі (далі - відповідальна особа), у кількості не менше двох осіб з числа працівників, які відповідно до розподілу службових повноважень мають право доступу до автоматизованих засобів та баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ).

Доступ до відомостей реєстру надається працівникам Пенсійного фонду України та його територіальних органів, якщо це передбачено їх посадовими інструкціями або потрібно для виконання дорученої їм роботи, а також членам комісії з питань погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, що утворюється відповідно до пункту 7 Порядку N 649 (Постанова N 649).

7. Внесення інформації до реєстру здійснюється відповідальною особою боржника. Якщо на дату внесення інформації стягувач перебуває на обліку в іншому територіальному органі Пенсійного фонду України, який не є боржником, інформацію до реєстру вносить відповідальна особа цього органу з урахуванням матеріалів пенсійної справи стягувача та наявного у ній рішення суду.

8. Відповідальна особа вносить до реєстру наявну інформацію про:

1) рішення суду:

вид (постанова, рішення, ухвала);

найменування суду, що його постановив;

дата постановлення рішення суду та дата набрання ним законної сили;

номер судової справи;

стислий зміст рішення про зобов'язання вчинити певні дії ("про призначення пенсії", "про перерахунок пенсії", "про виплату пенсії" тощо);

дата надходження рішення до боржника;

2) прізвище, ім'я, по батькові стягувача, дату його народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

3) у разі смерті стягувача - дату його смерті, а також прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) особи (осіб), яка має (які мають) право на одержання недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю стягувача;

4) період, за який стягувачу нараховано пенсію на виконання рішення суду;

5) суму нарахованої на виконання рішення суду пенсії, що залишається невиплаченою, із зазначенням акта законодавства, згідно з яким проведено таке нарахування;

6) виплату коштів на підставі рішення суду:

виплачена сума;

місяць та рік, у якому кошти виплачені.

За наявності двох і більше рішень за одним стягувачем кожне з них обліковується окремо.

9. Відповідальна особа вносить дані до реєстру на підставі:

належним чином завіреної копії судового рішення (оригіналу виконавчого документа) з відміткою про дату надходження до боржника;

рішення органу Пенсійного фонду України про призначення (перерахунок) та/або виплату пенсії;

відомостей електронної пенсійної справи про суму, нараховану на виконання рішення суду. Розрахунок суми, що підлягає виплаті, формується в помісячному розрізі. Якщо за рішенням проведено часткову виплату донарахованої суми, зазначаються: нарахована за рішенням суду сума, виплачена сума та різниця, що залишається невиплаченою;

документів, що дають право на одержання недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю стягувача.

10. Відомості з реєстру можуть надаватися стягувачу щодо нього у вигляді витягу чи представнику стягувача на підставі документа, що підтверджує його повноваження.

11. Органи Пенсійного фонду України вживають заходів щодо захисту відомостей, що містяться у реєстрі, від несанкціонованого доступу.

Відповідальна особа негайно інформує керівника боржника (органу Пенсійного фонду України) про отримання інформації з реєстру особою, якій не надано доступу.

12. Відповідальна особа не рідше ніж раз на рік проводить звірку даних реєстру з даними електронної пенсійної справи.

13. До виконання у повному обсязі рішення суду оновлення (зміна) внесених до реєстру відомостей проводиться відповідальною особою у разі виявлення помилок або неповних даних у реєстрі на підставі письмового дозволу (погодження) керівника боржника шляхом внесення нових даних до реєстру.

14. Інформація щодо виконаних у повному обсязі рішень суду, що міститься в реєстрі, не може бути змінена.

 

Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення

Л. Бричок
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали