Додаткова копія: Про затвердження Порядку вибору МОЗ України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2019

м. Київ

N 822

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2019 р. за N 440/33411

Про затвердження Порядку вибору МОЗ України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" (Постанова N 622), пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок вибору МОЗ спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг, що додається.

2. Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 31 березня 2020 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О. А.

 

Заступник Міністра

П. Ковтонюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
11 квітня 2019 року N 822

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2019 р. за N 440/33411

Порядок вибору МОЗ спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм вибору МОЗ спеціалізованих організацій, які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг (далі - спеціалізовані організації), з метою правової визначеності та забезпечення прозорості вибору спеціалізованих організацій.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" (Постанова N 622) (далі - Постанова).

II. Здійснення вибору спеціалізованих організацій

1. Вибір спеціалізованих організацій проводиться за рішенням Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель (далі - ПРГ) відповідно до критеріїв, визначених Постановою (Постанова N 622), на засадах рівного доступу учасників, відкритості, неупередженості, прозорості, недискримінації учасників та об'єктивності.

2. Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ спільно з Директоратом стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ відповідно до законодавства надсилає через Міністерство закордонних справ України спеціалізованим організаціям звернення МОЗ щодо можливості участі у виборі для закупівлі на підставі критеріїв, визначених Постановою (Постанова N 622), та номенклатури лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, затвердженої МОЗ, для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

3. Для участі у виборі спеціалізовані організації подають до МОЗ письмове підтвердження щодо відповідності критеріям, визначеним Постановою (Постанова N 622), та спроможності виконати замовлення на закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, яке доводиться до відома членів ПРГ.

4. Після надходження від спеціалізованих організацій письмового підтвердження, наведеного у пункті 3 цього розділу, на засіданні ПРГ проводиться оцінка пропозицій спеціалізованих організацій за критеріями, визначеними Постановою (Постанова N 622).

Оцінка проводиться із врахуванням показників, їх ваги, які наводяться у формі опису критеріїв оцінювання спеціалізованих організацій та їх ваги (додаток 1), шляхом заповнення форми для оцінювання спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів за кошти державного бюджету (додаток 2).

Розрахунок оцінки здійснюється щодо кожної спеціалізованої організації та кожного напряму окремо.

5. За результатами оцінювання пропозицій спеціалізованих організацій кожен член ПРГ на засіданні ПРГ обраховує середнє арифметичне значення оцінок за кожним із показників, зазначених у пункті 4 цього розділу, з урахуванням їх ваги щодо кожної спеціалізованої організації та кожного напряму окремо.

6. Результат оцінювання визначається на основі середнього арифметичного значення оцінок усіх членів ПРГ в розрізі напрямів закупівель та спеціалізованих організацій з урахуванням ваги показника.

Результат оцінювання є підставою для визначення переможця - спеціалізованої організації, яка здійснюватиме закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів за відповідним напрямом закупівлі, та прийняття МОЗ відповідного рішення.

У разі рівності вищезазначених оцінок рішення про вибір спеціалізованої організації повторно розглядається на засіданні ПРГ на підставі критерію щодо технічної та професійної спроможності виконання завдань із закупівлі та постачання лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, зокрема спроможності забезпечення співпраці, оперативного звітування про стан закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів.

 

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

О. Стефанишина

 

Додаток 1
до Порядку вибору МОЗ спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг
(пункт 4 розділу II)

Форма опису критеріїв оцінювання спеціалізованих організацій та їх ваги

N
з/п

Критерій вибору спеціалізованих організацій згідно з постановою Кабінету Міністрів Українивід 22 липня 2015 року N 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" (Постанова N 622)

Показник

Система оцінки

Вага показника

1

Технічна та професійна спроможність виконання завдань щодо закупівлі та постачання лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів

Досвід роботи в інших країнах

Надання послуг із закупівель для урядів інших країн - 1 бал;
відсутність такого досвіду - 0 балів

5 %

Досвід роботи в Україні

Оцінюється попрограмно (окремо для кожного напряму, який планується до закупівлі МОЗ поточного року):
наявність досвіду надання послуг із закупівель для МОЗ за конкретним напрямом - 2 бали;
наявність досвіду надання послуг із закупівель для МОЗ, але відсутність досвіду за конкретним напрямом - 1 бал;
відсутність досвіду надання послуг із закупівель для МОЗ, але наявність досвіду надання таких послуг для інших агенцій в Україні - 0,5 бала;
відсутність досвіду надання послуг із закупівель в Україні взагалі - 0 балів

20 %

Представництво в Україні

Наявне представництво в Україні - 1 бал;
розпочато процес забезпечення представництва в Україні - 0,5 бала;
відсутнє представництво в Україні - 0 балів

10 %

2

Можливість закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів

Можливість закупівлі та постачання замовлених товарів

Підтвердження можливості закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів - 1 бал;
відсутність такого підтвердження - 0 балів

10 %

3

Умови та строки замовлення і постачання

Терміни тендерних процедур

Оцінюється попрограмно (окремо для кожного напряму, який планується до закупівлі МОЗ поточного року):
термін оголошення тендерної процедури (кількість днів) після підписання договору з МОЗ - 1 бал за мінімальний запропонований термін, мінус 0,05 бала за кожен день більше мінімального запропонованого, але не менше 0 балів;
тривалість тендерної процедури (кількість днів) - 1 бал за мінімальний запропонований термін, мінус 0,05 бала за кожен день більше мінімального запропонованого, але не менше 0 балів;
тривалість оцінки тендерних пропозицій (кількість днів) - 1 бал за мінімальний запропонований термін, мінус 0,05 бала за кожен день більше мінімального запропонованого, але не менше 0 балів

10 %

4

Ціна послуг, пов'язаних із закупівлею товару, що надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі

Ціна послуг спеціалізованої організації

Не більше 4 % - 1,5 бала;
4,01 - 4,5 % - 1 бал;
4,51 - 5 % - 0,5 бала;
понад 5 % - 0 балів

20 %

5

Умови оплати

Умови оплати

Можливість працювати без передплати - 1 бал;
часткові виплати до кінця бюджетного року - 0,5 бала;
стовідсоткова передплата - 0 балів

15 %

6

Умови укладення та форма угод щодо закупівель

Гарантія заміни товарів

Гарантія заміни товарів у разі неможливості їх використання - 1 бал;
відсутність гарантії - 0 балів

10 %

 

Усього:

 

100 %

 

Додаток 2
до Порядку вибору МОЗ спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг
(пункт 4 розділу II)

Форма для оцінювання спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів за кошти державного бюджету

N
з/п

Назва напряму

Спеціалізована організація, що здійснювала закупівлі у попередньому році

Спеціалізовані організації, які зацікавились закупівлею на поточний рік

Оцінювання

Технічна та професійна спроможність виконання завдань щодо закупівлі та постачання лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів

Можливість закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів

Умови та строки замовлення і постачання

Ціна послуг

Умови оплати

Умови укладення та форма угод щодо закупівель

Середньо- арифметичне значення оцінок з урахуванням ваги показника

досвід роботи в інших країнах

досвід роботи в Україні

представництво в Україні

можливість закупівлі та постачання замовлених товарів

терміни тендерних процедур

ціна послуг спеціалізованої організації

умови оплати

гарантія заміни товарів

 

 

 

 

Вага показника

5 %

20 %

10 %

10 %

10 %

20 %

15 %

10 %

 

 

 

 

 

Бали за показниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Напрям 1

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2

Напрям 2

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

3

Напрям 3

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

4

Напрям 4

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

5

Напрям 5

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

6

Напрям 6

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

7

Напрям 7

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

8

Напрям 8

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

9

Напрям 9

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

10

Напрям 10

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

11

Напрям 11

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

12

Напрям 12

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

13

Напрям 13

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

14

Напрям 14

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

15

Напрям 15

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

16

Напрям 16

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

17

Напрям 17

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

18

Напрям 18

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

19

Напрям 19

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

20

Напрям 20

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

21

Напрям 21

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

22

Напрям 22

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

23

Напрям 23

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

24

Напрям 24

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

25

Напрям 25

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

26

Напрям 26

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

27

Напрям 27

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

28

Напрям 28

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

29

Напрям 29

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

30

Напрям 30

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

31

Напрям 31

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

32

Напрям 32

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

33

Напрям 33

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

34

Напрям 34

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

35

Напрям 35

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

36

Напрям 36

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

37

Напрям 37

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

38

Напрям 38

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

39

Напрям 39

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

40

Напрям 40

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

41

Напрям 41

 

 

Бали за показниками, які оцінюються окремо для кожного напряму

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали