Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 17 липня 2019 року N 350

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
25 липня 2019 р. за N 59/2103

Керуючись статтею 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтею 22 Бюджетного кодексу України, Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", та з метою інформаційної підтримки місцевих товаровиробників зобов'язую:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників (додається).

2. Рекомендувати Державній організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області" для виконання заходів з відстеження результативності дії цього розпорядження щороку до 01 грудня забезпечити надання до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації інформації про результати використання бюджетних коштів, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 11 серпня 2017 року N 419 "Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників", зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 14 серпня 2017 року за N 53/1849.

4. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Тимчасово виконувач
обов'язків голови

Е. Слепян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
17 липня 2019 року N 350

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
25 липня 2019 р. за N 59/2103

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Комплексною програмою розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019 - 2020 роки, затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 14 березня 2019 року N 32 (далі - Програма), виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників.

Метою надання фінансової підтримки є забезпечення інформаційної підтримки місцевих товаровиробників (соціальна реклама, сюжети на місцевому телебаченні та публікації у засобах масової інформації).

Кошти обласного бюджету, виділені на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників, надаються відповідно до плану використання коштів, затвердженого головним розпорядником коштів обласного бюджету.

Кошти обласного бюджету надаються на конкурсних засадах (далі - Конкурс).

2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник), одержувачем бюджетних коштів є Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області" (далі - Одержувач).

3. Організатором Конкурсу є Головний розпорядник, відповідальним виконавцем за проведення Конкурсу є Одержувач.

4. Конкурс проводиться серед суб'єктів господарювання у сфері видавничої справи (видавців, виготовлювачів видавничої продукції) та суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення та радіомовлення (далі - Учасник) та які відповідають таким критеріям:

1) у сфері телебачення та радіомовлення:

наявність досвіду роботи не менше 5 років;

наявність ліцензії на мовлення, виданої відповідно до чинного законодавства;

здійснення аналогового або цифрового ефірного мовлення на території Запорізької області.

2) у сфері видавничої справи:

наявність досвіду роботи не менше 5 років;

наявність свідоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

5. Основними критеріями визначення переможців Конкурсу є:

1) у сфері телебачення та радіомовлення:

територія покриття сигналом телерадіомовниками;

вартість інформаційної підтримки за місяць;

строк знаходження на ринку.

2) у сфері видавничої справи:

територія розповсюдження;

тираж (для друкованих засобів масової інформації);

вартість інформаційної підтримки;

строк знаходження на ринку.

II. Порядок проведення Конкурсу та визначення переможців

1. Конкурс проводиться Конкурсною комісією, склад та положення якої затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу.

Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом.

Конкурсна комісія визначає переможців та розмір коштів, який буде їм спрямовано для реалізації заходу з інформаційної підтримки місцевих товаровиробників.

2. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється шляхом його розміщення на офіційних вебсайтах Запорізької обласної державної адміністрації та Державної організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області".

В оголошенні зазначається:

загальна інформація про Конкурс (мета, обсяг фінансової підтримки);

умови проведення Конкурсу та критерії визначення переможців;

перелік необхідних документів, що подаються для участі у Конкурсі;

кінцева дата подання документів для участі у Конкурсі;

поштова адреса та контактні номери телефонів Одержувача;

спосіб інформування Учасників Конкурсу про його результати.

Оголошення оприлюднюється не пізніше ніж за три тижні до дня проведення Конкурсу, водночас строк подання заявок не може бути встановлений менше ніж два тижні.

3. Для участі у Конкурсі Учасники подають Одержувачу такі документи:

1) заяву-анкету на участь у Конкурсі згідно з додатком 1 або додатком 2;

2) зразок або макет інформаційного матеріалу;

3) цінову пропозицію щодо вартості забезпечення інформаційної підтримки за місяць;

4) проєкт договору про надання інформаційної підтримки;

5) копію ліцензії на мовлення, виданої відповідно до чинного законодавства, або свідоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

4. Подані документи реєструються Одержувачем у журналі обліку реєстрації документів.

Після надходження документів Одержувач:

1) перевіряє подані документи на відповідність їх вимогам пункту 4 розділу I цього Порядку, в тому числі щодо їх комплектності;

2) готує висновок про відповідність документів вимогам, зазначеним у цьому Порядку;

3) забезпечує передачу документів Конкурсній комісії не пізніше трьох робочих днів до дати проведення засідання.

Учасники, які надали неповний комплект документів або при поданні документів отримали зауваження до змісту відповідних документів, мають право протягом двох робочих днів усунути недоліки та повторно подати документи.

5. Конкурс проводиться, якщо до участі у ньому подали заявки не менше двох Учасників. У разі відсутності претендентів на участь у Конкурсі або у разі подання документів тільки одним Учасником, Конкурс оголошується повторно.

Визначення переможців здійснюється простим голосуванням членів Конкурсної комісії, присутніх на її засіданні. Рішення вважається правомочним, якщо за нього проголосувала більшість її членів.

За результатами Конкурсу визначаються один або декілька переможців Конкурсу.

Копія протокольного рішення надається (надсилається) Одержувачу та кожному Учаснику Конкурсу протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення Конкурсною комісією.

III. Порядок надання коштів обласного бюджету, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників

1. Протягом п'яти робочих днів після отримання Одержувачем копії протокольного рішення Конкурсної комісії, Одержувач укладає договір про надання інформаційної підтримки (далі - Договір) із переможцем Конкурсу.

2. Після реалізації заходів Одержувач і переможець Конкурсу складають акти виконаних робіт.

3. Одержувач подає Головному розпоряднику:

заявки на отримання коштів обласного бюджету, які сформовані на підставі актів виконаних робіт;

копії актів виконаних робіт.

Заявка та акти виконаних робіт є підставою для перерахування коштів обласного бюджету переможцю Конкурсу.

4. Кошти обласного бюджету перераховуються Департаментом фінансів Запорізької обласної державної адміністрації Головному розпоряднику за його заявою в межах помісячного розпису затверджених асигнувань на відповідний бюджетний рік відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

5. Після отримання коштів обласного бюджету Головний розпорядник протягом п'яти робочих днів перераховує ці кошти на казначейський рахунок Одержувача.

6. Після отримання від Головного розпорядника коштів обласного бюджету Одержувач:

1) перераховує бюджетні кошти переможцям Конкурсу згідно з актами виконаних робіт протягом двох робочих днів з дня отримання коштів на рахунок Одержувача;

2) щокварталу до 20 числа, що настає за звітним періодом, звітує Головному розпоряднику про використання бюджетних коштів переможцями Конкурсу.

Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів обласного бюджету, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням, здійснюються в установленому чинним законодавством України порядку.

7. Головний розпорядник:

1) до 20 січня наступного року подає до Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації інформацію про використання бюджетних коштів, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників;

2) забезпечує контроль за використанням бюджетних коштів.

 

Виконувач обов'язків директора
Департаменту економічного розвитку і
торгівлі Запорізької облдержадміністрації

Ю. Маш'янова

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників
(пункт 3 розділу II)

ЗАЯВА-АНКЕТА
на участь у Конкурсі для суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення та радіомовлення

Прошу допустити __________
                                                                          (повна назва суб'єкта малого або середнього підприємництва)
_
до участі у Конкурсі на отримання коштів обласного бюджету, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників

N
з/п

Зміст

1

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця: ________

2

Скорочене найменування юридичної особи (за наявності): _____

3

Керівник заявника (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові):
_______

4

Місцезнаходження заявника: ______

телефон

 

факс

 

e-mail

 

сайт

 

5

Форма власності: ___

6

Види діяльності за КВЕД (Наказ N 457) (спочатку основний): __

7

Ідентифікаційний код або код ЄДРПОУ:

8

Банківські реквізити: _

9

Вид інформаційного матеріалу

10

Територія покриття сигналом телерадіомовників

11

Вартість інформаційної підтримки за місяць

12

Строк знаходження на ринку (років)

Керівник

___________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників
(пункт 3 розділу II)

ЗАЯВА-АНКЕТА
на участь у Конкурсі для суб'єктів господарювання у сфері видавничої справи (видавців, виготовлювачів видавничої продукції)

Прошу допустити __________
                                                                         (повна назва суб'єкта малого або середнього підприємництва)
_
до участі у Конкурсі на отримання коштів обласного бюджету, виділених на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників

N
з/п

Зміст

1

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця: ________

2

Скорочене найменування юридичної особи (за наявності): _____

3

Керівник заявника (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові):
_______

4

Місцезнаходження заявника: ______

телефон

 

факс

 

e-mail

 

сайт

 

5

Форма власності: ____

6

Види діяльності за КВЕД (Наказ N 457) (спочатку основний): ___

7

Ідентифікаційний код або код ЄДРПОУ:

8

Банківські реквізити: _

9

Вид інформаційного матеріалу

10

Територія розповсюдження

11

Тираж (для друкованих засобів масової інформації)

12

Вартість інформаційної підтримки

13

Строк знаходження на ринку (років)

Керівник

___________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали