Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 16 червня 2017 року N 286

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
26 червня 2017 р. за N 34/1830

Керуючись статтею 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах "Назустріч людям" на 2015 - 2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 25 грудня 2014 року N 28, з метою визначення механізму використання коштів обласного бюджету, виділених на відповідний бюджетний рік на надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, виділених на надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е. А.

 

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
16 червня 2017 року N 286

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
26 червня 2017 р. за N 34/1830

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, виділених на надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету, виділених на відповідний бюджетний рік на надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла (далі - грошова компенсація) у рамках реалізації обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах "Назустріч людям" на 2015 - 2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 25 грудня 2014 року N 28 (далі - Програма).

2. Кошти обласного бюджету спрямовуються на надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем відповідних заходів Програми є Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є комунальна установа "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр" Запорізької обласної ради (далі - КУ "КІОЦ").

II. Умови надання грошової компенсації

1. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають інваліди війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі - заявник), перебувають на квартирному обліку та постійно проживають у Запорізькій області як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР (далі - квартирний облік), та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр).

2. Грошова компенсація надається в порядку черговості постановки на квартирний облік.

3. Заяву про надання грошової компенсації заявник або його законний представник чи уповноважена особа особисто подають до структурного підрозділу соціального захисту населення органу місцевого самоврядування або районної державної адміністрації (далі - орган соціального захисту населення) за місцем перебування на квартирному обліку.

4. До заяви про надання грошової компенсації додаються копії:

1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою копії документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа оформленого відповідно до законодавства, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб;

2) посвідчення інваліда війни III групи встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни";

3) довідки про безпосередню участь заявника в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України встановленого зразка згідно з додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (Постанова N 413);

4) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім'ї - осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

5) документів, що посвідчують родинні зв'язки між заявником і членами його сім'ї, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

5. За поданням органу соціального захисту населення виконавчі комітети міської, районної в місті (у разі її утворення) ради або районні державні адміністрації чи об'єднані територіальні громади утворюють комісії з розгляду заяв інвалідів війни III групи про виплату грошової компенсації (далі - комісія).

До складу комісії входять представники виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, об'єднаних територіальних громад, структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, громадських організацій, які об'єднують ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою).

6. До повноважень комісії належить:

1) перевірка наявності у заявника статусу інваліда війни III групи;

2) перевірка складу сім'ї заявника;

3) перевірка наявності документів про взяття заявника на квартирний облік;

4) прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

5) визначення розміру грошової компенсації.

7. Орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів після отримання від заявника або його законного представника чи уповноваженої особи пакету документів вносить до комісії подання щодо розгляду заяви про надання грошової компенсації.

8. Комісія протягом п'яти робочих днів з дня надходження подання про надання грошової компенсації розглядає його по суті та приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.

Заявник або його законний представник чи уповноважена особа має право бути присутнім під час прийняття комісією рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.

9. Під час прийняття рішення щодо надання грошової компенсації заявнику комісією враховується щорічні прогнозні показники опосередкованої вартості спорудження житла, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури відповідно до наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року N 174 "Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2005 року за N 1185/11465 (далі - опосередкована вартість спорудження житла).

Розмір грошової компенсації (ГК) розраховується за формулою:

ГК = (13,65 х Nc +35,22 + (10 х Nп)) х Вг + ПЗ,

де 13,65 кв. метра - норма жилої площі на кожного члена сім'ї заявника;

Nc - кількість членів сім'ї заявника, на яких розраховується грошова компенсація;

35,22 кв. метра - норма загальної площі на сім'ю заявника;

Nп - кількість членів сім'ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного;

Вг - опосередкована вартість спорудження житла;

ПЗ - витрати (гривень), пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів).

Призначений заявнику розмір грошової компенсації перерахунку не підлягає.

10. У рішенні комісії про надання грошової компенсації зазначається:

1) прізвище, ім'я та по батькові заявника;

2) статус і категорія заявника;

4) факт перебування заявника на квартирному обліку;

5) розмір грошової компенсації.

11. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про надання грошової компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також відповідному органу соціального захисту населення.

12. Комісія може відмовити заявнику в наданні грошової компенсації за наявності таких підстав:

1) заявник не брав безпосередню участь в антитерористичній операції (відсутня довідка, визначена в підпункті 3 пункту 4 цього розділу);

2) заявник не є особою, визначеною у пункті 11 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

3) заявник не перебуває на квартирному обліку як такий, що потребує поліпшення житлових умов;

4) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація на придбання житла.

13. У разі відмови в наданні грошової компенсації комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

III. Використання грошової компенсації

1. Після отримання копії рішення комісії про надання грошової компенсації заявник звертається до відділення публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про надання грошової компенсації.

2. Після відкриття спеціального рахунка заявник повідомляє про його реквізити орган соціального захисту населення, в якому він перебуває на обліку в Реєстрі, шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

3. Орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання від заявника реквізитів його спеціального рахунка подає КУ "КІОЦ" реєстр фактично нарахованих сум грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла (далі - реєстр фактично нарахованих сум грошової компенсації), за формою згідно з додатком 1.

4. На підставі реєстру фактично нарахованих сум грошової компенсації КУ "КІОЦ" перераховує на спеціальний рахунок заявника кошти відповідно до укладеного договору з органом соціального захисту населення та уповноваженим банком, про що повідомляє орган соціального захисту протягом трьох робочих днів з дня їх перерахування.

5. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

6. Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку заявник самостійно використовує призначену йому грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку в будь-якому населеному пункті Запорізької області.

7. Для перерахування коштів із спеціального рахунка заявник подає до уповноваженого банку заяву про перерахування коштів на придбання житла, до якої долучається платіжне доручення на перерахування коштів як оплата за договором купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринках, а також письмова згода органу соціального захисту населення на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором купівлі-продажу житла за формою згідно з додатком 2.

8. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором купівлі-продажу житла заявник подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про те, що житло набувається у власність заявника.

9. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору вимогам, установленим у пункті 8 цього розділу, протягом п'яти робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором купівлі-продажу житла з визначенням суми, що підлягає перерахуванню.

10. Орган соціального захисту населення дає згоду на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок, зазначений у договорі купівлі-продажу житла за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність заявника житла відповідно до установлених законодавством норм;

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника;

3) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців з дня його укладення.

11. У разі виявлення порушень умов перерахування коштів, зазначених у пунктах 8, 10 цього розділу, орган соціального захисту населення письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів за його заявою із зазначенням причин такої відмови.

12. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про перерахування коштів після усунення причин відмови в перерахуванні коштів згідно з договором купівлі-продажу житла або оскаржити відмову органу соціального захисту населення до суду.

13. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір купівлі-продажу житла і не здійснив переказ коштів на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти із спеціального рахунка заявника на рахунок КУ "КІОЦ" у термін, визначений договором між КУ "КІОЦ", органом соціального захисту населення та уповноваженим банком.

14. У разі коли ціна договору купівлі-продажу житла перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк перераховує кошти із спеціального рахунка заявника за цим договором лише після надходження на спеціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.

15. Додаткові кошти на спеціальний рахунок заявника можуть бути внесені за рахунок особистих коштів заявника, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

16. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, про що обов'язково зазначається в договорі купівлі-продажу житла.

17. У будь-якому випадку уповноважений банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену в договорі купівлі-продажу житла, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов'язаних із купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів.

18. У разі укладення договору купівлі-продажу житла на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором між КУ "КІОЦ", органом соціального захисту населення та уповноваженим банком повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок КУ "КІОЦ".

IV. Звітність

1. Протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку дії договору заявник подає до органу соціального захисту населення інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житло (далі - інформаційна довідка).

2. Після виплати заявнику грошової компенсації (перерахунку коштів на спеціальний рахунок заявника) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку виплату до Реєстру, а також інформує відповідні органи про необхідність зняття з квартирного обліку заявника.

3. У разі неподання заявником інформаційної довідки протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії договору орган соціального захисту населення має право вимагати від заявника повернення коштів грошової компенсації до обласного бюджету.

4. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 3 цього розділу, заявником добровільно або в судовому порядку.

5. Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів надсилає копію цієї довідки до Департаменту.

6. Органи соціального захисту населення щомісяця подають інформацію Департаменту про житло, придбане заявниками відповідно до цього Порядку.

7. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про виплату грошової компенсації, відкриття рахунків, реєстрація бюджетних зобов'язань у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби України та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

8. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Заступник голови - керівник
апарату Запорізької обласної
державної адміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла
(пункт 3 розділу III)

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла

по району (місту) Запорізької області

N
з/п

Повна назва банківської установи

Код ЄДРПОУ

МФО

Номер банківського рахунку

Прізвище, ім'я, по батькові отримувача грошової компенсації

Сума для перерахування, грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Керівник органу соціального
захисту населення

 

(підпис)

 
____
(П. І. Б)

Головний бухгалтер органу
соціального захисту населення

 

(підпис)

 
____
(П. І. Б)

Дата __

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла
(пункт 7 розділу III)

ЗГОДА

__
(назва органу соціального захисту населення)

на перерахування коштів із спеціального рахунка, __
                                                              (назва банківської установи та номер спеціального рахунку)

як оплату за договором купівлі-продажу житла __
                                                                           (реквізити договору купівлі-продажу житла)

в сумі ________
(сума цифрами та прописом)

для інваліда війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та перебуває на квартирному обліку, як такий, що потребує поліпшення житлових умов __
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові заявника)

Керівник органу соціального
захисту населення

 

(підпис)

 
____
(П. І. Б)

Головний бухгалтер органу
соціального захисту населення

 

(підпис)

 
____
(П. І. Б)

Дата __

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали