ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.02.2011 р. N 53

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету в 2011 році на фінансування Програми розвитку фізичної культури та спорту в області на 2007 - 2011 роки

Відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 29 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 7 грудня 2006 року N 7/4 "Про Програму розвитку фізичної культури та спорту в області на 2007 - 2011 роки", рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 1 лютого 2011 N 28 "Про затвердження переліку програм, за якими у 2011 році встановлюються порядки використання коштів обласного бюджету" (Розпорядження N 28):

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету в 2011 році на фінансування Програми розвитку фізичної культури та спорту в області на 2007 - 2011 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації О. Курилюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15.02.2011 N 53

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету в 2011 році на фінансування Програми розвитку фізичної культури та спорту в області на 2007 - 2011 роки

I. Загальні положення

1. Порядок надання і використання коштів обласного бюджету в 2011 році на фінансування Програми розвитку фізичної культури та спорту в області на 2007 - 20011 роки (далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 29 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 7 грудня 2006 року N 7/4 "Про Програму розвитку фізичної культури та спорту в області на 2007 - 2011 роки", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 1 лютого 2011 року N 28 "Про затвердження переліку програм, за якими у 2011 році встановлюються порядки використання коштів обласного бюджету" (Розпорядження N 28).

2. Порядок визначає і регулює механізм використання коштів обласного бюджету в 2011 році на фінансування заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту в області на 2007 - 2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 7 грудня 2006 року N 7/4 (далі - Програма).

3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету, відповідальним виконавцем Програми є управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

4. Учасниками виконання завдань та заходів Програми є підвідомчі бюджетні установи і організації сфери фізичної культури та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

II. Напрями використання бюджетних коштів

Кошти обласного бюджету спрямовуються для виконання завдань і заходів визначених Програмою, а саме на:

- фізичне виховання і фізкультурно-оздоровчу роботу у навчально-виховній сфері;

- фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботи у виробничій сфері;

- організацію спортивно-масової роботи за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, спорту ветеранів, руху "Спорт для всіх";

- організацію спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи серед правоохоронних органів та інших військових формувань;

- фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед сільського населення;

- фізкультурно-оздоровчу, реабілітаційну та спортивну роботу серед інвалідів;

- розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

- кадрове, матеріально-технічне, науково-методичне, медико-біологічне, нормативно-правове, організаційне, інформаційне забезпечення Програми.

III. Вимоги щодо використання бюджетних коштів

1. Фінансування видатків обласного бюджету здійснюється в межах асигнувань, затверджених управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації на реалізацію заходів Програми, відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.

2. Розподіл бюджетних коштів між учасниками виконання завдань та заходів Програми проводиться головним розпорядником коштів обласного бюджету на підставі поданих ними обґрунтувань потреби в бюджетних коштах і детальних розрахунків витрат по кожному заходу чи завданню з урахуванням досягнутих результатів їх діяльності за звітний період (за рік) на умовах пріоритетності.

3. Головний розпорядник коштів перераховує бюджетні кошти на відкриті в органах державного казначейства рахунки учасникам виконання завдань та заходів Програми, в межах асигнувань, передбачених у помісячному розписі асигнувань обласного бюджету, та зареєстрованих фінансових зобов'язань.

4. Кошти обласного бюджету використовуються за напрямками:

4.1. Підготовку та участь спортсменів і команд області відповідно до:

- єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2011 рік, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17 грудня 2010 року N 4520;

- положень про проведення змагань з видів спорту, затверджених Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, відповідною Всеукраїнською федерацією.

4.2. Проведення обласних змагань з видів спорту та фізкультурно-масових заходів відповідно до:

- календарного плану спортивно-масових заходів області на 2011 рік, затвердженого наказом управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації від 31 грудня 2010 N 396-З;

- відповідних положень на проведення таких змагань та заходів, затверджених управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

4.3. Підтримка клубів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості; забезпечення організації та проведення обласних спортивно-масових заходів; придбання нагородної атрибутики, спортивної форми, інвентаря, обладнання; проведення обласних семінарів-нарад, навчань, зустрічей із фізкультурно-спортивним активом області з питань стану та розвитку фізичної культури і спорту.

Підтримка клубів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості здійснюється у частині проведення спортивно-масових заходів, підготовки та участі у відповідальних Всеукраїнських змаганнях;

4.4. Виплата:

- стипендій та премій голови обласної державної адміністрації спортсменам і тренерам області згідно з Положенням про стипендії та премії голови обласної державної адміністрації спортсменам і тренерам області, затвердженим розпорядженням облдержадміністрації від 25 квітня 2006 року N 133, зареєстрованим в обласному управлінні юстиції 26 квітня 2006 року за N 27/862 з унесеними змінами до нього;

- премій спортсменам та тренерам області з олімпійських видів спорту, згідно з Положенням про виплату премій спортсменам та тренерам області з олімпійських видів спорту, затвердженим рішенням сесії обласної ради від 27 липня 2007 року N 14/20 з унесеними змінами до нього;

- одноразових грошових винагород спортсменам-інвалідам і тренерам області згідно з Положенням про виплату одноразових грошових винагород спортсменам-інвалідам і тренерам області", затвердженим рішенням обласної ради від 8 серпня 2008 року N 21/23;

- стипендій голови обласної державної адміністрації заслуженим працівникам фізичної культури і спорту України, заслуженим тренерам України, ветеранам фізичної культури і спорту згідно з Положенням про стипендії голови обласної державної адміністрації заслуженим працівникам фізичної культури і спорту України, Заслуженим тренерам України, ветеранам фізичної культури і спорту", затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 червня 2005 року N 167, зареєстрованим в обласному управлінні юстиції 25 червня 2005 року за N 21/782 з унесеними змінами до нього.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, на утримання громадських організації фізкультурно-спортивної спрямованості, реалізацію завдань і заходів, які мають декларативний характер, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не забезпечить ефективну реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

6. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року N 205.

IV. Звітність, відповідальність та контроль за використання бюджетних коштів

1. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та учасниками виконання завдань та заходів Програми в установленому законодавством порядку.

2. За нецільове та не ефективне використання коштів обласного бюджету, не відповідність їх плановим призначенням наступає відповідальність, передбачена чинним законодавством України.

3. Контроль за цільовим використанням коштів обласного бюджету згідно з цим Порядком здійснює управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали