МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2011

м. Київ

N 513

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1540/20278

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та їх Розміру

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (Постанова N 740)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України, що додається.

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України, що додається.

2. Фінансовому департаменту (Клименко А. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Коломійця.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
09.12.2011 N 513

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1540/20278

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством соціальної політики України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міністерство соціальної політики України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України, затвердженого цим наказом.

Оплата рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

6. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідним структурним підрозділом Міністерства соціальної політики України, а рахунок за зразком, наведеним у додатку до цього Порядку, на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

7. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ Міністерства соціальної політики України, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

8. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

9. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

10. У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у функціональній підсистемі "Мегаполіс - Документообіг" Міністерства соціальної політики України робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

 

Директор Фінансового департаменту

А. Клименко

 

Додаток
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України

ЗРАЗОК

Надавач послуг: Міністерство соціальної політики України

Реєстраційний рахунок в ДКУ м. Києва: 35219001004117

МФО банку: 820172

Код за ЄДРПОУ: 37567866

Платник:               ______

                       ______

РАХУНОК N ___________

від "___" 20__ року

Найменування

Вартість
виготовлення 1 арк.
(без ПДВ), грн.

Кількість
аркушів, од.

Ціна
(без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

Всього до сплати:

____

 

____
(сума словами)

Виконавець


(підпис)


(посада (П. І. Б.))

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали